23 baterie Narwi i „hybrydowy” offset w Wiśle. Przeciwlotnicza tarcza pod lupą posłów

22 lipca 2021, 19:00
PAC3MSE_Chorwacja_Sgt_Alexandra_Shea
Zdjęcie poglądowe, wyrzutnia Patriot z pociskami PAC-3 MSE (po lewej) i PAC-3 (po prawej). Fot. Sgt. Alexandra Shea/US Army
Reklama

Wniosek dotyczący pozyskania systemu obrony powietrznej Narew dotyczy 23 baterii zestawu krótkiego zasięgu. Z kolei decyzje w sprawie drugiej fazy systemu obrony powietrznej Wisła będą podejmowane po zakończeniu testów dookolnej stacji radiolokacyjnej typu LTAMDS.

Informację ze strony resortu obrony narodowej przekazał sekretarz stanu w MON Marcin Ociepa. Na początek przedstawił harmonogram pierwszej fazy programu Wisła. Dostawa sprzętu z USA odbędzie się w czwartym kwartale 2022 roku, natomiast integracja i odbiór – odbywająca się w warsztatach techniki lotniczej w Toruniu w ramach procedury SICO, czyli System Integration Checkout – ma zakończyć się w pierwszym kwartale 2023 roku.

Zakłada się osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej 37 dywizjonu rakietowego obrony powietrznej w Sochaczewie, który zostanie wyposażony w system Patriot/IBCS, w pierwszej kolejności na przełomie roku 2023 i 2024. Pierwsza faza, na której – jak powiedział sam wiceminister Ociepa – skupiony jest „główny wysiłek” pozyskania systemu, realizowana jest zgodnie z harmonogramem.

Podpisano już większość umów na pozyskanie elementów systemu Wisła. Oprócz głównej umowy z USA z marca 2018 roku na kwotę nieco ponad 4,6 mld USD, podpisano też ze Stanami Zjednoczonymi porozumienia już wcześniej międzyrządowe dotyczące szkolenia czy dostaw terminali MIDS/LVT. Z polskim przemysłem podpisano natomiast m.in. umowy na podwozia Jelcz (73 pojazdy za kwotę około 200 mln zł, maj 2019 roku), samochody transportowo-załadowcze (8 pojazdów wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym, ponad 56 mln zł, wykonawcą jest WZU, umowa z grudnia 2019 roku), a także z ITWL, na wsparcie inżynierskie w obszarze zarządzania systemu na lata 2019-2021. Ostatnia zawarta umowa to systemy maskowania i kamuflażu.

Ten ostatni kontrakt, z konsorcjum kierowanym przez należącą do Grupy Lubawa spółkę Miranda podpisano w lipcu 2021 roku, kwota kontraktu to 36,67 mln zł w ramach zamówienia gwarantowanego oraz 32,26 mln zł w ramach opcji. Procedowane są umowy na węzły łączności MCC oraz kabiny kierowania i dowodzenia. Planuje się również uruchomić postępowania na pozyskanie od polskiego przemysłu radarów wstępnego wykrywania – PET/PCL (SPL) oraz P-18PL. Takie same radary będą też wspierać z system Narew.

Trwają też szkolenia personelu i przygotowywanie do przyjęcia pierwszego zestawu IBCS/Patriot przez 37 dywizjon rakietowy obrony powietrznej. W lipcu br. zakończono tworzenie struktur organizacyjnych tej jednostki. Aktualna propozycja zakłada, że w tej jednostce służyć ma 569 żołnierzy, jednak docelowo będzie to około 790 żołnierzy. Tempo tych zmian będzie zależeć od dostaw sprzętu zasadniczego, a zmiany etatowe będą na bieżąco weryfikowane. Trwają szkolenia w kilku lokalizacjach w USA.

Jednocześnie jednak tworzony jest potencjał do prowadzenia szkoleń w kraju, między innymi w oparciu o potencjał Wojskowej Akademii Technicznej. Do WAT na początku 2020 roku przekazano oprogramowanie Patriot Multi-Echelon Trainer, przeznaczone do prowadzenia szkoleń. Oczywiście na pierwszym etapie szkolenia w kraju (w Sochaczewie) będą prowadzone z udziałem przedstawicieli Stanów Zjednoczonych – zarówno rządu, jak i prywatnych firm. W szkoleniach uczestniczy też zespół programu Wisła, prowadzący wykłady dla podchorążych kierunków przeciwlotniczych.

Rozbudowywana jest także infrastruktura. W garnizonie Sochaczew realizowanych jest 14 zadań na kwotę nieco ponad 687 mln zł, z kolei w garnizonie Bydgoszcz (w warsztatach techniki lotniczej w Toruniu – kompleks SICO-Wisła) – jedno zadanie na kwotę ponad 44,5 mln zł.

O drugą fazę programu zapytał poseł Bartosz Kownacki, były wiceszef MON, który zaznaczył że nawet osiem pierwotnie planowanych baterii „to nie jest wystarczająca ilość” i trzeba ich wiele więcej. W odpowiedzi pełnomocnik MON ds. programu obrony powietrznej płk Michał Marciniak zaznaczył, że obecnie w USA rozwijana jest stacja radiolokacyjna LTAMDS. Testy wstępnej partii tych radarów mają rozpocząć się w br. mają zakończyć się do września 2022 roku i wtedy będą mogły być podejmowane dalsze decyzje.

Płk Marciniak zaznaczył, że jest to potrzebne, by strona polska nie ponosiła kosztów rozwoju tego systemu. Prowadzona jest natomiast wymiana informacji ze stroną amerykańską na poziomie niejawnym, w sprawie parametrów tych radarów. Natomiast jeśli chodzi o efektor niskokosztowy, rozmowy w tym zakresie są na razie zawieszone. Głowica w proponowanej postaci, jak powiedział płk Marciniak, nie spełniła wymogów strony polskiej. Producent zaproponował dostosowanie jej do wymogów, ale koszty tego musiałaby ponieść strona polska.

W odpowiedzi na pytanie posła Kownackiego wiceminister odniósł się też do offsetu za pierwszą fazę. „Jeśli chodzi o umowy to pojawił się pewien impas. (...) Mogę powiedzieć, że firma Raytheon nie spełniła jednej z czterech przesłanek wymaganych do rozpoczęcia wykonywania umowy offsetowej, to znaczy nie zawarła z offsetobiorcami z Grupy Kapitałowej PGZ wszystkich umów w sprawie wykonania zobowiązań offsetowych” – zaznaczył Marcin Ociepa.

Mając na celu przełamanie tego impasu i doprowadzenie do zawarcia umów wykonawczych, resort obrony narodowej „wypracował formułę tak zwanego offsetu hybrydowego, która po żmudnych negocjacjach została zaakceptowana zarówno przez Raytheona jak i przez PGZ. I tu chodziło o wynegocjowanie w pierwszej kolejności aneksu nr 1 w obszarach B i C. Chodzi tutaj o komercjalizację zdolności utworzonych w ramach offsetu, poprzez realizację aktualnie negocjowanej z Inspektoratem Uzbrojenia umowy na wykonanie mobilnych węzłów łączności, a w dalszej kolejności wynegocjowanie aneksu drugiego, w ramach którego część zdolności zostanie ustanowiona w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz z obszaru D. Tutaj chodzi o podsystem wyrzutni (...)”. „Ale ten impas został przełamany” – stwierdził wiceminister. „Staraliśmy się doprowadzić do takiego konsensusu, który ostatecznie został osiągnięty” – dodał.

Z kolei jeśli chodzi jeśli chodzi o program Narew, po podpisaniu pod koniec kwietnia przez szefa MON wniosku na pozyskanie tego systemu, 7 maja szef IU powołał komisję do przeprowadzenia zamówienia publicznego Podpisany przez ministra Błaszczaka dokument obejmuje pozyskanie 23 baterii. Jak powiedział wiceminister Ociepa, zamówienie będzie realizowane w trybie PBIP z konsorcjum PGZ-Wisła, za wyjątkiem elementów związanych z systemem IBCS. Na wrzesień przewiduje się podpisanie z konsorcjum umowy ramowej określającej „sposób i zasady udzielania zamówień wykonawczych” na poszczególne komponenty systemu.

Negocjacje i zawieranie umów na poszczególne elementy planowane są w latach 2022-2023. Łącznie według płk. Marciniaka będzie ich kilkanaście. Z kolei termin dostawy poszczególnych elementów, jak podkreślił wiceminister Ociepa, „uzależniony jest od możliwości produkcyjnych Grupy Kapitałowej PGZ, w tym przede wszystkim transferu technologii efektora”. W odpowiedzi na pytanie posła Bartłomieja Sienkiewicza (KO), płk Michał Marciniak uściślił, że chciałby zobaczyć pierwszy „task force” (grupę zadaniową) zintegrowanej obrony powietrznej w roku 2026.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele MON i IU apelowali od tego, by odchodzić od rozumienia systemów Wisła i Narew, traktując je jako zintegrowany system obrony powietrznej. System Narew będzie budowany w ramach różnych komponentów, a pewne elementy dowodzenia i łączności (w tym dostarczane przez przemysł krajowy) będą wspólne z systemem Wisła. Odnosząc się do pytania o sposób integracji systemu Narew i Wisła płk Romuald Maksymiuk, I zastępca szefa IU powiedział, że zaletą Wisły jest sieciocentryczny system zarządzania walką i planuje się wykorzystanie tego przez połączenie Wisły i Narwi. Dzięki temu zwalczanie celów będzie możliwe w sposób efektywny kosztowo, tak by nie wykorzystywać droższych pocisków Wisła do zwalczania celów, które tego nie wymagają. Płk Maksymiuk stwierdził też, że „nie zamykamy” drogi do budowy polskiego systemu dowodzenia (C2PL), w kontekście możliwego autonomicznego wykorzystania systemu Narew. Z kolei płk Marciniak zaznaczył, że rozważane jest zintegrowanie radaru Bystra z systemem IBCS, choć formalnie nie wchodzi on w skład dywizjonu Wisła. W ten sposób Bystra mogłaby spełniać taką rolę, jak radar Sentinel w USA. Z kolei sam IBCS jest dostosowany do wykorzystania w mobilnych systemach rakietowych.

Jeśli chodzi o efektor systemu Narew, odpowiadając na pytanie posła Pawła Poncyljusza (KO) płk Maksymiuk stwierdził, „nie mamy wymagania, aby była to rakieta pionowego startu. Są też konstrukcje, które umożliwiają pionowy start”. Dodał, że zaletą pionowego startu jest brak konieczności wykonywania nawrotu rakiety w kierunku celu. Wymogiem jest natomiast brak odrzucanego silnika startowego, by nie raził obiektów naziemnych.

Płk Maksymiuk zaznaczył też, że w ocenie propozycji efektora na system Narew będą brane pod uwagę nie tylko parametry techniczne, ale też spełnienie daleko posuniętych wymogów dotyczących transferu technologii do polskiego przemysłu. Budowa zdolności produkcji rakiet krótkiego zasięgu w polskim przemyśle to bowiem jedno z podstawowych założeń programu Narew. Z kolei sam sprzęt, który będzie pozyskiwany dla Narwi, będzie stopniowo unowocześniany.

Gen. bryg. Cezary Janowski, zastępca szefa zarządu P3/P7 w Sztabie Generalnym dodał, że system IBCS jest niezbędny, by budować „matrycę sieci”, która połączy różne elementy polskiego systemu antydostępowego, zapewniając mu w ten sposób przewagę w prowadzonych działaniach. Do współdziałania z nim – choć oczywiście nie drogą bezpośredniej integracji, a za pośrednictwem wdrożenia protokołów JREAP-C i Link-16, pozwalających na wymianę danych – mają być dostosowane także starsze systemy obrony powietrznej. Dzięki temu będą mogły być używane w ramach szerszego systemu aż do wyczerpania resursów.

Odpowiadając na pytanie poseł Anny Marii Siarkowskiej (PiS) płk Mirosław Bodnar z Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ stwierdził, że w ostatnich kilku latach dostarczano wojsku przede wszystkim sprzęt krajowej produkcji. To zestawy przeciwlotnicze Poprad i Piorun, z których żołnierze „są zadowoleni”. Wdrożono też stacje radiolokacyjne Soła, rozpoczęto również wprowadzanie nowszej stacji Bystra.

W dyskusji posłowie opozycji wskazywali przede wszystkim na opóźnienia związane z budową systemu obrony powietrznej. Były wiceminister obrony w rządzie PO-PSL Czesław Mroczek podkreślił, że systemy Wisła i Narew „warunkują wykonywanie zadań przez Siły Zbrojne”. Dodał, że dwie pozyskane baterie Wisły „absolutnie” nie zaspakajają potrzeb Wojska Polskiego. Z kolei system Narew dopiero niedawno, po kilku latach analiz, przeszedł do fazy realizacyjnej, choć dużo wcześniej został wpisany do Planu Modernizacji Technicznej. W podobnym tonie wypowiadał się poseł Bartłomiej Sienkiewicz, który dodał, że dostępne informacje dotyczące harmonogramu programu Narew oznaczają, że przez pewien czas pozyskiwane w ramach niedawno rozpoczętego programu czołgi Abrams będą pozbawione osłony przed atakiem z powietrza.

Podczas posiedzenia SKON posłowie zajęli się też planem pracy na nadchodzące miesiące, do końca roku. Do planu włączona zostały między innymi informacja dotycząca pozyskania czołgów M1A2 SEPv3 Abrams przez Polskę, a także informacja wicepremiera i przewodniczącego komitetu Rady Ministrów ds. bezpieczeństwa narodowego i spraw obronnych Jarosława Kaczyńskiego dotycząca programu wzmocnienia Sił Zbrojnych, ogłoszonego na konferencji w Wesołej, gdy informowano o planie zakupu Abramsów. O tą ostatnią wnioskował poseł Czesław Mroczek (KO). Przewodniczący komisji Michał Jach dodał, że konieczne będzie sprawdzenie, czy zgodnie z obecnymi przepisami informację w tej sprawie będzie mógł wygłosić wicepremier, czy jedynie minister obrony.

