Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Chwałek: Potrzebujemy produkcji KTO pod polską kontrolą, dlatego analizujemy alternatywnych parterów zagranicznych dla Rosomaka [WYWIAD]

KTO Rosomak
Autor. por. Bartłomiej Kulesza, st. chor. sztab. Artur Walento

W rozmowie z Defence24.pl prezes PGZ Sebastian Chwałek mówi o zwiększaniu zdolności produkcyjnych Grupy i priorytetowych programach obrony powietrznej oraz Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. „Mówimy o co najmniej setkach, jeśli nie ponad tysiącu sztuk NBPWP Borsuk” – podkreśla prezes PGZ.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Jędrzej Graf: Na początek chciałbym zapytać czy skonsolidowane wyniki finansowe za 2021 rok są już znane?

Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ: Mamy przybliżone wyniki, gdyż jeszcze nie zakończyło się badanie przez biegłego rewidenta. Z tego, co już możemy zobaczyć, uwidacznia się bardzo konsekwentna tendencja. Jeśli porównamy obecną sytuację ekonomiczno-finansową z rokiem 2015, to dzisiaj skonsolidowane przychody PGZ ze sprzedaży są na poziomie 7 mld zł, podczas gdy w 2015 roku były na poziomie 3,8 mld zł. Oznacza to, że w tym czasie praktycznie podwoiliśmy wynik. Przez ostatnie lata również wyniki sprzedażowe zostały podwojone. Tendencję stabilnego i utrzymującego się rozwoju Polskiej Grupy Zbrojeniowej, potwierdzają zatem liczby.

Reklama

W zeszłym roku zawarliśmy kontrakty, których suma opiewała na kwotę 9 mld zł, co przewyższa poprzednie okresy rozliczeniowe. Ponadto, patrząc jednostkowo po naszych spółkach też jest znacznie lepiej – 24 spółki uzyskały wynik wyższy niż planowany. Jest to efekt zmian w metodach zarządzania całej Grupy i decyzji podejmowanych przez zarządy poszczególnych spółek. To także wynik zwiększenia wydatków na Siły Zbrojne RP, co jest odzwierciedlone w naszych przychodach, bo staramy się być pierwszym dostawcą dla naszego wojska.

Konsekwentnie dążymy do poprawienia zasad współpracy z zamawiającym. Sprzyjają temu zmiany organizacyjne oraz utworzenie Agencji Uzbrojenia. Odnotowujemy nowe podejście ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim żołnierzom i pracownikom Agencji Uzbrojeniowa, którzy w ostatnich miesiącach realizowali nowe podejście do systemów zamawiania i zabezpieczenia zakupów dla SZ RP, czego efekty już widzimy.

Czytaj też

Od miesiąca trwa bezprecedensowa agresja Rosji na Ukrainę. Niedawno uchwalono Ustawę o obronie Ojczyzny, która spowoduje skokowe zwiększenie nakładów na obronę. Wszyscy oczekują, że PGZ radykalnie zwiększy swoje zdolności produkcyjne. Jak w tej nowej rzeczywistości PGZ dostosuje się do tych wyzwań, również w kontekście sytuacji na globalnych rynkach zbrojeniowych, na których wiele państw chce pilnie kupować uzbrojenie.

Od dawna w Polskiej Grupie Zbrojeniowej były podejmowane działania mające na celu przygotowanie się na zapowiadane zmiany w finansowaniu Wojska Polskiego. Ten proces trwał od wielu miesięcy, więc nie byliśmy tym zaskoczeni. Wszędzie tam, gdzie w danym okresie mogliśmy wytworzyć nowe zdolności bądź je zwiększyć, to zostało to już dokonane. Zagrożenia, takie jak np. kryzys na granicy z Białorusią w oczywisty sposób doprowadziły do zmiany postrzegania potrzeb nie tylko wojska, lecz także służb mundurowych. My natomiast byliśmy gotowi, by na ich zapotrzebowanie odpowiedzieć, dostosowując się do ich wymagań.

Sebastian Chwałek. Fot. Mirosław Mróz/Defence24.pl

W wypadku bieżącego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego tam, gdzie jest to możliwe, multiplikujemy nasze zdolności produkcyjne. Dojdzie do ich zwielokrotnienia, tak jak w wypadku amunicji, czy różnego rodzaju środków rakietowych produkowanych w Mesko. Jesteśmy przygotowani zarówno na zwiększone zamówienia w kwestiach środków ochrony osobistej, oporządzenia jak też na produkcję sprzętu ciężkiego.

Myślę, że w następnych tygodniach będziemy mogli opinii publicznej zaprezentować kolejne etapy postępów naszych inwestycji. W samym Mesko, najpewniej w okresie wakacyjnym, powinna zostać uruchomiona duża część linii produkcyjnej amunicji mało i średniokalibrowej. Na różnych polach staramy się dostosować do bieżącego zapotrzebowania naszych klientów, jednakże z uwagi na specyfikę i wrażliwość informacji nie zawsze możemy powiedzieć, jak to przebiega. My robimy to, co powinniśmy robić - w ciszy. Po czynach poznacie Państwo naszą odpowiedź na dotychczasowe zapotrzebowanie, zarówno w czasie pandemii, podczas kryzysu na granicy, jak i obecnego konfliktu militarnego. 

Czytaj też

W ostatnich dniach została podpisana umowa na pierwsze elementy systemu Narew. Jakie ma to znaczenie dla PGZ? Dodatkowo chciałbym zapytać czy można już sprecyzować, które elementy systemu dostarczane przez zakłady należące do PGZ będą rozwiązaniami docelowymi, a które tymczasowymi?

Kontrakt na „małą Narew", jak zwykły już go nazywać media, to znaczące przyśpieszenie dostaw pierwszych jednostek ogniowych. Wojsko Polskie otrzyma wielokanałowy system klasy SHORAD zintegrowany z krajowymi środkami radiolokacyjnymi oraz systemem dowodzenia C2.

Jeżeliby odjąć od tego zawrotne tempo dostaw, które dotrzymamy, to w samych założeniach projektu nie zaszły rewolucyjne zmiany – mamy zagraniczny środek bojowy, rakietę wraz z wyrzutnią, która współpracuje z krajowymi radarami oraz w oparciu o polski system kierowania walką. Oczywiście w docelowej konfiguracji głównym radarem będzie SAJNA, wspierana przez systemy PET/PCL oraz P-18PL. Zgodnie z założeniami wojska będzie to wszystko również istnieć w ekosystemie IBCS, jednakże nasze krajowe rozwiązanie będzie zawsze „na miejscu", by móc jak najlepiej odpowiadać na skalę zagrożeń nadchodzących z powietrza.

