Krym – czarnomorski bastion Rosji [ANALIZA]

9 sierpnia 2020, 06:59
T72 krym
Czołg T-72 należący do jednostek Floty Czarnomorskiej. Fot. mil.ru.
Reklama

Militaryzacja Krymu oraz rosnące zaangażowanie Floty Czarnomorskiej na morzach Czarnym i Śródziemnym, stają się powoli poważnym problemem nie tylko dla samej Ukrainy czy innych państw regionu, ale i całego NATO. Półwysep, podobnie jak Okręg Kaliningradzki, jest traktowany przez Moskwę jako wysunięta baza militarna, mająca zabezpieczać własne interesy na południowo-zachodnim odcinku, w każdej możliwej konfrontacji.

Federacja Rosyjska (FR) w stosunkowo szybkim czasie (nieco ponad 5 lat) zdołała zorganizować, na opanowanym przez siebie Półwyspie Krymskim, silny bastion militarny, mający za zadanie zabezpieczyć jej interesy polityczne w tym regionie świata. Dokonano tego oczywiście z naruszeniem obowiązujących traktatów i umów międzynarodowych.

Minister obrony FR, Sergiej Szojgu, oficjalnie oświadczył, że jednostki wojskowe rozmieszone na Krymie mają za zadanie nie tylko bronić praw Rosji do samego półwyspu czy jej interesów w Krymskim Okręgu Federalnym, ale również zachować zdolność do wykonywania zadań w strefie przybrzeżnej całego Morza Czarnego. To jednak nie wszystko. Bowiem ostatnim kluczowym elementem jest trwały powrót rosyjskiej floty na Morze Śródziemne. Zaś nowe i zmodernizowane bazy właśnie na wspomnianym Krymie mają ten zamiar znacznie ułatwić.

Obecne dokonania Moskwy na Krymie, choć często poruszane w różnych artykułach i opracowaniach analitycznych (jak np. tych przygotowanych podczas Forum Współpracy OBWE), tak naprawdę nigdy nie przyczyniły się do szerszego wskazania narastającego problemu. Co najistotniejsze, na adekwatnym do skali możliwych do zaistnienia zagrożeń poziomie.

Rosjanie przecież idą dalej i przygotowują się do rozmieszczenia na Krymie instalacji z bronią atomową. Ten krok stanowiłby naruszenie artykułu 5 umowy zawartej z Ukrainą. Moskwa zobowiązała się bowiem w nim, że okręty Floty Czarnomorskiej, stacjonujące w tym kraju, nie będą przenosić rakiet z głowicami nuklearnymi. Dziś jednak Rosjanie traktują Krym jako integralną część swego państwa, co nie znaczy, że rozmieszenie na nim broni jądrowej w poważnym stopniu nie narusza równowagi sił nie tylko w tym rejonie, ale już w dużo większym wymiarze.

image
Wyrzutnie rakiet Bastion Floty Czarnomorskiej. Fot. mil.ru.

Zmilitaryzowany półwysep

Mający ponad 27 000 km2 powierzchni Półwysep Krymski, położony jest pomiędzy częścią północną Morza Czarnego a częścią zachodnią Morza Azowskiego. Ze stałym lądem łączy go jedynie wąski Przesmyk Perekopski. Oficjalnie, zgodnie z prawem miedzynarodowym, należy on do Ukrainy. Jednak, w 2014 roku Rada Najwyższa Republiki Autonomicznej Krymu - w koordynacji z rosyjską operacją wojskową, ogłosiła deklarację niepodległości, a następnie po przeprowadzonym referendum quasi-republika została anektowana przez FR, już w postaci Krymskiego Okręgu Federalnego.

Na dzień dzisiejszy, nie są znane dokładne dane, co do ilości rosyjskich żołnierzy stacjonujących na Krymie. Szacuje się je na od 30 do 32 tysięcy (w tym ok. 12 tys w Wojskach Lądowych). Jest to więcej, oczywiście dużo więcej, niż było ich przed 2014 rokiem, kiedy na półwyspie bazy miała Flota Czarnomorska. Co więcej, z danych analitycznych wynika, iż po 2025 roku ilość Rosjan stacjonujących tam wzrośnie nawet 1,5 raza. Samych nowych jednostek jest ok. stu. Ich skład i dobór był tak zaplanowany, aby stanowiły one samowystarczalny komponent militarny, zdolny do efektywnego reagowania na różnego rodzaju zagrożenia. Co więcej, Rosjanie od Ukraińców przejęli 193 obiekty o charakterze militarnym, które dziś są modernizowane i przygotowane do pełnienia zupełnie nowych ról.

W lutym 2017 roku utworzono na półwyspie 22 Korpus Armijny, stanowiący rdzeń sił lądowych na tym obszarze. Według władz w Kijowie, rosyjscy wojskowi na półwyspie mają do dyspozycji ponad 500 różnego rodzaju wozów opancerzonych, 31-40 czołgów, do 160 systemów artyleryjskich oraz 54 śmigłowce bojowe i wsparcia. Do tego dochodzą samoloty należące do Wojenno Kosmicznych Sił (WKS) - ponad 70 maszyn (do 122 razem z maszynami floty) czy też 52 okręty bojowe Floty Czarnomorskiej, w której służy ok. 25 000 marynarzy.

Ponadto wsparciem dla wskazanych już rosyjskich sił jest 684 innych systemów uzbrojenia i zabezpieczenia działań, a w razie ewentualnego konfliktu oprócz sił z terytorium FR można liczyć na Flotyllę Kaspijską, dysponująca 28 okrętami. Z najnowszych danych wynika, że 7 Dywizja Powietrzno-desantowa z Noworosyjska formuje właśnie batalion spadochroniarzy przeznaczony dla Krymu.

Jednak nie potencjał Wojsk Lądowych świadczy o militarnej sile Rosjan na Krymie, a przede wszystkim możliwości komponentu morskiego, powietrznego, wspierających pododdziałów wojsk specjalnych czy też sił rakietowych. Wszystko to pozwala na prowadzenie połączonych operacji militarnych na obszarze mórz Azowskiego i Czarnego, ich stref przybrzeżnych czy też lądu od strony Ukrainy. I w zasadzie mowa tu o obszarze wyznaczonym, aż do Morza Śródziemnego.

Fot. mil.ru
Istotnym elementem potencjału Rosji na Krymie jest lotnictwo taktyczne. Fot. mil.ru

Krymska wizja A2/AD

Z drugiej strony, w ramach rozwijanej strefy kontrolowanego dostępu do własnych wód przybrzeżnych, określanego na zachodzie jako A2/AD (Anti-Access Area Denial), Krym staje się doskonałym wysuniętym bastionem obronnym południowych obszarów FR. Modernizowane i nowo budowane instalacje militarne pozwalają bowiem na strefowe utrzymywanie każdego przeciwnika na znacznym dystansie oraz efektywne oddziaływanie na jego siły na zróżnicowanych kierunkach.

Same możliwości armii rosyjskiej w znacznym stopniu determinuje rozbudowany system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy, jaki obecnie istnieje i jest stale rozwijany na półwyspie. Obecnie w jego składzie znajdują się różne zestawy, stanowiące dość szczelny parasol ochronny. Tworzą go kompleksy dalekiego zasięgu S-400 Triumf 40R6-1 (dwu-dywizjonowy 18 pułk rakietowy/formowany jest kolejny dwu-dywizjonowy pułk) oraz zestawy średniego zasięgu 9K40 BUK-M2 czy krótkiego zasięgu 9K331M TOR-M2, 96K6 Pancyr-S i 9K35M Strieła-10M3. Chroniona za ich pomocą przestrzeń powietrzna obejmuje od 300 do 400 km wokół samego półwyspu.

W skład zestawu S-400 wchodzą wyrzutnie 5P85T2, kabiny dowodzenia 55K6, radiolokatory obserwacji okrężnej 96Ł6/96Ł-1 oraz kierowania ogniem 92N6. Wyposażono go w rakiety 48N6D o zasięgu 150-250 km z półaktywnym radiolokacyjnym naprowadzaniem.

image
Zestaw S-400 rozmieszczony na Krymie. Fot. mil.ru.

Przypomnijmy również, że Buk-M2 jest wyposażony w pociski 9M317 o zdolności rażenia celów w odległości od 3 do 42 km i na wysokości od 0.016 do 25 km. Dywizjon takiego kompleksu składa się z punktu dowodzenia 9S510, stacji wykrywania i wskazywania celów 9S18M1-3 Kupoł-M3 i trzech baterii ogniowych (każda z dwiema wyrzutniami 9A317, punktem dowodzenia 9S510, radiolokatorem 9S36-1 /9S117/ oraz dwoma pojazdami transportowo-startowymi 9A316). Może on równocześnie zwalczać do 24 celów. 

Z kolei Tor-M2 wyposażono w pociski 9M338K z kombinowanym naprowadzaniem, zdolne do rażenia celów powietrznych w maksymalnej odległości 16 km i wysokości 10 km. Z zestawem współpracuje punk dowodzenia 9S737MK Ranżir-Mk. A Pancyra-S wyposażono w dwie dwulufowe 30 mm armaty automatyczne 2A38  i 12 pocisków 57E6/57E6-E(95Ja6) o zasięgu 1-15/18 km i pułapie od 0.005 do 10/15 km naprowadzanych radiokomendowo.

Na Krymie funkcjonuje też przywrócona do działania w 2015 roku stacja 5N86M Dniepr-M stanowiąca element naziemnego radiolokacyjnego systemu wczesnego ostrzegania FR.

Z kolei, typowo ofensywnym systemem jest wprowadzony z końcem 2018 roku kompleks rakietowy 3K55 (K-300P) Bastion-P, z pociskami przeciwokrętowymi 3K60 (P-800 Oniks). Jego stanowiska umieszczono w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej i nowo powstałego mostu prowadzącego z Rosji na Krym (notabene, którego konstrukcja narusza postanowienia międzynarodowego prawa morskiego – poważnie bowiem ogranicza ruch morski na Morzu Azowskim).

Umieszczono je ok. 10 km od brzegu. Sam most był niedawno „świadkiem” przechwycenia przez rosyjskie okręty ukraińskiego holownika Jany Kapu i dwóch małych okrętów artyleryjskich (Nikopol i Berdiańsk) podążających do portu w Mariupolu. Zajęte siłą okręty zwrócono potem stronie ukraińskiej, ale w stanie wymagającym natychmiastowego remontu ich zdewastowanego przez Rosjan wyposażenia. Incydenty na Morzu Azowskim są praktycznie regularne, począwszy od wiosny 2018 roku, bowiem Moskwa traktuje ten akwen jak własne przysłowiowe „podwórko”.

W skład pojedynczej baterii systemu Bastion wchodzą cztery samobieżne wyrzutnie, każda z dwoma pociskami o zasięgu od 350 do ponad 450 km i prędkości naddźwiękowej (2.5 Mach), cztery maszyny transportowo-załadowcze, jeden-dwa pojazdy dowodzenia i kontroli oraz pojazd wsparcia bojowego. Taka bateria jest w stanie chronić wybrzeże o długości 600 km, przy czym pozycje poszczególnych wyrzutni mogą znajdować się w odległości do 200 km od jego linii. Inny system rozmieszony na Krymie to 3K 60 Bał-E z rakietami Ch-35/35E o zasięgu od 130 do ok. 300 km.

Zdaniem ekspertów i analityków Moskwa w każdej chwili jest w stanie przerzucić na Krym zestawy taktyczno-operacyjnych rakiet 9K720 Iskander-M. Taki kompleks rakietowy jest na stanie Brygad Rakietowych (12 wyrzutni, 12 wozów transportowo-załadowczych, 11 dowódczo-sztabowych oraz kilkanaście wozów do zabezpieczenia eksploatacji). Brygada rakietowa może jednocześnie odpalić 24 pociski manewrujące lub balistyczne, z 72 jakie ma w sumie na stanie. 

Pociski balistyczne Iskander-M są w stanie (zdaniem rosyjskich ekspertów) niszczyć/obezwładniać wybrane cele (stanowiska dowodzenia wyższego szczebla, węzły łączności i przekazywania danych, systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, systemy rakietowe na stanowiskach startowych, lotniska, obszarów zgrupowań wojsk  czy infrastrukturę krytyczną przeciwnika) od 6 do 8 razy szybciej niż inne pociski manewrujące. Wersja systemu z rakietami balistycznymi (aerobalistycznymi) 9M723 nosi nazwę Iskander-M, z pociskami skrzydlatymi 9M728 Iskander-K (oficjalnie ten pierwszy wariant, w najnowszych rozwiązaniach ma możliwość odpalenia obu tych rakiet).

Koncern Rostec, producent zestawu zamierza go zmodernizować, tak by do 2020 roku dostarczyć nowy, udoskonalony pocisk taktyczny. Nowy jego wariant (pocisku skrzydlatego) może mieć oznaczenie 9M729 i zasięg ponad 500 km (niektóre źródła mówią o zasięgu nawet 2600 km). Będzie on odpalany z kompleksu 9K722 Iskander-MKR (wyrzutnia 9P701 i pojazd transportowo-załadowczy 9T256 na MZKT-7390-0000200 w układzie 8x8). Według części źródeł jest on już używany operacyjnie, więc do 2020 roku może zostać dostarczona nowa wersja.

Morski bastion z wachlarzem możliwości działania

W Rosji trwają prace nad stworzeniem rozwojem lądowej wersji Kalibra (w NATO oznaczonej jako SSC-08). Będzie to tańsza w pozyskaniu i eksploatacji alternatywa wobec wersji eksploatowanej obecnie wersji okrętowej (możliwe, że to ten pocisk nosi oznaczenie 9M729 i jest już używany operacyjnie). Ponadto, w niektórych przypadkach jej użycie może być również bardziej efektywne. Ma też powstać pocisk manewrujący Kalibr-M o zasięgu 4500 km o znacznie większych rozmiarach i masie ok. 1000 kg. Taki wariant planowany jest do wprowadzenia na uzbrojenie ok. 2027 roku, z przeznaczeniem na pokłady większych atomowych okrętów podwodnych czy jednostek klasy fregata i wzwyż.

W pociski manewrujące 3M14T systemu Kalibry-NK uzbrojone są małe okręty rakietowe proj. 21631 Bujan-M  wchodzące w skład dywizjonu małych okrętów rakietowych, 41 Brygady Kutrów Rakietowych stacjonującej w Sewastopolu. Pod koniec 2019 roku do Wysznija i Oriechowa-Zujewa dołączyła Inguszetia, a w tym roku planuje się wcielić Grajworona (Zieljonyj Dol i Sierpuchow ostatecznie trafiły do Floty Bałtyckiej).

W latach 2021-23 Flotę Czarnomorską zasilą jeszcze trzy takie okręty (Grad, Naro-Fominsk i Stawropol). W przyszłości może na ich pokłady trafi również rakieta hipersoniczna 3M22 Cirkon. Nowy okręt patrolowy proj. 22160 Wasilij Bykow może w szybki sposób zostać dozbrojony w moduły lub kontenerowe wyrzutnie rakiet czy dodatkowe wyposażenie obejmujące np. sonar holowany. Flota Czarnomorska otrzyma sześć takich jednostek.

image
Okręty typu Bujan-M, choć niepozorne, dają Flocie Czarnomorskiej możliwości rażenia celów na dystansie nawet ponad 2000 km. Fot. mil.ru.

Ponadto ma ona na stanie okręty podwodne proj. 06363 typu Warszawianka (Improved Kilo), Noworossijsk, Rostow-na-Donu, Wielikij Nowgorod, Kałpino, Staryj Oskoł, Krasnodar. Wszystkie w 4 Samodzielnej Brygadzie Okrętów Podwodnych. One również przenoszą cztery pociski 3M14T systemu Kalibr-PŁ. Rostow-na-Donu użył ich już zresztą przeciwko celom w Syrii.

Wybrane okręty jak fregaty proj. 11356M Admirał Grigorowicz, Admirał Makarow i Admirał Essen Floty Czarnomorskiej przenoszą ośmiokomorową wyrzutnię pionową 3S14 UKSK dla 8 przeciwokrętowych, naddźwiękowych rakiet 3M55 Oniks/P-800 Jenot lub również rakiet z rodziny 3M54 Kalibr - przeciwokrętowych 3M54, zwalczania celów lądowych 3M14 lub przenoszących torpedę do zwalczania okrętów podwodnych 91R Zircon. Ponadto ich uzbrojeniem są dwa, dwunastokomorowe zestawy wyrzutni pionowych Tornado/Sztil-1 dla 24 przeciwlotniczych rakiet średniego zasięgu 9M317M. Do tej trójki w przyszłości być może dołączą trzy kolejne  fregaty – Admirał Butakow, Admirał Istomin i Admirał Korniłow.

Z kolei w Zakładach Stoczniowych Morze z Teodozji i Zaliw z Kerczu powstają korwety proj. 22800 Karakurt, przenoszące pociski Kalibr i Oniks w ośmiokomorowej wyrzutni 3S14 oraz zestawy artyleryjsko-rakietowe Pancyr-M.

Lotnicza potęga Krymu

Nowo utworzona 2 Dywizja Lotnicza WMF, której dowództwo stacjonuje w bazie Nowofiodorowka (Saki-3) przejmuje w podporządkowanie 43 Pułk Szturmowego Lotnictwa Morskiego (43 OMSzAP), którego eskadry wyposażone są w bombowce taktyczne Su-24M oraz myśliwce wielozadaniowe Su-30SM. Ponadto, w jej skład wejdzie 318 Mieszany Pułk Lotniczy, stacjonujący w bazie Kacha. Z kolei ta jednostka ma na stanie średnie samoloty transportowe An-12, amfibie Beriew Be-12 oraz śmigłowce – ZOP Ka-27PS/PŁ i transportowo/uderzeniowe Ka-29.

Latem 2014 roku sformowano 38 pułk lotnictwa myśliwskiego w bazie Belbek. Składa się on z dwóch eskadr. Pierwsza ma na wyposażeniu 12 maszyn Su-27SM a druga 12 Su-27. Ponadto na jego stanie są jeszcze po trzy szkolno-bojowe Su-27UB oraz Su-30M2. Samo lotnisko w bazie Belbek ma długi 3450 metrowy pas startowy, zdolny do przyjmowania ciężkich maszyn transportowych czy bombowców. Z kolei 37 Mieszany Pułk Lotniczy rozlokowano w bazie Gwardiejskoje. Posiada on na wyposażeniu (również w dwóch eskadrach) bombowce taktyczne Su-24M/Su-24MR oraz szturmowe Su-25SM.

Oba te pułki wchodzą w skład 27 Mieszanej Dywizji Lotniczej. Z kolei 39 pułk śmigłowców z Dżankoje eksploatuje śmigłowce szturmowe Ka-52, które w ramach modernizacji wyposażone zostaną w nowy system uzbrojenia Hermes-A z rakietami o zasięgu 20 000 metrów, uzupełniając i częściowo zastępując obecnie używany kompleks Wichr. 