Na zakończenie posłowie wyrazili „wdzięczność i najwyższe uznanie” dla żołnierzy i pracowników cywilnych Wojska Polskiego za zaangażowanie w walkę z pandemią koronawirusa. Członkowie SKON przyjęli stanowisko w tej sprawie przez aklamację.

image
Reklama
Reklama
KomentarzeLiczba komentarzy: 309
Reklama
Polak
sobota, 31 lipca 2021, 11:12

super ,brawo MON!

Piotr ze Szwecji
niedziela, 1 sierpnia 2021, 07:02

Budowa porcelanowego wojska zamówieniami MON to brawo? Podczas wojny nikt w Polsce nie wyprodukuje zamienników dla zniszczonej broni, ani nikt nie będzie nawet w stanie tą broń naprawić.

123
piątek, 24 września 2021, 11:28

Podczas wojny nie będzie czasu na wyprodukowanie czegokolwiek to nie będą lata ale miesiące czy tygodnie i tyle a w jeszcze gorszych warunkach godziny albo minuty :)

Viktor
czwartek, 29 lipca 2021, 01:28

414 mln usd całkiem tanio jak się zaczyna od zera Przepraszam jest jelcz

447
środa, 28 lipca 2021, 19:34

Panowie nie chodzi w tym wszystkim o Polonizację a Depolonizację a Suwerenność Eksploatacyjna poszła się.......bo i po co takowa skoro nie mamy być suwerenni.

Ech
środa, 28 lipca 2021, 10:29

Doja nas Ameryknie, pieknie. 20 milardow od 2018....pierwsza baterja po 6 latach i bez ofsetu...A my na kolanach o kazda zmiane bedizmy prosic chocby o "hybrydowy ofset" - ale co zrobic jak sie podpisuje bez negocjacji jak kaza.

Antytroll
środa, 28 lipca 2021, 15:18

Rozumiem że wisle ty zrobisz w garażu?

trzcinq
środa, 28 lipca 2021, 19:30

Racje ma. Zamiast 6 to 2 baterie i to po 6 latach! Narew (za lat X) zapewne też zostanie okrojony i .... Amerykanski! Spięte w IBCS będzie poza Polską Kontrolą! Offset? Dla każdego ważny dla Polski wbrew temu co PiS deklarował już NIE! Podobnie program Homar i Harpia. O zgrozo my już za to płacimy! A sprawa uwalonych Caracali? No ale mamy za to 4 szt biedahawków z Mielca! Dodaj sobie jeszcze stałe bazy amerykańskie w Polsce czyli obce wojska na koszt społeczeństwa polskiego bez pytania o zgodę! Nie lepiej inwestować we własne wojsko i przemysł zbrojeniowy? Dobry przykład to Turcja. Program Wilk. Orka. Miecznik. Kruk itp. Oczywiście napisz jeszcze że nie odbije się to Polskich siłach zbrojnych! PiS pieniądze drukuje a dodatkowo pozbywa się cennego kruszca które nie tak daeno ściągnął do Polski! Niech zwiększy moce produkcyjne w drukarniach bo jak sojusznik ostro się upomni o 447 to zaboli i to mocno (no nie Daviena GB Kika i calej tej sekty) nas wszystkich tu na miejscu a karty w rękawie silne- US. Army in Poland. Patriot (IBCS) Abramsy. Himars. F-35 i za pewne Narew oraz wątpliwe wsparcie polityczne w Europie- pozwolenie na NS2 :) oczu nawiedzonym fanom USA jeszcze nie otworzyło co? Polak po szkodzie też głupi że o wyciągnięciu wniosków z historii nie wspomnę. Rządzą imbecyle i złodzieje i to tak od 30 lat nadal dobrze się ta pseudoelita ma. Widocznie min. Sienkiewicz w rządzie powracającego z Brukseli Donalda miał rację Polska istnieje tylko teoretycznie a i Radek S. swoje dorzucił a obecni realizują i umacniają ich wyznania. Po 89 zniszczyliśmy swoje SZ obecnie kiedy już destrukcyjne działania osiągnęły pkt krytyczny udają że budują. Nawet za PRL takiego szamba nie było

wert
piątek, 20 sierpnia 2021, 22:31

turcja, Incirlik, B-61, ignorant

Polak
sobota, 31 lipca 2021, 11:11

a rosje niedługo najadą Chiny,i co z tego?

447
środa, 28 lipca 2021, 21:19

Generalicja swoją kasę ma więc byle do emerytury. PiS potrzebuje sojusznika do swej "walki" z władzami UE a naturalnym wyborem był Waszyngton który właśnie pokazał nam środkowy palec ws NS II a jest jeszcze kwestia 4 4 7. W tej całej gierce pomogła aneksja Krymu i kwestia Donbasu. Masz racje z USA bedziemy mieliby tylko gorzej

Gts
czwartek, 29 lipca 2021, 22:16

Okupanci i zalezny odnich PIS stosuja u nas zasade: "bedziemy doic bydlo, a jak padnie, to sie zrobi z niego mydlo" nic swojego nie bedziemy mieli, wszystko na kredyt zeby nastepna ekipa poszla z torbami, a Jarek znow mogl wystapic z kanistrem.

Efektor Narwi nie powinien mieć gorszych mozliwośći niż obecnie ekpolatowane S-125
wtorek, 27 lipca 2021, 22:56

Co do efektora Narwi nie powinien mieć on mniejszych możliwości niż dotychczas eksploatowane systemy typu np Newa więc niech te 40 km zasięgu on posiada i klucz to nie składać w Polsce efektory (jak to ma miejsce w przypadku ppk Spaika) a faktycznie budowac produkować mieć prawa do modernizacji i rozwoju efektora jeśli nie CAMM-ER to coś w oparciu o Ukriński R-77 którym sie ostatni chwalili na tragach

Ach
wtorek, 27 lipca 2021, 09:01

Jeżeli Reyton nie wywiązuje się z offsetu to trzeba zagrozić zerwaniem kontraktu z jego winy! Przecież już jeden kontrakt został skasowany z powodu offsetu;)

KrzysiekS
wtorek, 27 lipca 2021, 11:24

Ach to nie jest proste bo PGZ zmieniło zdanie co do offsetu jak dowiedzieli się że SkyCeptor nie wyjdzie i to nie z winy PGZ tylko z winy przemysłu po tamtej stronie który chciał przenieść całe koszty na Polskę a ewentualnymi zyskami się słabo dzielić.

Davien
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:04

Wow a te bajki to niby skąd jak SkyCeptor jest własnei integrowany z patriotem?

KrzysiekS
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 23:53

Davien powoli i nie za nasze pieniądze "pożyjemy zobaczymy" już wiele projektów zostało uwalonych w USA np. osławiony MAEDS.

!!!!
wtorek, 27 lipca 2021, 01:14

..ten niby offset to nie zdobycie technologii ale transfer naszej technologii za granice a ponad to przejmowanie polskich zakładów zbrojeniowych.. i tekże zamiana polskich programów jak rakietowe, lotnicze, czołgowe i wszystkie inne w zwykły import przestarzalego sprzetu najczesciej izraelkich kopi polskiego sprzetu z lat 60 tych

Boli głowa
wtorek, 27 lipca 2021, 10:15

I w tedy się obudziłeś?

Viktor
poniedziałek, 26 lipca 2021, 14:26

6x4 to 24 to tyle) będzie pojedynchych rur Bez ściemy proszę

Davien
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:05

Nie. w baterii masz 8x12 czyli 96 kontenerów z pociskami. Polska nie kupiła PAC-2GEM ale jedynie nowocześniejsze PAC-3MSE.

Antytroll
wtorek, 27 lipca 2021, 01:24

W jednej baterii?

RwR
niedziela, 25 lipca 2021, 15:54

Chyba się już przestaliśmy "pchać w SkyCeptora" skoro płk. Marcniak potwierdził, że propozycja producenta nie spełniała wymagań, bo na pociskach brak było ARH. A co i kiedy wyjdzie z PAAC-4 to jeszcze nie wiadomo, ale to wcale nie musi być tańsza alternatywa dla PAC-3 MSE. To może być pocisk o zbliżonych parametrach i zbliżonej cenie. Po prostu urządzenie konkurencyjne, produkowane przez konkurencję, ale już nie koniecznie tańsze. Mnie się wydaje, że LCI już odszedł w niebyt i po prostu kupimy więcej PAC-3 MSE, uzupełniając doły większą ilością efektorów Narwi. PAC-3 MSE miało być docelowo ca. 200 szt., a LCI w okolicach 600. Narew to kolejne 800-1200 rakiet. Jeśli wyleci z tej układanki LCI, to da się go zastąpić kolejną partią 200-400 PAC-3 MSE do strzelań dalekich oraz 400-200 dodatkowych rakiet Narwi do walki z zagrożeniami saturującymi. Ja bym szedł w tym kierunku, bo przecież efekt skali i powszechność PAC-3 MSE sprawiają, że ten pocisk staje się z każdym rokiem tańszy i kto wie, czy efekt LCI nie jest do uzyskania innymi - równie ekonomicznymi lub tańszymi, sposobami.

bc
niedziela, 25 lipca 2021, 22:32

A może PAC-3 CRI ?

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:07

PAAC-4 ma byc tańsza alternatywą dla PAC-3MSE i zastapić pociski PAC-2 GEM. Płk Moarciniak nic nei mówił o braku aktywnej głowicy radarowej w SkyCeptorze ani o tym że jest to nawet GSN. Natomiast kupowanie PAC-3MSE zamist SkyCeptora nie ma zadnego sensu bo pocisk jest zwyczajnie za drogi. A co do Narwi to jest system o zasiegu do 50km wiec rozumiem ze wg pana do wszystkiego powyżej 50 km będziemy stzrelac PAC-3MSE a do celów odległych o 150km niczym?

RwR
poniedziałek, 26 lipca 2021, 11:19

Płk. Marciniak wyraźnie mówił o braku ARH - proponuję posłuchać, bo jest zapis z posiedzenia. Narew to jest system o zasięgu 25km i nic się w tym względzie nie zmieniło. Było 25km i nadal jest 25km. Oczywiście nie zmienia to faktu, że my opl będziemy prowadzili na naszych warunkach i na naszym terytorium co oznacza, że Narew będzie działała jako wysunięta przed Wisłę i w znacznym od niej oddaleniu. Z operacyjnego punktu widzenia do strzelań na odległościach 100km od celu można wykorzystać Narew działającą w oparciu o dane z radaru Wisły ale stojącą 75 km dalej. Po prostu radar i jedna wyrzutnia Wisły (plus ochraniająca je wyrzutnia Narwi) stoją np. w Świdwinie, a kolejne wyrzutnie są wysunięte o kilkadziesiąt kilometrów w stronę spodziewanego kierunku ataku. Ugrupowanie opl będzie się składać z kilku różnych wyrzutni i co najmniej jednego sensora. W skrajnym przypadku sensorem będzie radar F-35 lub nawet radar na aerostacie. Witamy w świecie sieciocentrycznego IBCSa i radioliniowych przęseł.

Davien
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:12

A to ciekawe, gdzie jest ten zapis, można jakiś link? Dalej. Nic ci nie da radar Wisły stojący 100km dalej bo dowolny nisko lecący samolot ci ta Narew zniszczy, kłania sie horyzont radiolokacyjny i nawet IBCS tego tu nie przeskoczy bo ten pana radar zwyczajnie nie będzie widział celu. radar na aerostacie to jeszcze dziwniejszy pomysł , popatrz na mase takich urządzen i na udżwig aerostatów. Pana plan ugrupowania OPL powiela wszelkie błedy jakie są dzisiaj czyli jeden sensor i wokół wyrzutnie. Aha w IBCS mają byc wpiete Wisłą, polskei P-18LP i byc może radary Bystra .

...
środa, 4 sierpnia 2021, 00:12

I dobrze że o wszystkim nie wiecie...

czytelnik D24
niedziela, 25 lipca 2021, 10:40

Zastanawia mnie jedna sprawa - konkretniej związana z drugą fazą Wisły. Dlaczego pchamy się w SkyCeptora który jakby nie patrzeć będzie customowym pociskiem pod polskiego klienta zamiast poczekać na rozwój programu PAAC-4? Skoro zdecydowaliśmy się czekać tyle czasu na IBCS, nowy radar z LTAMDS to nie możemy zaczekać na PAAC-4?

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:10

I w razie czego stzrelac pociskami po 5-7mln usd za sztuke do wszystkiego dalej niz 50km( przyjmuje ze mamy juz ta Narew). PAAC-4 niewiadomo kiedy bedzie a SkyCeptor pzrechodzi własnei testy i integrację. Do tego mógł byc produkowany w Polsce bo taka była propozycja Raytheona jak go wybierzemy( miała powstac fabryka w Polsce) Aha, Wisła po prostu potrzebuje tańszych pocisków o zasiegu wiekszym od PAC-3MSE. Nie chce pan SkyCeptora to czym go zastapi obecnie? Bo PAC-3MSE mamy na jedna salwę z tych dwóch baterii.

czytelnik D24
poniedziałek, 26 lipca 2021, 10:32

Czy przypadkiem SkyCeptor dla Wisły nie miał być "strzelany" na testach w White Sands teraz w wakacje?

Davien
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:14

SkyCeptor miał byc integrowany z Patriotem wiec pewnie i strzelania beda. Ale ponawiam pytanei: czym pan chce zastapic SkyCeptora by nie stzrelac do wszystkiego PAC-3MSE.

czytelnik D24
środa, 4 sierpnia 2021, 10:00

To co ja bym chciał to nie jest istotne. Faktem jest że na dzień dzisiejszy szeroko rozumiany Zachód nie ma żadnego pocisku w tym segmencie. Jedyne co mamy do dyspozycji to stare PAC-2 GEM-T. Dlatego mnie zastanawia czy jest sens iść w SkyCeptora zamiast poczekać na PAAC-4. O ile pamiętam to MON naciskał na to żebyśmy nie szli w rozwiązana egzotyczne (i dlatego czekamy na radar z LTAMDS) a wybór SkyCeptora będzie właśnie takim rozwiązaniem bo nie oszukujmy się ale pociskiem który się upowszechni będzie przyszły PAAC-4.

BUBA
niedziela, 25 lipca 2021, 19:27

I czekac, czekac, czekac.. i tak w nieskonczonosc

Józek
niedziela, 25 lipca 2021, 19:24

Bo kiedyś w końcu trzeb zacząć budować system. Skoro za chwilę będzie dostępny IBCS to trzeba zacząć działać. Sprzęt postradziecki się starzeje. Kończą się resursy rakiet. Za chwile będziesz biegał z siatką na motyle za rakietami.

poniedziałek, 26 lipca 2021, 02:01

Mistrzu ale przecież IBCS już jest dostępny!