Jeżeli chodzi o rozwiązania docelowe, to na pewno nie będą to, jak wspomniałem wcześniej radary, bo tutaj przygotowujemy radar wielofunkcyjny kierowania ogniem. Wozy amunicyjne oraz nośniki wyrzutni systemu EMADS, czyli Jelcze – te rozwiązania z dużym prawdopodobieństwem będą tożsame z tymi, które dostarczać będziemy „w dużej Narwi".

Czytaj też

A co z kolejnymi etapami? Czy nadal założeniem jest pełny transfer technologii rakiety, do realizacji już po wykonaniu tej pierwszej umowy?

„Narew" w tej konfiguracji nie będzie miała przestrzeni do wzrostu, jeżeli nie pozyskamy najważniejszych dla nas technologii oraz wiedzy dotyczących techniki rakietowej. Jak najszerszy transfer tych kompetencji to waruneksine qua non pójścia dalej. Interes bezpieczeństwa państwa wymaga, by środki bojowe były produkowane oraz utrzymywane w kraju. Rakiety muszą przechodzić regularne przeglądy i serwisy. Nasze ambicje i deklaracje są w tym punkcie w pełni zbieżne z zamawiającym i jesteśmy przekonani, że przełożymy to na spektakularny sukces.

Złożenie zamówienia na tak skomplikowany system z terminem pierwszej dostawy za pół roku wybrzmiewa dla nas jako Grupy dwojako. Z jednej strony, na każdym kroku powtarzam, że wyrazem największego zaufania wojska do swojego przemysłu jest lokowanie w nim zamówień. Z drugiej strony, od lat powtarzamy, że jesteśmy gotowi do realizacji Narwi – więc dobrze, że w końcu minister Mariusz Błaszczak powiedział „sprawdzam." Nie zawiedziemy pokładanego w nas zaufania.

Soła radar. Radar of this kind are retrofitted with IFF mode 5 systems. Image Credit: PIT-RADWAR

MON zapowiada zwiększenie zamówień na przenośne zestawy przeciwlotnicze Piorun. Broń ta została już oficjalnie przekazana na Ukrainę. Czy Mesko i kooperanci są w stanie np. podwoić produkcję tych zestawów?

Już dziś przygotowaliśmy się na to, żeby odpowiedzieć na pierwsze zwiększone zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP i naszych potencjalnych kontrahentów zewnętrznych na system Piorun. Docelowo jesteśmy w stanie w tym roku i naturalnie w latach kolejnych, zrobić dużo więcej.

Mamy też na uwadze związane z tym zagrożenia. W łańcuchu dostaw komponentów, które wchodzą w skład systemu Piorun, znajduje się wiele drobnych podzespołów, które mogłyby nas ograniczyć w tempie produkcji, doprowadzając do załamania łańcucha dostaw. Poza głównym producentem – Mesko – jest też kilku dostawców zewnętrznych. O ile jestem spokojny o naszą część działalności, tak cały czas musimy koordynować nasze prace z wszystkimi podmiotami, które uczestniczą w projekcie. 

Podjęliśmy decyzję dotyczącą środków bojowych. W ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy zwiększymy nasze wolumeny. Jak widzimy rynek otworzył się i docierają do nas sygnały o skuteczności naszych wyrobów, co przekłada się na kierowane do nas zapytania oraz zaproszenia do przetargów.

Czekamy na decyzję ze strony zamawiającego związaną ze zwiększeniem kontraktowania i dostosowujemy się do potrzeb na tyle, na ile będziemy w stanie zabezpieczyć wszystkie niezbędne do produkcji komponenty już dziś. Stawiamy olbrzymi nacisk na przygotowanie się do stojących przed nami wyzwań. Oczywiście, ważnym elementem są środki finansowe, w tym te wydatkowane np. na projekt 400 w Mesko, który jest właśnie taką inwestycją nakierowaną na wzmocnienie potencjału. Musimy ponieść nowe inwestycje, tak by się przygotować w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy do zwielokrotnienia podaży.

Czytaj też

Ostatnio odbyły się kolejne strzelania poligonowe bojowego wozu piechoty Borsuk. Jaki jest obecnie harmonogram programu Borsuk?

Badania, które wyszły pozytywnie, niebawem powinny się zakończyć. Cały czas prowadzimy prace przygotowawcze do rozpoczęcia produkcji pierwszych czterech egzemplarzy, jednakże jest to projekt finansowany przez NCBiR i MON, a zatem do tych instytucji należy decyzja o kontynuowaniu dalszych prac. Jesteśmy logistycznie przygotowani na większość zakupów związanych z programem, aczkolwiek dopiero po podpisaniu dokumentów, będziemy mogli je zrealizować - bez gwarancji, czasowych i finansowych zamawianie podzespołów „na zapas" jest wysoko ryzykowne.

Liczę, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Siły Zbrojne RP otrzymają pierwsze cztery sztuki Borsuków. Wejdziemy wtedy w kolejny etap – testów w codziennej eksploatacji sprzętu, co pozwoli nam, aby produkcja kolejnych uwzględniała już uwagi użytkowników końcowych.

O jakich liczbach Borsuków mówimy, ponieważ potrzeby Sił Zbrojnych RP są olbrzymie?

Biorąc pod uwagę stan liczbowy obecnie użytkowanych w Siłach Zbrojnych RP BWPów, jak i konieczność zwiększenia liczebności wojska, trzeba powiedzieć, że wozów powinno być znacznie więcej niż tych obecnie używanych. Mówimy o co najmniej setkach, jeśli nie ponad tysiącu sztuk NBPWP Borsuk. Jest to też dla nas wyzwanie, bo jeżeli w tym roku użytkownicy końcowi pozyskają pierwsze testowe egzemplarze, to w przyszłym nastąpi formalne zakończenie prac połączone z feedbackiem na temat użytkowania NBPWP. Wówczas powinna być podjęta decyzja o wdrożeniu go do produkcji seryjnej, przy jednoczesnej potrzebie przełożenia pomysłów i próśb od wojska.

Takie było oczekiwanie ministra, by cały proces był przyspieszony, dlatego desygnował na ten cel dodatkowe środki do NCBiR. Odpowiemy na to zapotrzebowanie i w związku z tym, zwiększymy zdolności produkcyjne naszych zakładów.  Musimy być gotowi do produkcji ponad setki wozów rocznie, jeśli nie więcej.  Przygotowaliśmy się do tego koncepcyjnie, w tej chwili organizujemy system finansowania i akceptacji decyzji w zakresie rozwoju niektórych naszych ośrodków produkcyjnych.

Czytaj też

Jak wyglądają prace w wypadku ZSSW-30, której rozwój jest bardziej zaawansowany od samego bojowego wozu piechoty Borsuk?