W styczniu 2020 roku prezydent FR Władimir Putin obserwował duże ćwiczenia wojskowe odbywające się na wybrzeżu i wodach okalających Krym. Z okrętów Floty Czarnomorskiej odpalono pociski Kalibr a dwa MiG-31K wystrzeliły hipersoniczne pociski rakietowe Kindżał.

Elementem częstych ćwiczeń jest też desant morski z wykorzystaniem okrętów Floty Czarnomorskiej lub powietrzny realizowany z użyciem samolotów Ił-76MD oraz odparcie desantu przeciwnika z szerokim wykorzystaniem możliwości współdziałania rodzajów wojsk.

Tu-22M3, fot. mil.ru
Tu-22M3, fot. mil.ru

Nuklearny arsenał

Po rozpadzie ZSRR, na terytorium Ukrainy pozostały elementy 43 Armii Strategicznych Wojsk Rakietowych – 19 Zaporowska Dywizja, 43 Gwardyjska Smoleńska Dywizja oraz 46 Niżdnieprowska Dywizja. Dawało to łącznie siłę 13 pułków rakietowych i 130 silosów startowych średniego zasiegu, rakiet balistycznych UR-100NUTTH oraz pięć pułków z 46 wyrzutniami stacjonarnymi rakiet RT-23UTTH. Ponadto, na tym teryterium stacjonowały bombowce staretegiczne Tu-160 oraz Tu-95MS. Do czerwca 1996 roku zakończono proces wycofywania ładunków jądrowych z Ukrainy, a kraj ten zobowiązał się do samodzielnej utylizacji/niszczenia pozostajacych instalacji i środków przenoszenia (jedynie 32 rakiet UR-100NUTTH Moskwa odkupiła od Ukrainy).

Obecnie, jak na razie nie ma oficjalnych danych, tylko pewne przypuszczenia, że na Krymie Moskwa rozmiesciła broń jądrową. Prawdopodobnie poszczególne kompleksy rakietowe znajdują się w obrębie starej infrastruktury jeszcze z czasów radzieckich, zlokalizowanej w pobliżu miast Teodozja i Sewastopol. Z resztą te miejsca są nadal sukcesywnie modernizowane. Oznaczono je jako obiekty Property 76 i Property 100/221 oraz 825.

W skład kompleksowego systemu broni nuklearnej może wchodzić jeszcze lotnisko Baherowe, położone niedaleko Kerczu. Jak na razie, potwierdzeniem przyszłych zamiarów jest odnotowana obecność pojazdów i sprzętu pomocniczego (wsparcia działań).

Ponadto nosicielem rakiet z głowicami jądrowymi jest krążownik rakietowy Moskwa ze swoim systemem rakietowym VULKAN, systemem startowym RASTRUB-B czy bombowce taktyczne Su-24M. Ostatnio na terenie zajętego przez Rosję Krymu (oficjalnie w celach szkoleniowych) przebywały też bombowce średniego zasięgu Tu-22M3 oraz najnowsze taktyczne wielozadaniowe samoloty wsparcia Su-34.

Wysoce prawdopodobne jest także ponowne uruchomienie reaktora badawczego DR-100 na Uniwersytecie Energetyki Jądrowej i Przemysłu w Sewastopolu.  

„Baza militarna” nie dla wszystkich

W plebiscycie z marca 2014 roku, prowadzonym w trakcie operacji wojsk rosyjskich, z 96% głosujących mieszkańców Krymu, grupa aż 83% była za przyłączeniem ich półwyspu do FR. Jednak, już z ankiety przeprowadzonej we wrześniu 2019 roku wynika, że 65,8% obywateli Krymu (w tym aż 67,3% mieszkańców Sewastopola) jest niezadowolona z nowych warunków życia, jakie nastały bezpośrednio po aneksji.  Ponad 82% ludzi szczególnie dotkliwie odczuło wzrost cen towarów i usług, a 66% spadek ich dochodów czy rosnące kłopoty z zatrudnieniem.

Również, prawie połowa z badanych, wskazuje na wzrost korupcji, pośrednictwa/łapówkarstwa czy przekupstwa, w załatwianiu rożnych spraw związanych np. z leczeniem. Z kolejnych badań, realizowanych między czerwcem a listopadem 2019 roku, ponad 31% badanych mówi o dalszym pogorszeniu sytuacji na Krymie i nie widzi perspektyw na poprawę tej sytuacji.

Kolejnym problemem jest brak wody na półwyspie. Obecna susza szczególnie jest odczuwalna a przecież zaraz po jego aneksji Ukraina zablokowała dostawy wody z Dniepru przez Kanał Północnokrymski (która w 85% zabezpieczała pełne potrzeby). Dlatego pododdziały inżynieryjne (ok. 300 żołnierzy oraz 140 sztuk specjalistycznego sprzętu) ułożyły ponad 60 km wodociągów pomiędzy tajgańskim i symferopolskim zbiornikiem wodnym. Ma to zapewnić możliwość przetaczania do 50 tys. m3 wody na dobę.

Co więcej, ludzie obawiają się zbytniej militaryzacji Krymu i związanych z tym konsekwencji. Jak na razie, silna pozycja Rosjan, tłumi wszelkie objawy protestów, ale może zmian władz na Krymie zmieni również sytuację w Krymskim Okręgu Federalnym.

Podsumowanie

Rosjanie obecnymi systemami zainstalowanymi na Krymie lub będącymi w jego pobliżu są już w stanie zaatakować połowę Europy (w tym prawie całe terytorium Polski), wschodni obszar Morza Śródziemnego, północną Afrykę czy rejon Zatoki Perskiej. Rakiety przeciwokrętowe pokrywają swym zasięgiem niemal całe Morza Azowskie i Czarne. Jednak to nie wszystko, bo najprawdopodobniej same możliwości w najbliższym czasie znacznie wzrosną po wprowadzeniu nowego rodzaju pocisków (wzrost zasięgu do nawet 4500 km). Z kolei Moskwa wprowadzając na półwysep broń jądrową znacznie już naruszy obecną równowagę sił.

Na te posunięcia nie ma praktycznie realnego odzewu, zarówno ze strony państw regionu, jak i samego NATO. Bo same protesty osamotnionej Ukrainy czy polityczne apele Rumunii, jak dotąd po prostu nie wystarczają. Morze Azowskie już teraz stało się „wewnętrznym basenem” Rosji, a przysłowiowy apetyt Moskwy rośnie w miarę jedzenia.

Lecz nie tylko sama Ukraina ma problemy, bo również ma je np. należąca do NATO Rumunia. Rosjanie bowiem ostentacyjnie kwestionują obecny podział wód terytorialnych i chcą dużo więcej. FR traktuje bowiem Morze Czarne jako swoją własność, gdy tymczasem NATO dąży do jego otwartości dla sił sojuszu i Ukrainy. Ponadto Moskwa stara się torpedować rumuńskie wysiłki związane z zapewnieniem samodzielności energetycznej w regionie i uniezależnienia się jego państw od Rosji.

Wspomniane naciski nie ograniczają się wyłącznie do obszarów morskich, bo przecież mamy i te lądowe zagrożenia dotyczące Naddniestrza i Mołdawii. W kierunku tego ostatniego kraju presja również idzie w zakresie uzależnienia energetycznego od surowców  Rosyjskich.

Krym, jako baza militarna, swoisty straszak na innych jest przysłowiowym oczkiem w głowie Kremla, ale już nie dla jego mieszkańców. Czas pokaże czy plany Rosjan się ziszczą czy może różne okoliczności, te wewnętrzne lub zewnętrzne  znacznie je pokrzyżują.

Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 403
Reklama
MAZU
czwartek, 3 września 2020, 13:57

W Europie zachodniej problemem większości polityków jest neoliberalno-lewicowe myślenie. Do tego dochodzi korupcja, tchórzostwo i zwykła głupota. Boją się, że po odcięciu gazowej "kroplówki" Rosja zaatakuje, bo zaczną się tam bunty społeczne, na co najlepszym lekarstwem jest wojna. Oczywiście jest taka możliwość, ale mało prawdopodobna. Nie można tolerować bandyckich zachowań Rosji, atakowania sąsiadów, prowadzenia wojen hybrydowych i dezinformacji, ćwiczenia ataków atomowych na Warszawę, bo to tylko umacnia reżim Putina. Jakieś sugestie? M

Darek
niedziela, 23 sierpnia 2020, 23:03

Zajęcie Krymu to najgłupsza rzecz jaką mógł zrobić Putin. Kosztowna, niewiele warta zabawka. Morze Czarne jest obszarem peryferyjnym, do niczego się nie przydaje - Turcja ani Rumunia nie znikną. Koszty: utrata Ukrainy - z kraju 'wasala' stał się krajem wrogim, sankcje (0.5% PKB czyli 85 mld USD rocznie), obudzenie śpiącego NATO (do 2014 dominował trend redukcji wojsk), koszty utrzymania Krymu. To wszystko bez żadnej realnej korzyści - przesunięcie się od 200 km (np. z Noworosyjska do Sewastopolu) jest bez znaczenia przy zasięgu wspolczesnych rakiet i samolotow.

Fanek kacapków - aktualizacja VII
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:58

Co oni z tym sputnikiem, to jakiś kompleks niższości? A propos kompleksu niższości: czy to prawda, że wschodni Słowianie zostali wzbogaceni kulturowo przez ludy azjatyckie do tego stopnia, że więcej domieszki krwi czysto słowiańskiej mają od nich Eskimosi?

Wania - aktualizacja
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:04

Koronawirus. Są chętni na szczepionkę od Putina. 150 mln dawek "Sputnika" Wietnam dołącza do Brazylii oraz IZRAELA, deklarując chęć zakupu od Rosji szczepionki na COVID-19. ---------- Putin załatwił wszystkie wszystkie giganty farmaceutyczne.

młot na ustrolli
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:06

no właśnie podali w telewizji, spadek PKB polski 8.5% spadek PKB Rosji 8.2% .... a podobno Rosja gorzej stoi niż Polska ....

Lord Godar
czwartek, 20 sierpnia 2020, 17:38

Wg podawanych ostatnio danych rosyjskie przedsiębiorstwa uzyskały ok 67% mniej zysku w minionym kwartale w ujęciu rok do roku . Dane uśrednione , bo część firm funkcjonowała lepiej a część dużo gorzej generując stratę netto. Stratę netto wygenerowało 16 regionów w tym Moskwa . Jak obliczono spadek obecny jest 3 razy większy niż ten z 2007 roku , kiedy to firmy straciły ok 27 % zysków .

bender
niedziela, 16 sierpnia 2020, 20:13

Wszystko pomieszałeś. Polski PKB spadł w drugim kwartale o 8.2% rok do roku według danych niewyrównanych sezonowo. Jeśli uwzględnić mniejszą liczbę dni roboczych to spadek wyniósł 7.9%. W naszym przypadku jest to pierwsza recesja w tym stuleciu, w przypadku Rosji to już trzecia w ostatnich 6 latach. I ta recesja będzie bardziej bolesna niż poprzednie.

Fanek kacapkow
sobota, 15 sierpnia 2020, 19:46

Nie podobno tylko naprawdę rossija stoi dwa szczeble niżej od Polski, na drabinie cywilizacyjnego rozwoju, dwa dlatego bo Białoruś was wyprzedza, pomimo mojego współczucia dla was, czas brać się do roboty i zacząć gonić Europę, na razie Wschodnią, zacząć wydawać kasę na projekty cywilizacyjne, zaprzestać zbrojeń ponad siły, bo jak EU odetnie wam kroplówkę to znowu ekonomicznie padniecie jak ZSRR, na pysk, a wtedy Putin nie pomoże, co najwyżej popchnie was do kolejnej wojny.

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:22

Tak dzisiaj podano w wiadomościach na RT że były prezydent FR W Putin sam się zapakował do taczki i sam się wiezie na Syberię .Nie ma to jak żal ściska za cztery litery wielbicieli śmierdzącej Ukrainie i pępka Europy i połowy świata

Fanek kacapkow - aktualizacja V
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:55

Bieda w Rosji piszczy i rechocze, obatele FR jeżdżą w zdezelowanych Ładach na oklep po wertepach w centrum wiosko-miast gdzieś pod Moskwą, a ruskie trolle dalej plotą ciągle to samo o urojonych przewagach ‚ruskowo mira’ nad resztą świata, tutaj tym razem konfabulują o „ruskiej zaawansowanej gospodarce”. Co to za zaawansowanie, zabierać swojemu społeczeństwu na rozwój cywilizacyjny, a dawać na zbrojenia? Już nawet przysłowiowy murzynek Bambo z Afryki wie jak nieefektywna jest ruska gospodarka, jak zacofane technicznie są ich produkty, rubel to papier toaletowy, a Kremlowska propaganda karmi ruski ciemny lud bajkami jak to naród rosyjski, w obliczu sankcji, wstaje z kolan i dzielnie walczy ruskimi technologiami ze zgniłym Zachodem. Problem w tym, że oni to łykają jak narkoman dym opium, a my nie (z wyjątkiem Fankluba). Każdy zwykły Rosjanin, gdy jest w Polsce, dostaje wytrzeszczu ze zdziwienia widząc rozwój cywilizacyjny i gospodarczy rozkwit, żal mu du..pę ściska, że oni u siebie tak nie mają, bo Putin wybrał zbrojenia. Poczytacie trolle opinie swoich ziomków na Youtube, zanim znowu zaczniecie epatować przedrukami ze Sputnika.

Wania
sobota, 15 sierpnia 2020, 16:32

Święte słowa. I sama prawda. Rosja to bogaty kraj biednych ludzi...

Wania
sobota, 15 sierpnia 2020, 06:36

Fankluby, Yara i inni w Polsce nigdy nie byli. Znają Polskę tylko z opowieści oficera i sputnika. Rok temu do znajomego w Warszawie przyjechało dwóch młodych Rosjan poznanych na jakimś forum. Zabrał ich na działkę i jakież było ich zdziwienie, że nie ma tam toalety przy ogrodzeniu. Zrozumienie, że jest tam wodociąg i kanalizacja zajęło im dłuższą chwilę no w Rosji tylko najbogatsi tak mają.

yaro
sobota, 15 sierpnia 2020, 13:43

"Znają Polskę tylko z opowieści oficera i sputnika. " ---- nie wiedziałem, że sputnik to sztuczna inteligencja co potrafi opowiadać. :D :D :D

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:06

A ty to skąd znasz Polskę jesteś dziadkiem klozetowym w Medyce

Fanek kacapkow - aktualizacja VI
piątek, 14 sierpnia 2020, 18:43

spadek pkb Polski 8,5% spadek pkb Rosji 8,2% --- już widzisz jakie głupoty piszesz ......

Kapustin - aktualizacja
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:11

„W ramach podpisanej umowy o współpracy strategicznej RDIF wraz z firmami farmaceutycznymi w stanie Parana organizuje produkcję szczepionki Sputnik V i jej dystrybucję w Brazylii i innych krajach Ameryki Łacińskiej” - informuje Interfax. Jak wspomniano, wkrótce stan Parana podpisze porozumienie w sprawie testów, produkcji i dystrybucji rosyjskiej szczepionki, a Fundacja i Centrum Badawcze Epidemiologii i Mikrobiologii im N.F. Gamalei dostarczy Instytutowi Technologii Stanu Parana wyniki badań klinicznych szczepionki oraz protokoły technologiczne jej produkcji.

Jes
środa, 19 sierpnia 2020, 18:47

Polecam Ketrel 1 tabl na noc

Olej rustrolla
sobota, 15 sierpnia 2020, 22:43

Tonący brzytwy się chwyta, jak się zorientują, że szczepionka nie działa, to znów ruską naukę i medycynę wyśmieją, zażądają zwrotu kasy, a z Putina zrobią błazna-mikruska.

Wania
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:18

Szybka rejestracja szczepionki była możliwa tylko dzięki temu, że nie przeszła jeszcze trzeciej fazy badań klinicznych. Co oznacza zrezygnowanie z tzw. trzeciej fazy klinicznej testów? To czas, kiedy szczepionka przyjmuje bardzo duża grupa ludzi zróżnicowana wiekowo i zdrowotnie tak, by ocenić czy odporność rzeczywiście utrzymuje się na stałe. Naukowcy twierdzą, że jeżeli zaniechano ostatniej i bardzo istotniej fazy testowej to na takim etapie szczepionka jest "niewiele skuteczniejsza niż woda". Aleksandr Czukalin - jeden z czołowych członków Komisji Etyki rosyjskiego Ministerstwa Zdrowia podał się do dymisji. Z wypowiedzi lekarza wynika, że chodziło o sprzeciw wobec wprowadzenia do obiegu nowej szczepionki.

niszyciel Wani
sobota, 15 sierpnia 2020, 10:12

szybka rejestracja była możliwa dlatego, że Rosjanie opracowali szczepionkę na MEAS, a ten virus jest bardzxo podobny do Covid, wystarczyło ja lekko zmodyfikować. Nad szczepionką na MEAS pracowali 6 lat. Irazel kupuje Rosyjska szczepionkę, znasz inny kraj który kupuje tylko najlepsze produkty, znasz ? jak nie to Ci podpowiem to Irazel .....

Fanek cacapków - nowa aktualizacja III
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:51

The Washington Post: szczepionką na SARS-CoV-2 to atak Putina na Stany Zjednoczone Zapowiedź prezydenta Rosji 12 sierpnia o zarejestrowaniu szczepionki przeciwko koronawirusa The Washington Post w artykule Davida Ignatiusa nazwano agresywną ofensywą zimnowojenną Rosji przeciwko Stanom Zjednoczonym. Autor publikacji uznaje nazwę rosyjskiej szczepionki przeciwko koronawirusowi - „Sputnik V” - za jednoznaczną aluzję do pierwszego na świecie satelity Ziemi, wystrzelonego przez ZSRR w 1957 roku, który zdaniem autora zapoczątkował wyścig kosmiczny. Dziennikarz przywołuje opinię amerykańskiego senatora z Maine Angusa Kinga, który powiedział, że Rosja zamierza rozprowadzać szczepionkę już w tym miesiącu, przed zakończeniem rutynowych testów, co zdaniem senatora jest „przykładem agresywnego dążenia Rosji do rozszerzenia wpływów przy minimalnych kosztach i maksymalnym wpływie na swoich przeciwników ”. Dziennikarz powołuje się również na opinię szefa Narodowego Centrum Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa ( National Counterintelligence and Security Center) Williama Evaniny, który wyraża przekonanie, że „Stany Zjednoczone dla Putina są głównym wrogiem, w walce z którym wszelkie chwyty są dozwolone, które mogłyby ożywić Rosję w statusie mocarstwa ”. Ignatius wymienia zemstę jako główny motyw opisywanych działań Putina. „Putin tkwi w niekończącej się pętli zemsty” - podsumowuje dziennikarz, sugerując, że zemsta jest częstym sposobem działania byłego funkcjonariusza KGB, takiego jak Putin. „Związek Radziecki jest martwy, a zimna wojna jest w odległej przeszłości, ale nie dla byłego oficera KGB. Wciąż walczy mimo porażki, oczernianie wrogów nie wystarczy mu; ściga ich, aby zabić. Zamiast reformować skorumpowany, autorytarny system Rosji, próbuje podważyć kruchą demokrację w Stanach Zjednoczonych ”- podsumowuje Ignatius.