Józek
poniedziałek, 26 lipca 2021, 10:24

Fizycznie w Polsce? Chyba dopiero z pierwszą baterią?

aa
niedziela, 25 lipca 2021, 17:24

Przecież SkyCeptor i PAAC-4 to prawie to samo będzie - bo oba na bazie Stunner'a, jedną z większych widocznych różnic w "naszej" wersji może być brak boostera, czyli rakieta będzie jednoczłonowa a nie dwu jak w przypadku Stunner'a/PAAC-4, co przełoży się na jeszcze niższy koszt (około 15-20% na każdej rakiecie) a to ważne, bo nawet SkyCeptor'y będą jednak dość drogie (szacuje się że SkyCeptor będzie i tak ze 3, jak nie więcej razy droższy od starych PAC-2 GEM-T).

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:12

Zasieg SkyCeptora ma wynosic do 200km wiec raczej będzie booster, bo zasieg Stunnera to 160+km. PAAC-4 mial kosztowac

RwR
sobota, 24 lipca 2021, 13:53

Biorąc pod uwagę wspomnianą na KON nową formułę zakupu Narwi to niemal pewnym jest, że pierwsze rakiety i pierwsze wyrzutnie zakupimy jako gotowce u producenta wybranego rozwiązania. I już od samego początku, te wyrzutnie utworzą ugrupowanie bojowe skupione wokół radaru i IBCS zakupionych wraz z Wisłą. Niegłupie. Czyżby ostateczne pożegnanie tzw. rakiety niskokosztowej?

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:15

Bo w końcu pomysleli i dali sobie chyba spokój z polonizacja wszystkiego od razu. A co do rakeit niskokosztowych to są zwyczajnie konieczne bo nie stac nas na stzrelanie do wszystkiego PAC-3MSE czy specjalizowanym pociskeim antybalistycznym ale zdolnym też do ataku na cele aerodynamiczne. To tak samo jakby chciał pan uzywac NSM do polowania na czołgi:) Dac sie da ale.....

Józek
niedziela, 25 lipca 2021, 19:27

Do Narwi jest kilku oferentów. Wojsko chce rakiet, które nie mają odrzucanych elementów startowy. Mają być bezpieczne dla otoczenia podczas startu. Na dziś pierwsze wyrzutnie do Narwi przewidziane są na 2025-2026. A życie pokarze.

Yaro
poniedziałek, 26 lipca 2021, 02:05

Błąd! Rakiety Narwi nie mają mieć odrzutowego silnika startowego! A to jest warunek zupełnie nie związany z tym o czym piszesz.

Davien
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:15

Yaro, a jakie pociski plot maja odrzutowy silnik startowy?:))

czytelnik D24
środa, 4 sierpnia 2021, 10:22

Chyba chodziło mu o odrzucany booster. Polski chyba nie jest jego pierwszym językiem :)

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:02

A potem się okaże że dostawca nie jest zainteresowany transferem technologii efektora do PGZ.

Box123
niedziela, 25 lipca 2021, 16:51

Dokładnie. Terminy dostaw w przypadku camm-er nie są aż odległe, żeby nie można było poczekać

KrzysiekS
sobota, 24 lipca 2021, 12:49

Pytanie czy w końcu mamy ta licencję na MK44 Bushmaster II 30 mm ?

kibic
niedziela, 25 lipca 2021, 14:45

Jakoś sprawę naświetla artykuł z defence24 ze stycznia tego roku (https://www.defence24.pl/komercyjne-rozmowy-ws-armaty-dla-zssw). Wygląda na to, że sprawy ciągną się od wielu lat i w końcu HSW postanowła samodzielnie wyklarować sytuację w sprawie sprzętu, który ma być głównym elementem ZSSW-30. Nowszych informacji chyba nie podano. Zresztą same negocjacje biznesowe siłą rzeczy do spraw publicznych nie należą. Obyśmy dowiedzieli się wkrótce, że temat został załatwiony. Niestety niezaławienie sprawy lata temu czy też przez wiele ostatnich lat teraz utrudnia negocjacje. Skoro Polska zamierza kupić m. in. Abramsy od USA, to powinna takie rzeczy załatwić na szczeblu rządowym. To nie jest tak, że rządy Polski czy USA nie mają wpływu na prywatne przedsiębiorstwa we własnym kraju.

Żołnierz
sobota, 24 lipca 2021, 13:43

Mamy

Józek
niedziela, 25 lipca 2021, 19:29

Nie mamy. Mamy dwie umowy na poziomie HSW pierwszą na zakup działek do testów ZSSW-30 i drugą podpisaną niedawno na serwisowanie. Produkcja ma być w ramach offsetu na Wisłę. A ten cały czas jest negocjowany. Tak to jest jak ktoś najpierw podpisuje umowę a potem ją negocjuje.

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:16

Negocjowany jest nei sam offset ale jego koszt i chyba Raytheon nei dał sie nabrac na zagrania PGZ.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:03

Ale nie mamy technologii ani zdolności do jego produkcji.

były porucznik zmechu
niedziela, 25 lipca 2021, 15:13

To chyba nie są problemy nie do przeskoczenia, raczej nie mamy środków na uruchomienie. Podstawowym i wystarczającym warunkiem jest kasa.

Yaro
poniedziałek, 26 lipca 2021, 02:10

Przestań wypisywać głupoty! Nie mamy do tej pory uprawnień do produkcji tej armaty. Zdolności techniczne HSW w tej dziedzinie posiada.

były porucznik zmechu
środa, 28 lipca 2021, 18:16

Ciekawe, od kiedy jak to określiłeś "uprawnienia" rozdają za darmo.

Jan Bober
piątek, 23 lipca 2021, 14:26

Czy ma jakikolwiek sens rozważenie w ramach systemu obrony powietrznej nabycie od Izreala "Iron Dome"? Ktoś może ma jakieś informacje/przemyślenia na ten temat?

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:04

Poczytaj o programie Sona

wert
piątek, 23 lipca 2021, 16:06

któreś medium podało że ostatnia akcja obrony izraela to koszt 1 mld dolarów. Koszt ataku? Ułamek tej sumy. Nie Iron Dome więc tylko natychmiastowa bardzo bolesna odpowiedź. Problemem jest MB i jego koncepcje. AM był bardziej myślący

kibic
niedziela, 25 lipca 2021, 14:53

Polska raczej nie będzie atakowana chałupiczymi rakietami wystrzeliwanymi z rur kanalizacyjnych. My musimy nastawiać się na rosyjskie środki ataku skierowane na precyzyjnie wybrane cele. Porównanie sytuacji z Izraelem nie pasuje.

ciekawy
piątek, 23 lipca 2021, 17:18

To chyba było medium nie posiadające podstawowej wiedzy ekonomicznej bowiem nie uwzględniło ono strat jakie by Izrael poniósł bez tego systemu.

wert
piątek, 23 lipca 2021, 19:31

co to ma do rzeczy? Tak czy inaczej koszty obrony wielokrotnie przewyższające koszty ataku. Dalej nie rozumiesz że atak jest tańszy? Prosty sposób na ekonomiczne zajechanie przeciwnika

ciekawy
piątek, 23 lipca 2021, 22:51

Najprostszym sposobem na ekonomiczne zajechanie przeciwnika jest jego bierność i brak jakiejkolwiek obrony. Obrona kosztuje miliard a jej brak wiele miliardów strat w infrastrukturze.

wert
środa, 28 lipca 2021, 10:39

snujesz teorie nijak mające się do meritum. Atak jest też obroną. SKUTECZNĄ

ciekawy
środa, 28 lipca 2021, 15:37

No tak. Zaatakujemy ruskich bo przecież atak jest skuteczną formą obrony. Wiesz co...

sdf
piątek, 23 lipca 2021, 22:15

Brak obrony to jeszcze większy koszt. Więc się opłaca. Przy dłużej trwającym ostrzale niestety rozważana by była interwencja lądowa i masakra ludności w strefie Gazy.

wert
sobota, 24 lipca 2021, 13:48

zgoda, jeszcze większy koszt przy biernym oczekiwaniu na atak. Jak w boksie: możesz unikać, zasłaniać, blokować aż w końcu i tak cię trafi, możesz sam wyprowadzić strzała i trafić gościa w szczękę. Atakiem zmuszasz przeciwnika TEŻ do obrony, do poniesienia jej kosztów przy relatywnie MNIEJSZYCH swoich nakładach. Planowana inwazja na Gazę tylko potwierdza wpływ ekonomii na przyjęcie określonej metody walki

Piotr ze Szwecji
piątek, 30 lipca 2021, 09:22

Tak to Rosja planuje swoją obronę. Atakiem. Ofensywą. Wielu za to kocha Rosję i Rosja nie może się wręcz opędzić od kandydatów na sojuszników. Wśród największych wielbicieli Rosji na całym świecie jest Polska. Problem tylko z 2 krajami, które pragną atakiem rozwiązać kwestię wzajemnego bezpieczeństwa, że pokoju długo mieć nie będą ze sobą. Może kosztowny Iron Dome lepszy? Czasami pokój kosztuje.

były porucznik zmechu
piątek, 23 lipca 2021, 19:16

Panie ciekawy, rozumiem że posiada pan tę podstawową wiedzę? Gorąca prośba o te wyliczenia genialności ekonomicznej strzelania ich rakietami do latającej rury z ładunkiem wybuchowym. Wydaje mi się, że tu bardziej chodzi o politykę :)

ciekawy
piątek, 23 lipca 2021, 22:51

Wyliczenia są takie że na skutek braku obrony potencjalne zniszczenia w infrastrukturze wygenerują wielokrotnie większe koszty niż sama obrona. Gdybyś to wiedział to byłbyś kimś więcej niż porucznikiem.

Davien
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:20

UPs miało byc do byłego ze zmechy, sorry.

były porucznik zmechu
niedziela, 25 lipca 2021, 15:04

W tym momencie zaorałeś się sam, tyle że ekonomią. Z tego powodu etap porucznika mi wystarczy i nie muszę przekonywać betonów.

wert
sobota, 24 lipca 2021, 13:56

brak obrony to NIE bierne oczekiwanie na atak tylko kontruderzenie. Potencjalne zniszczenia w infrastrukturze wygenerują wielokrotnie większe koszty dla przeciwnika a przede wszystkim zmuszą go do poniesienia kosztów obrony. Większych od kosztów ataku czyli jego możliwości ofensywne ZMNIEJSZĄ SIĘ. Może to trochę zagmatwane ale da się zrozumieć

ciekawy
sobota, 24 lipca 2021, 16:11

Żeby wyprowadzić jakiekolwiek kontruderzenie to najpierw trzeba się obronić. Oj ty ty :)

wert
niedziela, 25 lipca 2021, 10:18

jak widać jednak zbyt "zagmatwane"

CdM
poniedziałek, 26 lipca 2021, 10:58

Chcesz wyprowadzać skuteczne kontruderzenie za pomocą sił i środków zniszczonych (w znacznej części) przez uderzenie przeciwnika? Na to jest tylko jedna dobra rada: "kontruderzenie" wyprzedzające atak... Czyli należy szykować się do ataku na Federację Rosyjską. Powiadomcie mnie, kiedy chcecie zaczynać, żebym zdążył wyjechać... Żarty na bok. Strona, która zakłada strategię obronną, niestety musi ponosić koszty środków obronnych, osłaniających jej zdolności w momencie uderzenia. Dodaj do tego fakt, że 100% terytorium Polski jest w obszarze rażenia przeciwnika, a ile % terytorium przeciwnika jest w trefie rażenia naszych środków? Ta asymetria również narzuca odmienne podejście. Kosztowna tarcza to konieczność.

miglanc
piątek, 23 lipca 2021, 11:37

Jaka opozycja raptem zatroskana. Przeciwlotnicy kuszami mają strzelać.

CdM
poniedziałek, 26 lipca 2021, 11:08

Rozumiem, że ty nie jesteś wcale zatroskany faktem że przez całe lata postępy w Narwii wyniosły dokładnie zero koma zero (a teraz nagle okazuje się że jest to PIBP), zaś Wisła idzie jak po grudzie, z drugą fazą w zawieszeniu.

AXM
sobota, 24 lipca 2021, 07:01

I niedługo będą procami strzelać tak jak marynarze na ćwiczenia popłyną na holownikach.6 lat "prac" a najważniejsze programy czyli Wisła i Narew w lesie.... No ale budujemy armie na defilady :)

Wojak
sobota, 24 lipca 2021, 13:44

Na defilady to w Niemczech i w Rosji mają ha ha ha

Antoni
piątek, 23 lipca 2021, 21:05

Ktoś w końcu musi być zatroskany bo najwyraźniej obecnie rządzący kupujący sprzęt na defilady kompletnie się nie przejmują brakiem obrony plot.