Wieża ZSSW-30 jest wyrobem gotowym, przeszła wszystkie niezbędne badania państwowe. W tej chwili czekamy na decyzje dotyczące pozyskania i stworzenia ram prawnych, umowy. Jak wiemy, początkowo wieża będzie umiejscowiona na podwoziu KTO Rosomak, więc czekamy na decyzje formalne, które niebawem powinny się pojawić, bo pomimo tego, że mamy zmianę przepisów dotyczących modyfikacji w finansowaniu sił zbrojnych oraz zapis o zwiększeniu PKB, to miejmy świadomość, że niektóre z tych decyzji będą obowiązywały od przyszłego roku, a obecny budżet jest budżetem tegorocznym, realizowanym na dotychczasowych zasadach. Finansowanie programu ZSSW-30 jest zabezpieczone w początkowych okresach, złożyliśmy już zamówienia na niektóre podzespoły, np. armaty.

Jak wygląda sprawa ewentualnej, dalszej produkcji Rosomaków? Bo pojawiają się informację, że kontynuowanie dostaw tych transporterów może być trudne, z uwagi na dostępność niektórych komponentów. Jest też demonstrator Rosomak MLU. Jak Pan postrzega przyszłość Rosomaka jako produktu, który będzie dostarczany wraz z wieżą ZSSW-30? Wojsko mówi o planie zakupu ponad 340 takich wież, a zmagazynowanych transporterów jest kilkakrotnie mniej.

Po pierwsze, jeśli chodzi o nowe komponenty, to nowy silnik Scania został już zaimplementowany do obecnego wozu i przeszedł stosowne badania. W tej chwili przygotowujemy i weryfikujemy łańcuchy dostaw, bo jak wiadomo - w dużej części jesteśmy producentem wozu, w oparciu o licencję, zaś dalej istnieje pewna część elementów, które licencjodawca pozyskuje od innych podmiotów. Cały ten łańcuch pośredników musi zostać zweryfikowany i przygotowany do odtworzenia w Polsce produkcji seryjnej.

Mamy też świadomość, że KTO Rosomak, który znajduje się w produkcji seryjnej, ma prawie dwadzieścia lat. Wprowadziliśmy do niego setki zmian, rozważane są możliwości dalszej ingerencji w konstrukcję, ale z drugiej strony mamy też ograniczenia związane z formą licencji. Patrząc w przyszłość, musimy mieć pewność, że będziemy mogli dysponować pełnią praw do konstrukcji. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, w której my angażujemy nasze środki i czas w rozwój danego rozwiązania, a efekt naszej pracy przechodzi na czyjeś konto – to jest delikatnie mówiąc niegospodarność. Planowanych jest wiele rozwiązań, wiele odmian specjalistycznych kołowych transporterów opancerzonych w SZ RP.

Autor. HSW S.A.

Czy obok Patrii uwzględnia się również alternatywnych partnerów zagranicznych?

Musimy odpowiadać na potrzeby wojska, jednocześnie prowadząc rozmowy z naszymi partnerami z fińskiej Patrii. Rozważamy też alternatywne rozwiązania, które pozwolą PGZ patrzeć w przyszłość w sposób otwarty, tak abyśmy mogli mieć swobodę nie tylko wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez ograniczeń, ale też możliwość proponowania i oferowania pojazdu na rynkach trzecich.

Jako Grupa jesteśmy też producentem wielu różnych systemów, które mogą stać się elementem zabudowy na tego typu pojazdach, jak np. moździerze Rak. Rynek oczekuje, że przedstawimy kompleksowe dostawy całych systemów, modułów ze specjalistycznym wyposażeniem, nie zaś samych wozów bojowych. Jeżeli ktoś interesuje się nową konstrukcją, chce mieć ją sprawnie wdrożoną, logistycznie zabezpieczoną i dostosowaną do swojej struktury, zadań czy też teatru działań. 

Prowadzimy kilka takich rozmów i nie ukrywam, że są problemy właśnie z możliwością oferowania samego Rosomaka, platformy kołowej będącej częścią oferowanego systemu. Aby nie mieć takich kłopotów, musimy rozważyć każdą możliwość, gdyż technologia idzie do przodu, my nie chcemy stać w miejscu, nie chcemy poprzestawać na tym, co dziś mamy. Skoro od blisko 20 lat pracujemy nad kołowymi transporterami opancerzonymi, to nie porzucimy tego sektora, chcemy go dalej rozwijać. Spółka Rosomak jest przygotowana technologicznie i technicznie do dużych wyzwań, jeżeli chodzi o produkcję pojazdów tej klasy – ma sprzęt i co ważniejsze, ma kadrę o gigantycznym potencjale. Póki co prowadzimy rozmowy nt. rozszerzenia licencji, aby dawała nam ona większą swobodę ruchu, ale jednocześnie badamy możliwości alternatywnych rozwiązań.

Czytaj też

Jakie są perspektywy zamówień pocisków przeciwpancernych Spike, także w wersji LR2, w kontekście programu Borsuk i ZSSW?

Już dziś nasze zakłady, w tym Mesko jako licencyjny producent Spike i innych rozwiązań przeciwpancernych, są gotowe do produkcji, zarówno w wersji klasycznej, jak i LR2. Oczywiście, nasza gotowość to jedno, a drugie to decyzje dotyczące zamówień. Jestem o to spokojny, przygotowaliśmy się do tego. Odpowiednie inicjatywy zostały podjęte wcześniej, w tym szkolenia technologiczne, a dokumentacja jest w posiadaniu zakładu. Czekamy na to, jakie będą decyzje dotyczące tego, w jakich wersjach i w jakich okresach SZ RP zamówią te ppk.

Jak wygląda sytuacja z PPK Pirat? Czy prowadzone są rozmowy w ramach programu Pustelnik lub poza nim?

Oczywiście prowadzimy takie rozmowy, ale nie mogę zdradzić ich szczegółów. Ostatnio Piratem skutecznie strzelaliśmy na poligonie, więc z tego punktu widzenia jest on gotowy. Znajduje się w zainteresowaniu rodzimych sił zbrojnych, jak i armii krajów trzecich. Jesteśmy spokojni co do przyszłości projektu. Przypominam, że ppk Pirat to część triady amunicji precyzyjnego rażenia, gdzie opracowujemy również amunicję dla Raków (120 mm) oraz Krabów (155 mm) naprowadzaną na odbite światło wiązki laserowej.

Ta broń pozwoli zwalczać czołgi samodzielnie lub we współdziałaniu, co będzie wymiernym wzmocnieniem naszych zdolności przeciwpancernych, kluczowych we współczesnych konfliktach. Głoszone przy okazji każdego konfliktu pogłoski o śmierci czołgów są przedwczesne, dlatego też my przygotowujemy pełne spektrum środków pozwalających te maszyny skutecznie razić i wyłączać z walki.