Fanek kacapkow - aktualizacja IV
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:34

„Związek Radziecki jest martwy, a zimna wojna jest w odległej przeszłości, ale nie dla byłego oficera KGB Putlerka - mikruska. Wciąż walczy mimo porażki, oczernianie wrogów nie wystarczy mu; ściga ich, aby zabić. Zamiast reformować skorumpowany, autorytarny system Rosji, próbuje podważyć silną demokrację w Stanach Zjednoczonych ” I tyle.

Fanek cacapków - nowa aktualizacja II
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:27

Rosja chce zwiększyć, i tak już niemały, poziom eksportu sprzętu wojskowego do państw Azji Południowo-Wschodniej. Moskwa widzi w tym szansę na podratowanie dotkniętej sankcjami i pandemią gospodarki, ale szuka też okazji na zwiększenie wpływów dyplomatycznych. Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI) w latach 2009–2019 Rosja odpowiadała za 28% importu uzbrojenia przez państwa zrzeszone w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Dla porównania: w okresie 2000–2009 było to 24%. Tym samym Rosja wyraźnie wyprzedziła w tym rejonie świata Stany Zjednoczone, których udział spadł z 23% w latach 2000–2009 do 18% w okresie 2009–2019. Od roku 2000 swój udział dwukrotnie zwiększyły Chiny, jednak przy 8% dla okresu 2009–2019 pozostają daleko w tyle za Rosją. Popularność rosyjskiego uzbrojenia wynika z dobrej jakości za przystępną cenę – cechy, która w obliczu cięć wydatków na obronę spowodowanych przez COVID-19 tylko zyskuje na znaczeniu. Kolejnym atutem Moskwy jest elastyczne podejście do kwestii płatności. Podczas gdy Amerykanie dopiero odkrywają specjalne linie kredytowe i przyspieszone procedury, Rosja jest gotowa rozliczać transakcje w walutach innych niż dolar i przyjmować płatności w postaci surowców i towarów, takich jak guma czy olej palmowy.

Olej rustrolla
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:30

Oprócz gumy i oleju palmowego, ruscy chętnie biorą hrust na zimę, onuce i bimber, nie pogardzą też słoniną.

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:23

I olej dla twojego mózgu

Kapustin
piątek, 14 sierpnia 2020, 12:23

Brak kibla dla 26,% ludzi w Rosji To taka świadomość operacyjna gdyby NATO zechciało ich zaatakować Ruska cywilizacja cz5

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 12:08

Odezwał się dziadek kolozetowy

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:25

87% Ukraińców nie ma dostępu do zimnej wody i co dlatego tak śmierdzisz zgniłą kapustą

Raf
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:58

Tak tak nawet na Kremlu chodzą sr...c w krzaki, tak to prawda sąsiad tam kiedyś jeździł i mówi, że widział

demaskator Kapustińskiego trolla
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:30

Wytłumacz nam czytelnikom Twoich elokwentnych postów zapewne popartych dogłębną wiedzą zdobytą w tym kraju, dlaczego Polscy sportowcy którzy grają w rosyjskich klubach piłkarskich i siatkarskich zawsze Rosję wspominają dobrze i żaden z tych sportowców nie napisał, że srał pod krzakiem.

Wania
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:24

Bo żaden nie chodził do rosyjskiej szkoły. 3200 szkół w Rosji nie ma toalet w budynkach. Sportowcy mieszkali w luksusowych apartamentach w Moskwie lub Petersburgu to na co mieli narzekać. Wystarczy pojechać 30 km za te miasta i widać biedę na każdym kroku towarzyszu. Drewniane chatynki posklejane z desek byle jak i sławojka przy płocie jest tam codziennością.

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:29

Tak ale za to na śmierdzącej Ukrainie wszyscy opływają w dostatki i, aż z tego dobrobytu 7 mln narodu dało w długą

Olej rustrolla
piątek, 14 sierpnia 2020, 16:16

Jurij przestań się żalić, do poziomu zachodu po prostu wam daaaaleko.

uowcaclownów
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:42

a coś bardziej konkretnego czy tylko tyle .....

Olej rustrolla
piątek, 14 sierpnia 2020, 19:58

Po co tobie wiedzieć więcej, skoro na drabinie cywilizacyjnej stoicie pod białorusinami, ich zapytaj.

Fanek cacapków - nowa aktualizacja
piątek, 14 sierpnia 2020, 08:14

Władze Meksyku pozostają w kontakcie z Moskwą w kwestii zastosowania rosyjskiej szczepionki na koronawirusa i czekają na informację o testach klinicznych preparatu – przekazał szef MSZ Meksyku Marcelo Ebrard. „Jesteśmy w kontakcie z Rosją, która jest otwarta na rozmowy, poprosiliśmy ją o informację na temat badań klinicznych. Muszą ją przestudiować placówki medyczne, żeby określić możliwość jej zastosowania w niedalekim terminie - powiedział minister w czasie konferencji prasowej w pałacu prezydenckim --------------------------------------------------------------------- Międzynarodowe rezerwy Rosji w okresie od 31 lipca do 7 sierpnia wzrosły o 1,5%, odnawiając historyczne maksimum – czytamy w materiałach Banku Centralnego Rosji. Poprzedni rekord Banku Centralnego został odnotowany 8 sierpnia 2008 roku – międzynarodowe rezerwy Rosji wyniosły wówczas 598,1 mld dolarów. Wolumen rezerw międzynarodowych według stanu na 7 sierpnia wyniósł 600,7 mld dolarów, co daje tygodniowy przyrost w wysokości 8,9 mld dolarów, czyli 1,5-procentowy wzrost. Taki efekt wywarło przewalutowanie i wzrost cen złota

Niuniu
piątek, 14 sierpnia 2020, 00:54

A tak mało brakowało i Krym był by Nasz - tzn, NATO. Nie wyszlo - mamy Ukrainę na utrzymaniu i ponad 2 miliony ukraińców w Polsce a Rosja ma Krym i pewnie będzie miała Donbas.

Baca
piątek, 14 sierpnia 2020, 14:33

Oprócz tego mamy również kogoś takiego jak ty. Czyli nowa forma współczesnego patriotyzmu ala hehe? Przy okazji mógłbyś coś więcej na temat zajęcia Krymu przez NATO. Czy może wolisz o swoim legendarnym domu, który wybudowała ci spółdzielnia mieszkaniowa?

Fanek cacapków - aktualizacja
czwartek, 13 sierpnia 2020, 20:43

Takie bzdury to tylko u russkich trolli. Widać już wyraźnie jak wśród towarzyszy ze wschodu narasta antypolska psychoza i antyeuropejska zawiść pomieszana z nienawiścią do wszystkiego co zachodnie, natowskie czy amerykańskie. Odczuwają niemal fizyczny ból, zgrzytają zębami z bezsilności, gdy widzą niesamowity wzrost gospodarczy i rozwój cywilizacyjny Polaków w Europie, podczas, gdy ich projekt cywilizacyjny „ruskowo mira” szoruje po dnie. Coraz gorzej żyć im ze świadomością, że na tym świecie nikt ich nie lubi i nie chce - teraz nawet Ukraińcy - i są bardzo zdziwieni bo to przecież Słowianie. Czuć też narastającą wściekłość za to, że zachodnia bardziej cywilizowana Polska mówi swoją prawdę o swojej historii. Ciągłe przypominanie o przynależności do cywilizacji turańskiej działa na nich (potomków zniewolonych przez azjatyckie hordy wschodnich słowian) jak czerwona płachta na byka i potęguje jedynie frustrację spowodowaną poczuciem winy za upokorzenia z okresu poddaństwa mongolskiemu władcy. Stąd takie idiotyczne wpisy. Ta dezinformacja to obecnie typowy już element wojny informacyjnej prowadzonej na tym portalu.

Raf
piątek, 14 sierpnia 2020, 20:57

Tak, tak dobrze że nam otwierasz oczy, bo byśmy dalej żyli w zacofaniu. Dziękujemy ci wielki człowieku

rosja to stan umysłu - aktualizacja
czwartek, 13 sierpnia 2020, 07:41

"Władze brazylijskiego stanu Parana podpisały porozumienie o testach, produkcji i dystrybucji rosyjskiej szczepionki „Sputnik V” przeciwko infekcji koronawirusowej COVID-19. Rząd Parany podpisał porozumienie z władzami Rosji o produkcji szczepionki „Sputnik V”. Porozumienie przewiduje przeprowadzenie testów, produkcję i dystrybucję szczepionki Sputnik V. Prezydent Argentyny Alberto Fernandez pogratulował rosyjskim uczonym opracowania szczepionki na koronawirusa, zauważając, że daje ona nadzieję na lepszą przyszłość w warunkach pandemii. Tak wynika z listu do prezydenta Rosji Władimira Putina. „Przyjąłem te doniesienia, tak jak miliony Argentyńczyków, z nadzieją. W moim imieniu i w imieniu moich rodaków proszę przekazać rosyjskim uczonym, którzy pracowali nad szczepionką przeciwko koronawirusowi, moje gratulacje – to osiągnięcie pozostanie na kartach historii światowej medycyny jako trwała zdobycz” – napisał prezydent. Z Rosji przyszła bardzo dobra wiadomość, która pozwala nam stawić czoła tej trudnej teraźniejszości, otwierając widoki na lepszą przyszłość – podkreślił prezydent Argentyny."

Olej rustrolla
czwartek, 13 sierpnia 2020, 21:00

Najbardziej kuriozalny zwrot w tej propagandowej papce to zestawienie dwóch wykluczających się wzajemnie słów: rosyjskich uczonych, czyli kolejny oxymoron w wydaniu ruskiego trolla.

Olej rustrolla - aktualizacja
piątek, 14 sierpnia 2020, 08:33

Naiwnością byłoby oczekiwać pozytywnej reakcji ze strony innych państw na rejestrację rosyjskiej szczepionki na koronawirusa – oświadczył dyrektor Narodowego Centrum Epidemiologii i Mikrobiologii im. Gamalei Aleksander Ginzburg. „Proszę pomyśleć, jeśli przez rosyjską szczepionkę konkretni ludzie, konkretne firmy tracą wiele miliardów dolarów, to jakiej reakcji można się spodziewać? Wydaje mi się, że to całkiem normalna reakcja. To jak kij włożony w mrowisko” – powiedział naukowiec na antenie stacji „Rossija 24”. Ginzburg po raz kolejny podkreślił, że rosyjska szczepionka jest absolutnie bezpieczna i „zarejestrowana z uwzględnieniem wszystkich aktów ustawodawczych Federacji Rosyjskiej”. To otwarta walka o konkretne pieniądze. Innej reakcji być nie mogło i nie ma. Naiwnością byłoby oczekiwać, że z oklaskami przyjmą dość poważny przecież konkurencyjny produkt

bender
piątek, 14 sierpnia 2020, 22:16

Czy ta bezpieczna szczepionka była już testowana na ludziach?

rosja to stan umysłu
czwartek, 13 sierpnia 2020, 20:54

Zawsze można liczyć na standaperów że wschodu. Intelekt i konsekwencja niczym rosyjska próba podrobienia polskiej husarii w 17 w! A tak na serio postarajcie się bardziej rebiata paniali?

rosja to stan umysłu
środa, 12 sierpnia 2020, 21:57

Widzę że nasi osobiści rosyjscy przyjaciele opanowali kolejne trudne słowo. Mianowicie "błazen" i wszystkie pochodne! Walą niczym grochem o ścianę. Jak jeden mąż. Bo może to jest jeden mąż. Rebiata przynajmniej udawjcie,że myślicie.

yaro
środa, 12 sierpnia 2020, 18:33

Minister zdrowia Algierii zaprosił rosyjskiego ambasadora, żeby omówić zakup szczepionki opracowanej przez Rosję. Minister przypomniał, że prezydent kraju obiecał, że Algieria będzie pierwszym krajem na świecie, który kupi szczepionkę przeciwko COVID-19.

Olej rustrolla
czwartek, 13 sierpnia 2020, 20:54

Newsy ruskiej propagandy, czy nasza redakcja śpi?

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:31

Oczywiście ale w twoim ojczystym kraju dane o produkcji siekier i wideł są aktualne

yaro
środa, 12 sierpnia 2020, 16:12

Cztery pułki Strategicznych Sił Rakietowych (Strategic Missile Forces) zostaną uzbrojone w 2020 roku w systemy rakietowe Avangard i Yars. "Dostawa wyrzutni i systemów je wspomagających pozwoli w tym roku na wyposażenie czterech pułków rakietowych w systemy rakietowe Jars i Avangard" - informuje służba prasowa rosyjskiego MON. Wcześniej wiceminister obrony Aleksiej Krivoruchko powiedział, że w pierwszej połowie 2020 roku Strategiczne Siły Rakietowe otrzymały dziesięć pocisków balistycznych. W tym dwa pułki formacji Barnauł Strategicznych Sił Rakietowych otrzymają „Jarsy” w 2020 roku.

Olej rustrolla
czwartek, 13 sierpnia 2020, 20:53

Sputnikowe newsy, redaktora-trolla sovietskiego MONu

uowsca stupików
piątek, 14 sierpnia 2020, 08:36

kolejny wpis rusofoba co ma problem z przyswojeniem prostej informacji, słabo z wami żadnych konkretów a tylko obrażanie .... bida z nędzą

Olej rustrolla
piątek, 14 sierpnia 2020, 17:07

Bida z nędzą, powiedział rusek, zanim spakował walizkę w swoim wiosko-mieście gdzieś pod Moskwą i wsiadł w pociąg do Warszawy.

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:34

A to ilu rdzennych Rosjan pracuje w Polsce,a ilu Polaków pracuje w Rosji cała Rosja z połową Azji wali drzwiami i oknami za pracą w Polsce baran i nic poza tym

Emeryt
środa, 12 sierpnia 2020, 14:08

Niestety Rosja była i jest mocarstwem...

yaro
wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:06

"Rosyjski zwrot w stronę Afryki może oznaczać znaczne skomplikowanie i tak niełatwej sytuacji na kontynencie. Rosjanie, korzystając z bardzo dobrej opinii, jaką cieszył się Związek Radziecki, z łatwością budują sieć wpływów. Według niemieckiej dyplomacji Kreml planuje budowę sześciu baz w krajach uznanych za strategicznie ważne. W części baz będą stacjonować nie rosyjscy żołnierze, lecz członkowie powiązanych z kremlowskim rządem prywatnych firm wojskowych, spośród których najbardziej znaną jest Grupa Wagnera. Instalacje powstaną najprawdopodobniej w Egipcie, Mozambiku, Erytrei, Madagaskarze, Sudanie i Republice Środkowoafrykańskiej. "

Olej rustrolla
czwartek, 13 sierpnia 2020, 20:50

Redaktor Sputnika w akcji, tym razem u nas, na gościnnych występach.

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:35

A redaktor mitrowca co na tym portalu ma do gadania

Wasyl
wtorek, 11 sierpnia 2020, 22:22

Ty nasz naczelny historyku.

Johann
wtorek, 11 sierpnia 2020, 10:20

I o ten cypel był od lat budowany Majdan i przewrót prezydencki ? Kto wygrał i zajoł ten półwysep i bazy ma ....oczywiście Putin i Rosja....

Felix
czwartek, 13 sierpnia 2020, 07:03

I zupelnie niepotrzebnie.Zarowno obecny prezydent Ukrainy jak i jego sponsor to ze tak powiem chazarscy kuzyni Wladimira i jego oligarchow.

zyg
wtorek, 11 sierpnia 2020, 02:21

Od kiedy państwo moskiewskie zaanektowało Krym na przeł XVIII/XIXw stale budowali tam "bastion". Ale gdy przyszło co do czego, dwa razy go bronili i dwa razy ponieśli klęskę. Również Flota Czarnomorska w obydwu konfliktach światowych raczej się nie popisała. Główną przyczyną klęsk tzw "bardak" będący częścią rosyjskiej "kultury" i mentalności. Raczej nie sądzę aby nagle coś ich "oświeciło" i jakieś zmiany nastąpiły w tej kwestii?

klawiatura
środa, 12 sierpnia 2020, 09:15

Ciekawe co jest częścią polskiej kultury i mentalności, że od 300 lat odgrywamy rolę ofiary.

Uljanow
czwartek, 13 sierpnia 2020, 07:05

Alw w 1920 wam dokopalismy a gdyby nie zostawienie Wrangla samemu sobie wasi czosnkowi mecenasi mogliby dalej spokojnie sprzedawac sledzie po wioskach a nie Rosja wladac.

Świeczka
wtorek, 11 sierpnia 2020, 19:47

A ciebie oświeciło

Murf fanem Polski
wtorek, 11 sierpnia 2020, 00:42

Wraz z aneksją Krymu i wojną w Donbasie Putin i jego lokaje Trolli udowodnili, że Rosja nie ma żadnego honoru i nigdy nie można jej ufać. Puti naruszył co najmniej sześć umów zarówno z ZSRR, które twierdzą, że są prawnymi spadkobiercami, jak i z Federacją Rosyjską. Żadne racjonalizacje i elementy propagandowe na świecie tego nie zmienią.

kez87
środa, 12 sierpnia 2020, 10:26

Zważywszy na to,że u nas honor jest równoważny ze śmiercią za ojczyznę i porażką jakoś nie jest dziwne,że ruscy nie chcą być tak "honorowi" :P

Olo
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 17:50

skąd niby to "oczywiście"? Gwarantuję że gdyby na miejscu Rosji była np. Polska to scenariusz działań byłby identyczny. Bo lepsza taka zadyma niż obcy "lotniskowiec" pod bokiem.

Eeee
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 14:12

Weźcie dodajcie rejestracje niech kazdy sie z imienia nazwiska podpisuje pod swoim kometarzem bo przeciez 99% to napinki jaki rosofobowi rusofili czy amerykanofili, amerykanofobow. Czlowiek chce jakies opinie zainteresowanych przeczytac a tu ciagle jakies dziecinne napinki bzdury farmazony.

Gromik
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:36

Czekamy na twój komentarz o s400 Może synchronizacja z,radarem sieciocentrycznym A którego używają? Fachura

fifi
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:02

Jestem za.Ale czy to cokolwiek da ,jesli większość tekstów jest obowiązkowo nafaszerowana ideologicznym pieprzeniem nie mającym analogów ?

Szep
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 15:09

Popieram, może by się multiwpisy skończyły, 1 gość 10 nicków, poza ty większość pisze offtopy lub złośliwości. Ciężko tu wyłowić jakieś sensowne informacje. No i za dużo jest wpisów typu "kupmy 350 f35, 220 f15, 113 f16 i 22 gripeny".

Fanek kacapkow
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 17:29

Jak nie ma ruskich trolli to jest cisza i spokój, właściwie sielanka.

