Siły zbrojne

Sztandar dla Pułku Reprezentacyjnego WP

Dowódca Pułku Reprezentacyjnego WP płk Leszek Szcześniak (z prawej) odbiera sztandar jednostki z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Fot. st. szer. Michał Wójcik / PReprWP
Dowódca Pułku Reprezentacyjnego WP płk Leszek Szcześniak (z prawej) odbiera sztandar jednostki z rąk prezydenta Andrzeja Dudy. Fot. st. szer. Michał Wójcik / PReprWP

Prezydent Andrzej Duda wręczył w niedzielę sztandar utworzonemu przed rokiem Pułkowi Reprezentacyjnemu Wojska Polskiego. – Jesteście absolutnie jedną z najpiękniejszych i najlepiej wymusztrowanych i zorganizowanych formacji na świecie – mówił do żołnierzy zwierzchnik sił zbrojnych.

Pułk otrzymał chorągiew podczas ceremonii przed Grobem Nieznanego Żołnierza na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Uroczystość odbyła się w pierwszą rocznicę utworzenia jednostki. Dzień ten, zgodnie z wydaną kilka dni temu decyzją szefa MON Mariusza Błaszczaka, został także ustanowiony dorocznym świętem pułkowym.

Sztandar jest najważniejszym znakiem jednostki wojskowej. Zaświadcza o osiągnięciu przez nią pełnej gotowości oraz dowodzi wysokiego poziomu wyszkolenia jej żołnierzy.

Sztandar Pułku Reprezentacyjnego WP – tak jak w przeszłości sztandar Batalionu Reprezentacyjnego WP – będzie pełnił funkcje nie tylko związane z jednostką. Będzie wykorzystywany także podczas ceremonii odnoszących się do całego Wojska Polskiego. Przykładowo, gdy nowy prezydent symbolicznie obejmował zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, całował właśnie sztandar Batalionu Reprezentacyjnego. Teraz podczas takich ceremonii używana będzie chorągiew, którą pułk otrzymał w niedzielę.

Wyjątkowe znaczenie Pułku Reprezentacyjnego WP podkreślał fakt, że sztandar jednostce osobiście wręczył prezydent, zwierzchnik sił zbrojnych Andrzej Duda, który w ceremonii uczestniczył wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Przemawiali także szef MON Mariusz Błaszczak i szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak.

Prezydent dziękował żołnierzom za "niezwykłą służbę", pełnioną z honorem i "wielką godnością". Zwrócił uwagę, że pułk reprezentuje całe Wojsko Polskie, czego znakiem jest obecność na sztandarze wszystkich orłów przypisanych do poszczególnych rodzajów sił zbrojnych.

Jesteśmy zawsze naprawdę niezwykle dumni z waszej służby, ilekroć z naszymi zagranicznymi gośćmi stoimy i patrzymy, jak maszerujecie. Nie mam żadnych wątpliwości, że jesteście absolutnie jedną z najpiękniejszych, najlepiej wymusztrowanych i zorganizowanych formacji na świecie. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości po czterech latach prezydentury i po oglądaniu wojsk reprezentacyjnych na całym świecie. Dziękuję wam za to z całego serca – wiem, jak bardzo trudna jest to służba i ile godzin trwa to maszerowanie, zanim jesteście gotowi, by w taki sposób reprezentować polskie wojsko. Jestem wam za to ogromnie wdzięczny.

prezydent Andrzej Duda do żołnierzy Pułku Reprezentacyjnego WP

Szef MON Mariusz Błaszczak ocenił, że żołnierze pułku pełnią niezwykłą misję. – To misja pamięci, wierności, honoru i męstwa. To misja, która tworzy nasze poczucie dumy z Sił Zbrojnych RP, która podtrzymuje jakże bogate tradycje asysty honorowej – powiedział minister.

Natomiast szef SGWP gen. broni Rajmund T. Andrzejczak podkreślił znaczenie ceremoniału wojskowego. – Dzisiaj, w dobie satelitarnej nawigacji, przenoszenia operacji w nowe domeny cybernetyczne, w dobie, kiedy więcej komputerów niż systemów uderzeniowych, wydawać by się mogło, że ceremoniał wojskowy i musztra są już niepotrzebne – powiedział. Dodał, że po wystąpieniu prezydenta nie ma wątpliwości, "że na szczęście tak nie jest". – Oprócz treści ważna również jest forma – dodał generał.

Sztandar Pułku Reprezentacyjnego WP został ufundowany przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę. Rodzicami chrzestnymi chorągwi zostali Maria Gilarska, wdowa po dowódcy Garnizonu Warszawa gen. Kazimierzu Gilarskim, który zginął w katastrofie smoleńskiej, oraz zastępca dowódcy stołecznego garnizonu płk Roman Januszewski.

Pułk Reprezentacyjny WP powstał z końcem marca 2018 r. na bazie istniejącego od 2001 r. Batalionu Reprezentacyjnego WP i powiększonej wówczas Orkiestry Reprezentacyjnej WP, która jest jednym z największych tego typu zespołów w Europie.

W pułku służy ponad 500 żołnierzy, w tym ok. 120 w orkiestrze. Zespół przed rokiem wchłonął Orkiestrę Wojskową w Warszawie (z siedzibą w garnizonie Wesoła) i przez to powiększył swój stan osobowy. Ponadto, w skład w pułku wchodzą trzy kompanie reprezentacyjne, szwadron kawalerii i pluton salutowy. Dowódcą jednostki jest płk Leszek Szcześniak. Pułk podlega dowódcy Garnizonu Warszawa.

Głównym zadaniem jest jest reprezentowanie sił zbrojnych w Polsce i za granicą podczas najważniejszych uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych. Żołnierze pułku stanowią wojskową asystę honorową podczas powitania głów państw, szefów rządów, organizacji międzynarodowych i europejskich, a także najwyższych dowódców wojskowych. Asystują podczas składania listów uwierzytelniających prezydentowi przez nowo akredytowanych szefów placówek dyplomatycznych innych państw. Towarzyszą w ostatniej drodze podczas uroczystości pogrzebowych osób szczególnie zasłużonych dla państwa. Żołnierze pułku pełnią też wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz przed Pałacem Prezydenckim.

RAL/PAP

Komentarze