Oczywiście, decyzja wojska wynikająca z chęci posiadania danych środków bojowych musi być poparta analizami, co jesteśmy w stanie zrozumieć. Na tym polu bardzo konstruktywnie układa się współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej, bo tak ona powinna wyglądać. Przemysł jest dla wojska. Wojsko powinno mówić, czego oczekuje od przemysłu, a my jesteśmy po to, by sprawnie i szybko udzielić satysfakcjonującej odpowiedzi. Jesteśmy do tego zobowiązani, po to jesteśmy, aby realizować stawiane przed nami wymagania.

Czytaj też

Chciałbym zapytać też o Marynarkę Wojenną. Na jakim etapie są negocjacje w sprawie podpisania umowy na okręty rozpoznawcze Delfin i jakie polskie podmioty przemysłowe będą zaangażowane w ten program? Zatrzymując się jeszcze przy projektach morskich, kiedy i jakiego możemy spodziewać się wyboru przeciwlotniczego systemu rakietowego bardzo krótkiego zasięgu i wyposażenia walki elektronicznej w programie Miecznik?

Program Delfin jest programem niejawnym i nie jesteśmy upoważnieni do udzielania jakichkolwiek informacji na jego temat, tak jak na temat systemów walki elektronicznej, które znajdą się na wyposażeniu wielozadaniowych fregat Miecznik.

Informacje na temat wyposażenia tych jednostek podajemy w porozumieniu z zamawiającym – niedawno ujawniono główne systemy uzbrojenia oraz systemy radiolokacyjne. Wraz z postępami prac będziemy przekazywać kolejne informacje. Zależy nam, by opinia publiczna wiedziała, co pozyskujemy i jakie zdolności uzyska Marynarka Wojenna i cała armia, bo Mieczniki są wartością dodaną dla każdego rodzaju Sił Zbrojnych RP.

Jednakże są pewne obszary tego projektu, które z racji na swoją wrażliwość muszą być komunikowane na dużym poziomie ogólności – mowa tu również o walce radioelektronicznej, w której poznanie, jakimi narzędziami operuje przeciwnik w znaczący sposób zmniejsza ich skuteczność oraz rodzi szereg innych zagrożeń. Tworzymy te jednostki, by wzmocnić bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, stąd wynika pewna powściągliwość w komunikacji danych wrażliwych.

Fot. J.Sabak

Mówiliśmy o broni przeciwpancernej, chciałbym też zapytać o same czołgi. PGZ realizuje dwa programy modernizacji Wojsk Pancernych, Leopardów 2PL i modyfikacji T-72. Czy jest szansa na przyspieszenie dostaw czołgów, ile łącznie wozów obu typów ma być przekazanych w tym roku?

Konsekwentnie oddajemy kolejne zmodyfikowane T-72 oraz Leopardy 2PL. Od początku realizacji umowy na wykonanie remontu z modyfikacją czołgów T-72, na wyposażenie Sił Zbrojnych RP trafiło 82 egz. pojazdów po wykonanej usłudze. W roku 2021 przekazano 39 egz. czołgów T-72, natomiast od początku roku 2022 wydano do wojska 8 egz., a kolejne 7 egz. są obecnie przygotowywane do najbliższych odbiorów wojskowych. Dodatkowo, prowadzone są sukcesywne prace remontowe nad kolejną pulą czołgów, tj. 35 egz. czołgów, które zostały wytypowane do wykonania usługi na ten rok.

W zakresie programu 2PL, łącznie do wojska przekazano 30 egz. czołgów, z czego w samym czwartym kwartale 2021 roku przekazano 7 egz. czołgów Leopard 2PL. Od początku roku 2022 do dziś przekazano 5 egz., w tym 4 w docelowej wersji M1, kolejne maszyny są w trakcie finalizowania montażu i zostaną przekazane sukcesywnie do końca bieżącego kwartału. Realny termin zakończenia prac w programie jest zależny od wielu czynników. Mamy nadzieję, że ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa w Europie będziemy w końcu mieli stały i sprawny dostęp do podzespołów czołgów rodziny Leopard 2.

Na ile PGZ może być zaangażowana w serwisowanie bądź modernizację czołgów Abrams?

Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji o pozyskaniu czołgów przez ministra obrony narodowej rozpoczęliśmy rozmowy biznesowe z naszymi partnerami. Z większością z nich od dawna już współpracujemy. To nie jest zatem nowość dla nas ani tym bardziej żaden problem, aby rozszerzyć zakres naszej działalności – mamy ku temu przestrzeń, zasoby, kompetencje i oczywiście ambicje.

Z General Dynamics prowadziliśmy już wcześniej rozmowy, nie jest żadną tajemnicą, że w przeszłości pojawiały się wątki dotyczące potencjalnych ofert współpracy w segmencie techniki czołgowej ze strony amerykańskiej. Jesteśmy zdolni świadczyć dla SZ RP usługi serwisowe, utrzymania, a w przyszłości potencjalnej modernizacji tego typu sprzętu – w końcu trudno, żebyśmy od razu siadali do modernizacji czołgów pozyskiwanych w najnowszym standardzie. Polonizacja tych maszyn, np. poprzez wprowadzenie naszej optoelektroniki czy łączności, to temat, któremu pozwolę na razie pozostawić bez rozwinięcia, ale nie zapominamy i o tym aspekcie.

Czołg Abrams ma dużo wspólnego z Leopardem, w końcu jakby nie patrzeć, mają wspólnego przodka (MBT70), a od rodowodu nie da się uciec. Skoro przejęliśmy kompetencje do wszechstronnej obsługi jednej rodziny, to wejście w opiekę nad jej krewnymi to tylko kwestia czasu. Oczywiście Abrams posiada odmienny napęd, ale to też nie jest technologia nam obca. W naszych zakładach prowadzimy już obsługę tego typu silników. Teraz będziemy mieli możliwość, jeżeli dojdą do skutku wszystkie ustalenia, pozyskania pełni kompetencji do obsługi i stworzenia pewnego rodzaju centrum serwisowego w Polsce. Niezależnie od tego, czy Siły Zbrojne RP pozyskałyby te maszyny, to Abramsy są częstym gościem w naszej części Europy.

Gdzie miałoby powstać to centrum?

Najpewniej będzie to południe, bądź południowy zachód, a nawet zachód kraju. Będzie to też zależało od szczegółowych uzgodnień z naszymi partnerami oraz od decyzji ministerstwa w zakresie porozumień wynikających z konieczności dofinansowania naszych działań, mających na celu ustanowienie i certyfikowanie takiego ośrodka.

Tutaj mamy pewien plan, nie obawiamy się realizacji serwisu tych maszyn. Od wielu lat jesteśmy centrum serwisu czołgów Leopard, bardzo „wniknęliśmy" w ten sprzęt. Gdybyśmy się tak szczegółowo przyjrzeli, jak głęboki zakres prac prowadzimy przy Leopardach, to myślę, że ten proces niewiele odbiega od analogicznego po stronie amerykańskiej, dotyczącego ich czołgów. Nasze Leopardy, które wychodzą po modernizacji, są w zasadzie pojazdami z odtworzonym resursem, z wieloletnią możliwością dalszego operowania.