Lord Godar
czwartek, 13 sierpnia 2020, 15:49

Teraz to przede wszystkim booty szaleją , bo oko saurona skierowane jest teraz na Białoruś i tam onuce ciężko pracują w pocie czoła ...

wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:03

Najlepiej żeby nie było ani ruskich trolli i amerykańskich

T72B3
wtorek, 11 sierpnia 2020, 20:02

Ale za to jest wysypy wielbicieli śmierdzącej Ukrainie i banderuzmu pod różnymi postaciami

rosja to stan umysłu
środa, 12 sierpnia 2020, 07:36

Jacy podaj przykłady!

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:40

Pierwszy z brzegu ty

rosja to stan umysłu
niedziela, 16 sierpnia 2020, 18:34

A coś więcej może jakiś przykład cytat ? Pojeździe Chrystusowy.

Szept
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 20:21

Dla ciebie pewnie każdy kto myśli inaczej niż ty to ruski troll co właściwie wyklucza jakąkolwiek sensowną dyskusję z tobą. Zdaje się że cały ten post jest o tym żeby takich jak ty się pozbyć, więc a kysz przepadnij maro nieczysta :P

rosja to stan umysłu
wtorek, 11 sierpnia 2020, 08:30

Poprawka każdy kto gloryfikuje rasije na tym forum to rosyjski troll. Każdy kto obraża Polskę i Polski punkt widzenia to tym bardziej troll. A teraz odpowiedz sobie gdzie jesteś?

HeHe
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:00

A oczywiście o tym co jest "gloryfikowaniem Rosji", co jest "obrażaniem Polski" i co jest "polskim punktem widzenia" decydowali będą tacy jak ty? :) Gdyby tak miało być to odpowiedz sobie na pytanie po co w ogóle byłaby jakakolwiek dyskusja :)

obserwator
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:19

Przecież to błazen taki jak Davien, raz pisze jako "Salior" innym razem jako "taka prawda" czy "rosja to stan umysłu". Im trzeba współczuć.

Lord Godar
czwartek, 13 sierpnia 2020, 15:52

Sami sobie piszą i sami sobie odpowiadają . Gorzej jak ten stan udzieli im się w realnym życiu , bo ktoś zadzwoni po tych z kaftanem .

Olej rustrolla
wtorek, 11 sierpnia 2020, 19:32

Dokładnie hehe, decydować będą tacy jak my, Polacy, a nie ruscy i ich agenci wpływu, paniał? Czy powtórzyć po polsku?

T72B3
sobota, 15 sierpnia 2020, 11:46

Ty i Polak

Ha ha
wtorek, 11 sierpnia 2020, 17:47

No przecież nie ktoś taki jak ty. Giermku gazpromiku!

Szept
wtorek, 11 sierpnia 2020, 11:26

Jak bym słuchał sekretarza KC PZPR. Każdy kto myśli inaczej niż partia to imperialista i wróg Polski. Czy ty aby wcześniej nie byłeś komuchem? bo to komuchy najszybciej i najgorliwiej przemalowali się na nową religię i sławią teraz nowego pana.

Jesteście tacy pocieszni?
wtorek, 11 sierpnia 2020, 17:45

Komuch to już nie Mykoła?

rosja to stan umysłu
wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:45

Czyli trafiłem. Czyli u was był sektetarz kc pzpr?

Alosza
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 22:39

To proste łopatologicznie każdy kto powiela rosyjski punkt widzenia to troll! Paniał .

HeHe
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:03

Troll to ten któremu płacą za publikowanie określonych opinii an nie ten kto "powiela rosyjski punkt widzenia". Dotarło? Paniał zostaw dla swoich kolegów z rejonowego prowydu ZUwP.

Wasyl
środa, 12 sierpnia 2020, 06:00

I to pisze znany fan gazpromiku i rosyjskiego gazu! Tudzież koneser rosyjskich dróg! Czy też autor tezy że to ukraina nam zagraża a nie imperium samogonu ,głupoty i kultu jednostki! Czy może ten który nie tak dawno został złapany na trzykrotnej konfabulacji w ciągu jednego dnia , oczywiście pro rosyjskiej konfabulacji. I nawet nie potrafił się odnieść do tego! Można powiedzieć że J-23 znowu nadaje.

Alosza
wtorek, 11 sierpnia 2020, 22:16

I to pisze ulubieniec gazpromiku! I znany koneser rosyjskiego gazu i dróg! I ten który notorycznie twierdzi że to ukraina nam zagraża. A także ten który nie tak dawno został na tym forum złapany. W ciągu jednego dnia trzykrotnie na konfabulacji. A jakże pro rosyjskiej... Zostawię to bez dalszego komentarza. Z litości i współczucia. Jak można nisko upaść.

Pastuszki coraz słabiej inwestują w swoje trolle. Czy powodem jest fatalny stan budżetu USA?
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:22

On tego nie "ogarnie". To po prostu go przerasta.

Alosza
środa, 12 sierpnia 2020, 08:26

Fatalny stan budżetu imperium kartoszek i słoniny przekłada się na takie bohamazy . Czego się spodziewać po spadkobiercach Mongołów?

T72B3
czwartek, 13 sierpnia 2020, 19:16

Ale idealny stan finansów śmierdzącej Ukrainny będzie skutkował ściągnięciem do śmierdzącego dobrobytu cztery miliony Ukraińców którzy pracują w Rosji

BUBA
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 18:51

Panie Fanek czy ty wiesz co to jest sielanka .....

Fanek kacapkow
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 21:00

Panie Buba, akurat w zakresie moich zainteresowań nie ma wojenek polsko-polskich politycznie motywowanych i naszego piekiełka.

Antysrutnik
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 12:00

Brygady sieciowe Kremla aktywne jak zwykłe ten sam przyp.ał zmienia nick

Pontonowy
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 11:43

Ruski krym postawili ZŁOM i udają Jak zwykle POTĘGA

Kopara
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 11:38

22korpus armijny to taka elitarna drużyna matrosow Bo Krym to takie,WAKACJE Dostać tam przydzial tylko po znajomości. JAK TO SIE ROBI? Ano......

Rain Harper
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 02:04

Historia wojny krymskiej i operacji Barbarossa pokazują, że nie taki Krym straszny, jak go malują. Jak to było w wikipedii? "Broniący półwyspu Rosjanie ponieśli wielokrotnie większe straty niż agresor, na skutek nieudolności dowództwa, niekompetencji taktycznej i braku umiejętności posługiwania się sprzętem." Wojskow historia Moskwy w jednym zdaniu.

Er
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 17:24

Ci rosyjscy obrońcy Krymu, to takie cyborgi, byli zaprogramowani tylko do ataku?

fifi
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:03

Historia września 39 roku...

BUBA
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 18:55

Za 39 rok to trzeba podziekowac Angliko mi Francuzom. A przedewszyskim Francuzom bo oni niezle zarobili na WP a poten zostawili.

T72B3
czwartek, 13 sierpnia 2020, 19:17

A może by tak i politykom polskim tamtego okresu

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 21:49

Aha wiec wg ciebie BUBA to nei Rosja i Niemcy sa winne wrzesnia 1939r ale Anglia i Francja??

uzupełniam...
wtorek, 11 sierpnia 2020, 08:31

@Davien Nie Rosja a ZSRR ...

bender
wtorek, 11 sierpnia 2020, 15:08

RFN jest spadkobierczynią państwa niemieckiego, wówczas III Rzeszy. Przez kilkadziesiąt lat przepraszali i dziś są pogodzeni z resztą Europy. Federacja Rosyjska to spadkobierczyni ZSRR, ale poza czasami Jelcyna nie wpadło im do głowy przeprosić za wywołanie wojny czy własne zbrodnie. Ba, zmyślają kompletnie alternatywną narrację historyczną. Do łez rozbawienia doprowadziła mnie tegoroczna, opóźniona parada z okazji końca wojny w Europie, gdzie pogłaskali Serbów jako pierwszy naród przeciwstawiający się Hitlerowi oraz przyznali sobie rozbicie 600 niemieckich dywizji (podczas gdy w rzeczywistości było ich znacznie mniej).

uzupełniam ...
środa, 12 sierpnia 2020, 13:36

@bender Czyli to wg. ciebie RFN wywołało II Wojnę Światową ?! A co w takim razie z Austrią, bo to po anszlusie było, a Austriacy ochoczo zasilali "rycerski" wermaht ?! :)

bender
środa, 12 sierpnia 2020, 22:39

Austriacy faktycznie mają problem z rozliczeniem się nazistowską historią, ale to dotyczy ludzi nie państwa. Te zostało wcielone do Rzeszy i jako podmiot prawa nie istniało. Również nie RFN wywołała wojnę, ale poczuwa się do odpowiedzialności. Opuszczenie flag do połowy masztu 1 sierpnia w niemieckiej ambasadzie w Warszawie to mały przykład jak można po latach z szacunkiem podchodzić do dramatów WW2.

niki
niedziela, 9 sierpnia 2020, 21:33

Wychodzi na to, że gdyby nasza armia miała walczyć tylko z siłami Krymu to by dostała po tyłku. Rakiety Kalibr i Iskander zrobiłyby robotę a marynarka wojenna dokończyła dzieła. W lotnictwie też pewnie byliby górą. Przykre to jak polscy politycy zniszczyli przez 30 lat nasze siły zbrojne.

BUBA
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 18:56

I co gorsze bo nigdy niema winnych. Za to zloto toczy sie w krag ....

Maciek
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:09

Krym ma duże znaczenie jako klucz do Morza Czarnego i jego możliwości ofensywne są poważne. Trudno sobie obecnie wyobrazić sytuacje, w której ktokolwiek usiłowałby ruskim Krym odebrać siłą, ale... gdyby do tego doszło, Krym jest nie do obrony. Nie udało się go obronić obrońcom chyba w żadnej z wojen! Ukształtowanie powierzchni i słabe połączenia ze stałym lądem czynią z niego niemal wyspę, która łatwo odciąć. Przekonali się o tym i ruscy (kilkakrotnie!) i Niemcy. Podobnie to wygląda w przypadku Kaliningradu. Niby bastion, ale jakby przyszło co.do czego, nie do obrony.

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 13:32

Krym i jego bazy mają ogromne znaczenie dla Rosji jako okno do ponownej ekspansji na Morze Śródziemne i Afrykę oraz do nękania NATO od południowego podbrzusza . Dlatego militaryzują go na potęgę i nie oddadzą go bez walki . Natomiast to okno z Morza Czarnego tak naprawdę nie otwarło by się do końca , gdyby nie urobienie przez Putina i jego służby jego mizernej i tandetnej kopii czyli Erdogana , bo to czy to "okno czarnomorskie " będzie działać to zależy właśnie od Turcji , która jest dla tego morza i Rosji jak okiennice , które regulują dopływ i odpływ światła czy powietrza ... Czy Krym jest do obrony ? I tak i nie , bo to wszystko zależy jaki efekt chce się uzyskać , bo można go równie dobrze tak zablokować i sparaliżować , że jego istnienie nie będzie miało większego znaczenia . To jest niestety słabość baz na wewnętrznych zamkniętych akwenach. Już się o tym Rosjanie przekonali w czasie II WŚ .

Kot nr 398
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 15:03

Jakoś Niemcy w 1942 roku nie bardzo chcieli zostawić sobie zablokowany Krym z tyłu. Krzyże Żelazne się sypały jeden za drugim, Manstein święcił tryumfy ale... czas uciekał. Rezerwy topniały.

Lord Godar
wtorek, 11 sierpnia 2020, 09:50

Niemcy prędzej czy później i tak Krym by zajęli , a co w jakiej kolejności ich decyzje , ich błędy . Tyle że porty Krymu były im potrzebne. W sytuacji obecnej to Rosja na Morzu Czarnym jest zablokowana i gdyby nie układy i umizgi z Erdoganem , to by nie miała swobody w operowaniu i wyjściu na Morze Śródziemne . Dla niej Krym to też bastion chroniący jej podbrzusze i mogą przyjąć że w najgorszym przypadku będzie spełniał rolę bufora bezpieczeństwa . Natomiast Krym i stacjonujące tak siły w tym flota i lotnictwo mimo silnej A2/AD są stosunkowo łatwe do sparaliżowania czy wyeliminowania , tylko trzeba zrobić to z głową .

Hrabia Monte Christo
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:29

"...W sytuacji obecnej to Rosja na Morzu Czarnym jest zablokowana i gdyby nie układy i umizgi z Erdoganem..." Nie bredź Lordzie-dostęp Rosji z Morza Czarnego na Morze Śródziemne reguluje stosowny międzynarodowy traktat i Erdogan może co najwyżej ze złości poruszać palcem z bucie (i to wielokrotnie) a nie zabronić rosyjskim okrętom przepłynąć przez Bosfor bo wojny Rosji nie wypowie.

Lord Godar
środa, 12 sierpnia 2020, 15:46

Traktaty działają w dwie strony . Dają prawa i stawiają ograniczenia . Traktaty można przestrzegać bezwzględnie i można przymykać oko na pewne rzeczy . Spójrz na sankcje na Rosję ... działają w 100 % ???

Kot nr 398
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:51

W 1942 roku odegrał ważną rolę przez kilka miesięcy wiążąc Wehrmacht, któremu później zabrakło czasu i środków pod koniec roku.

michalspajder
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:38

Co tylko pokazuje, w jak zlym stanie byla II Rzeczpospolita, skoro nigdy nie umiala sobie poradzic z zajeciem polwyspu bronionego przez jedna porzadna twierdze (Perekop) i armie konnych koczownikow-pasterzy (artylerii mieli Tatarzy jak na lekarstwo, a piechoty (segbani) tylko w zasadzie do ochrony chana. Polske tez ostatnio obronilismy przed porzadnym najazdem za czasow Boleslawa Krz\ywoustego (o 1920 nie mowie, bo udalo sie tylko dzieki malostkowosci Stalina i jednak niedostatecznej sile Rosjan). I nie pisze tutaj tez o takich bitwach jak Obertyn, Byczyna (na przyklad), bo ie byly to porzadne najazdy. Od biedy mozna by dodac Potop, ale ile nas ten "sukces" kosztowal???Idac tym trybem rozumowania, Polska tez jest nie do obrony, za to Rosja jest... Moze jednak potrzebujemy szerszego spojrzenia na takie sprawy?

Zniesmaczona
środa, 12 sierpnia 2020, 12:47

Dlaczego kłamiesz i to bardzo. Ostatni najazd obroniony to 1920! A Krymu to nigdy nie atakowaliśmy.

wtorek, 11 sierpnia 2020, 09:54

To nie pokazuje złego stanu

Andrettoni
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:42

Z artykułu wynika, że Rosja miała poważne powody strategiczne do zajęcia Krymu, bo zdobyła dzięki temu wiele przewag. Tylko ciągle nie rozumiem jak Rosja może być jednocześnie "wielkim zagrożeniem" a z drugiej strony produkuje "tekturowe czołgi" i zmyślone systemy bojowe. Propaganda antyrosyjska naprzemiennie kreuje dwa sprzeczne przekazy. Mamy "straszne rakiety", które nie umieją wystartować, a jak już wystartują, to w nic nie trafiają. Ta sprzeczność przekazu budzi we mnie duże wątpliwości i bardzo obniża wartość wszelkich tekstów propagandowych.

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 13:43

Rosjanie produkują skuteczną i groźną broń , a jak jest ona skuteczna i groźna to zależy jakie ręce ją obsługują i jakie głowy kierują i nadzorują . Sytuacja wygląda tak , że Rosja kreuje się na państwo silne i daje do zrozumienia , że nie cofnie się przed żadnym rozwiązaniem w tym militarnym aby osiągnąć cel , a tych celi wyznacza sobie co raz więcej . Putin robi teraz to co robił Hitler kiedy wyczuł słabość Europy i stwierdził , że może wyciągnąć rękę po coś co mu się akurat w tym momencie podoba . Na narracja i działania powodują , że Rosja jest groźna zwłaszcza , że Europa nie wyciągnęła jak widać wniosków z lekcji z lat 30-tych ubiegłego wieku. Inna sprawa jest taka , że gdyby nie broń atomowa , to z Rosją by się nie liczono i mogła by sobie innych straszyć.

sff
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 17:58

Hitler nie bawił się w europejskie słabości tylko zwyczajnie był dogadany z USA i GB poprzez ich struktury finansowe. Układ był relatywnie prosty, Hitler w zamian za finansowe wsparcie i wolną rękę w Europie miał napaść na ZSRR.

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 21:51

I znowu mamy rosyjskie brednie na całego:) Tylko widzisz biedaku to Stalin doprowadził do tego że Hitler został kanclerzem umozliwiając wygraną NSDAP w 1933r. Więc siedż cicho jak nei udało wam sie zniszczyc dokumentów:)

bobry w Montanie są naprawdę bystrzejsze niż tamtejsze trolle
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:33

Ty błaźnie dalej bredzisz o tym, że to Stalin doprowadził Hitlera do władzy? Po takich "rewelacjach" powtarzanych zresztą enty raz naprawdę się dziwię centrali, że takiego głąba do tej pory nie zamienili na bobra.

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:00

Nie wiem czy Stalin doprowadził do władzy w Niemczech Hitlera to raczej demokracja i siła za mało upodlonych szkopów, ale wiem że Stalin umożliwił Hitlerowi zbrojenia rozrój techniczny broni po przez fabryki i poligony surowce mi to wystarcza.

Fanklub Daviena
wtorek, 11 sierpnia 2020, 13:34

A w jaki to sposób Stalin wybrał Hitlera na Kanclerza? Możesz nas oświecić, znafco? "The rise to power of the Nazi Party increased tensions between Germany and the Soviet Union, with Nazi racial ideology casting the Soviet Union as populated by ethnic Slav "untermenschen" ruled by their "Jewish Bolshevik" masters.", "After the Nazis rose to power in Germany in 1933, relations between Germany and the Soviet Union began to deteriorate rapidly, and trade between the two countries decreased. Following several years of high tension and rivalry, Nazi Germany and the Soviet Union began to improve relations in 1939." - no ale nasz odrażający kłamca Davien "wie" "lepiej"... Jakbym miał kogoś winić za zwycięstwo Hitlera to Zachodnich Aliantów, którzy skandalicznie niesprawiedliwymi warunkami Traktatu Wersalskiego (Niemcy nie przegrali na froncie! Niemcy przegrali na zapleczu przez połączenie machinacji gospodarczych bankierów i strajkujących komunistów. Alianci nie wygrali militarnie! To Niemcy się poddali!) zrujnowali ekonomicznie Niemcy, obalili dotąd tam panującą arystokrację i burżuazję, wzniecili nastroje rewanżystyczne i otworzyli drogę dla czerwonego NSDAP i żydowskich niemieckich komunistów. Drugimi winnymi byli niektórzy Żydzi - ci bogaci, jak bankierzy i przemysłowcy, którzy wywoływali sztuczne kryzysy gospodarcze, by obalić znienawidzoną przez nich panującą w Niemczech dotąd arystokratyczną klasę rządzącą i idący z nimi ręka w rękę w niszczeniu gospodarki i klasy rządzącej żydowscy komuniści, wywołujący strajki i zamieszki czy prosowieckie antyniemieckie wolty zagrażające istnieniu Niemiec jak Bawarska Republika Radziecka (z mordowaniem "wrogów ludu" i zakładników, w tym kobiet i dzieci, włącznie...). W efekcie normalnym Niemcom została diabelska polityczna alternatywa - głosowanie na Hitlera lub na żydokomunę (na której Niemcy poznali się dzięki Bawarskiej Republice Rad i wiedzieli jak będą wyglądać jej rządy!), która chciała likwidacji Niemiec i przyłączenia ich do stalinowskich Sowietów... :)

Olej rustrolla
środa, 12 sierpnia 2020, 10:11

Fanklub. Kolejna ruska narracja rodem z Kremla, troll znowu odwraca kota ogonem, ale się namęczył biedak.

Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
piątek, 14 sierpnia 2020, 21:02

Najbardziej boli że oczy się męczą im chyba płacą od słowa albo litery a takich długich monologów to nie chce się nawet czytać.

Erer
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:06

To proste: wszystko zależy od kontekstu, gdybyśmy tylko choć raz słusznie czy niesłusznie pochwalili ich (ruski) sprzęt i zdolności, to nasza narracja była by zgodna z ichniejszą, kremlowską, więc pozostaje nam ośmieszać to co prezentują światu i ludziom. ‚Wielkie zagrożenie’ jakie niosą ich działania pomaga konsolidować opinię publiczną wokół projektu sojuszu atlantyckiego itd. realizowanego przez nasze ośrodki decyzyjne.

Murf fanem Polski
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:17

Chłopcze, ten naprawdę przyniósł trolle. Krym to pinata zwisająca na Morzu Czarnym z jedynie kruchym mostem łączącym ją z lądem. nie mogę się doczekać, kiedy ktoś przyjdzie z dużym kijem i mocno nim uderzy.

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 13:46

Ten most to łatwy cel do zniszczenia niezależnie od tego ile tam baterii S-300/400 czy BUK-ów nastawiają .

sża
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:53

Spróbuj to jeszcze raz napisać, ale tym razem po polsku.

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 21:52

Widzisz Murf pisze z USA i sie do tego przyznawał a tu na siłe usiłujesz Polaka udawac:)

Kapustin
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:12

Ruski Chochoł wymyślił ze radar Dniepr M -z 2006roku za 5mld rubli sztuka zepnie im Tor Buk Iskander i S400 A tu KICHA I w pośpiechu zainstalowali metrowy Woronez SM za 3 mld rubli a to JUŻ 8 sztuka, jeden stoi w KALININGRADZIE I cale szczęście bo Growler kocha technologie 2000

Rumune
niedziela, 9 sierpnia 2020, 20:25

Czekamy z niecierpliwością za pierwszy test bastionu STIOPA WTOPA

Szlafmyca
niedziela, 9 sierpnia 2020, 20:10

Auto kłamie Dniepr został całkowicie wycofany a sztuka 5-mld rubli

Ruski A2/AD
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:58

Cale to ruskie A7 CHODZIŁO na radarze Dniepr M a to takie BADZIEWIE ze ruscy musieli,go wymienić ma metrowy radar Woronez w technologii r 2006 Cale szczęście ze Growlery z Rumunii POTRAFIĄ je dyslokowac CAŁA ruska bańka mydlana

:)
niedziela, 9 sierpnia 2020, 21:11

Davien w.2.1

Darth Vader
niedziela, 9 sierpnia 2020, 20:08

Ósma sztuka Woroneza do sweastopola To nie jest gwiazda,śmierci

calvus2
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:19

Takie pytanie, moze ktos wie: czy Roska ratyfikowala konwencje genewskie, czy tez dalej zabija jencow wojennych i bombarduje szpitale oznaczone czerwonym krzyzem?

sff
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 18:02

jeńców wojennych zjadają na obiad a szpitale same się wysadzają jak tylko słyszą o nalotach

sża
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:12

Wymyślcie coś nowego w SBU, bo ta propaganda jest już nudna.

ubaw z i....ów
niedziela, 9 sierpnia 2020, 19:50

Roska nie ratyfikowala

3,14
niedziela, 9 sierpnia 2020, 19:45

A co niegramotny,jesteś nie tylko niegramotny,ale i upośledzony?Masz rentę?Niech ci davien poszuka.

popatrz niżej
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:38

Popatrz, myślałeś o Davienie a olany rustroll też się na to łapie.

Olej rustrolla
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 17:53

Niegramotny to rusycyzm, a jak powinno być po polsku? rusek nie wie? Może cyrylicą?

Seb
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:22

Sami im kiedyś dali Krym a teraz z powrotem odebrali. Przecież te oba kraje to stanowiły kiedyś jeden. To przecież Stalin dołączył wschodnie kresy Rzeczypospolitej do Ukrainy. Po wojnie w 1951 też dołączył do Ukraińskiej Republiki część naszych ziem ze złożami węgla a oddał tereny z ubogimi glebami i wyeksploatowanymi złożami ropy. Nikt o tym nie pamięta? Macie to gdzieś? Z to tak was martwi jakiś tam Krym?

Dodo
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:30

z kat takie myslenia ?/ .. Chruszczow oddal Krym Republice Ukrainy , bo byl zastawiony u zydow w latach 30 -tych , na rzecz porzyczek Amerykanskich - ktore nie zostaly splacone przez Federacje , moment splaty przeminol i Rosja znowu zajela Krym !! .. obudz sie ...

Seb
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 18:12

Chodziło mi o to, że Polska straciła na rzecz Ukrainy duży obszar. Ukraina - państwo, które praktycznie nigdy nie istniało dostało powierzchnię dwa razy większą od powierzchni Polski. Śmieszą mnie te przepychanki na tym forum, o to czy historycznie Krym był ukraiński czy rosyjski i komu on się należy. Żałosne są te płacze i biadolenia, o to że Krym został odłączony od Ukrainy. Dlaczego go nie nie bronili??? Na Rosję zostały nałożone sankcje ,które mocno ją osłabiły gospodarczo. A co może obce państwa zamiast Ukrainy powinny walczyć o Krym ??? A Ukraińcy będą się przyglądać z boku, bo przecież sami nic nie zrobią. Dlatego zawsze tutaj pisałem, że jak komuś tak żal Ukrainy, w której gloryfikuje się banderowskich zbrodniarzy - to niech pojedzie walczyć na Krym albo Donbas. Proste. Jak ktoś się lubi podkładać za obcy kraj to niech tam jedzie.

Kot nr 398
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:54

Stalin uparł się by do Polski należał Wrocław, Legnica z zagłębiem miedziowym i Karkonosze, musiał się o to sprzeczać z aliantami zachodnimi. Szczecin to jeszcze dziwniejszy przypadek bo tu nawet DDRowcy popiskiwali. A co do tej zamiany ziem w 1951 to także świetnie na tym wyszliśmy. Te kopalnie teraz są wyeksploatowane, zbankrutowane i wygląda to nędznie, a w zamian dostaliśmy wspaniałe góry.

Darek
niedziela, 23 sierpnia 2020, 22:47

Złoża miedzi odkryto dopiero po wojnie. Ani Rosja ani Niemcy o nich nie wiedzieli.

rosja to stan umysłu
wtorek, 11 sierpnia 2020, 14:42

Zamiana ziem w 51? To pewnie rekompensata z lat 45-49,którą Polska wypłaciła zsrr to darowizna!!

Seb
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 17:49

Teraz są wyeksploatowane, ale jak je przejmowali takie nie były.

Kot nr 398
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 21:14

No i co z tego? To ten sam węgiel co w Bogdance, jest go ciągle w ziemi pełno i nie wiadomo czy w ogóle będzie wydobywany bo wiadomo jak to wygląda. Mielibyśmy księżycową ziemię bo tak wyglądają teraz wołyńskie okolice kopalń, trzeba by włożyć niemałe pieniądze by zlikwidować pozostałości. A tak mamy wspaniałe góry które na pewno w perspektywie kilkudziesięciu lat zarobią więcej niż te kopalnie.

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 13:49

Stalin to nam zaiwanił pół Polski wschodniej , pół Polski wywiózł na wschód , a dał nam w zamian trochę ziem po Niemcach na zachodzie z których wcześniej prawie wszystko jeszcze co nie zostało zniszczone wywiózł na wschód do siebie .

fifi
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:16

Ja mieszkam w tym co nam Stalin podarował. I jest mi tu dobrze.Mozesz się wyprowadzić do Lwowa.Na pewno znajdziesz z nimi wspolny język.

Krok
wtorek, 11 sierpnia 2020, 11:49

100/100

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 20:32

Na początku pomyślałem , że ze względu na wysokie temperatury na dworze nie zrozumiałeś kontekstu mojej wypowiedzi. Ale jak przeczytałem że sugerujesz mi wyprowadzenie się do Lwowa , to doszedłem do wniosku że wcale nie mieszkasz na ziemiach odzyskanych , tylko daleko daleko za tymi wschodnimi utraconymi ... Może nawet co najwyżej siedzisz i piszesz posta na krzesełku , które Twój dziadek wywiózł z zajmowanych terenów III Rzeszy ... I tyle masz z tymi ziemiami wspólnego . Miłego dnia ...

Olej rustrolla
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:41

Masz u mnie pomnik stalina w wersji mini, chyba, że chcesz do kolekcji rarytas: pomnik Lenina w peruce i wąsami. Jaki wybór?

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 20:33

Weźmie oba , bo będzie się bał że to prowokacja i go sprawdzają .

Kot nr 398
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 15:01

Nie do końca to takie proste. Biorąc pod uwagę powierzchnię bagien na Prypeci to dostaliśmy porównywalny obszar. Konflikt narodowościowy na wschodzie był nierozwiązywalny, co można było zrobić. Było kompletne przemieszanie z Ukraińcami, oni nie chcieli autonomii, zresztą jak by miała ona wyglądać? Na poziomie wiosek? To co zostało na zachodzie i tak było bez porównania więcej warte od wschodniej biedy i zacofania. Najlepszy dowód na to że z naszych obecnych granic jesteśmy bardzo zadowoleni, jest taki że żadna partia ich nie neguje. W przeciwieństwie do Węgier.

Seb
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 18:17

Na zachodzie na pewno była dużo lepsza infrastruktura drogowa i kolejowa i urbanizacja ale z drugiej strony np. Wrocław był bardzo zniszczony w przeciwieństwie np. do Lwowa i Polska musiała dużo wysiłku włożyć w odbudowę. No i jednak na kresach sporo po nas zostało.

Rex
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:36

Zachodnią Polskę też nam Rosjanie dali ...to może sobie teraz ją odbiorą?

Seb
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 18:21

Jak wolisz - Rosja zajmie Zachodnią Polskę a Polska zajmie pół Ukrainy, Białorusi i Litwy. A tak na marginesie co Rosja ma wspólnego z Polską Zachodnią??? Tyle samo co Ukraina z Krymem czyli nic.

Tfz
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:37

100/100

niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:40

+1

Xd
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:42

Artykuł może i ciekawy ale te propagandowe wstawki nakazują patrzeć z przymrużeniem oka na wiedzę merytoryczną autora i wdkaxują bardziej że to kolejmy gniot pisany na potrzeby propagandy za którego autor spłaci ,e dwie raty xa dom Ps. A potem się dziwicie że powstają ruchy antyszczepionkowe albo przeciw 5g jak każdy pismak czy ludzik zwany ekspertem jest podejżany o pisanie tego za co mu zapłacą

Er
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:20

Autor pokazuje tobie i innym burkom ze wsi na ścianie wschodniej, jak wygląda z bliska polska racja stanu, żebyś sobie czasem nie pomyślał, że żyjesz jeszcze w PRLu.

fifi
niedziela, 9 sierpnia 2020, 19:18

Tu bez propagandowych wstawek pisuje tylko jeden autor.Niestety rzadko.

Żołnierz RP
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:33

Przepraszam bardzo , nie rozumiem sensu twojej wypowiedzi , zaatakowałeś autora tekstu , tak bo tak , tyle , a może byś tak jakieś konkrety podał , wiadomo powszechnie ze zarówno Krym jak i okręg kaliningradzki to dwa bastiony pozwalające kontrolowac teren od morza czarnego do Bałtyku , to ze siły stacjonujące w każdym z tych rejonów są większe i nowocześniejsze od wielu armii krajów z którymi te rejony się stykają , chyba nikomu nie trzeba udawadniać , a może trzeba tobie ? Według mnie nie masz wiedzy pozwalającej na tak obraźliwe wypowiedzi i mało tego powinieneś przeprosić , ciebie nie pozdrawiam ale pozdrawiam wszystkich czytelników !!!

Xd
niedziela, 9 sierpnia 2020, 21:37

Tak na szybko jeden przykład zdanie o tych ukraińskich statecxkach autor "z 95% pewnością" oglądał filmy jakie przedstawiły te ichniejsze ros coś tam z zatrxymania i oddania tych statków i widział że przy zwrocie były w takim stanie w jakim je zatrzymano a mimo to pisze takie głupoty i tylko to jedno zdanie stawia pod znakiem zapytania jego wiarygodność czy ty ufasz człowiekowi którego przyłapałeś na kłamstwie

Lea
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:24

Ja ufam jemu bardziej niż tobie. Wystarczy?

Xd
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:44

W sumie to mnie to cieszy na ciemnym niebie łatwiej się błyszczy

Medicos
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:05

Adrian to ruch anty szczepoinki i skutecznie namówił 10 ,mln GŁUPKÓW

Darek
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 14:19

Nooo, dokładnie tyle własnie zrobiło trzask prask. A o ponad 400 tys więcej normalnych się znalazło a nie otumanionych!

Andrzej
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:38

Czyli Ruscy zachowują się tak jak amerykanie.

y
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:57

A kiedy to amerykanie byli na Krymie?

złośliwy
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:26

Nie zdążyli...

Olej rustrolla
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 22:26

Może jeszcze zdążą, w tym dziesięcioleciu, właściwie to już są w Rumunii, Bułgarii, Turcji, na Ukrainie poniekąd, czy ruskie sołdaty trzęsą już portkami? Nie? A powinni. Kto wie, może Amerykanie zechcą kiedyś pomóc Ukrom zrobić ruskom na Krymie jesień średniowiecza?

Współczujący
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:46

Oj olany rustrollu. Nie trzęś portkami na waszej Ukraini-sowiety nic wam nie zrobią a wasze pany za Atlantyku wydoją do spodu.

Olej rustrolla
czwartek, 13 sierpnia 2020, 21:29

Obrzygałeś ruską treścią nasz polski stół, więcej kultury skoro tu zostałeś dopuszczony, ruski jełopie.

Maciek
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:44

Podaj jakiś przykład z ostatnich 50 lat, gdzie USA siłą dokonały aneksji cudzego terytorium a potem je przyłączyły.

Kantonista
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 08:56

a może być przykład, kiedy siły amerykańskie wsparły miejscowych separatystów. Hmmm... Kosowo?

Xd
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 06:39

1 fakt usa nikogo w ciągu 50 lat nie zaatakowali tylko w wielu krajach wsparli demokrację i aby ją podtrzymać dokonali prawidłowego wyboru władz 2 krym był jest i będzie rosyjskim a czemu to wszyscy wiedzą

kmdr
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:29

Ale może odwala taki numer z Grenlandią ,bo muszą, a Dania nawet nie kichnie.

Kot nr 398
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:55

Dlaczego akurat 50 a nie np 200? Dlaczego nie chcą oddać bazy Guantanamo na Kubie? Analogiczna sytuacja, był "regime change", nowa władza nie chce "okupanta" więc...?

:)
niedziela, 9 sierpnia 2020, 21:16

Czemu tylko 50?

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:05

Żeby ci oszczędzic kolejnych koszmarów jak porównamy to do tego co Rosja nagrabiła;)

yaro
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:25

9 sierpnia 1944 r. rozpoczęła się bitwa pod Studziankami, w której udział wzięła 1. Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte niszcząc ponad 40 Niemieckich czołgów. Cześć i chwała bohaterom!

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 20:38

Za kilka dni rocznica katastrofy OP Kursk w której życie straciło 118 marynarzy ...

Bond
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 19:44

Udaj się pod willę Jaruzelskiego i odśpiewaj „Szumi dookoła las...”

Alosza
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 13:59

Daj sobie spokój z historią. Skup się na trollingu. Przynajmniej będzie dalej śmiesznie.

niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:27

Oczywiście tym polskim,

wert
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:19

Za Obławę Augustowską też?

T-34
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:41

Bądź przynajmniej dokładny nasza brygada pancerna , a przynajmniej jej dwie kompanię zniszczyła 10 czołgów, 16 dział i moździerzy, 6 transporterów opancerzonych i zdobyła baterię armat przy stratach własnych wynoszących 18 czołgów zniszczonych i 9 uszkodzonych , pisz dokładnie !

Rezerwa 61
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:08

Kolego co roku rezerwa oddaje hołd pancerniakom pod Magnuszewem Stoi T34 sa okopy niemieckie fajna impreza

Szept
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:11

Cały powyższy artykuł właściwie potwierdza słuszność działania Rosji w 2014, bo wyobraźcie sobie w jakiej byli by sytuacji na morzu czarnym gdyby Krym pozostał ukraiński. W odróżnieniu od większości tu piszących byłem na Krymie z 10 lat temu i poza pięknymi widokami i pięknym morzem zapamiętałem że nie spotkałem tam właściwie Ukraińców tylko masę Rosjan i trochę Tatarów. Na głównych placach miast stały pomniki Lenina. Dziwiłem się kiedy dziewczyna która pokazywała mi Sewastopol była autentycznie dumna że miasto zostało uznane za bohatera Związku Radzieckiego oraz dumna z floty czarnomorskiej. Kiedyś nie byłem zwolennikiem dzielenia krajów z powodów zamieszkiwania przez kilka narodowości, ale od czasu gdy zachód z tego właśnie powodu oderwał od Serbii Kosowo (Polska jako jeden z pierwszych krajów to uznała) zweryfikowałem swoje podejście. Uważam że narody powinny mieć prawo decydować do jakiego kraju przynależą, dlatego popieram Katalończyków i wszelkie inne mniejszości prześladowane za swoje niepodległościowe dążenia. Uważam też że Rosjanie zamieszkujący Krym mieli historyczne i moralne prawo zdecydować do jakiego kraju przynależą. I nie ma się co obrażać na demokrację, decyduje większość. Jedyne czego żałuję to to że na Krymie pewnie jest teraz dużo drożej niż kiedyś, a planowałem się tam jeszcze kiedyś wybrać żeby skończyć zwiedzanie.

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 14:00

Ale laurka dla Putinera ...

Fanek kacapków
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:43

Jakiś dziwny tekst pisany szeptem. Jak można było odróżnić Ukra od ruska 10 lat temu, po akcencie, na Krymie? gdzie od wieków ruskich turystów jak „szarańczów”? Dziwny to tekst pisany szemranym szeptem.