Piotr ze Szwecji
piątek, 23 lipca 2021, 11:06

Narew była potrzebna w 2014! Najbliższy najnowszy termin MON to 2026. Obawiać się należy opóźnień. Chcę postawić tezę, że być może związanie programu Narew z programem Wisła jest błędem. Dlaczego? ---------- PGZ nie ma nowoczesnego potencjału produkcyjnego. Rozbudowa tego potencjału spółka po spółce z małym doinwestowaniem państwowym po 2014 trwała niemal dekadę i będzie trwać kilka następnych, jeśli nie nawet 100 lat. PGZ i Mesko to nie COP ani GOP. Ostatniej huty piec wygaszony. Politycznemu nadzorowi gospodarczemu Polski wychodzą same nici, jeśli nie wióry. Gospodarka realizowana przez Polskę to nie gospodarka Japonii, Korei Południowej czy Singapuru. Mentalność starych amerykańskiej, niemieckiej i polskiej szlacheckiej ekonomi nie chwyta w tej Nowej Polsce po 1918. Gospodarczo widać, że najlepszym kierunkiem rozwoju neoliberalnych gospodarek RP2 i RP3 jest... głęboki realny socjalizm gospodarczy PRL:u. Azjaci nie mają tych polskich problemów z myśleniem po amerykańsku, niemiecku czy jak polski szlachcic. Obawa jest, że jeśli baterie Narew nie zaczną trafiać regularnie od 2023/24 do WP to rozpoczęcie pozyskiwania pierwszych wyrzutni w 2026 roku może być po prostu za późno. Nie sugeruję wyboru jakiegokolwiek efektora, lecz jego polonizacja, choć bardzo konieczna dla rozwoju Mesko i dla zaopatrzenia podczas wojny w tą amunicję dla WP, może (nie musi!) okazać się samobójczym hamulcem dla Polski. Rozbudowa potencjału przemysłowego PGZ pod rządami Dobrej Zmiany zabrała po prostu za długo. Prawdopodobnie środki budżetowe, które winny iść w rozbudowę PGZ i polskiego przemysłu po 2016 roku, na wzór boomu gospodarczego Japonii, Korei Południowej czy Singapuru, zostały zainwestowane i skonsumowane w zupełnie czymś innym, co dało rządzącym poczucie relatywnego sukcesu gospodarczego, acz nie przełożyło się w praktyczne zwiększenie wzrostu przemysłowej potęgi polskiej gospodarki i jej pozycji na świecie. Tak czuję, że dogodny moment na dozbrojenie Polski, jak i rozwój przemysłowy Polski, został przez Dobrą Zmianę przeoczony i zaorany i to pomimo zwiększenia przez nią wydatków w tym okresie na WP do 2% PKB rocznie. Czy wynikiem będzie wymazanie Polski z mapy świata? Nie dramatyzujmy jeszcze. Mamy jeszcze 4-5 lat relatywnego spokoju. NATO jeszcze odstrasza Chiny z Rosją. USA nie jest uwiązana nowym Irakiem czy Afganistanem. Hossa pokoju jeszcze trwa. ---------- Także duże brawa dla inteligentnych pracowników MON, za doprowadzenie do końca rozmów offsetowych pomiędzy Reyteonem i PGZ. Brawo! Jakaś pieniężna nagroda im się za tym wyczyn należy.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:07

Dlatego transfer technologii jest zależny od możliwości PGZ. Jeśli ten nie uruchomi produkcji to kupimy gotowe rakiety i wyrzutnie bezpośrednio od producenta.

Piotr ze Szwecji
niedziela, 1 sierpnia 2021, 07:15

Możliwości PGZ mogą dramatycznie się zmienić z rządowym dofinansowaniem. Patrz fabryki prochu Mesko. Inaczej kupując bezpośrednio budujemy wojsko z porcelany. To nie jest nawet rozwiązywanie problemu bezpieczeństwa Polski. To jest beztroskie odwalanie bubla.

Józek
niedziela, 25 lipca 2021, 19:35

Ale transfer technologii jest po to, żeby te możliwości poszerzać. W tym wypadku wojsko chce polonizacji. Produkcji w Polsce. Nie ma jeszcze dzisiaj decyzji jaką rakietę chce wojsko. Jest kilka ofert.

Box123
niedziela, 25 lipca 2021, 02:14

Ale PGZ należy do skarbu państwa więc kto odpowiada za jego zdolności? Jeżeli ich nie ma to należy ich pozyskanie zabezpieczyć umową z producentem dopłacając więcej pieniędzy. Jeśli narew nie będzie z pełną polonizacja od Brytyjczyków to będzie to zdrada, bo żadna inna oferta się nie umywa (np Nasams ma 2x mniejszy zasieg). I tu nie ma tłumaczenia, że najwcześniejsze czołgi byly by za 10 lat. Oferta leży na stole i wystarczy ja wybrać. Narew ma dać nam pełną kontrolę nad tym systemem, umożliwić w przyszłości zbudowanie własnej Wisły 2 i pozwolić na opracowanie rakiety do 12km. Kiedy prawdziwy ośrodek opracowujący nowe technologie z budżetem na poziomie np 2mld rocznie? Borsuk kosztował kilkadziesiąt milionów, to co można by osiągnąć mając do dyspozycji 100x większe środki? Abramsy, Wisła i f35 kosztowały nas 60mld, a dokończenie tych programów to następne 120mld i drugie tyle na serwis w trakcie użytkowania. To chyba bardziej opłaca się pozyskiwać technologie i rozwijać je przy pomocy własnych ośrodków nawet zwiększajac ich Finansowanie do 2mld rocznie. W perspektywie krótkookresowej jako plan podstawowy musimy posiadać pełną samodzielność w produkcji narwii, homara i wilka, a udział w produkcji samolotów piątej generacji i wilsy

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:24

To obalamy mity Box-a:) Zasieg NASAMS to 50+km czyi wiekszy od CAMM/CAMM-ER. Pocisk o zasiegu do 12km mozna juz dzs zbudować tylko tzreba za to zapłącic, potrzebne technologie juz mamy . Pełna polonuizacja Narwi to min 10-15 lat zanim diostaneisz pierwszą baterię, zakłądając ze wszystko pójdzie idealnie. Nowoczesne czołgi, OPL dalekeigo zasięgu i ABM czy samoloty myslwiskei sa daleko poza naszym zasięgiem obojętnei ile pieniedzy wyłozysz bo nikt i tu technologii nie sprzeda. Wilk produkowany w Polsce to ok 10-12 lat minimum, no chyba ze chcesz T-72M1 z silnikami ze złomowanych czeskich T-72:)

Box123
wtorek, 27 lipca 2021, 02:40

To ciekawe. Możesz podać źródło? Bo z tego co ja wiem to zasięg Nasams z norweską rakietą, którą ewentualnie może dało by się spolonizowac (co wcale nie jest pewne, że będzie ku temu wola, bo kongsberg wcale się do tego nie kwapi ) to 25km. Owszem zasięg może być większy jeśli użyjemy amerykańskich rakiet amram-er ale te nie są własnością Norwegów i o polonizacji tych możemy zapomnieć czyli jeśli narew ma być naszym systemem to ta opcja nic nie wnosi do sprawy i nie spełnia naszego podstawowego wymogu. Po drugie, Norwegowie nie dają nam pełnej polonizacji nawet w ich podstawowej wersji systemu. Po trzecie: z deklaracji mbda wynika, że pierwsze wyrzutnie mógłby by trafić do Polski po kilku latach, a wedlug mesko produkcja rakiet w Polsce mogła by się rozpocząć po 6. Skąd więc wziąłeś swoje 15 lat? Co do produkcji pocisku to mamy wszystko tylko jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności ich nie produkujemy. Napewno żałowano by paru milionów złotych gdybyśmy posiadali takie kompetencje i ciekawe, że Ci co mieli by go produkować na jednym wdechu mówią o naszych zdolnościach i o szansie jaką daje nam pozyskanie kompetencji w ramach Narwii. Co do wymienionych programów to im szybciej zastaną rozpoczęte to szybciej przyniosą efekty. Lepiej mieć swojego wilka za 10 lat i pełna samodzielność niż za 10 lat znowu kupować na szybko z półki bo nic przez 10 lat nie robiliśmy bo 10 lat to była zbyt odległa perspektywa więc nie było sensu. I wreszcie, trzeba stworzyć ośrodek badawczy z prawdziwego zdarzenia i zwiększyć środki na badania np do poziomu 0,1 %PKB

Davien
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:30

Panie Box, Norwegia nie ma własnych rakiet ale uzywa w NASAMS pocisków IRIS-T-SL Diehla o zasięgu 50km. Ba do nasamS-2/3 może pan uzyc dowolnyh rakiet wyposazonych w datalink. Po drugie to MBDA może dostarczyc hgtowe pociski a Mesko nie wyprodukuje ci GSN dla CAMM bo nie ma takich możliwości, Po tzrecie min 6 lat to polski C2 wg PGZ a jeszcze nawet nie zaczęli. Do produkcji pocisku klasy CAMM nie mamy nic, nawet prostego silnika do Feniksa nie możemy zrobić. mamy dla Pioruna-2 ale to zaledwie 12km i do Narwi sie nei nadaje Pisałem o pełnej polonizacji Narwi że zajmie 10-15 lat i ciąghle to podtrzymuje, popatz na Groma/pioruna popatrz iel lat zajeło jedynie wyeliminowanie rosyjskich komponentów z groma. Za 10 lat to będzie pan miał pierwszego K2PL czyli czołg na poziomie zaledwie Leo2A6 i po iel je będa produkowali? 10-15 rocznie? I mamy powtórkę z dzisiejszych czasó: przestarzały czołg, koszmarnie drogi i gorszy od wszystkiego czym jeżdzi potencjalny przeciwnik. Zwyczajnie odpusic go sobie a wejśc w kooperację przy opracowywaniu i produkcji czołgu natępnej generacji od razu

Słoń Trąbalski
czwartek, 5 sierpnia 2021, 18:27

Zapomniałeś dodać że owszem możesz używać dowolnych pocisków ale tylko jak Lewacy czyli komuniści pozwolą i nie wcisną magicznego guzika który ten ich NASAMS zdalnie sabotuje jeśli będą mieli taka ochotę.

Pioyr
piątek, 23 lipca 2021, 19:13

Brawo Piotrek. Podpisuje się obiema rękami.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:07

To oznacza zakup z półki bez offsetu

Piotr ze Szwecji
niedziela, 25 lipca 2021, 14:39

Zakup z półki bez offsetu zawsze będzie porażką, także wizerunkową dla MON. Problem tylko taka sytuacja z Nordstream 2 dla przykładu. Mam _złe_ przeczucia.

bc
piątek, 23 lipca 2021, 10:33

Cztery baterie Narwi więcej dla nowej dywizji. A trole znowu nadają, towarzysze w Polsce jest takie powiedzenie Wisły czy tam Narwi kijem nie zawrócisz.

Autor
piątek, 23 lipca 2021, 10:25

Kpiną jest, że pozyskiwanie Wisły i Narwii trwa tak długo jednak jeszcze większa jest, że nikt kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne Polski i Polaków nie robił nic aby pozyskać obrone powietrzną znacznie wcześniej.

wert
piątek, 23 lipca 2021, 16:10

prace nad radarami rozpoczęto w 2010. Wg ówczesnych harmonogramów pierwsze radary miały być dostarczone w 2016. Mamy już 5 lat w plecy a zanim pierwsze radary wejdą do linii minie kolejne 5

ciekawy
piątek, 23 lipca 2021, 13:29

To nie jest kpina tylko postęp technologiczny.

Viktor
piątek, 23 lipca 2021, 10:03

No to sobie pogadali Brylował inspektorat uzbrojenia

fox
piątek, 23 lipca 2021, 09:57

23 baterie, ile stanowisk ogniowych w baterii i ile będzie wyrzutni rakiet na stanowisko?

wert
piątek, 23 lipca 2021, 16:15

Narew w PMT ma obejmować 19 baterii rakietowych tworzących 38 pododdziałów ogniowych. Łącznie mowa o zakupie 114 wyrzutni, 90 radarów (kierowania ogniem Sajna, wstępnego wykrywania P-18PL, pasywnych PET/PCL), 440 specjalistycznych kontenerów z wyposażeniem elektronicznym (węzły łączności, kabiny dowodzenia, kabiny kierowania walką), 680 specjalizowanych pojazdów na podwoziu Jelcz oraz blisko 1500 rakiet. Dojdą 4 baterie dla 18-tej. Podsumujesz sam. Jedna rakieta CAMM to będzie koszt 2-3 mln dol. Orientacyjnie

Józek
niedziela, 25 lipca 2021, 19:37

Po dodaniu 4 dywizji zapotrzebowanie jest na 23 baterie. Dochodzą dwie dodatkowe brygady.

AXM
sobota, 24 lipca 2021, 09:52

Pięknie opisane a skończy się na dwóch bateriach do pokazania na defiladzie jak w przypadku Patriota :)

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:10

Całkiem możliwe jeśli PGZ nie ogarnie transferu technologii

ciekawy
piątek, 23 lipca 2021, 17:19

Jaki koszt rakiety CAMM???? Przecież w tej cenie to mielibyśmy efektory do Wisły. Np SkyCeptora.

wert
piątek, 23 lipca 2021, 19:38

SkyCeptor to zupełnie inna parafia. I inne koszty, tańsze od PAC-3MSE +-6 mln dol ale sporo droższe od efektora Narwi. Potrzebna ilość ta sama co do Narwi czyli +- 2tyś szt. Krab też jest niby "nasz" a wyobraź sobie że w pierwszej transzy płaciliśmy Koreańczykom 14.5 mlnPLN/szt a w obecnej drugiej, 11.6 mlnPLN za każdą sztukę. Rakiety tanie nie są stąd np. przepychanki z Ratheonem

ciekawy
sobota, 24 lipca 2021, 10:52

SkyCeptor w bogatej wersji (z pożądaną przez nas głowicą) to ok 3 mln USD za sztukę. To gdzie tu CAMM po 3 miliony? Nie przeginasz?

wert
sobota, 24 lipca 2021, 11:57

jak wyprodukują sprawdzimy. Do ceny CAMM będziesz musiał doliczyć koszty transferu technologii. Prześledź może jak licencje wpłynęły na cenę Kraba?

ciekawy
sobota, 24 lipca 2021, 20:16

Nie rozumiesz. CAMM kupimy od MBDA żeby mieć rakiety na start do Narwi. Polonizacja i wdrożenie rodzimej produkcji przy dobrych wiatrach potrwa 10 lat.

wert
niedziela, 25 lipca 2021, 10:17

a ile czasu zajęło wdrożenie takiego Spike? Kontrakt w 2003 produkcja w 2005. Przesadziłeś z tymi 10-oma latami na CAMM-a i to mocno. Do tego Mesko jest na zupełnie innym poziomie niż kiedy wdrażali Spike.