Czytaj też

Jak PGZ postrzega program Wilk, który – według Ministerstwa Obrony Narodowej – ma być realizowany niezależnie od zakupu czołgów Abrams? Tym bardziej, że wydaje się, że czołg T-72 nie spełnia już przyszłościowych oczekiwań. W jakim stopniu rozmowy ze stroną koreańską posuwają się do przodu, uwzględniając udział produkcji przemysłowej w kraju?

W momencie podjęcia decyzji w sprawie pozyskania czołgów Abrams minister obrony narodowej zadeklarował, że ona nie wpływa na kontynuację realizacji projektu Wilk. Prowadzimy ze swojej strony daleko zaawansowane rozmowy z naszymi partnerami, które muszą być rozmowami trójstronnymi, rządów państw z przemysłem. By móc przejść do etapu negocjacji, musimy znać odpowiedź, jaka będzie formuła pozyskania, ustanowienia i utrzymania zdolności dla wojska wynikających z wymagań postawionych w programie Wilk.

Jesteśmy gotowi na różne odpowiedzi, zarówno w oparciu o produkcję krajową, licencyjną czy o projekt gotowy, kompletowany u nas. Przedstawialiśmy efekty naszych rozmów z partnerami zagranicznymi zamawiającemu, który na bieżąco prowadzi rozmowy z podmiotami, które ewentualnie mogłyby stać się stroną w tym postępowaniu. Oczywistym jest, że z punktu widzenia państwa polskiego, usytuowanie produkcji i realizacji tego projektu w Polsce jest bardzo ważne. My na to jesteśmy przygotowani, wiemy jak możemy to zorganizować. Mamy co najmniej trzy możliwe rozwiązania do zaabsorbowania, które są w orbicie zainteresowania Polski, ale i naszych sojuszników – więc roztacza się przed nami okazja pierwszeństwa dzielenia tortu współpracy przemysłowej i produkcji.

Czekamy tylko na sygnał – zakończenie etapu koncepcyjnego i oficjalne otwarcie projektu. W ministerstwie toczą się poważne rozmowy o tym kierunku, które przyśpieszyły, wbrew temu, co niektórzy myśleli po decyzji o pozyskaniu Abramsów – nawet 250 nowoczesnych czołgów to tylko część potrzeb, jakie mamy jako państwo. Wojna na Ukrainie pokazuje, że nasycenie sprzętem jednostek w czynnej służbie to sukces, ale połowiczny. Równie ważna jest rezerwa, gotowa do szybkiej remotoryzacji i włączenia do walki.

Jak PGZ przygotowuje się na wzrost zagrożeń cyberatakami? Jakie działania zostały wykonane, ponieważ ze wszystkich instytucji słychać głosy, że takie niebezpieczeństwa występują?

W ostatnim roku położyliśmy szczególny nacisk na nasze bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wynika to z naszej świadomości o coraz bardziej zaawansowanych zagrożeniach, jakim musimy każdego dnia sprostać. Szybko nadrabiamy zaległości technologiczne, budujemy szereg nowych kompetencji, jednak o szczegółach nie będę informował, aby nie ułatwiać działań potencjalnym agresorom. Myślę, że brak informacji o przełamaniu naszych systemów wskazuje na naszą skuteczność w działaniach defensywnych, zarówno w cyberprzestrzeni, jak i fizycznej ochronie naszej infrastruktury.

Jeśli chodzi o próby zewnętrznej nielegalnej ingerencji w nasze systemy IT, to z uwagi na prowadzony przez nas rodzaj działalności jesteśmy celem naprawdę wielu zaawansowanych ataków. Staramy się bronić przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami nie tylko dzięki wdrożonym rozwiązaniom techniczno-organizacyjnym, ale także wykorzystując zaangażowanie, wiedzę, doświadczenie oraz indywidualne zdolności naszych specjalistów. Każdy system, w tym informatyczny jest tak mocny, jak jego najsłabsze ogniwo, my natomiast, gdy tylko czujemy, że któraś tarcza w naszym systemie słabnie, na jej miejsce wstawiamy dwie nowe.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Reklama

Komentarze (24)

 1. Ma_XX

  Panie Chwałek mniej słów, więcej roboty - rosomaka trzeba modernizować - to ustrojstwo konstrukcyjnie ma ponad 20 lat

  1. Qba

   Nie maja praw do modernizacji

 2. r2-o

  A może zamiast stawiać Raki na pływającym drogim Rosomaku, który jest wysoki jak stodoła to w końcu zabezpieczyć tańszy ale opancerzony nośnik np włoski B1. kosztuje dużo mniej niż Rosomak a że łosi już robią Centauro II to może za rozsadna cene sprzedali by licence dla zakladu w Siemianowicach. Na tym podwoziu umieszczać artylerie i wszystko co za ciężkie dla Rosomaka. Dla UAE robili B1 w werski z 120mm armatą wiec i temat niszczyciela czołgów by był zabezpieczony. Silnik Iveco wiec nic nowego dla naszej armii

 3. Polak Mały

  A co z Piorunem 2 ? Czyżby to upadło? Szkoda bo budowanie takich rakiet to duże wzmocnienie dla wojska.

  1. Gnom

   Polak Mały - przeczytaj wywiad, tam jest napisane.

  2. Ols Sailor

   Piorun-2 chodził tylko w marzeniach dziennikarzy. Nikt nigdy nie zaczął na tym pracować ze względu na KOMPLETNY BRAK ZAINTERESOWANIA MON.

 4. ANDY

  mion zdaniem w dotychczasowych ... a w zasadzie wcześniejszych działaniach PGZ widać determinację .... lobbystów zagranicznych koncernów dążących za wszelką cenę do pozyskania przez Polskę jak njamniejszych kompetencji ... za jak największą cenę .... - kontrakt na Patrię ktoś podpisywał więc dajmy szansę wytłumaczenia takiego wyboru i warunków innego rozwiązania - czy zawsze musi obowiązywać zasada że Polak przed szkodą .... i po szkodzie ....

  1. mc.

   Kluczowe zamówienia na sprzęt dla wojska zostały zawarte w okresie urzędowania Ś.P. Ministra Szmajdzińskiego , czyli od października 2001. Jakie ? F-16, Rosomaki, Leopardy A4 (używane), Mig-29 (używane). Wszystkie te zakupy - przetargi teoretycznie wnosiły wzmocnienie polskiej armii, ale w szczegółach osłabiały przemysł (czyli offset itd). Dodatkowo w tym czasie podjęto decyzję by opóźnić program haubicy 155mm i nie remontować posiadanych T-72. Kilka lat później inna ekipa podjęła decyzję by armia była "stadionowa" (100 tys) i nastawiona na działania ekspedycyjne (np. Kryl który musiał się zmieścić w samolocie). dodaj do tego ustawiczne sprzedawanie polskich zakładów zbrojeniowych - przez WSZYSTKIE EKIPY. I dlatego jest jak jest. Zmiana zajmie nam lata. Na szczęście Ukraińcy z każdym dniem przedłużają czas z jakim rosja będzie mogła odzyskać siły.