:)
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:21

Po krzywym spojrzeniu Mykola,tak jak w Polsce.

Er
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:33

Pół rosji jeździło i nadal jeździ na Krym na wakacje, również w twoich czasach, więc czemu się dziwisz?

Jesteście tacy pocieszni?
niedziela, 9 sierpnia 2020, 21:07

Dawno tak się nie uśmiałem. Ta dumą z floty 10 lat temu. To teraz ta laska to chyba nie wychodzi z portu? Jeszcze bardziej dumna w końcu tyle nowego sprzętu i bez analogów w mirie? Do tego te pomniki lenina!!! No i ci rosjanie rozumiem że poznawałeś ich po zapachu?

Szept
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 09:16

Problem z takimi ludźmi jak ty jest taki że całe życie spędzasz przed kompem a świat znasz z TVN lub TVP. Nie masz pojęcia czym żyją naprawdę inne narody, inne kultury, myślisz telewizyjnymi stereotypami, więc nigdy nie zrozumiesz zmian zachodzących na świecie. Tak dla twojej informacji w krajach które odwiedzam staram się rozmawiać z miejscowymi, poznawać ich, jeśli się da spotkać i pogadać z Polakami tam mieszkającymi. Akurat na Krymie kontakt z miejscową ludnością był banalnie prosty, a dziewczyna o której pisałem mówiła po polsku bo u nas studiowała.

rosja to stan umysłu
wtorek, 11 sierpnia 2020, 06:57

Problem z takimi jak ty to wiedza a ściślej mówiąc jej brak. Imputujesz wszystkim wszystko zacznij od siebie. Od siebie dodam że nawet w Wietnamie na terenach zalewowych wiedziałem lepsze drogi i infrastukturę niż w twojej ukochanej rasiji.Na koniec mogę tylko współczuć bo sądząc po twojej aktywności na tym forum przez całą dobę. To twoje życie, okno na świat i zarazem praca.

czwartek, 13 sierpnia 2020, 07:33

Fakt jakaś komórka by ci się przydała. Chociaż jedną.

Szept
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:47

Moje życie to podróże i gry mmorpg, jak cię to ciekawi to na to wydaje kasę. I nie wiem czy nieregularne pisanie co kilka dni można nazwać aktywnością ale ci podpowiem kup sobie komórę to też będziesz mógł pisać kiedy zechcesz a nie tylko w pracy.

rosja to stan umysłu
czwartek, 13 sierpnia 2020, 07:35

Bezapelacyjnie jakaś komórka by ci się przydała. Chociaż jedna.

Baca
niedziela, 9 sierpnia 2020, 19:59

Urzekła mnie twoja historia. W szczególności dumą z floty i pomników lenina. Jak się czyta takie bohomazy to wypisz wymaluj korea połnocna! Jesteś dumny . Bo mi to się śmiać chce.

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:34

Kosowo jest Serbskie, kebab kiedyś zostanie usunięty.

niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:41

+1

Murf fanem Polski
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:19

Z niecierpliwością czekamy na dzień, w którym inne kraje skorzystają ze swojej „słuszności” i odzyskają ziemie, które Rosja im ukradła w ten sam sposób.

grzegorz
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:09

Och bo wykrawasz .To tylko kwestia czasu jak chiny odbiorą swoja Syberię

zatroskany
niedziela, 9 sierpnia 2020, 21:18

A co ze Szczecinem,Wrocławiem, Olsztynem i Lwowem Mykola?

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:07

Ty sie martw o Moskwe bo nawet to wam Mongołowie zabiora:)

tyu
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:01

"bo wyobraźcie sobie w jakiej byli by sytuacji na morzu czarnym gdyby Krym pozostał ukraiński" W lepszej co sam napisałeś mówiąc że teraz jest tam drożej. Dążenie do niepodległości to jest jedna rzecz a łamanie prawa międzynarodowego to druga. Nie wiemy (i się już nie dowiemy) czy zamieszkujący Krym Rosjanie chcieli do Rosji bo i tak głosowanie sfałszowano (zresztą jak wszystkie w Rosji i krajach jej podobnych).

klawiatura
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:35

Liczę, że supermocarstwo polska da się wplątać w jakąś wojnę, w której dostanie po ras kolejny po d.pie od każdego, wytraci ludzi i majątek, a na końcu zostanie przykładnie wydymana. Ten kraj nadaje się do tej roli jak żaden inny. Czytając takie portale jak ten czy fronda mam wrażenie, że tylko o to polskim przygłupom chodzi. Skończyłem, możecie teraz na mnie poszczekać

y
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:01

Jak 1920 roku? Albo pod Kłuszynem? Pskowem? I dziesiątkami innych miejsc gdzie laliśmy innych ile się dało? Tak naprawdę to niewiele wojen w naszej historii przegraliśmy. A Ty do szkoły! Uczyć się historii i nie trollować!

Kot nr 398
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:57

"Niewiele wojen przegraliśmy" ale jakoś z europejskiego mocarstwa żeśmy się zdegradowali do zera. Rok 1920 to remis, najpierw bezsensowna wyprawa na Kijów, potem jej lustrzane odbicie a potem pokój ryski na warunkach gorszych niż to co Lenin proponował na początku.

Baca
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 18:05

1920 remis? Proponuję barana z przytupem? Może coś się odklei!

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:09

Kociak, pierwszy był wasz napad na Wilno w 1919r co rozpoczeło wojne polsko-bolszewicką która sromotnie przegraliscie.

Kot nr 398
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 12:06

Bolszewicy w kluczowym momencie dostali bierne acz decydujące wsparcie od Piłsudskiego. Niby wojna ale tak naprawdę to niekoniecznie. Sytuacja była płynna i każdy chciał wykorzystać szanse, tym bardziej że konsekwencje zwykle były długofalowe. Na przykład rozsypanie się Węgier i w konsekwencji ogromne straty terytorialne.

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 21:56

A co ty za brednie wypisujesz?? Ale rozumiem ze to bolszewicka wersaja historii ciągle nauczana u was w Rosji:)

Olej russtrolla
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 15:02

Noworuska narracja historyczna

pogromca debilów
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:53

Światły baranie, o czym ty piszesz?

tyu
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:03

Szanowny Pan woli szczekanie w rytmie 1610 szczeknięc na godzinę czy raczej trochę szybsze w rytmie 1920?

Gniewko
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:36

ale o co ci dładnie chodzi?

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:55

No i mamy kolejnego zdrajce i sprzedawczyka . Takich jak ty to Polacy na latarniach wieszali.

fifi
niedziela, 9 sierpnia 2020, 19:19

Groźby karalne ?Żebyś nie poszedł o jeden most za daleko.

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:10

Wow to fakty fifik, a jak widze porzadnie zabolało, czyzbys tez sie klasyfikował do tej kategorii co za Kosciuszki dyndali na latarniach?

fifi
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:31

Na wszelki wypadek zrobilem sobie zrzut ekranu.Jak cię nastepnym razem poniesie...

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 21:57

A sobie rób co chcesz, do waszej Rosji sie nei wybieram:)

Wawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:05

Jakie groźby? To zwykłe fakty historyczne.

Yy
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:21

O co ci chodzi?Tak robili,sprawdź sobie jak nie wierzysz?

sża
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:54

W polskim interesie nie leży wplątywanie się w wojnę z Rosją o Wasz Donbas, więc nie wyjeżdżaj tu nikomu od zdrajców. A kogo wieszano w Warszawie podczas Insurekcji, to sobie wygoogluj, to się dowiesz prawdy.

Wawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:07

W historii to raczej Rosja "wplątywała się" w wojnę z Rzeczpospolitą. Szukasz chętnego do podbijania i rabowania innych krajów, to udaj się bardziej na wschód, najlepiej w okolice Moskwy.

sża
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 17:48

W Historii to najpierw my wybieraliśmy się na wschód, ale nasza szlachta tak osłabiła państwo, że to później Rosja zaczęła rządzić i role się odwróciły...

ogniomistrz Kaleń
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:44

Wy to chyba na sztachety nabijaliscie?

Wawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:09

Sowieci polskich jeńców w 1939 roku stawiali przed lufą armatnią i patrzyli ilu padnie. Jest więcej opisów "bohaterskich czynów" krasnojarmiejców bijących "polskich panów" we wrześniu 1939 roku, gdy szli jako SOJUSZNIK Hitlera. Poczytaj sobie opisy obrony Grodna przed sowiecką zarazą.

Paragraph23
wtorek, 11 sierpnia 2020, 08:47

@Wawiak Grodno ? Grodno ?? A to miasto na Białorusi ! Lwów ?? a to miasto na Ukrainie Wilno aaaa to Litwa....

Iwan
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:07

NATO to taki nowotwór złośliwy który się rozszerza i niszczy narody, ale dalej na wschód NATO nie posunie się już ani o milimetr, to macie zagwarantowane, zostanie zastosowana intensywna radioterapia i natowski wrzód zostanie cały wypalony hahahah :)

Yy
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:19

Iwan idź do kibla,stoi 50 metrów za domem.

Wawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:10

A jak go niedźwiedź zeżre? Przecież się biedaczysko etanolem struje. Nic poszanowania dla dzikiej przyrody...

Gość
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:38

a my czekamy, kiedy przyjdą Chińczycy, dwa razy

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:54

Iwanku ty jednak usilnie sie starasz by ci W87 wpadła na daczę pod Moskwa w odwiedziny.

R
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:40

A co z parkingiem?

Kapitan Bomba
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:45

Przecież oni mieszkają w kartonach po amerykanskich konserwach na Placu Czerwonym.

Wania
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:51

Oj ruski, ruski... Porównaj sobie płacę minimalną w którymkolwiek kraju NATO i Rosji i zobaczysz, kto jest wrzodem dla obywateli. Nawet kraje, które niedawno uwolniły się spod okupacji Rosji mają się lepiej od Rosji. Polska w momencie upadku ZSRR i wyrzucenia ruskich wojsk była biedna i płaca minimalna w Rosji była prawie dwa razy wyższa niż w Polsce teraz ma poziom życia będący marzeniem każdego Rosjanina. Płaca minimalna Polska: 611 EUR, Rosja żenujące: 156 EUR. Rosja kraj najbogatszy w zasoby naturalne w tym złoto i diamenty. Rosja ma płacę minimalną niższą od krajów Ameryki łacińskiej: Honduras 272 usd, Kostaryka 545 usd, Panama 268 usd. Mniej od Rosji ma tylko Wenezuela - przyjaciel Rosji i bankrut. Twój wpis tylko świadczy o mentalności Rosji. Kraje i ich obywatele nie mają nic do gadania. Nawet jeśli chcą podnieść swój poziom życia i wejść do NATO i UE to Rosja nie pozwoli - napadnie na nie i będzie mordować obywateli za takie fanaberie.

sża
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:49

Masz rację @Wania, czego przykładem jest Twoja Ukraina - jak tylko zerwała z Rosją, to od razu wam się polepszyło jak nie wiem co...

Wania
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 13:26

Rosja doprowadziła do tego, że każdy wpis nie po myśli troli z Moskwy jest traktowany jako wpis Ukraińca. Kraj, który był wam przychylny i braterski teraz nienawidzi Rosjan. Podziękujcie Kremlowi. Ale do rzeczy. W zeszłym roku białoruski urząd statystyczny pokazał płace minimalne. Białoruś 375 białoruskich rubli, Rosja 412 rubli, Ukraina 421 białoruskich rubli. Mimo wojny płaca minimalna na Ukrainie jest wyższa niż w Rosji - najbogatszym w bogactwa naturalne kraju na świecie. Ropa, gaz złoto i diamenty nie jest wystarczające, żeby obywatele w Rosji żyli lepiej niż w biednych krajach Afryki czy Ameryki południowej.

archipelag Gułag
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:41

czas rozparcelować to więzienie narodów,tereny zachodnie RaSSiji gdzie uchowali się jeszcze jacyś Słowianie oddać Białorusi, jako część europejskiego świata,Syberia niech wraca do Chin i zostawić im księstwo moskiewskie nie uprawiają tam sobie swoj zamordyzm

StZg
niedziela, 9 sierpnia 2020, 21:02

Jeśli Chiny dostaną Syberię to staną się potęgą, z którą nikt się nie będzie mógł równać, a to chyba nie byłoby korzystne dla świata.

:)
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:46

To ruszaj Mykolko.Szerokości. W drodze na Syberię.

Wawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:12

Po co ruszać? Wystarczy poczekać - samo się rozleci.

sża
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:45

No o wskakuj na konia kozaku i działaj!

Baca
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:28

I pomyśleć że do tego nowotworu całe narody dążą! W pale się nie mieści w szczególności różnym iwanom i innym onucom.

Szymon
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:04

Jako mieszkaniec Mazur protestuję przeciw nazwie Kaliningrad. Proszę pisać Obwód królewiecki.

Kot nr 398
niedziela, 9 sierpnia 2020, 22:58

Możesz się gniewać ale Królewca już nie ma i nigdy nie będzie. Był piękny ale dla nas bardzo niebezpieczny. Ja planowałem pojechać do Kaliningradu z okazji ruchu bezwizowego, ale wirus wszystko popsuł...

fifi
niedziela, 9 sierpnia 2020, 19:22

Jak dla mnie możesz sobie ten obwód królewiecki na czole wytatułować .Gotykiem.Ubawieni niemieccy turyści na pewno cię nagrodzą .

Africa Corps
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:18

Szymon przypominam ze pani Merkel negocjacjuje zwrot Królewca z Putinem Za co? Może nord stream MOŻE gaz na 100lat

klawiatura
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 15:36

Corps przez K,

ito
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:47

Chciałeś powiedzieć mieszkaniec Prus Wschodnich oczywiście.

archipelag Gułag
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:43

Kalinin był współodpowiedzialny za wiele masowych zbrodni komunistycznych. Jego podpis, jak i innych członków politbiura, widniał na decyzji o zamordowaniu polskich oficerów Katyniu.Na jego cześć przemianowano miasto Królewiec (Kaliningrad). Również wiele innych miast (Twer) i instytucji dawniej nosiło jego imię.

złośliwy
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:47

Davien pokazał ci wikipedie?

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 21:58

A ty dalej masz koszmary i urojenia:))

Bartholem
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:22

A chciałbyś aby np Ełk był nazywany lok?

nnkt
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:57

Ja protestuję jako Polak w ogóle - nigdy nie używam tej obrzydliwej nazwy. Tylko Królewiec. Inaczej niech sobie piszą ruscy.

:)
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:10

Napisz podanie Mykola.

Olej rustrolla
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 09:13

Czy ruscy oprócz cyrylicy, potrafią cosik ponadto przeczytać? Oprócz szczerzenia zepsutych zębów? Wątpię.

sża
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:27

To w takim razie Mazury powinny się nazywać Prusy Wschodnie...

nad Orzycem
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:41

Jako mieszkaniec pogranicza proponuje przywrocenie starej nazwy Prusy Wschodnie.

Wawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:14

Ale jako lenno Rzeczypospolitej - nadal chcesz?

rosja to stan umysłu
niedziela, 9 sierpnia 2020, 12:53

Ot cała matuszka. Poziom życia to abstrakcja! Ciekawe co będzie jak ceny węglowodorów pozostaną na tym poziomie przez lata.

sek
niedziela, 9 sierpnia 2020, 12:50

Sprawa Krymu pokazuje jak małe możliwości ma obecnie Rosja. Zajęcie kurduplowatego półwyspu, to wszystko na co stać Rosję. To samo jest w Chinach z Tajwanem. Chińskie komuchy tak samo hycnęłyby na Tajwan jak ruskie na Krym, tyle że Tajwan mimo że mały to jest potężnie uzbrojony. I komuchy poniosłyby tak ogromne straty przy próbie inwazji że kompletnie się taki atak nie kalkuluje. Więc mogą tylko pokrzykiwać o zajęciu Tajwanu, ale to wszystko.

HeHe
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:36

Jak "małe" ma obecnie możliwości Rosja pokazała na Bliskim Wschodzie gdzie w ciągu 2 lat zmieniła sytuację polityczno-wojskową :)

W
niedziela, 9 sierpnia 2020, 21:21

Na Bliskim Wschodzie Rosja poniosła totalną porażkę. Wykruszyli się praktycznie wszyscy jej dotychczasowi sojusznicy (nawet Egipt przeszedł w orbitę Zachodu), praktycznie została im tylko Syria. A Syria to takie nic że Izrael bombarduje ją kiedy chce i jak chce, a ruskie podczas tych nalotów udają że to deszcz pada.

HeHe
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:24

Dawno nikt nie odniósł takiego zwycięstwa na Bliskim Wschodzie jak Rosja od 2015 roku a Egipt i ZEA przecież współpracują z nią w Libii. Żydzi od 2018 roku atakują cele w Syrii tylko znad Libanu i Wzgórz Golan a Netanjahu tylko w samym 2019 jeździł do Moskwy z prośbami CZTERY RAZY :) Tak więc kupę bzdur napisałeś.