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:27

Iwszystkie zaawansowane komponenty przyjeżdzały z Izraela w pudelkach, do tej porynie robimy ani GSN ani CLU. Mesko nei robio nigdy aktywnych głowic radarowych do pociskó, nie robi zaawansowanych silników wieloimpulsowych czy nowoczesnych paliw, pzreciez my musielismy kupować antczne R-27 z Ukrainy:)

ciekawy
niedziela, 25 lipca 2021, 13:01

Nie produkcja tylko montaż z gotowych prefabrykatów (min głowica naprowadzająca produkowana w Izraelu). Przy CAMM mówimy o 100 procentowej polonizacji.

luka
niedziela, 25 lipca 2021, 17:33

No z tymi 100% to też tak nie do końca bym wierzył - bo z jednej strony MBDA mówi o pełnej polonizacji a z drugiej już coś tam kręcić zaczynają - zależy jeszcze jak w umowie zostanie wyjaśniona "polonizacja" - czy jako produkcja w Polsce czy produkcja przez Polskę, bo w pierwszym przypadku to może być coś w stylu Mielca, czyli MBDA stworzy sobie oddział w Polsce i nawet niech oddadzą 49 czy nawet 50% udziałów PGZ to i tak będą de facto mieli kontrolę - ale na papierze będzie się wszystko zgadzało - produkcja w Polsce jest? Jest!

wert
niedziela, 25 lipca 2021, 15:46

to nic nie zmienia

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:29

Zmienia i to wszystko bo co włąściwei zrobisz ot tak na teraz z tego CAMM-a? GSN nie bo nei potrafimy, silniki wieloimpulsowe i zaawansowane paliwo? Z silnikeim i paliwem do feniksa nie dajemy sobie rady, a to o wiele prostsze niż silnik CAMM-a . No moze korpus pocisku damy rade wykonać i głowice bojową.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:09

Transferu może nie być jeśli PGZ nie podoła to kupimy gotowe od producenta.

Box123
niedziela, 25 lipca 2021, 02:17

Co znaczy PGZ nie podoła?

CdM
poniedziałek, 26 lipca 2021, 11:36

Spróbuj wytłumaczyć australijskiemu aborygenowi budowę komórki. Przekaż mu pełną dokumentację techniczną. Zrobi? Nie zrobi, bo najpierw musiałby pójść do szkół, an studia, a potem jeszcze na kilka lat praktyk w przemyśle robiącym takie komórki, żeby w ogóle dobrze zrozumieć dokumentację. Porównanie oczywiście przesadzone, ale w gruncie rzeczy właśnie o to chodzi - o kompetencje, wiedzę i kulturę techniczną korporacji.

Box123
środa, 28 lipca 2021, 16:55

W takim razie należ opłacić też szkolenie naszych inżynierów. No niestety. Jeśli nie posiadają kompetencji to też jest to efekt wieloletnich zaniedbań i niedofinansowania. Naszym celem nie jest zaoszczędzenie środków tylko pozyskanie technologii i samodzielności. Więc nie jest to dla mnie tłumaczenie, że jeśli nie mamy technologii to ją kupujmy ale jak już poziom wiedzy naszych inżynierów jest niewystarczający to rezygnujemy i bierzemy z półki. W tedy placimy więcej i ich szkolimy. A jeśli ich poziom intelektualny jest niewystarczający to placimy jeszcze więcej i ściągamy inżynierów o wystarczającym. Każde wydane na armię pieniądze wyjdą nas taniej niż trzecią utrata niepodległości lub samodzielności politycznej

Davien
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:34

Box, po pierwsze szkolenie tych inzynierów też trwa, przy K2PL wg Koreańczyków to 3-5 lat. Po drugie nikt ci do Polski do pracy nei przyjdzie za te sumy jakie i możesz zapłącic. Tak samo technologii nikt ci nei spzeda bo tak chcesz.

/
piątek, 23 lipca 2021, 09:54

płk Michał Marciniak uściślił, że chciałby zobaczyć pierwszy „task force” (grupę zadaniową) zintegrowanej obrony powietrznej w roku 2026. - przypomnę, że zapłaciliśmy za upgrade IBCS do tegoż roku. Czyli faktycznie, wszystko to według info zamieszczanych dawniej w d24, zapłaciliśmy gruba forsę za brak upgrade. Gdyż 2026-2026 0 lat

Żołnierz
piątek, 23 lipca 2021, 09:53

super narew 23 baterie to 138 wyrzutni ! bateria ma miec 6 wyrzutni a na wyrzutni jakby był camm to 8-siem pocisków

Piotr
piątek, 23 lipca 2021, 17:09

Przynajmniej podano liczbę baterii i wyrzutni, bo od kilku miesięcy panował chaos informacyjny i nie dotyczy tego portalu, na szczęście, bo mylono program Wisłą i program Narew, najlepiej jest w ciszy pracować,wreszcie coś ruszyło.

luka
niedziela, 25 lipca 2021, 17:35

Liczba baterii była już dawno znana i w sumie nawet wzrosła z 19 do 23 baterii a według ostatnich wypowiedzi kogoś tam (nie pamiętam kogo szczerze mówiąc) te 23 baterie to i tak mało i przydałoby się więcej.

ciekawy
piątek, 23 lipca 2021, 13:32

Dziwne bo ja czytałem że jedna bateria Narwi ma mieć 12 wyrzutni.

luka
niedziela, 25 lipca 2021, 17:44

Może pisał to ktoś kto się nie zna, może chodziło nie o wyrzutnie tylko o kontenery startowe - bo CAMM może mieć na wyrzutni 8 bądź 12 kontenerów startowych dla rakiet.

Piotr
piątek, 23 lipca 2021, 15:08

Masz rację, są rozbieżności w różnych mediach, wypowiedziach, można się pogubić, nie wiem czy to jest aktualne, bateria dział to 2-4 sztuk, idąc tym tokiem ja czytałem, 4 baterie ,16 wyrzutni x ileś pocisków na wyrzutni. Szwajcaria kupi 5 baterii, daje 17 wyrzutni, czyli będą baterie z trzema i czterema wyrzutniami, a ile na wyrzutni pocisków brak info.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:12

Zwróć uwagę że jedna wyrzutnia jest do szkolenia

ciekawy
sobota, 24 lipca 2021, 11:06

Piszesz o Narwi czy o Wiśle?

Piotr
sobota, 24 lipca 2021, 14:11

Chodziło mnie o pokazanie rozbieżności w ilościach jakie mogą być przy zamówieniach danego państwa, organizacji OPL i ich strukturach, chodzi o Patrioty, bo na jednym z ogólnych portali napisano, że rozważana jest w baterii 6 wyrzutni,a pan czytał moją odpowiedź do@Żołnierz, właśnie ten medialny chaos spowodował to, że przeglądam te ogólne, ale nie komentuję. Pozdrawiam.

Davien
sobota, 24 lipca 2021, 16:42

Baterie Patriot maja miec po 2 FU każda z radarem i czterema wyrzutniami czyli 8 wyrzutni M903 i 2 radary AN/MPQ-65/LTAMDS na baterię.

Arek
piątek, 23 lipca 2021, 09:20

Skoro tacy Szwedzi potrafili zbudować Gripena NG albo o zgrozo Czesi L-39 NG, Polska powinna zaprojektować platformę bojową 7 generacji M-28 NG Super Skytruck. Taki samolot powinien mieć cechy stealth, w tym celu należy pokryć go siatkami maskującymi z serii Berberys. Powinien też zapewnić dominację w powietrzu dzięki Polskim rakietom przeciwlotniczym nowej generacji Piorun. Do ataku na cele naziemne można zastosować roje łazików marsjańskich zaprojektowanych przez studentów Politechniki Częstochowskiej. Pasy startowe będą niepotrzebne bo Super Skytruck będzie miał cechy STOVL operując z mostów zwodzonych Daglezja. Należy zamówić 237 egzemplarzy i utworzyć eskadry lotnicze WOT a potem zarabiać na eksporcie.

aa
niedziela, 25 lipca 2021, 17:48

Nie słyszałeś nigdy o EM-10 Bielik?

poniedziałek, 26 lipca 2021, 16:05

I co z tym Bielikiem?

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:14

Doczytaj bo trwają prace nad MC-145B Wily Coyote

Krzysiek
piątek, 23 lipca 2021, 16:24

Po co to napisałeś?

Bartek 1
sobota, 24 lipca 2021, 15:15

Po to co zwykle. Dla obniżenia napięcia dyskusji :)

Żołnierz
sobota, 24 lipca 2021, 13:47

Bo nie miał o czym innym

Hanys
piątek, 23 lipca 2021, 09:07

Patriot jest złomem, dwa razy gorszym pod każdym względem od S-400. Turcy to doskonale rozumieją i poznali ;)

Wojak
sobota, 24 lipca 2021, 13:48

A s-500 to złom do potęgi przy Thaad ha ha ha

też idiota
piątek, 23 lipca 2021, 13:33

I dlatego dostali embargo na jego zakup?

qaz
piątek, 23 lipca 2021, 09:02

Jeżeli Narew będzie kupowana z półki jak Abramsy, to będzie to zdrada interesów gospodarczych Polski na całego.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:15

A będzie jeśli PGZ nie ogarnie offsetu

Kamil
piątek, 23 lipca 2021, 08:57

Kiedy wreszcie podpiszą umowę z podmiotem zagranicznym na program miecznik

Pablito
piątek, 23 lipca 2021, 08:07

Niby fajnie, że coś się dzieje - ale dlaczego tak wolno? przecież obrona powietrzna ważniejsza od czołgów - bez niej nawet abramsy będą tylko celem dla pilotów ze wschodu

Chyżwar dawniej Marek
piątek, 23 lipca 2021, 12:32

Bo chcemy ją zrobić sami, więc musi potrwać.

Pilot Wojskowy
sobota, 24 lipca 2021, 13:48

O, już wiesz

MArio
piątek, 23 lipca 2021, 07:51

Dla mnie rok 2023 czy tam 2024 to jakiś kosmos. Historia dzieje się tu i teraz. Nie mamy czasu takie zabawy. Nie mając realnej broni, nie mamy twardych argumentów i rozjadą nas

KrzysiekS
piątek, 23 lipca 2021, 07:29

Wydawało by się że po tylu latach i tylu rozmowach zarówno MON jak I PGZ już dawno wiedzą jaki efektor dla systemu NAREW. Jednak po wypowiedzi Płk Maksymiuka odnoszę wrażenie jakby dopiero analizowali który. Albo to są jakieś rozgrywki różnych interesów albo ci ludzie biorą za nic duże pieniądze.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:16

Przecież z ich wypowiedzi jednoznacznie wynika wybór CAMM

Box123
wtorek, 27 lipca 2021, 10:19

Oby

Poncyl
piątek, 23 lipca 2021, 07:27

Zawsze mnie to bawi...jak można oceniać coś czego nie ma?

pyk..
piątek, 23 lipca 2021, 02:23

system Narew i Wisła miały byc najlepsze bo Polskie...wprowadzenie przestarzałem technologii obcej jest całkowitym błedem metodycznym a promocja izraelskiego raytheona to gruby bład..

czytelnik D24
piątek, 23 lipca 2021, 17:23

Izraelskiego Raytheona? No no. To kiedy Izrael kupił Raytheona od Amerykanów bo najwyraźniej coś pominąłem?

Narew nie powinna mieć gorszych zdolności od NEW-SC czyli jej ramiona/zasięg powinien mieć około tych 40 km
piątek, 23 lipca 2021, 00:00

Oba Narew nie miała gorszych zdilności niżobecnie eksploatowane systemy NEWA-SC kupmy technologie efektora czegoś o podobnych zdolnościach tych 40 km - stratyfikacja dostaw technologi powinna zostać uwzględniona więc może CAMM-ER lub ukraiński odpowiednik rosyjskiej R-77 --------- Wisła kupiona w USA więc technologia efektor Narwi powinien być kupiona gdzie indziej biorąc pod uwagę stratyfikację efektory powinniśmy w całości produkować a nie jedynie składać z gotowych podzespołów

Davien
piątek, 23 lipca 2021, 12:45

Po pierwsze R-77 odpalany z ziemi ma zasieg calych 12km, po drugie w klasie 40+ km masz i CAMM-ER i IRIS-T SL i ESSM/ESSM bl2 i AMRAAM-ER i jeszcze sporo efektorów. Niestety warunek braku odrzucanego boostera limituje dostepne pociski do tych wymienionychwczesniej. Najlepszy byłby SAMP/T z ASTER-15

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:21

IRIS -T i ESSM nawet nie brali pod uwagę.

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 09:10

A niby skąd to wiesz?? Tylko bez bajek .ok.

Lord Godar
piątek, 23 lipca 2021, 17:59

Jeśli francuz to Mica nowej generacji jak już .

Davien
sobota, 24 lipca 2021, 16:44

MICA NG to najwcześniej 2026r , natomiast SAMP/T jest dostepne szybciej a same pociski Aster-15 maja tez ograniczone zdolnosci antybalistyczne.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:17

Ale to efektory raczej do Wisły a nie Narwi

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 09:11

Aster-15 to pocisk o zasięgu 30+km wiec jak najbardziej do Narwii. Podobnie jak MICA NG.

czytelnik D24
piątek, 23 lipca 2021, 13:36

Aster-15 jest ciężki. To już wiekowy pocisk.

Davien
piątek, 23 lipca 2021, 17:54

Aster 15 wazy mniej wiecej tyle co ESSM/essm-2 czy AMRAAM-ER

czytelnik D24
niedziela, 25 lipca 2021, 10:26

Tyle tylko że ESSM i AMRAAM-ER mają znacznie większy zasięg niż 30 km. Po kiego nam pocisk o zasięgu 30 km który waży aż 300 kg? Nie lepszy zwykły CAMM który waży mniej niż 100 kg i ma zasięg 25 km?

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:34

ESSM i AMRAAM-ER to jeden pocisk rózniacy się GSN. Po drugie Aster-15 ma tez ograniczone zdolnosci antybalistyczne i antyrakietowe wiec może wspomagac tu patrota. Po tzrecie siła rażenia głowicy bojowej jest wielokrotnie większa niż w Patriocie. A po czwarte zasięg to 30+ bo Francuzi nie podaja dokładnie ile a sam pocisk poza mniejszym zasięgiem ma te same mozliwosci co Aster-30( to ten sam pocisk rózniący sie tylko boosterem) Ale niestety przy wymaganaich MON-u Aster odpada.

Monkey
piątek, 23 lipca 2021, 13:22

@Davien: Tak samo jak Aster 30 nowej generacji byłby lepszy niż Patriot. Byłby offset zakupiony od Francuzów. A teraz jest byle co od Amerykanów za Wisłę, a dla Narwi najlepszy będzie CAMM w obu wersjach ( podstawowej i ER ), bo oni oferują najlepsze warunki. Po wyborze Patriot o Aster 15 jako Narew możemy zapomnieć.

czytelnik D24
piątek, 23 lipca 2021, 13:51

W czym Aster 30 będzie lepszy niż taki PAC-3 MSE?