  2. Xzibit

   Nadal budowana jest armia ekspedycyjna patrząc na program Homar,już pomijając fakt że kupiono jeden,jedyny dywizjon na defilady to wybrano Homara na nośniku kołowym zamiast gąsiennicowym który zabiera podwójną ilość pocisków

  3. Ols Sailor

   Xzibit, masz pojęcie o ile droższy jest w wersji gąsienicowej? Ja bym się raczej czepiał tego, że wzięli to bez żadnego offsetu!

 5. Ols Sailor

  Czy ktoś w naszej zbrojeniówce myśli o rozśrodkowaniu zakładów? Na Ukrainie firmy pancerne mają oddziały rozrzucone "po mieście" tak żeby jedna celna bomba czy rakieta nie zatrzymała całej produkcji. U nas np. HSW ma wszystko w jednym miejscu. To nie jest najmądrzejsze.

 6. Był czas_3 dekady

  Panie Chwałek te wasze analizy trwają już tak długo, że wersje specjalistyczne ROSOMAKA zaczynacie dostarczać wojsku po ok. 20latach od czasu ich pojawienia się w naszej armii. Gratulacje za szybkość działań.

  1. Qba

   Spike do tej pory nie jest zintegrowany z wieża Hitfist-30

  2. Był czas_3 dekady

   Qba@- "Spike do tej pory nie jest zintegrowany z wieża Hitfist-30" Temat Spke dla wieży Hitfist-30 jest od dawna zamknięty ale faktem jest, że zanim podjęto taką decyzję minęły lata.

  3. Z prawej flanki

   I nigdy nie będzie zintegrowany.

 7. guru

  Znowu to samo! "Może nawet 100 Borsuków rocznie". To są kpiny, albo dywersja. Minimalna ilość powinna być co najmniej 300 szt rocznie.. To może za 7-8 lat zastąpimy BWP-1, Borsukiem A gdyby wziąć pod uwagę planowany rozrost liczbowy armii, to 500 szt rocznie byłoby właściwa liczbą! Tak aby jedną dywizję przezbroić w maksymalnie dwa lata. Jeśli doliczyć różne wersje pojazdów opartych na Borsuku to liczba 500 rocznie może być niewystarczająca. Żarty się skończyły. Jeśli trzeba, to wybudować nowa fabrykę z kompletną linią produkcyjną gdzie nowe bewupy będą produkowane taśmowo!!! Rosjanom odbudowa sprzętowa armii po wojnie w Ukrainie zajmie max 5-6 lat. My już naprawdę nie mamy czasu na osławione dialogi techniczne. Za 5 lat musimy mieć armię nowoczesną dobrze wyposażoną i uzbrojoną po zęby. Inaczej podzielimy los Ukrainy. Bo obecny stan armii nie stanowi żadnego odstraszania dla Rosji.

  1. mc.

   120-150 to max jakie HSW może dostarczyć. I tyle wystarczy. Programy tego typu realizuje się przez 10-15 lat. HSW produkuje ogromną gamę wozów i musi mieć możliwości by wszystkie elementy (Kraby, Raki, itd) zrealizować.

  2. Qba

   @mc - No to należy kupić bwp za granicą od dostawcy który jest w stanie zrealizować dostawy 500 sztuk rocznie

  3. Chyżwar

   Ogarnij się człowieku i sprawdź tempo produkcji nowych Leopardów. Niemcy posiadają przemysł znacznie potężniejszy od naszego a produkcja śmiesznej ilości tych czołgów dla Węgrów to sześć lat od daty złożenia zamówienia. Zamiast narzekać ciesz się. Niedawno była mowa, że HSW będzie w stanie zrobić jedynie 50 Borsuków rocznie.

 8. Konsul

  Rosomak - podsumowanie. To się samo komentuje, tragicznie to wygląda co zostało wynegocjowane ciągle od 20 lat problemy z licencją ciągle cos negocjują: najpierw na export, że nie możemy, następnie musimy płacić za własne udoskonalenia (po doświadczeniach Iraku i Afganistanu) i przekazywać dokumentacje za darmo do Patrii - rozumiecie płacić, za to że sami wymyślimy, udoskonalimy i wdrożymy, próba integracji ze Spike - znów problemy z licencją na wieże i Patrii ,, jak już mamy klienta to producent silników sie nie zgadza na export :) 20 lat produkcji w Polsce, największy użytkownik na świecie, Patria zarobiła dobrą kasę, natomiast jest to fatalny partner na przyszłość z takim podejściem. 1/3

  1. Qba

   Ale przecież to nie wina Patrii że zgodziliśmy się na takie warunki licencji.

  2. Był czas_3 dekady

   Stąd wniosek, że musimy wrócić do pomysłu zaprojektowania własnego KTO i wdrożyć do produkcji p/pancMOSKIT. Jesteśmy w stanie to zrobić.

  3. Chyżwar

   @Xzibit Jasne 250 Abramsów "pojedzie na ekspedycję".

 9. Qba

  Warto zwrócić uwagę że: rakiety CAMM nie będą produkowane w Polsce, radary Sajna i P-18PL nie są gotowe więc Narew będzie ze starymi radarami Soła, armata Bushmaster nie będzie produkowana w Polsce, Spike do tej pory nie jest zintegrowany z ZSSW-30 ani Hitfist-30, modernizują Leopardy w tempie kilkunastu rocznie.

  1. Hubert

   Rakiety CAMM mogą być produkowane w Polsce ponieważ firma MBDA zapewnia 100% transfer technologii. Wszystko zależy od MON

  2. Piotr Skarga

   Mogą być produkowane? To ja powiem więcej. My to możemy nawet posłać ludzi na Marsa! Możemy nawet wyprodukować Gwiazdę Śmierci! Piszesz MBDA "zapewnia"? PiS zapewniał że będą np. Orki , Kryle czy polskie Homary!! Koniec bajek?

  3. Qba

   @ Hubert - umowa z MBDA nie zawiera transferu technologii rakiet CAMM.

 10. Rea

  Wywiad bardzo grzeczny, jak przystało na zamówioną reklamówkę. Podpowiedzi kolejnych pytań dla pana Grafa: pan prezes powiedział przy okazji produkcji Borsuka: "złożyliśmy już zamówienia na niektóre podzespoły, np. armaty", więc pytam się: jak to zamówienie na armatę? Przecież mamy licencję na produkcję Bushmastera, którą dostaliśmy w ramach offsetu, więc czemu jej nie produkujemy, tylko płacimy? Druga rzecz, co z kosztami licencji na integrację wyrzutni Spike, czy faktycznie dostaliśmy od Izraela zaporową cenę, żeby ZSSW-30 nie miała szans na konkurencje z wieżami firmy Elbit? Czy jest jakiś zapasowy plan na integrację z innym PPK? Zagranicznym lub krajowym?