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:17

Heheszku to Rosja współpracuje z Egiptem i ZEA w Libii bo oba te państwa mają tam o wiele wieksze mozliwosci działania od Rosji. Izrael lata nad Syria jak chce i kiedy chce, Netanjahu nie jezdził z prosbami do Moskwy ale by uswiadomic Putina jak sie skończy mieszanie Rosji w wojnę syryjsko-izraelską. Wiec płacz dalej bo tylko to ci pozostało:)

HeHe
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:23

Izreal Davienku przestał latać nad Syrią w 2019 roku. Teraz już tylko używa pocisków JASSM wystrzeliwanych z przestrzeni powietrznej Libanu oraz z nad Wzgórz Golan a Netanjahu juździł do Moskwy 4 razy bo usiłował uprosić Putina o jego "zrozumienie" w sprawie żydowskich ataków na Hezbollah. Do jakiegoś porozumienia prawdopodobnie doszło ale dotyczy ono tylko ataków z poza syryjskiej przestrzeni powietrznej. Usiłując wyprosić więcej Netanjahu zaprosił Putina do Izraela jako gościa nr 1 w tym roku, w rocznicę wyzwolenia Auschwitz - rozmawiali ok. 2 godz ale podobno bez skutków bo Żydzi nadal boją się atakować celów irańskich w Syrii a więc twój szloch jest zrozumiały :)

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 22:01

Heheszku, Izrael nie ma w ogóle JASSM-ów na uzbrojeniu co już pokazuje ze zwyczajnie i bezczelnie kłamiesz. izrael lata nad Syria jak chce i kiedy chce a rosyjskei OPL siedzi cicho jak mysz pod miotła by nie oberwać przypadkiem. Netanjahu jezdzi do Moskwy uswiadamiac Putina czym sie skonczy jak ten bedzie im usilował przeszkadzac i jak widac skutecznei:) Wiec jak widac tylko płacz ci pozostał:)

HeHe
wtorek, 11 sierpnia 2020, 12:22

Davienku, gdyby Netanjahu chciał "uświadamiać" Putina to mógłby to robić telefonicznie ale on jeździ PROSIĆ Putina i ZAPRASZA Putina do Izraela jako jednego z rozgrywających na Bliskim Wschodzie i stąd tyle wizyt w Moskwie m. in. właśnie o zrozumienie w sprawie ataków na Hezbollah. Jak widać jednak bezskutecznie bo Żydzi boją się ruskiej OPL jak ognia i stąd jedynie ataki z nad Libanu, wzgórz Golan oraz związany z tym twój szloch :)

Ruski matrix
środa, 12 sierpnia 2020, 10:24

Matrix ala putin

HeHe
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:57

Te "małe" możliwości Rosja pokazała zmieniając układ sił na Bliskim Wschodzie :)

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 20:01

Co niby zmieniła?? Poza wpakowaniem sie na długi czas w wojenkę w Syrii i nastawieneim przeciwko sobie większości państw arabskich?? A i jeszcze oficjalnemu oskarzeniu o zbrodnie wojenne, przegranej wojnie naftowej z Saudami, o czyms zapomniałęm?:)

HeHe
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:28

W długach Davienku to tonie twoja "batkiwszczyna" a ruscy mając syryjskiego sojusznika są na Bliskim Wschodzie panami sytuacji do których Netanjahu jeździ z prośbami. Co ma "przegrana" (chyba w twoich marzeniach) wojna naftowa z Saudami do tego? :)

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:20

Heheszku wy tak macie chyba koszmary z Ukraina w roli głównej:) Asad nie ejst sojusznikiem Putina ale jego wasalem nie amjącym nic do powiedzenia w Syrii, wojnę naftowa z Saudami Putin przerżnał z kretesem musząc prosic USA o mediacje u Saudów, Izrael co chce to robi w Syrii jedynie uswiadamiając Putina jak sie dla neigo to skończy jak Rosja nie będize siedziała cicho:) Nawet w Libii jestescie tylko dodatkiem do Egiptu i ZEA, a Turcy juz wam w ogóle tam pokazali srodkowy palec:)

HeHe
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:35

Żydzi zostali przez Putina uświadomieni jak skończy się dla nich następna sytuacja jak ta z 2018 roku i stąd nie ma już innych ataków jak te z nad Libanu i Wzgórz Golan a Trump dziękował Putinowi za to, że USA mogły podpisać porozumienie z Rosją i Saudami tak, że było to "odrobinę" inaczej niż byś tego chciał :)) W Libii ostatnio ruskie MiG pokazały parokrotnie na co je stać i sytuacja na froncie uległa stabilizacji. Nawet w Idlibie ruscy pokazali Turasom gdzie ich miejsce bo z ruskim parasolem ochronnym SAA odzyskała połowę tej prowincji i tylko kwestią czasu jest przpędzenie resztek "brodatych" z całej Syrii. Można się łatwo domyślić że stąd twoje żale i konfabulacje :)

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 22:04

Widzisz HEheszku ale to Putin został uswiadomiony ze jak będzie sie wtracał to Rosjanie wróca do Rosji wpław:) To Putin błagał dosłownie Trumpa by ten sie wstawił u Saudów za Rosja, w Libii to akurat były Mirage-2000 ZEA więc jedyne co wam zostao to bezsilny płacz i skamlenei:)

psychiatra
wtorek, 11 sierpnia 2020, 21:56

Ty naprawdę nie myślałeś aby wrócić do rzeczywistości z matriksa i się próbować się "leczyć?"

Seb
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:00

Ale odkrycia dokonałeś. Po co Chinom wojna, skoro jest to jedna z najmocniejszych gospodarek i kraj, który cały czas się rozwija. Przecież na przykładzie sporu z Indiami pokazali, że nie chcą żadnych konfliktów zbrojnych. Dla Rosji większy konflikt w obecnej sytuacji gospodarczej też nie nie jest potrzebny (sankcje, słaba sytuacja gospodarcza). Ale przecież duża część użytkowników tego forum myśli, że zaraz sowieci wkroczą do Polski.

pędzikiem
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:43

Zroluj swoje mądrości, wepchnij do reklamówki z Biedronki,i .....

Wania
niedziela, 9 sierpnia 2020, 12:14

Najpierw wsadzić na teren zielone ludziki z bandy wagnery, żeby zastraszyć ludność cywilną i obiecywać im piękną przyszłość, z której zostaje bieda. Później wtłacza się kupę wojska z rodzinami i wynik głosowania mamy gotowy. Jakie to rosyjskie. Na koniec nie patrząc na traktaty i umowy lądujemy tam jeszcze więcej wojska terroryzując wszystkich sąsiadów. Brakuje wody bo wyliczyliśmy tysiące wojskowych? To nie nasz problem. Najwyżej napadnięty na Ukrainę i sobie ją weźmiemy. Rosja to kraj psychopatów. Jakość rosyjskich wpisów tylko potwierdza to przekonanie. Rozwinąć region po jego okupacji? Po co? Trzeba tam wpompować wojsko i siać terror.

Fanklub Daviena
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:06

A jak wypada porównanie krymskiej biedy z waszym ukraińskim dobrobytem? :D

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 14:08

No wody to im chyba nie brakuje , a przy tych upałach to im miny na Krymie jeszcze bardziej zrzedną . A dobrobyt na Krymie to się wielu teraz skończył i stąd to niezadowolenie .

:)
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:22

Brawo Mykolo.

pd
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:46

"prawie połowa z badanych, wskazuje na wzrost korupcji, pośrednictwa/łapówkarstwa czy przekupstwa" - ciekawe, zwłaszcza, że poziom odniesienia to Ukraina, nie słynąca z transparentności.

Wawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:16

No więc właśnie. Było słabo - ale stopniowo się poprawiało, a jak przyszli ruscy, to jest tylko gorzej.

Wania
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:36

Poziom korupcji Polska 38 miejsce, Ukraina 120 miejsce, Rosja 138 miejsce. Na 180 badanych państw. Rosja ciągle spada.

zatroskany
niedziela, 9 sierpnia 2020, 19:24

No to może Slavko niesłusznie w kajdany trafil?

michalspajder
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:16

Wyglada na to,ze urzadzili sie tam lepiej,niz w Kaliningradzie.Krym nie graniczy np.z zadnym z panstw NATO,jest do niego polaczenie z terytorium Federacji no i jest po prostu blizej zaplecza.A Ukraina jest panstwem slabym,ktore bez zagranicznej pomocy nigdy nie odzyska polwyspu.

Iwan
niedziela, 9 sierpnia 2020, 12:38

"Z pomocą zagraniczną: Ukraina też nie dostanie Krymu. Atak na Krym to atak na Rosję, a to oznacza wojnę, a wojny z Rosją wygrać nie jesteście w stanie, bo stałby z was radioaktywny pył i tyle w temacie :)

Yy
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:27

Po co mamy z wami mieć wojnę?My się po prostu rozwijamy i bogacimy.A wy zryjcie wystąpienia waszego Putina który ma miliardy bo wkrótce nie będzie co i podniecajcie się wasza armią.Syf,brud i bieda,kto by to chciał.

Er
środa, 12 sierpnia 2020, 10:26

1000

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:57

Jak jesteście w Rosji takimi.... by zaczynać wojnę jadrową to słusznie śladu po was nie zostanie.

michalspajder
niedziela, 9 sierpnia 2020, 20:07

Ktokolwiek zacznie wojne jadrowa,czy Rosja,czy USA czy Chiny,wiekszosc globu stanie sie radioaktywnym parkingiem.O ile jednak mozemy liczyc na rozsadek Amerykanow czy Chinczykow,to Rosjanom ufac nie wolno.Przyklad:kiedy oni chociaz raz przed napadem na inne panstwo wypowiedzieli oficjalnie wojne???Zawsze napadaja znienacka,jak zboje,a podpisane juz uklady i traktaty lamia bez zmruzenia oka.

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:25

NATO i USA nie zacznie pierwsze wojny jadrowej bo to by zwyczajnie ni przeszło w demokratycznych państwach. Chiny w ogóle nei chca pchac się do żadnej wojny, bo i po kiego? Rosje wykupuja kawałek po kawałku i jest ich stacją benzynową, z USA w wojnie przegrają, atak na Tajwan poza wypalona do cna wyspa i wojna z USA nic im nie da, oni wola poczekać.

HeHe
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:30

Tak jak Amerykanie i Brytole na Irak w 2003? :)

michalspajder
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 11:55

Dokladnie tak samo:-)

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:23

No popatrz USA i UK wypowiedziały wojne a nei napadły jak zdziczała horda co preferuje Rosja zaczynając od mordowania przywódców napadnietych państw.

HeHe
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 17:52

No popatrz - USA i Wlk. Brytania napadły na Irak i spowodowały 150 tys. ofiar a "zdziczała horda napadła" na Krym i nikt nie został nawet drasnięty :)

archipelag Gułag
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:45

buhehehe tia Wania,jak wam ta wasza w bomba w rękach pijanego sałdata nie wybuchnie

.
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:51

Naumie się pisać po polskiemu, to wróci.

złośliwy
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:15

"...od surowców rosyjskich." Tak to powinno być napisane.

sża
niedziela, 9 sierpnia 2020, 12:10

"...i od rosyjskiego rynku zbytu", który bezpowrotnie utracili. Naiwnie licząc na to, że Zachód będzie kupował od nich samoloty, rakiety, silniki i turbiny.

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:59

No popatrz kupuję AS, kupuja Chiny, ba wola silniki z Ukrainy od rosyjskich podróbek:) Turbiny to musicie kupowac na Zachodzie

:)
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:52

Maliny i orzech Mykolo.

sża
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:40

Chiny to kupiły cały zakład, ale Amerykanie się nie zgodzili i chyba fabryka padnie.

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 10:27

Chiny to z tej fabryki kupuja silniki dla sowich L-15 a posłąły w diabły podróbke z Rosji, chca kupowac w Motor-Sicz silniki dla swoich nowych cięzkich smigłowców i ponownie posłały w diabły rosyjska propozycję( A Rosjanie im pomagaja w zaprojektowaniu maszyny). A na zakup przez Chiny Motor Sicz nie zgoził sie ukraiński sąd.

malinowy król
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:44

Bierzemy od nich maliny,orzechy.

Fanklub Daviena
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:11

Jak zwykle nic nie gorszy "społeczności międzynarodowej" tak, jak gdy Rosja postępuje tak jak USA... Przypomnijmy założenia manewrów NATO Seabreeze 98: "Władze Ukrainy obierają prozachodni kurs, co nie podoba się rosyjskim mieszkańcom Krymu, którzy buntują się przeciw władzy w Kijowie. Kijów jest za słaby, by pokonać stacjonujących tam Rosjan, więc zwraca się do NATO, które skoordynowanym atakiem z lądu i desantem morskim z Morza Czarnego zajmuje Krym i zakłada tam bazy"... Jak niedawno przyznał Leszek Miller "Na Krymie Rosjanie uprzedzili NATO i gdyby nie zajęli go Rosjanie to zajęliby go Amerykanie"... :)

Yy
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:31

I jeszcze szklanka wódki w gardlo,zaraz splodze nastepny komentarz haha glupi trollik

Murf fanem Polski
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:05

We wszystkich naszych współczesnych wojnach jedyne terytorium, które zajęliśmy, wystarczyło, aby pochować naszych zmarłych. To jest różnica. Nie ma równoważności moralnej.

nntk
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:58

ty to masz dyżur tam w Pitrze że za każdym razem od razu jest twój komentarz?

Wania
niedziela, 9 sierpnia 2020, 12:05

Gdybyś wiedział kim jest Leszek Miller to wiedziałbyś, że jedynym medium cytującym Millera jest sputnik. Założenia ktorystam manewrów rosyjskich był atak na Warszawę. I czy to jest powód, żeby napaść na Rosję? Rosja to bandycki kraj.

Fanklub Daviena
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:12

Wiem kim jest Kwaśniewski i Miller: to oni wprowadzali Polin do NATO, napadli na Jugosławię czy Afganistan i zgodzili się na obóz tortur CIA w Polin. Ten sam typ co dawniej wysługiwał sie Sowietom teraz wysługuje się USA, a ci co byli przeciw sowieckiej okupacji są też przeciw amerykanskiej...

HeHe
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:06

No nie bardzo. Leszka Millera cytują wszystkie polskie media informacyjne a ponadto słyszałem cytaty z jego wypowiedzi w DW oraz BBC World. Poza tym Rosja jest mniej bandycka niż Stany Zjednoczone które do 1990 raku prowadziły manewru zmasowanego ataku atomowego na Polskę , w 1999/2000 prowadziły nielegalne w świetle prawa międzynarodowego bombardowania Jugosławii a w roku 2003, razem z Wlk. Bytanią napadły na suwerenny Irak.

Xd
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:46

Nic dziwnego że tylko sputnik bo jak pikaxało życie np. Cnn dość często mija się z prawdą Jak śledzisz wiadomości to wiesz o czym mowa

antyWania
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:04

Gdybyś nie wiedział kim jest Leszek Miller to wiedz, że est to Europoseł wybrany przez naród polski.

Wawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:21

Tak, z listy POKO. Schetyna wprowadził więcej postkomunistów do europarlamentu, niż kiedykolwiek SLD zdołało. Cała Polska się z tego śmiała.

MALAMUTtactic
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:46

Nie tylko Sputnik....jest stałym bywalcem TVN...

autor widmo
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:46

Co ty tam wiesz niegramotny,zajęty jesteś trollowaniem 24/24,to niby skąd?

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:01

A ty niepismienna ruska hieno juz tu przylazłeś:)

:)
niedziela, 9 sierpnia 2020, 19:26

Czyżby niegramotny poczuł się urażony?I się poskarżył?Do slownika nie zagląda...niegramotny.

autor widmo
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:55

Czy to znaczy Mykolo że to tobie spodobał się mój nick?Bo o tym że trollujesz tu pod kilkoma wiedzą wszyscy.

Olej trolla
czwartek, 13 sierpnia 2020, 21:17

Obrzygałeś ruską treścią nasz polski stół, więcej kultury skoro tu usiadłeś ruski jełopie.

Juliusz Cezar
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:10

"Na te posunięcia nie ma praktycznie realnego odzewu, zarówno ze strony państw regionu, jak i samego NATO. Bo same protesty osamotnionej Ukrainy czy polityczne apele Rumunii, jak dotąd po prostu nie wystarczają." - no i gdzie ta wasza potężna Ameryka żeby chronić swoje europejskie interesy? Rosja poczynia sobie jak może, a Niemcy i Francja wolą politycznie uderzać w takie słabiutkie kraje jak Węgry czy Polska. Rosja od testów w pewnym momencie przejdzie do czynów, bo nie da sobie pyskować jakiemuś małemu krajowi, gdzie nawet krajanie się nie potrafią dogadać i na forach oskarżają się o trollowanie. Także niech decydenci dalej robią zakupy w USA bez transferu technologii, a wy się cieszcie jaki to niby super sprzęt mamy. Zamiast grać politycznie i próbować np. dogadywać się z Turkami czy Chinami, to my tylko robimy łaskę (albo coś innego) Ameryce, a potem będzie zdziwienie jak Kurdowie czy Wietnamczycy.

Murf fanem Polski
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:13

Twoja gospodarka od sześciu lat znajduje się w recesji. Oczekuje się, że PKB wyniesie tylko 1,5 biliona dolarów. 700 miliardów mniej niż w 2014 roku. Mam nadzieję, że warto było obejrzeć filmy przedstawiające wysadzanie broni na Ukrainie iw Syrii.

Juliusz Cezar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 08:17

Twoja gospodarka jest też w recesji, a Kalifornia ma rekordową ilość osób na zasiłkach i bez pracy. Coś jeszcze?

bender
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 14:29

Tak, gospodarka Rosji jest w recesji od 2014, może jeden rok mieli na plusie. Covid i załamanie na rynku węglowodorów to też mocny kop w ich tyłek. Ogólnie mają spory problem, choć władze udają, że jest świetnie.

blender
wtorek, 11 sierpnia 2020, 22:01

Ale to nic przy tym co jest u was w USA. Leżycie i kwiczycie choć oczywiście wasz guru czesany żelazkiem zaprzecza i robi wam wodę z mózgu a wy baranki mu wierzycie.

Olej rustrolla
czwartek, 13 sierpnia 2020, 21:23

Obrzygałeś ruską treścią nasz polski stół, więcej kultury skoro tu zostałeś dopuszczony, ruski jełopie.

Olej rustrolla
czwartek, 13 sierpnia 2020, 21:14

Siejesz trocinami trollu

tyu
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:08

No bez przesady przecież sankcje na Rosję nałożone w 2014 były tylko i wyłącznie później WZMACNIANE. Tak samo NS2 wykolejony de facto przez Amerykanów. Myślę że to właściwa kara. Ukraina Krymu nie odzyskała, ale na pewno Rosja dwa razy się zastanowi, zanim spróbuje zająć np. Odessę. I właśnie ten strach Rosji przed pójściem dalej w głąb Ukrainy jest tym, co Zachód dał Ukrainie. Więc realna pomoc jak najbardziej była. Ukraina dostała czas i spokój na reformy. I oby to wykorzystali.

Leszek
niedziela, 9 sierpnia 2020, 10:55

Krym jest Rosyjski to w czym problem.

Wania
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:39

Błąd. Krym jest okupowany przez Rosję. Rosja za chwilę powie, że Litwa, Łotwa, Estonia czy Polska też jest rosyjska bo tyle była przez nich okupowana. Kluczem do rosyjskiej retoryki jest NATO. Każdy, kto uciekł pod skrzydła NATO jest bezpieczny od napadu Rosji.

Fanklub Daviena
niedziela, 9 sierpnia 2020, 20:07

"Na Krymie wszyscy mówią po rosyjsku więc jest rosyjski" - kto tak powiedział? Prezydent USA Donald Trump... :)

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 14:12

Słabym autorytetem podpierasz swoje wypowiedzi .

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:26

Tak ilość żołnierzy ma znaczenie szczególnie przy natarciu na systemy elektroniczne, teleinformatyczne, systemy OPL, czołgi, lotnictwo. Do nikogo nie dociera, że nawet armia FR opiera się na jądrze uderzeniowym. Dlaczego bo nie powierzysz pocisku przeciwpancernego za 2000 zł rekrutowi, nie powierzysz czołgu za 20-30 mln zł rekrutowi, nie powierzysz quada rekrutowi. Ale jasne najważniejsza jest jakość. Nie ważne że już czerwiec 1944 pokazał, że nie liczy się jakość sprzętu i fachowość obsługi a jedynie bombardowanie strategiczne. Jak koszt sprzętu wojskowego przekracza określoną granicę to tworzy się tańsze zamienniki z tego co jest i tak się dzieje od zarania dziejów, ale nie my wymyślimy wszystko od nowa, armia ochotnicza 20 dni szkoleń w roku jesteśmy bezpieczni. Oczywiście 500+ dla OT nie ma znaczenia. O czym tu pisać ten słaby klon i hybryda M16 z L86 został jednoznacznie oceniony już na tym forum w innych wątkach. Za to w przeciwieństwie do lewicującego zachodu my mamy lasy i samoloty M18 Dromader które tych lasów bronią przed pożarami a bez lasu w którym pszczoły mogą się schować jak jest upał praktycznie nie będzie istnieć pszczelarstwo dlatego w Unii Europejskiej najwięciej miodu produkują właśnie dwa mocno zalesione kraje: Polska i Ukraina.

znowu to samo
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:27

Po grzyba znowu to tutaj wklejasz, marna weekendowa podróbko Daviena, skoro i tak wszyscy wiedzą, że to nie on?