Monkey
piątek, 23 lipca 2021, 19:55

@czytelnik D24: Nie bój się, nie będzie. Byłby, gdybyśmy go wybrali. Wtedy mielibyśmy także Aster 15 dla Narwi. A tak mamy dobry pocisk z badziewnym amerykańskim (jak zawsze) offsetem dla Wisły i dalej szukamy dla Narwi. W tym byłby ten wybór lepszy (a nie: „będzie”).

czytelnik D24
piątek, 23 lipca 2021, 22:56

Największą tragedią dla armii i państwa byłoby gdyby księgowi kupowali uzbrojenie.

Monkey
sobota, 24 lipca 2021, 23:59

@czytelnik 24: A tak kupuja proamerykańscy fanatycy, którzy tym samym pozwalają naszemu przemtsłowi pozostać jeszcze bardziej w tyle za najlepszymi. Gdzie są przeciez zlternatywy i sprzet mógółby nam być zaoferowany na lepszych niz amerykańskie warunkach. Ale u nas najlepiej jest najpierw ogłosić wszem i wobec co i od kogo będziemy kupować a potem mozna juz zasiąść do negocjacji. czy raczej powinienem napisać: "negocjacji". I to nie jest tragedią?

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:37

Monkey juz skończ robic z siebie prawdziwa.... Ale ok jaką masz alternatywę dla Patriota, do tego produkowaną w Polsce, jaka dla F-35, jaka dla Abramsów? Tylko bez K2PL bo ten dostepny za kilkanascie lat i za cene wielokrotnie wyzsza:)

Boombo
piątek, 23 lipca 2021, 18:40

Będzie pomalowany na tęczowo

czytelnik D24
sobota, 24 lipca 2021, 11:09

No chyba bo Francuzi dopiero zaczynają przecierać szlaki jeśli chodzi o systemy przeciwrakietowe.

Monkey
piątek, 23 lipca 2021, 19:58

@Boombo: To jaki będzie amerykański? W kolorze blond grzywki czy BLM? Może myślisz o jeszcze jakichś innych kolorach?

kmdr
czwartek, 22 lipca 2021, 23:42

Może się czepiam ale wypadało by podać gdzie tej informacji udzielić raczył Sekretarz Ociepa. A nie w "DOTYCZY". Komisja trwała dwie i półgodziny. I hit " to jest to, że nie można wykonywać strzelań szkolnych na terenie Europy..." 16:41 i dalej. Radze posłuchać na stronie Sejmu. Brzmi sensownie/kosztownie.

razdwatri
czwartek, 22 lipca 2021, 23:21

Jednym słowem idzie jak po grudzie . Obawiam się , że Narwi i 2 etapu Wisły nie będzie nie tylko do momentu zakończenia dostawy 250 Abramsów ale i F-35 . Czyli nowoczesny sprzęt kupiony za grube miliardy będzie słabo broniony przed atakiem rakietowym i lotniczym i narażony na szybkie zniszczenie . No chyba , że w ogóle nie dotrze do Polski bo Rosjanie nie będą czekać . Zamiast kupić jak Rumuni czy Szwedzi Patriota w istniejącej konfiguracji a potem go zmodernizować , my mamy przecież masę czasu / dziwnym trafem jakoś przy zakupie Abramsów go nie mamy / i będziemy czekać aż amerykanie zakończą kiedyś testy radaru . Dotychczasowa zwłoka z realizacją Narwi też jest karygodna i nie zrozumiała . W takim tempie to nie będziemy mieli nowoczesnej obrony powietrznej średniego i krótkiego zasięgu przez następnych 20 lat .

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:20

Będziemy mieli bo jest jasno powiedziane że jak PGZ nie ogarnie transferu technologii to kupimy efektory od producenta z półki.

wert
czwartek, 22 lipca 2021, 23:08

i tak sobie Radwar klepie, klepie, klepie. I będzie radary klepał ponad 20 lat aby te 23 baterie sformować. A "panowie osłowie" dalej zajmują się błyskotkami. Kto te wełniane istoty wybrał?

piątek, 23 lipca 2021, 12:00

Radwaru to nie ma. A kto ma klepać te radary? Wpis od czapy.

wert
piątek, 23 lipca 2021, 19:42

przeczytaj jeszcze raz

gegroza
czwartek, 22 lipca 2021, 23:01

po co offset na NArew. przecież to kosztuje a PGZ nie ma kompetencji. Liczy się czas - na wczoraj potrzebujemy bo Ruscy zaczynają manewry na Białorusi. Dodatkowo nasze radary są dużo gorsze niż z USA. Bezpieczeństwo nie ma ceny ... :)

paracetamol
piątek, 23 lipca 2021, 18:59

Po co ofset? Aby uzyskać np. technologię produkcji głowic radiolokacyjnych do rakiet, które możemy w przyszłości sami produkować. Zakupy o dużej wartości to najlepszy sposób na zdobycie brakujących technologii. Jako przykład podam Izrael, naród na którym powinniśmy się wzorować jeżeli chcemy coś od zera zbudować. Kupując f-35 wynegocjowali produkcję u siebie powłok RAM. Wykorzystali świetnie okazję. Nie mogli się stać częścią łańcucha dostaw dla f-35, ale zdobyli coś co przydaje im się w tym co już produkują i chcą to rozwijać.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:22

Tylko po co nam technologie produkcji rakiet?

Box123
niedziela, 25 lipca 2021, 07:56

Bo są jedna z najważniejszych technologii dla naszego bezpieczenstwa?

Jan Maciej Karliński vel Dorociak
czwartek, 22 lipca 2021, 22:01

Należy natychmiast zakupić - 96 F-35 - 96 F-16 - 96 zestawow HIMARS - 96 OH58D i 96 apache - 180 zestawów NASAMS i 90 Patriot - 960 czołgów Abrams - 3 okręty Ohio, 24 LCS i 4 Spruance - całość spiąć w system IBCS - dołączyć do tego systemy rakietowe z bronią jądrową, jakie PGZ może wyprodukować dość szybko na bazie np. wyrzutni rakiet Tomahawk i Lance. Chciałbym jeszcze ok. 100 C-130, które będą niezbędne do desantu na głęboki zaplecze oraz ok 180 Black Hawk

Jan Maria Józef Małowieyski
piątek, 23 lipca 2021, 12:03

...oraz ze dwa lotniskowce klasy Nimitz, jakie stocznia gdańska może zwodować dość szybko

Piotr ze Szwecji
piątek, 23 lipca 2021, 11:28

Mała uwaga o lotnictwie. Lotnictwo bojowe Polski to 91 samolotów. Więc nie 100, lecz 300 samolotów bojowych brakuje do osiągnięcia podstawowej obrony powietrznej Polski, wzorem przygotowania Korei Południowej. Limit CFE na samoloty bojowe dla Polski to 460 maszyn, więc miejsce jest. ---------- Do tego brakuje 48 śmigłowców klasy Apache w miejsce naszych 24 Hindów, według rozwiązań organizacyjnych z LWP Józefa Stalina. Jeśli wzorować się amerykańskimi dywizjami pancernymi i zmechanizowanymi to realne potrzeby opiewają na 6*24 śmigłowce uderzeniowe (4 dywizje + wojska aeromobilne + Lotnictwo Morskie w obronie wybrzeża). Limit CFE na śmigłowce uderzeniowe dla Polski to 130 sztuk, więc parę maszyn mniej niż potrzeba Polsce. ---------- Brakuje też latającego radaru wczesnego ostrzegania w MW jak i w Lotnictwie. ---------- Cała nadzieja lotnicza w NATO i w wojskach pancernych USA dla obrony Polski na lądzie i na Bałtyku. WP tragicznie nie posiada własnych głównych środków do zatapiania okrętów na Bałtyku czy niszczenia czołgów u granic Polski. W Polsce pokutuje archaizm, że czołg wymaga czołg, a okręt wymaga okręt, co jest kłamstwem, nieprawdą i informacyjną fałszywką. PPK i baterie rakietowe na wybrzeżu są tylko dopełniaczami, jak własne okręty czy czołgi. Tak to jest od czasu WW1 i WW2 na całym świecie w każdym konflikcie zbrojnym. Można wręcz stwierdzić, że Ukraina utraciła Krym i Wschodnią Ukrainę, bo przeoczono modernizację ukraińskiego lotnictwa, które zostało przepędzone ledwie jedną wyrzutnią Buk. Buków i Torów chyba zaś nie brakuje Rosjanom w Królewcu na całe lotnictwo z NATO? Nie?

jg
piątek, 23 lipca 2021, 11:17

i jeden taki mały helikopterek typu Flettner Fl 282 - nie zmieni to znacząco ogólnej kwoty wydatków a będzie fajnie wyglądać.

gnago
piątek, 23 lipca 2021, 10:21

A kim to obsadzisz więźniami bo ci z wolnego poboru a z armii uciekają

Bell
piątek, 23 lipca 2021, 10:06

Ja bym stawiał na 120 kai kf-x, 84 vipery, 350 abramsow, 300leopardow w standardzie pl i 7, obwody 300pt16, 60aw139/149, 20c130 i 4dowolne duże transportowce, 60 zmodernizowane kraby z nowa wieża od k9

J.
piątek, 23 lipca 2021, 10:00

o.k. brawo:)

Dr House
piątek, 23 lipca 2021, 09:42

Ohio jest za duży na Bałtyk a OH 58 powinno się kupić nie 96 a 300 szt. Kupić trzeba jeszcze 150 tys. czarnych dużych worków.

Polak
piątek, 23 lipca 2021, 13:30

dla rosjan te 150 tyś.worków oczywiście

oba
piątek, 23 lipca 2021, 09:03

Niczego nie powinniśmy kupować od amerykanów jedynym guzikiem wyłączą ci wszystko i tyle ta broń będzie warta.

poniedziałek, 26 lipca 2021, 16:08

Tobie już wyłączyli...

yar
piątek, 23 lipca 2021, 09:00

A dlaczego nie 1000 F-35? Albo lepiej 2000! Jak masz kasę to kupuj! A nie pisz głupot świadczących o Twojej inteligencji...

AK
piątek, 23 lipca 2021, 08:53

Ale najpierw trzeba by dokupić z tysiąc drukarek do dodruku pieniędzy

A świstak siedzi i zawija je w te sreberka
piątek, 23 lipca 2021, 08:49

A łyżka na to: niemożliwe!

exporucznik
piątek, 23 lipca 2021, 08:41

I 96 Gwiazd Śmierci.

Carell
piątek, 23 lipca 2021, 08:40

To podaj mi numer swojego konta z ktorego to oplacimy. PS obciazymy tez twoje dzieci w razie jakby co. Jak za malo zarabiasz....to jedz na saksy

mat
piątek, 23 lipca 2021, 07:49

Zapomniałeś podać liczbę nowych zatrudnionych żołnierzy i cywilów do obsługi opisanego przez ciebie sprzętu plus emerytury dla nich i wyliczenia łącznej simy kosztów.

Miś
piątek, 23 lipca 2021, 07:27

A lotniskowce? A bombowce B-21? A widzisz...

Olaf
piątek, 23 lipca 2021, 07:27

Jak zasponsorujesz to czemu nie.

Olegino
piątek, 23 lipca 2021, 07:07

3000 kuchni polowych na ekogroszek, 700 tys. skarpet bezuciskowych, 228 tys. szelek miltispektralnych, do tego majtki typu khaki wojskowe, z przodu żółte z tylu brązowe...

SLY
piątek, 23 lipca 2021, 05:46

A kto by nie chciał ? Ja bym jeszcze chciałbym by utworzono ze dwa bataliony piechoty morskiej

C
piątek, 23 lipca 2021, 02:34

Marzysz chyba raczej o Arleigh Burke bo ostatni niszczyciel typu Spruance wycofano ze służby w 2005 r. Poczytaj zanim coś napiszesz :D

pugh
piątek, 23 lipca 2021, 00:12

Czyżby jakaś promocja w Biedronce? Bardzo konkretne kolega ma plany i bynajmniej nie mam nic przeciwko ale tak na pierwszy rzut oka, to nie wiem czy nawet Chiny było by stać na takie zakupy, a ich realizacja to tak na oko z 15 lat. Popieram entuzjazm i dobre chęci ale realizm na poziomie Tvardowski 2.0. Mimo to pozdrawiam serdecznie :)

Patryk
czwartek, 22 lipca 2021, 23:43

Wszystko fajnie, ale 1) Kto nam to sprzeda? I 2) Skąd weźmiesz kasę?

Tenis w porcie
czwartek, 22 lipca 2021, 23:38

Popieram. Do tego z 1500+ na każde dziecko, bo musimy zapewnić w przyszłości obsadę i rezerwy dla tak zaawansowanego sprzętu, wydłużyć wiek emerytalny do 85 lat, wprowadzić obowiązkową 5 - letnią służbę od 15-go roku życia i szkolenia rezerwy 70+ Pozostałe pieniądze w budżecie MON przeznaczyłbym na wsparcie " polskiej zbrojeniówki."

Gg
czwartek, 22 lipca 2021, 22:50

Ta... i jeszcze dwa lotniskowce i 4 bomby atomowe,aaaa i gwiazdę śmierci

say69mat
czwartek, 22 lipca 2021, 21:54

Pozyskanie systemów Patriot to wielka pomyłka, w dodatku niezwykle kosztowna. Polska powinna zakupić 12 baterii pocisków H-300 z Chin, a Siły Powietrzne wzmocnić poprzez zakup myśliwców JF-17. Konieczne jest też zbudowanie bańki antydostępowej z systemów Poprad, Pilica i zmodernizowanych Wróbel z nowymi rodzajami amunicji. Całość należy wpiąć w system ICBS włącznie z zestawami Wróbel.

Pamiętliwy
piątek, 23 lipca 2021, 10:59

Członkowie NATO NIE KUPUJĄ uzbrojenia od swoich potencjalnych przeciwników tak ciężko to zapamiętać.....

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:23

Turcja kupiła S-400

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 09:12

I drogo ja to kosztowało bo złamała zasady, straciła F-35 i traci produkcje części do nich a na dokladke złapała CAATSA.

ciekawy
niedziela, 25 lipca 2021, 08:46

Tak ale jakim kosztem.