  1. Hamak

   Nie mamy zadnej licencji na armaty do Borsuka. Wbij to sobie fo lba. Tak...jest plan na integracje z RPG7. Zadowolony??????. Pirat to nie jest pocisk odpowiednik Spika a Moskit w powijakach. Zadajesz pytania jak jakis przedszkolak.

  2. Qba

   PGZ nie jest w stanie produkować takich armat. Licencji na integracje z wieżami ZSSW-30 do tej pory nie kupili. Planu zapasowego brak, bo integracja z Piratem wymagałaby zmian konstrukcyjnych wieży. Licencji na integracje z wieżami Hitfist-30 też nie kupili.

  3. Qba

   @ Hamak - PGZ kupiła licencje na armaty, a potem się zorientowali że nie są w stanie produkować tych armat.

 11. Konsul

  2/2 Podobno nie dawno się już dogadaliśmy przedłużenie licencji na produkcję do końca 2022 (tak do końca tego roku :) dlatego golasy produkujemy, aby to wykorzystać, ale dowolne modyfikacje, zmiany i adaptacje do 2052 roku jakoś w tych granicach. No i dzisiaj znów wywiad z PGZ, że te modyfikacje i zmiany to tak nie do końca to nadal wymaga licencji i oczywiście czego ... dalszych negocjacji!!! Cytat" Rozważamy też alternatywne rozwiązania, które pozwolą PGZ patrzeć w przyszłość w sposób otwarty, tak abyśmy mogli mieć swobodę nie tylko wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez ograniczeń, ale też możliwość proponowania i oferowania pojazdu na rynkach trzecich." Rozumiecie - po 20 latach produkcji, inwestycji co wychodzi ... to nie nasze o wszystko musimy pytać lub płacić 20 lat. Natomiast prezes kończy ten wątek o Rosomakach - że ma kadrę z gigantycznym potencjałem. To jest BZDURA

  1. Qba

   Chodzi o licencje na wieże i ppk.

 12. Konsul

  3/4 Jakby miał taka kadrę to przez ten okres zainwestowaliby w dobrych studentów z akademii technicznych wysłali różne grupy na studia do różnych krajów tak przez 10 lat, następnie 10 lat mogli by stworzyć chyba udoskonalony KTO. Wieżę już mamy, został kadłub, silniki co najmniej od 2 producentów, zeby pasowały . No ale jak wszystkie zmiany/modyfikacje przekazali do Finów i te zmiany stały się elementem Patrii jako rozwój wozu i podlegają licencji - to jest to sabotaż albo wtopa - ponieważ jak będziemy chcieli takie rozwiązania wykorzystać w naszym wozie (ponieważ to nasze doświadczenie z używania rosomaków) to powiedzą, że to kradzież ich dorobku intelektualnego/licencji i pójdą do sądu.

  1. Qba

   Wieże mamy ale bez armaty i ppk.

 13. Konsul

  4/4 Dlatego Rosomak jest w czarnej, teraz ceny poszły w górę na licencje itd. Trzeba od chytrych Finów brać dalej i przedłużyć licencję o rok, dwa i produkować ile wlezie gołych kadłubów (liczy się czas) i później je dozbrajać w wieże i inne. Jednocześnie zaprojektować własny KTO lub kupić pełna licencję na kadłub (wieże już mamy) .. Jednak najlepiej udoskonalić Rosomaka wprowadzić własne zmiany, nawet mało istotne ale dużo jako własny nowy produkt, własny kadłub ... . lub dać chytrym Finom propozycję gdzie my jesteśmy win (oni już byli) i nie bać się zerwać współpracy. Jak my chcemy fregaty budować jak z prostym KTO tak nas rolują na negocjacjach.

  1. Qba

   Przecież nie mamy praw do wprowadzania zmian.

 14. Greedo

  ZSSW-30 gotowe ale decyzji i umowy brak... To dlaczego nikt nie dzwoni co poniedziałek z donosami na blokujących do ministra. Skoro minister promuje się w tv to w końcu przyspieszy ten program. Za to informacja,że już za kilkanaście miesięcy będą cztery Borsuki jest przerażająca. PGZ chce koniecznie przegrać kontrakt na BWP z Bradley lub innym zachodnim produktem. Czy taki koncern nie jest w stanie przyspieszyć finansowania tego produktu? Wystarczy wstrzymać wszystkie premie do czasu zamknięcia projektu Borsuk.

  1. Qba

   Widać wcale nie jest gotowy.

 15. JAGODA

  PGZ jest państwowym nieefektywnym i nieaktywnym MOLOHEM niezdolnym do szybkiego wdrożenia nowoczesnych technologii i zwielokrotnienia produkcji. Jest za to MISTRZEM w przeżeraniu państwowych wielomiliardowych dotacji i karuzeli stanowisk dla partyjnych kolesi będących akurat przy korycie (władzy) i dotyczy to wszystkich partii !

  1. szczebelek

   Myślisz, że prace projektowe, prototypy, wszelkie testy jednego z kilkudziesięciu projektów to kilka złotych na projekt? Podzespoły do zbrojeniówki są drogie samo złożenie z projektowaniem i wykonaniem całości (czas liczony w godzinach dla pracowników) jest kosztowne. Obstawiam, że ten moloch nie ma podjazdu do administracji państwowej w kwestii przejadania pieniędzy.

  2. mc.

   Słowo MOLOCH piszemy przez "CH". Jeśli PGZ jest molochem, to jak nazwiemy zachodnie koncerny zbrojeniowe ? Bo w większości są prywatne, to lepsze ? No w takim razie zróbmy zrzutkę na ten PRYWATNY polski koncern zbrojeniowy. Moim zdaniem potrzebujemy 5 mld pln na część "techniczną" (czyli budynki, place, magazyny, maszyny, zapasy materiałów itd.). Dodaj do tego część "ludzką" i posiadane przez PGZ prawa do wytworzonej myśli technicznej, i.... już mamy prywatną firmę. A tak na poważnie. PGZ łatwo zlikwidować, ale odtworzyć to wszystko to min 20 lat.

  3. Polak Mały

   Do mc . Na państwowe koncerny się zrzucamy, a na prywatne nie to tak dla jasności. WB jest prywatną spółka i dobrze sobie radzi , zarabia na siebie.. Dobrym to rozwiazaniem byłoby te spółki sprywatyzować np 50% akcji sprzedać zostawiając tzw złotą akcję państwu. Ale nikt się na to nie zgodzi bo gdzie podziać działaczy partyjnych gdzie kręcić kasę.... Państwowe czyli niczyje kto żył w komunie ten wie . Nie wszystkie oczywiście firmy państwowe są złe, to kwestia też zarządzania , ale niestety zarząd zawsze jest partyjny...