HeHe
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:08

Ukraina nie jest w Unii Europejskie i produkuje DLA Unii Europejskiej.

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 14:13

A Rosja też żyje z eksportu węglowodorów do UE , więc czym tu się chwalić ?

czytelnik D24
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:57

I znowu ta ruska tania podróba.

co za ulga :)
niedziela, 9 sierpnia 2020, 21:30

To na pewno nie ty Davien?

Iwan
niedziela, 9 sierpnia 2020, 10:34

Polaki, słyszałem że oddaliście bez wystrzału część swojego terytorium pod amerykańskie bazy i poligony i podobnie jak było za okupacji hitlerowskiej, nie będziecie mogli sądzić wroga, tym razem afroamerykańskich żołdaków gwałcących Polki. I jeszcze będziecie za to płacili grube miliardy haha, żeby tak upaść, to trzeba juz nie mieć za grosz honoru i ambicji :) Ale nie moja sprawa... Powinniscie tylko wiedzieć, że gdyby nie było u was ani jednego żołdaka z Afroameryki, to Rosja też by was nie napadła, choćby z tego powodu, że jak to mówicie że Rosja taki bandyta, no ale nawet bandyta nie okrada po prostu pierwszej lepszej rudery, kiedy wie że nic nie ma tam wartościowego, więc nawet gdybyśmy byli bandytami, to i tak możecie spać spokojnie. Chyba już wiecie dlaczego wasz przemysł potrafi tylko odmalować stare BMP i T-72, bo każdy fundusz który mógłby pójść na krajowy przemysł, jest przeznaczany na okupację i zakupy u okupanta, Polska to typowa marionetkowa atrapa państwa, a lepiej wyrazili to ci panowie w restauracji w Warszawie parę lat temu... I oczywiście się to znacznie pogłębiło od tamtego czasu :) Także nie macie co pyskować, spójrzcie na siebie i jak głęboko w ciemnym rowie leżycie hahahah :)

Murf fanem Polski
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:24

Amerykanie dzierżawią nasze bazy i poligony. Na prośbę wychodzimy i oddajemy im w lepszym stanie niż zastaliśmy. Nie kradniemy ich jak Rosja.

archipelag Gułag
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:49

putasowa sabako,otwórzcie granicę w tym ruskim padole i zobaczymy kto zostanie

Wawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:41

Ci, co nie są w stanie sami chodzić...

gość
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:50

Iwan postawiłeś w tej Rosji już kibel ? Czy dalej podcierasz się liscmi i sławojka ?

Leszek Sławoj
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:18

A jak tam Mykola u was z tymi sprawami?Nie da się tu wstawić fotek.Szkoda.Zaserwowalbym ci przydrożna ukraińską toaletę. Obudowane dziury w kresowej ziemi.Zdjęcia nie oddają tego nieziemskiego smrodu.

Stary i mądry
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:09

Jeśli u nas jest tak źle a u was tak dobrze, to dlaczego w naszej ruderze jest tak dobrze a wasza rudera chyli się ku upadkowi? Gdybyście dali wolność obywatelom, to połowa ludzi by stamtąd wyjechała... Dlatego potrzebna jest wam żelaza kurtyna i ciągle zagrożenie.

mykolog
niedziela, 9 sierpnia 2020, 19:31

Zaleciało grzybem.

wed
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:44

Mieszkańcy Rosji z przewidywaną długością życia krótszą niż wyliczana dla Strefy Gazy (dane oficjalne) i średnią pensją trzykrotnie mniejszą niż polska (dane za Rosstat, zgodnie z którymi też 70% Rosjan żyje za mniej niż 1400 zł miesięcznie) muszą sobie ulżyć w komentarzach. Dawajcie, pośmiejemy się więcej, a jak nam się znudzicie to po prostu was wyłączymy.

Sarmata
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:24

Tylko na ukrainie przewidywalna długosc życia jest podobna do Rosyjskiej. No i mam złe dane z Polski. Od 3 lat długosc zycia w Polsce skraca się i nie tylko w Polsce, w WB tak samo. To rezultat neoliberalnych reform.

sża
niedziela, 9 sierpnia 2020, 12:59

Wstawiasz najnowszy przekaz SBU?

Wed
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:54

Możesz pisać brednie o jakichś przekazach - możesz też sprawdzić dane w dostępnych, oficjalnych publikacjach urzędowych i przekonać się jak jest naprawdę. Wybór należy do Ciebie.

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:05

Ty naprawdę masz kompleksy na temat Ukrainy:)) Ale co sie dziwić :))

No
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 07:43

Ty masz kompleksy na temat Rosji

powystawowy
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:47

Wstawia to po kilka razy dziennie.Taki los trolla.

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 16:06

Ładne podsumowanie ruskich trolli sża ipowystawowego:)

Roman Abramowicz
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:25

Wy oddaliście swoje terytorium najpierw pod okupację komunistów teraz pod okupację oligarchów, którzy kąpią się w złocie a wam zostało popijanie tuszonki tanią wódką, zyski z gazu i ropy idą na zabawki i jachty dla waszych rodzimych okupantów a średnie zarobki w Rosji to kpina w porównaniu nawet do Portugalii ;)

wiatrowycz
niedziela, 9 sierpnia 2020, 13:50

Ty o Ukrainie piszesz?Wami od kilkunastu lat rządzą Żydzi. Ciekawe jaki wam los wyznaczyli.Bo sa pamiętliwi,Babi Jar,eksterminacja deportowanych Żydów z Rumunii i Węgier. Zobaczymy.

Seb
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:17

A ty Iwan to skąd piszesz z Rosji, czy Ukrainy?

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 10:19

To jest bardzo trudne pytanie ponieważ przy duecie PT-91 & T-72M to pisanie że jest się czegoś pewnym jest cholernie ryzykowne. Kiedy grałem w 2015 w Tibie to miałem knighta na 138 levelu. Dochodzące z MON sygnały iż modernizacja PT-91 jest w zasadzie nieuzasadniona, potem był zwrot o 180 stopni, a obecnie mamy znów powrót do tej samej koncepcji ale na bazie nieco innych przesłanek - wtedy chodziło o wartość maszyn a teraz chodzi o primo nakarmienie PGZtu a secundo - sprzęt dla mitycznej kolejnej dywizji na zasadzie "Dziś T-72, po jutrze PT-91". Nie wierzę w to ale obecnie są hmm...pewne przesłanki na temat tego że wkrótce będą u nas T064 ponieważ ktoś złoży nam propozycję ca. 140-180 maszyn dla jednej lub dwóch brygad zaś dla owej mitycznej "kolejnej dywizji" trafią modernizowane PT-91. Do tego przepchnięty Borsuk w którym zamiast niemożliwego do zajechania SW680 będzie jakiś wypchany elektroniką IVECO. Bajki dla głupiego branżowego luda spod budki z piwem? Być może, ale tym razem bardzo wiele wskazuje na faktyczną modernizację PT-91 w jakimś zakresie przy czym gdybym był stulejarzem to bym publicznie napisał kto z kim się podbił pod "propozycją modernizacji" która jest skopiowaniem rozwiązań z T-64 Bułat. Nie cieszy mnie, że logika pewnego zakresu modernizacji PT-91 została dostrzeżona i jednocześnie tak po prawdzie to nie byłem pierwszy a i jedyne serio udane modernizacje T-72 to PT-91 i Malaj o dziwo. Wzorce do naśladowania są ewidentne. Natomiast PT-64 to propozycja Ukroli dla MON co będzie chcieć finalnie MON to Bumar postuluje wymianę stabilizacji. MON szuka 250-300 zmodernizowanych wozów zamiast T-72 i wiele wskazuje na 230 PT-91 + ca 70 T-64 Bułat całość w jednym standardzie. Zobaczymy. Na razie PT-91 wygląda na próbę złapania frajerów na nowy czołg pod pozorem moderki zaś T-64 realny program tego na co nas stać - czyli "Ukraiński Abrams po polsku"

Gniewko
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:22

Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Amerykanie bedą zakładać u nas magazyny sprzetu wojskowego. Dobrze by było abyśmy umieli ten sprzet obsługiwać jakby nie dojechali.

qaz
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:18

Tandetna podróbka. Ciut bardziwj od oryginału.

na grunwald
niedziela, 9 sierpnia 2020, 10:05

Historia lubi się powtarzać. Czy myślicie Czasem, że po śmierci Putina głodne wojsko sprzeda Ukrainie Krym, podobnie jak onegdaj Czesi sprzedali nam Malbork? Jeśli tak, to ogłaszam narodową ściepę na Królewiec!

Sarmata
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:25

A ukraina ma za co to kupić?! Przeciez to bankrut.

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 14:16

Dostanie od zachodu kredyt , a ruscy muszą się zadłużać i sprzedawać Chinom .

Kot nr 398
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 18:34

Niech najpierw spłaci poprzednie kredyty. Coraz trudniej idą rozmowy o kolejnych transzach z MFW.

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 22:13

A to sprawa miedzy Ukraina i MFW, Rosji i jej trollom nic do tego:)

Fanklub Daviena
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:42

No tak, od 2003, od aresztowania "filantropa" Chodorkowskiego (wtedy wiceprzewodniczący Światowego Kongresu Żydów. Przewodniczącym był ten, który za 150 000 USD sprzedał mu Jukos - przekręcierz Bieriezowski.) na 2 dni przed spodziewanym przegłosowaniem przez przekupionych przez niego posłów ustawy o prywatyzacji rosyjskich złóż surowców i możliwości sprzedaży ich zagranicy i na 2 dni przed podpisaniem z czekającym już w moskiewskim hotelu Bushem seniorem umowy o sprzedaży Jukosu Amerykanom, słyszę od takich trolli jak ty, że Rosjanie umierają z głodu. I tak już od 17 lat. W międzyczasie PKB/osobę Rosjanom wzrosło 8x, stali się żywnościową potęgą i czołowym światowym eksporterem żywności, rezerwy dewizowe już dawno przekroczyły całe zadłużenie i wynoszą ponad 566 mld USD, ale tępe trolle dalej bredzą o głodujących Rosjanach. Co gorsza, w tępactwie swoim rosyjską politykę personifikują w postaci Putina. Z jakiegoś absurdalnego powodu uważają, że to nie interesy Rosji doprowadziły do wyboru Putina, tylko że to Putin kieruje interesami Rosji i zdrajcy jak Gorbaczow czy Jelcyn są w Rosji normą a nie wypadkiem raz na kilkaset lat. Niestety tępe trolliki: ta antyputinowska opozycja w ponad 80% składa się z przeciwników Putina uważających, że jest zbyt miękki i ugodowy względem Zachodu. Prozachodni przekręciarze z mniejszości narodowych jak Nawalny w porywach, po jakiś podwyżkach podatków przez rząd mogą liczyć na 4% poparcia. Śmierć Putina może tylko zaostrzyć antyzachodni kurs Rosji bo Putin na tamtejsze warunki jest umiarkowany... Nie, to nie jest tak, że "władza kontroluje media i dlatego takie nastawienie Rosjan" - Rosjanie mogą sobie wchodzić na antyrosyjskie strony internetowe jak chcą, słuchać CIA z Radia Swoboda i zajadle antyrosyjskiego BBC ile chcą a Putin na okrągło do telewizji zaprasza opozycję i pozwala jej swobodnie nawoływać Rosjan, by oddali Zachodowi Krym, złoża surowców, rozbroili się, zrobili wszystko tak jak było za Jelcyna i błagali Zachód o litość i przebaczenie. I nie, "nowe pokolenie wychowane na internecie" nie pada na kolana olśniona chwałą USA, tylko przeciwnie - młodzież w Rosji jest bez porównania bardziej antyzachodnia i antyamerykańska niż starsze pokolenie - właśnie dlatego, że młodzi posługują się internetem i znają obce języki, a więc poznali się na USA i NATO. Najgorsze dla Polin jest to, że tępaki jak trolle z opisu kształtują "polską" "politykę" wschodnią, która opiera się na czekaniu aż głodni Rosjanie obalą Putina i zrobią z nim to co z Ceausescu i wtedy będziemy mieć granice z Chinami na Uralu i robią z Polski pośmiewisko. Jeśli kiedykolwiek wstydziłem się być Polakiem, to właśnie przez takich głupców... :)

Gniewko
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:26

Zawsze zastanawiałem się, czy to głupota, czy sabotaż?

Wawiak
niedziela, 9 sierpnia 2020, 23:44

2 w 1, wash and go...

nnkt
niedziela, 9 sierpnia 2020, 15:07

Zapomniałeś dodać jaką potęgą jest Rosja w: nosicielach HIV (ponad milion), alkoholikach (przynajmniej kilka milionów), spodziewanej długości życia mężczyzn (68 lat, a to i tak historyczny rekord; średnia w EU to 78 lat, w Polsce - 75) i w podobnych dziedzinach. My się tu w Polsce cieszymy, że z tą hołotą mamy nie po drodze.

sokista
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:16

Może ruszą na Kijów, do waszych Biedronek.

z Braniewa
niedziela, 9 sierpnia 2020, 11:13

W swoim kole ZUwP?Ta ściepa Stiopa?

balkas
niedziela, 9 sierpnia 2020, 10:01

A moze coś na temat Kosowa.

Dldldk
niedziela, 9 sierpnia 2020, 09:56

Kto bogatemu i silnemu zabroni ? Francuzi i Niemcy chyba kochają czerwone reżimy więc utyskiwanie ukrainy nie liczy się nigdzie

Gniewko
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:27

niech sobie wprowadzą, szybko zmądrzeją

newen
niedziela, 9 sierpnia 2020, 09:41

Cień Kosowa krąży po Europie. Cień Kosowa i rozbicia Jugosławii. A cienie tej wojny, tych podziałów, utrwalonych i stymulowanych w wielkiej mierze przez tzw. cywilizowany, zachodni świat, wiszą od dwóch dekad nad Starym Kontynentem. Krym i wschodnia Ukraina są tej mroczności jedynie stosowną (i nie ostatnią) egzemplifikacją i zapewne nie kończą procesu segmentyzacji, czyli szatkowania mapy politycznej Europy. Kosowo wczoraj, a Krym (czy południowo-wschodnia Ukraina) dziś, to symbole pewnego sposobu myślenia i działań całej wspólnoty północnoatlantyckiej (czyli – Zachodu en bloc) po upadku muru berlińskiego. Implozja imperium radzieckiego dała asumpt do uznania, iż Zachód pokonał Wschód, że jest to zwycięstwo cywilizacyjno-kulturowe, przykład wyższości wartości wyznawanych przez te kraje nad innymi systemami wartości, inną mentalnością i doświadczeniami - a nie ideologicznej, politycznej i systemowej konfrontacji. Taki sposób myślenia przekreśla to, co zwie się pluralizmem i powoduje określone konsekwencje: to spuścizna myślenia krucjatowego, kolonialnego i zimnowojennego (wszystkie zresztą te sposoby opisu świata zostały doszczętnie skompromitowane, ale nadal żyją w świadomości ludzi Zachodu). W polskich głowach jest to szczególnie widoczne. To prawda, Polska nic nie mówi na temat Kosowa przekształconego w największą w Europie bazę amerykańską, natomiast odnosnie Krymu, to ciągle tylko "zagrożenia" od strony Rosji. Hipokryzja, to określenie, które nie stanowi okreslenia polityki zachodu

Murf fanem Polski
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:40

Zapomniałem o innym sposobie myślenia: imperializmie. Zdyskredytowany sposób myślenia na Zachodzie, ale taki, który jest podstawą wszelkiego rosyjskiego myślenia.

bender
niedziela, 9 sierpnia 2020, 14:30

Różnica między Kosowem a Krymem jest taka, jak między zabraniem rozbitego auta po wypadku przez lawetę, a kradzieżą samochodu z parkingu. Problem Kosowa to czystki etniczne Miloszewicza, które wywołały zbrojny opór autochtonów. Po zaangażowaniu ONZ i NATO i niemal dekadzie zarządzania przez UNMiK Kosowo wybiło się na niepodległość. Krym natomiast bez obecności ONZ i OBWE po sfingowanym referendum wcielono do Rosji raptem kilka miesięcy po rosyjskiej inwazji.

Davien
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:52

Arabowie mieszkający w Kosowie zorganizowali czystki etniczne Serbów. Działania Miloševića były niezbędne, żeby zatrztymać przelew serbskiej krwiii wobec wojującego jihadu.

ubawiony
niedziela, 9 sierpnia 2020, 18:21

Kosowo wybilo się na niepodległość. Kosowarzy masowo emigracja z tego raju do Niemiec.

HeHe
niedziela, 9 sierpnia 2020, 17:45

Nie było żadnych "czystek etnicznych" dokonywanych przez Milisevicia w Kosowie a były one tylko pretekstem do bombardowań Jugosławii. W Kosowie była wojna a zbrodnie popełniane były zarówno przez armię jugosłowiańską jak i albańskie UCK i o to właśnie podejrzany jest przez Tybunał w Hadze ówczesny d-ca UCK Hasim Thaci.

Davien
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 22:14

Widzisz Heheszku, on jest podejrzany a bandziorom z Serbii z Miloseviciem na czele to UDOWODNIONO .

Lord Godar
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 14:20

To tak jak by powiedzieć , że nie było łagrów w Rosji . Mordy Stalina to wymysł , a on sam to taki bajkowy niegroźny i sympatyczny miś kuleczka ...

bender
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 12:44

Konflikt zaczął się od rozjeżdżania zbuntowanych rodzin Kosowarów czołgami. Po tym był ogromny kryzys z uchodźcami z Kosowa na włoskim wybrzeżu. A potem do gry weszło NATO, apelując do Miloszewicza, żeby przestał. Nie przestał, to dostał bombki. Przypominam, że Miloszewicz był sądzony w Hadze. Sprawa z przywódcami UCK jest brzydka, ale nie chodzi o czystki, a o handel organami.

HeHe
poniedziałek, 10 sierpnia 2020, 16:45

Sprawa z liderami UCK dotyczy zbrodni wojennych dokonywanych przez tę organizację na Serbach zamieszkałych w Kosowie a lekarze wysłani tam ze Szwecji i Finlandii, bazujący w Mitrowicy nie odnaleźli ANI JEDNEGO masowego grobu Kosowarów które rzekomo "widziane" były przez amerykańskie satelity z kosmosu. O tych grobach informował gen. Wesley Clark :)

Tweets Defence24