Oszołom
piątek, 23 lipca 2021, 10:25

Kupimy teraz ile mozemy. Niech wojo i przemysl oswoi sie z techniką. Moze w przyszlosci uda sie wdrozyc licencje lub wejsc w łancuch dostaw.

kowalski
piątek, 23 lipca 2021, 09:56

Nie da rady, Próba zakupów czegokolwiek spoza USA lub ostatecznie UE będzie zablokowana - vide Turcja. W dodatku Chiny są wystarczająco blisko politycznie Rosji (choć nie tak jakby ta ostatnia chciała) aby było spore ryzyko, że te systemy (w okrojonej wersji eksportowej zresztą) nie zadziałają skutecznie jak by przyszło co do czego. Te ryzyka to zresztą norma na całym świecie i dlatego Izrael czy właśnie Turcja, zawsze tak zaciekle negocjowały np. dostęp do kodów źródłowych choćby f16 a USA nie bardzo chcą głębiej wchodzić w Iron Dome. A co do bańki - tak, masz w 100% rację, z wyjątkiem wskazanego wyboru systemów. Z tych co wymieniłeś można zbudować bańkę co najwyżej dla swojej ulicy a przecież "w bańce" akurat nie o ten poziom chodzi..

Falcon
piątek, 23 lipca 2021, 09:42

I wypisać się tym samym z NATO i ponieść konsekwencje w postaci sankcji za, zakup broni od potencjalnego wroga, podobnie jak Turcja

yar
piątek, 23 lipca 2021, 09:01

Tak, tak. Z Chin. Szanowny Panie, chińszczyznę to możesz sobie sam kupować! Na Ali.....

AK
piątek, 23 lipca 2021, 08:55

Polska nigdy sama, w pojedynkę nie będzie w stanie stawić czoła Rosji. Naszą szansą jest modernizacja armii, oraz współpraca z sojusznikami. Zakupy w Chinach bardzo mocno zagroziłyby naszej obronie narodowej...

Vvv
piątek, 23 lipca 2021, 08:51

Taaaaaak i zaprosić wojska z Chin :)

Pawlak
piątek, 23 lipca 2021, 08:48

KUPYWANIE cokolwiek to wielka pomylka. ONI rozmawiaja na temat rozwijanego raddaru i jego parametru.JAwnie sie mowi ze kupujemy sprzet ktory nie istnieje. TE PIENIADZE WINNY ZOSTAC W POLSCE. PIERWSZY ETAP- RAKIETY BLYSKAWICA czyli powiekszone Gromy. Do tego developement zimnego startu. Od Ukraincow sciagniecie technologii budowy JEDNEGO elementu ktory zwieksza zasieg starych SA2 rakiet to bodajze 37KM. Jest to pierscien porcelanowy(podejrzewam ze mozna go byloby wydrukowac) u wylotu strumienia (dyfuzor??). DO TEJ PORY NIKT SIE NIE ZAINTERESOWAL. Tym Bydgosz sie winna zajac- remontuja stare rakiety. NADZOR NAD TYM PROJEKT MANDZEROW i PROJEKT INZYNIEROW zeby wtopy nie bylo tak jak z systemem katapultowania do MIG a 29 gdzie projektantowi kazano skopiowac material to ten 'ulepszyl go' i nie dzialal juz na scinanie. Ewidentna wina kierownictwa i braku PRINCIPAL engineera!!!

Dropik
piątek, 23 lipca 2021, 08:38

pomyłka bo to kupowanie kota w worku. Z tego zestawu w momencie kupna tylko rakiety PAC-3 byly gotowe .Reszta nie istniała : system dowodzenia i radary. Trzeba było zająć się narwią i ewentualnie własnym systemem dowodzenia (tyle , ze tu nowe radary też nadal leżą i kwiczą). Negocjacje z USA szły powoli i dopiero zmiana ministra i usuniecie niewygodnych dla Amerykanów negocjatorów pozwoliły MMB zakończenie rozmów i ogłoszenie sukcesu.

piątek, 23 lipca 2021, 12:50

No popatrz jakoś dostajemy kompletne baterie PAC-3+ wiec daruj sobie żałosne kłamstwa. Reszty bajek nawet komentowac nie am sensu.

asf
piątek, 23 lipca 2021, 07:57

Od Chińczyków to nic się nie powinno kupować. Najpierw celowo wypuścili na świat wirusa, żeby osłabić rywali, czyli wszystkich innych, a teraz się szykują do ataku na Tajwan. Już grożą Japonii, że jeśli ta wesprze Tajwan, to potraktują ją atomówką. Wojna o Tajwan zburzy architekturę bezpieczeństwa na świecie, co dla Polski i szerzej dla Europy Środkowo Wschodniej będzie bardzo groźne...

Lord Godar
piątek, 23 lipca 2021, 18:01

Co racja to racja ...

Nie inż.
piątek, 23 lipca 2021, 07:25

Z zakupami z Chin to może pozostańmy nadal na poziomie koszulek i jednorazowych lampek choinkowych.

Oszołom
piątek, 23 lipca 2021, 07:09

Powinnismy jeszcze przyjąc chinski model polityczny, społeczny i gospodarczy, ,zgadza sie towarzyszu?

say69mat
piątek, 23 lipca 2021, 03:06

Chcesz się ze mną spotkać w sądzie??? Zawłaszczenie 'nicka' w sieci jest tożsame z kradzieżą dowodu i wykorzystaniem PESEL.

Davien
piątek, 23 lipca 2021, 12:51

Witam w klubie, też jak widac dorobił sie pan kopii zza wschodniej granicy.

czytelnik D24
piątek, 23 lipca 2021, 13:38

To samo i ja. Nierzadko jesteś atakowany pod moim nickiem :)

pugh
piątek, 23 lipca 2021, 00:19

No teraz to pojechał kolega po bandzie. Ale jak jest taka opcja na Alliexpres to sam osobiście bym się złożył. W kwestii baniek to chyba chodzi o mydlane albo te puszczane nosem. Doooobra, pożartowaliśmy - serio byłbym bardzo ciekaw testów Chińskiego uzbrojenia i jego zakupu przez kraj należący do NATO. Dla Turków kupno S-400 skończyło się kiepsko, ale jesteśmy w deko innej sytuacji i taki ruch choć karkołomny byłby bardzo ciekawy. Pozdrawiam serdecznie dziękując za inspirację.

;))
czwartek, 22 lipca 2021, 23:53

dostrzegam sarkazm (chyba że ktoś się pod Ciebie poszywa)

wert
czwartek, 22 lipca 2021, 23:03

albo rybki albo akwarium. Już turcy próbowali

Czołgista
czwartek, 22 lipca 2021, 21:31

Za rządów PO - PSL nie było ani programu WISŁA, ani programu NAREW. Była za to permanentna LIKWIDACJA polskiej armii i przekonywanie całego narodu, że ze wschodu nie grozi Polsce żadne zagrożenie. I tak lała się toksyczna propaganda od 2007 do 2015 roku. I to samo robią towarzysze z PO -PSL dziś, z tą różnicą, że toksyczna propaganda leje się od strony tzw. "opozycji".

Łowca kłamczuszków
poniedziałek, 26 lipca 2021, 07:32

Kłamstwo. Sprawdź sobie, o mijający się z prawdą, kiedy te programy wystartowały.

Piotr ze Szwecji
piątek, 23 lipca 2021, 11:33

Masz rację @Czołgista. Po 30 latach toksycznych dla WP rządów panów z dzisiejszej opozycji trudno mieć większe oczekiwania. Czy by nawet potrafili inaczej?

Zenek
piątek, 23 lipca 2021, 10:15

były Misiu Kłamczuchu. One wszystkie były na jakimś etapie realizacji, a niektóre kontrakty podpisane. Nie przypominam też sobie przekonywania o braku zagrożenia ze Wschodu, a uważnie to wtedy śledziłem.

SAS
piątek, 23 lipca 2021, 13:09

BBN za Komorowskiego lansowało Rosje, jako podporę bezpieczeństwa w Europie. Niestety trudno teraz znaleźć te dokumenty, ale widziałem i czytałem.

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 09:14

Aha czyli niby cos było ale jak do udowodnienia to niema,. ciężko dostępne itp.... Ech typowe metody PiS-u i jego akolitów.

kowalski
piątek, 23 lipca 2021, 10:11

Owszem, masz wiele racji ale co właściwie wynika z tego co napisałeś ? Wnioski na przyszłość ? Bo ja niestety obawiam się, że demontaż odbywa się już KONSEKWENTNIE od lat 90-tych niezależnie od opcji politycznej. Tyle, że czasem zamiast ewidentnego demontażu / likwidacji mamy "cichy demontaż" polegający nie tyle na głośnym likwidowaniu jakiś ważnych zdolności, co na zaprzestaniu ich odtwarzania / dostosowywania do aktualnych potrzeb lub na zakupach nośnych medialnie systemów uzbrojenia tyle, że "przypadkiem" zazwyczaj bez jakiegoś kluczowego elementu, niezbędnego do ich pełnego wykorzystania.

/
piątek, 23 lipca 2021, 09:56

I teraz też nie ma Wisły ani Narwi. Jest masa wydanej forsy, obrony brak i czytam, że CHCIAŁBY rozmówca Redakcji, by coś zaczęło działać w roku 2026. Czyli po 11 latach od objęcia (a pewnie i w parę lat po utracie) rządów przez obecną koalicję.

prawnik
piątek, 23 lipca 2021, 09:35

A szefem MON był minister Klich lekarz psychiatra....... .Błaszczak to przynajmniej wie o czym mówi i co to jest Abrams, Patriot , Poprad i umie rozszyfrować skrót NPBWP powstały WOT jak by nie patrzeć i co im nie zarzucać są one formą utrzymania kondycji bojowej społeczeństwa ......Ale najłatwiej nic nie robić bo nie ma pieniędzy /opcja jak rządzili / albo pluć na wszystko co wdrożył PiS w kwestii obronności /opcja jak są w opozycji /

Antek Muzykant
piątek, 23 lipca 2021, 09:30

A czołgista to zakupu A5 nie zauważył?

Kazik
piątek, 23 lipca 2021, 09:13

Przed 2007 też nie było programu WISŁA i NAREW i też była likwidacja polskiej armii. Odkąd zostaliśmy przyjęci do NATO to nasza armia była zmieniana do tych wymogów. ZSRR praktycznie nie istniał więc pieniądze mogły być kierowane w bardziej potrzebne rejony niż armia. Inne priorytety i potrzeby. Trochę logiki a nie propagandowego bełkotu.

Dropik
piątek, 23 lipca 2021, 08:53

oczywiście , oczywiście... przez 8 ostatnich lat itd , a nie czekaj ... przez 6 ostatnich lat skopano wszelkie programy jakie planowano : poza artylerią która była gotowa do produkcji w 2015.

wert
piątek, 23 lipca 2021, 15:45

wiesz. Zaklinać rzeczywistość można. Tylko po co? To jak kopanie się z koniem- przyjemność wątpliwa a skutek wiadomy

Carell
piątek, 23 lipca 2021, 08:50

Teraz za to buduje sie atmosfere strachu ,,,, oraz biede tylko po to zeby czolgistom dac nowe zabawki, a najwazniejsze...zeby miliardy wyplynely z kraju. RAdze popatrzec na szerszy obraz sytuacjo bo twoje dzieci nawet na chleb w kraju nie beda mialy bez naszego polskiego przemyslu

Udo
piątek, 23 lipca 2021, 08:35

Kto zapoczątkowalwiększośc programów? Fakt do czasu wojny na Ukrainie cała Europa zwijala armię,ale po tym wszystko się zmieniło,w Polsce też

Podkalibrowy
piątek, 23 lipca 2021, 07:39

Za tam tych czasów to się przynajmniej rozpoczęła większość programów w polskim przemyśle zbrojeniowym, które to obecnie są realizowane pod postacią zakupów przez PiS. Powiedz mi jakie PiS rozpoczął programy, nie kupując za granicą z półki? Teraz budujemy armię pod dyktando USA i jak będziemy podskakiwać to nam śrubek nie przyślą do tego sprzętu.

Herr Wolf
piątek, 23 lipca 2021, 06:20

I w tym czasu sprowadzono leo5 NDR podwozia kraba uzbrojenie f16 dokończone gawrona i ruszono z kormoranem setki rosomaków oraz kilka pomniejszych! A teraz wylicz co w ostatnich 6 latach wprowadzono na uzbrojenie?!

SLY
piątek, 23 lipca 2021, 05:47

W punkt .

dearisto
piątek, 23 lipca 2021, 03:50

Widzę, że teraz obok braci Rusów mamy na forum kolejnych tak zwanych "użytecznych" A teraz merytorycznie. Za PO/PSL podjęto decyzję o zakupie i zakupiono F16, przygotowano program "Orka", podjęto decyzję o zakupie Caracali, rozpoczęto zakupy haubic "Krab" , wdrożono produkcję moździerzy "Rak", zakupiono rakiety NSM i wprowadzono do uzbrojenia NDR, zamówiono nowoczesne niszczyciele min, zakupiono rakiety RBS i zmodernizowano "Orkany", przeprowadzono modernizację "Os", zakupiono C 130 Herkules, Ze o systematycznym wprowadzaniu Rośków, Gromów, rozpoczęciu badań i wdrożeniu "Pioruna" nie wspomnę. Za to dokonania obecnych rządzących są porażające. Uwalili Caracale, uwalili "Orkę", likwidując tym samym siły podwodne PMW, wprowadzili do linii nieuzbrojonego "Ślązaka", na resztę wyczynów spuszczę zasłonę milczenia. Pozdrawiam.

Chyżwar dawniej Marek
piątek, 23 lipca 2021, 12:50

Kiedy podpisywano kontrakt na F-16 PO nie miało nic do gadania. Jeśli chodzi o myśliwce uprawiali szrociarstwo biorąc wylatane Migi-29 z Niemiec za jednego euro.

Davien
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:44

MiG-i z Niemeic to rząd Buzka wiec coś ci się potwornie pomerdało albo celowo kłamiesz.

Lord Godar
czwartek, 29 lipca 2021, 11:43

I tylko praktycznie dzięki tym migom za euro istnieją jeszcze bazy w Mińsku i Malborku i są tam samoloty. Wierzysz w to , że migi by czymś innym zastąpiono ?