 16. Olo75

  do pełni szczęścia brakuje Zamiany Spike na Moskit i granatnika ppanc z programu Grot.

  1. Qba

   Moskit nie istnieje

  2. Hamak

   Chcesz zamienic cos co jest pfodukowane i sprawdzone na makiete z drewna??????? No gratuluje zdrowej glowy.

  3. Chyżwar

   Parząc na to, co obecnie dzieje się na Ukrainie i postawę Izraela uważam, że bardzo dobrze się stało, że Wisła i Homar pochodzą z USA a Narew z Wielkiej Brytanii. Z Żydami jest taka sprawa, że wielu z nich sympatyzuje z Rosją. Ze Spike jest tak, że złote śrubki do produkowanych u nas pochodzą z Izraela. Dlatego owszem, należy obecnie produkować ich tyle ile się da. Ale jak najszybsze ukończenie Moskita i wdrożenie go do produkcji jawi mi się koniecznością, ponieważ tu już nie będziemy zależni od Izraela. Poza NATO bezpiecznym źródłem jest jeszcze Szwecja i Finlandia, ponieważ te kraje czują się zagrożone przez Rosję tak samo, jak my. No i pewnie niebawem będą one w NATO. Nie do końce pewien jestem Korei, ale przypuszczam, że nie wywinęli by takiego numeru, na jaki stać by było Żydów.

 17. patriota39

  2008 rok. Trwa narodowa dyskusja w jakie systemy rozpoznania radioelektronicznego zostanie wyposażona korweta MEKO A100 i małe okręty rakietowe projektu 660 (program "Żeglarek"). Polski przemysł proponuje radiolokacyjny system rozpoznawczo-ostrzegawczy BREŃ-R. Ostatecznie na MOR-ach mają zostać zainstalowane urządzenia SKWS duńskiej Termy z wyrzutniami DLT-6T. Tutaj zagadka. Z montażu ostatecznie zrezygnowano ze względu albo na koszty, albo problemy z integracją z urządzeniami pokładowymi okrętów. Dla korwety wskazywany jest w tym czasie jako optymalny produkt Rheinmetall MASS, ewentualnie SKWS z wyrzutniami DL-12T. Normalnie tajemnica wojskowa...

 18. Wojtekus

  Super, wszystko gotowe tylko problem z tym czekaniem na sygnal z Ministerstwa. Moze za rok lub dwa podejma decyzje Ile rakiet Spike LR lub ER bedzie nam potrzebe. Jak widac MON nadal chce zamawiac w ilosciach defiladowych a nie potrzebnych na wojne.

  1. Monkey

   @Wojtekus: W obliczu wojny u naszych wrót niestety nie mamy już czasu i trzeba się śpieszyć. Jeśli coś da się zamówić w naszym przemyśle, trzeba to już zacząć robić w poważnych ilościach. Rosja czekać nie będzie.

 19. Hamak

  A moze 15tys? Albo 5 tys????? Ilosci wyssane z buta. Kto to bedzie serwisowal i za jakie pieniadze?. Bzdury i brednie. Ile mssz lat???? 5?. Dorosnij..Smiglowce transportowe sa nam zbedne. Co znacza smiglowce pokazuje wojna ns Ukrainie. Mozna je stracic nawet strzalą. Wez nie pitol.

  1. Qba

   Akurat Ukraińcy nie stracili zbyt wielu śmigłowców,

  2. Hubert

   To do mnie ten komentarz? Jeśli tak to spytam czy ty jesteś normalną osobą?

  3. rmarcin555

   @Qba. Bo nimi nie latają w strefie zagrożenia. Od pierwszej wojny o Donbas wiadomo, że śmigłowce mają ciężko. Nawet tu był zdaje się artykuł na ten temat.

 20. Gandharwa

  Skoro nazywamy takie systemy bojowe orograficznie to mała Nawet powinna sią nazywać Narewka - bo taka rzeczka też istnieje :-P

 21. Hubert

  Potrzebujemy 10 tyś+ wozów mocno opancerzonych dla piechoty i mnóstwo śmigłowców transportowych. Warto zauważyć że Izrael ma 7 tyś samych BWP i 4 tyś wozów opancerzonych.

  1. ziolo

   Aż 10 tyśęcy?

  2. Daniel

   Tak a kto będzie te 10 tyś wozów utrzymywał i kto za ich produkcję zapłaci? A Izrael ma tyle wozów bo po 1 jest otoczony wrogami a po 2 dostaje gigantyczne pieniądze z Ameryki.

  3. Hubert

   Tak, 10 tyś wozów opancerzonych to minimum dla dlatego takiego kraju jak Polska.

 22. Piotr Skarga

  Jeszcze kilkunastu miesięcy PGZ potrzebuje na przygotowanie ...4 kolejnych Borsuków? T O mówi prezes poważnej firmy?

  1. Gnom

   I co w tym dziwnego? Myslisz, że to wyjście do supermarketu i ładowanie rzeczy do koszyka? Przeczytaj artykuł, a zrozumiesz o czym mowa, Chwałek mówi tam jasno dlaczego tak. To nie puszka konserw, którą możesz odłożyć na półkę i zjeść później. Czas dostaw jest krytyczny (i stale się wydłuża) bo wszyscy chcą kupić te same elementy), kasa na zamówienie wielka, a chętnych do straty brak - także rządu RP (bo w USA właśnie rząd często bierze na siebie ryzyko finansowe nawet od LM)

  2. B1ob

   Mówi samo za siebie... że się nie znasz.

  3. mar1

   Czas realizacji dramatyczny.. Wiadomo to nie sklep ale lata mijają a uzbrojenia oprócz defilad nie widać. Jako podatnik oczekuje efektów a nie nieskończonych działań, uzgodnień, rozmów, projektowania. To trzeba był od 20, 10 ,6 lat kupować coś gotowego zagranicą niż przerzucać papiery. Efekt to stan uzbrojenia opisywany na portalu defnce24 oceniany jako tragiczny. Dziwnym trafem w ciepłych słowach o uzbrojeniu wypowiadają się przedstawiciele zarządów spółek skarbu państwa. Nie prezes powie ,że w 2025 roku będzie 400 Borsuków czy 15 bo dalej nie wiem.

 23. szczebelek

  A czym to konsorcjum się nie zajmuje? Kilkanaście może kilkadziesiąt projektów w realizacji niektóre są w fazie projektowania, a inne między projektowaniem i realizacją czyli rozmowami z dostawcami podzespołów i ktoś się dziwi, że data dostarczenia ostatniej partii to 2035?

 24. Janka74

  Ta górka kasy to głównie stalówka , Mesko i Dezamet.

Reklama