Hektor
piątek, 23 lipca 2021, 12:21

F16 kupiło SLD

czytelnik D24
piątek, 23 lipca 2021, 17:25

To chyba jedyna rzecz za którą obiektywnie należy im się pochwała.

Madagaskar
piątek, 23 lipca 2021, 01:17

A teraz bedziemy mieli 4 rodzaje czolgow, jak nikt inny na swiecie. F-35, z godzina lotu za ponad 30 tys, 6 holownikow i okret podwodny ktory ma problem z wynurzaniem. Zadaj sobie trud i pomysl skad wezma sie na to pieniadza. Dodam ze ostatnio nie mielismy wzrostu PKB o 20 procent. Toksyczna propagande to masz w TVPis, czas wylaczyc odbiornik i samodzielnie myslec.

Chyżwar dawniej Marek
piątek, 23 lipca 2021, 13:00

Wystarczy spojrzeć jakie typy czołgów eksploatował równolegle Izrael i już wiadomo, że wypisujesz bzdury do kwadratu. Poza tym będziemy mieli najlepsze czołgi jaki obecnie są dostępne. Na dodatek w takim tempie, w jakim nikt nie jest w stanie tego typu pojazdów dostarczyć. Jedyne techniczne zastrzeżenie jakie do Abramsów mam to turbina. Ale tej wersji ono nie dotyczy. W niej jest zmodyfikowana turbina, która mniej chla. Podstawowym paliwem do niej jest olej napędowy a trwałość jest tylko odrobinkę mniejsza od MTU w Leopardach.

Madagaskar
piątek, 23 lipca 2021, 22:25

Tylko Polska, to nie Izrael, który jest wspierany finansowo przez US. My za to płacimy, a raczej zadluzamy sie na wiele lat bo nie mamy na to pieniedzy. Nikt nie chciał w PiSie tych czołgów, tylko Jarek sie na to uparł. Sami to nawet przyznają. A teraz pytam się co z pieniędzmi utopionymi na wilka? Tak jak na elektrownie Ostrołęka, uznamy za stracone? Bo wiadomo że wlasnego nie zbudujemy. Może zatem wypisywać bzdury, włączysz myślenie?

pugh
piątek, 23 lipca 2021, 00:29

Te programy były. Przez wiele lat wszelkie programy tylko były. Cała Europa (i sporo świata też) zajmowała się rozzbrojeniem licząc że ludzkość zmądrzała i bez wojen będzie dążyć do wspólnego rozwoju i dobrobytu. Były podstawy tak myśleć i działać. Pierwszy dzwonek rozległ się w 2008 Gruzji, a Dzwon Zygmunta wybrzmiał w 2014 na Ukrainie. Dwie dziurki w nosie i skończyłosie. Nie upartyjniajmy tego, nie rozliczajmy. Trzeba działać tu i teraz, dzisiaj. To jest ważne - w naszym narodowym interesie - ponadpartyjnym jak widać (wreszcie!), bo nawet posłowie tzw. opozycji mówią i piszą o "konieczności" i "podniesieniu nadkładów". Możemy mieć różne zdanie w wielu dziedzinach ale Polska jest jedna i wszelkie różnice znikają gdy chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo, o nasz narodowy byt.

Macorr
piątek, 23 lipca 2021, 00:19

Przecież każdy średnio rozgarnięty człowiek może sobie sprawdzić że decyzję w sprawie Wisły ogłaszał Komorowski..... Dezawuujesz resztę swojego wywodu ta oczywista manipulacją

Danisz
czwartek, 22 lipca 2021, 22:35

Tego prezydenta Komorowskiego, który ogłaszał wybór Patriotów w ramach programu pk. "Wisła" też nie było! Czołgów "czołgisto" też nie było i żadnego transferu technologii i know-how z Niemiec też nie! Niczego nie było. A tera je wszytko!!!

.
piątek, 23 lipca 2021, 11:27

Ale tego samego który chciał kupić 60 F-16 A/B lub drzwi od stodoły, czy tego któremu na defiladzie przed nosem przejechały haubice a chwilę potem trzeba było interwencyjnie zamawiać nowe podwozia? Nota bene czołgi przyjechały w 2002 roku i już wtedy krzyczano o potrzebie pilnej modernizacji. Czekały prawie 20 lat tak jak Gawron.

Monkey
czwartek, 22 lipca 2021, 21:29

Zobaczymy, czy dotrzymają harmongramów związanych z Narwią. Bo na dzień dzisiejszy to ważniejszy system niż Wisła. Ale ta powinna być zaraz na drugim miejscu po systemie OPL krótkiego zasięgu. Głowice niskokosztowe jak widac wale niskokosztowe nie są, bo trzeba jeszcze wydać środki na ich dopracowanie. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie.

Piotr ze Szwecji
piątek, 23 lipca 2021, 11:37

Masz rację @Monkey. Moja obawa tylko, że harmonogram planuje to po prostu za późno. Nie dramatyzujmy jeszcze. Wojna na Ukrainie nie wybuchła. USA nie zostały wciągnięte w nowy Afganistan/Irak. Złudna hossa pokoju nadal trwa, bo Rosja ciągnie swoją wojnę pod progiem zauważenia. Trochę jak z tymi rakami, żywcem gotowanymi w wodzie, powoli bardzo powoli podnosząc temperaturę wrzenia. Hybrydowo.

Daniel
piątek, 23 lipca 2021, 09:19

To nieprawda. Wisła to zdolności, których nie posiadamy. Narew to podciągnięcie obecnych zdolności na wyższy poziom. Oba programy powinny być realizowane równolegle i docelowo być w pełni zintegrowane w IBCS. Płk. Marciniak jasno to przedstawił. Swoją drogą brawo za profesjonalizm tego Pana Oficera.

Davien
piątek, 23 lipca 2021, 07:24

Monkey, bo poszli po ozum do głowy i nie upieraja sie ze wszystko od razu musi byc polskie ale zobaczymy co wybiorą. Barak -8 odpada na Narew, zostaje NASAMS i CAMM/CAMM-ER o ile nie mają odrzucanego boostera. Tak samo padł SPYDER z I-Derby ER. A efektor niskokosztowy do Wisły jest niskokosztowy tylko naszemu MON nie odpowiada głowica, zapewne bojowa o zapewne dlatego ze jest HTK a nie zwykła odłamkowa.

czytelnik D24
sobota, 24 lipca 2021, 20:26

MON raczej chciał głowicę taką jak ma Stunner (radar+IIR) a Raytheon podejrzewam że zaproponował konwencjonalną radarową w ramach obniżki kosztów pocisku.

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 09:16

Z tego co wiem to SkyCeptor ma obie IIR + aktywna radarową. To jest w końcu jeden z etapów PAAC-4 a tu na pewno nie szli na cięcie GSN mimo to pocisk ma byc 3-5x tańszy od PAC-3MSE. Natomist hit to kill moze konserwtystom w MON istotnie nieco przeszkadzać.

czytelnik D24
niedziela, 25 lipca 2021, 13:04

A niby dlaczego? Z tego co pamiętam to technologia hit-to-kill we wszystkich pociskach dla Wisły była jednym z warunków jakie postawił polski MON.

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:40

A to ciekawe bo tego nei wiedziałem, mógłbys jakies info wrzucic.

czytelnik D24
poniedziałek, 26 lipca 2021, 10:43

Ciężko mi teraz namierzyć info, ale sprawa jest dosyć stara i pamięta jeszcze ministra Macierewicza. Być może coś się zmieniło od tamtego czasu.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:27

Co do Stunnera to chodzi o głowice naprowadzającą czyli seeker

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 09:17

A niby kiedy to Polska kupuje Stunnera?:)

czytelnik D24
niedziela, 25 lipca 2021, 13:06

A jest jakaś różnica w konstrukcji po za oczywistymi ulepszeniami w oprogramowaniu?

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 21:41

Zapewne spora, SkyCeptor ma miec wiekszy zasięg i byc pociskeim głownie OPL a Stunner to praktycznie czysty antybalistyk.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:26

Dowcip będzie jak MON wybierze AMRAAM-ER a PGZ nie podoła z transferem technologii i trzeba będzie kupić gotowe efektory od Raytheon

Lord Godar
niedziela, 25 lipca 2021, 15:43

Dowcip to będzie jak wybierzemy CAMM z transferem technologii i skończą się marzenia lobbystów o zakupie gotowych pocisków od Raytheona .

czytelnik D24
poniedziałek, 26 lipca 2021, 10:45

Jeżeli Raytheon zezwoli na produkcję w Polsce (nawet licencyjną) to czemu nie?

pugh
piątek, 23 lipca 2021, 00:42

Bardzo mi przykro ale nie ma żadnych konkretnych harmonogramów w kwestii Narwii. Tak wygląda jakby MON scedowało kwestię wyboru efektora na PGZ (deko dziwne ale walimnieto, byle szybko poszło bo w zasadzie opcja jest jedna). Ważna jest i Wisła i Narew (parę innych programów może nawet jeszcze bardziej, jak np Kaktus). Nie odrobimy 30 letnich zaległości ot tak, nawet mając nieograniczony budżet. To co najważniejsze - widzę że ocena sytuacji dociera do rządzących i coraz większej części świadomego społeczeństwa. W każdej chwili dam na Fundusz Obrony Narodowej - od serca, jak moi pradziadkowie, dziadkowie i rodzice. A jakby kto chciał starucha to strzelać umiem całkiem przyzwoicie - puchar na półce stoi.

Adam
sobota, 24 lipca 2021, 19:29

Dowcip będzie jak MON wybierze AMRAAM-ER i kwestie transferu technologii zrzuci na PGZ

SM
czwartek, 22 lipca 2021, 21:22

Jak to mówią wojsku - "Najlepiej wolniej".

Oplot
czwartek, 22 lipca 2021, 21:13

23 baterie, deciladowa ilość

Damian Wwa
sobota, 24 lipca 2021, 12:41

23 baterie (około 100wyrzutni) to lepsze niż 0 a z czasem nasycenie Narew może być Zawsze zwiększone

Hoze
piątek, 23 lipca 2021, 10:14

a ty byś chciał ile? 300? 23 baterie to około 100 wyrzutni czyli jakies 400 do 800 pocisków gotowych to wystrzelenia. Nasz ewentualny przeciwnik może wystawić na jednym odcinku 200-300 samolotów. Fantazja dobra rzecz ale bez przesady.

treebeard
piątek, 23 lipca 2021, 09:57

Jeśli terminologia jest konsekwentnie stosowana to 23 baterie oznacza 46 jednostek ogniowych. To byłoby więcej niż w poprzednim PMT gdzie planowano pozyskać 19 baterii.

jjjj
piątek, 23 lipca 2021, 09:42

Wojsko tyle chce

yar
piątek, 23 lipca 2021, 09:03

Co to znaczy "deciladowa" ?

piątek, 23 lipca 2021, 08:57

23 baterie to już poważna siła. Pewnie niewystarczająca, ale jednak nie defiladowa...

lopo
piątek, 23 lipca 2021, 08:14

chyba chlopcze nie zdajesz sobie spray ile to wyrzutni....

mat
piątek, 23 lipca 2021, 07:51

Jak dołożysz pieniądze to kupimy ile chcesz

Polak
piątek, 23 lipca 2021, 07:37

razy 6-sześć wyrzutni w baterii ,i mamy 138 wyrzutni ,jakby coś,tak dla przypomnienia,he he

C
piątek, 23 lipca 2021, 02:37

No tak, chciałbyś zapewne 1023 :D

luka
piątek, 23 lipca 2021, 02:34

Ty Chyba nie masz pojęcia o czym mówisz. Jedna bateria to nie jedna sztuka. Przykładowo w jednej baterii Patriota będzie 8 wyrzutni a na każdej po 12 rakiet, czyli w samej tylko pierwszej fazie Wisły, tj. dwóch bateriach będziemy mieli łącznie 16 wyrzutni z niemal 200 sztuk pocisków + cała masa innych pojazdów towarzyszących - a gdzie jeszcze 6 kolejnych baterii, gdzie już mówią, że to nie będzie wystarczające. W Narwi pewnie będzie podobnie, także 23 baterie to całkiem przyzwoita ilość.

pugh
piątek, 23 lipca 2021, 00:51

Ta, szału nie ma, ale to cholernie drogie zabawki. Ja to naiwnie widzę tak - Wisła ma ubić ewentualne głowice atomowe, a Narew to poziom np. Iskanderów, reszta to Poprady, Pilica, itp itd. Żelazna kopuła Izraela ubijała rakietki na poziomie Gradów (czyli naszych Langust a historycznie Katiusz). Tak, potrzebujemy kompleksowej obrony rakietowej i przeciwlotniczej. Nie kupimy tego w Biedrze, nie zmodernizujemy w rok i chciałbym aby działo się to szybciej ale nie mogę powiedzieć że niewiele się dzieje.

Fort
czwartek, 22 lipca 2021, 23:06

Za mała o 7

czwartek, 22 lipca 2021, 22:33

1 bateria sie minimum 4 wyrzutnie a czasem i szesc wiec nie taka defialdowa

Neon
czwartek, 22 lipca 2021, 22:19

Miało być chyba 18-19?

pol
czwartek, 22 lipca 2021, 22:16

Coooo... 23 baterie to ilośc defiladowa??? Buahahahahahahaha ! To defilada miałaby chyba kilkaset km :)

Davien
czwartek, 22 lipca 2021, 22:08

Rosyjska potęga jest na tyle silna, że nawet 46 baterii nie wystarczy. Przewaga ilościowa i jakościowa jest przygniatajaca, a do tego dochodzą inne czynniki, np. najlepsze na świecie, rosyjskie systemy WRE, nie mające jakiegokolwiek analoga, które sparaliżują wszystko w razie W.

Box123
niedziela, 25 lipca 2021, 18:14

Dlatego jedną z ważniejszych kwestii obok odpowiedniej ilości Wisły, narwii, homarow i czołgów, jest to żebysmy posiadali przynajmniej o 3 eskadry więcej samolotów v generacji

Davien
poniedziałek, 2 sierpnia 2021, 07:47

Box gadasz z moja kiepska kopia z Olgino:)

Jan Bober
piątek, 23 lipca 2021, 14:30

Zgadza się żeby pokonać Rosję na pewno nie wystarczy, ale żeby się bronić powyżej kosztów opłacalności już tak.

ruski stek bzdur...
piątek, 23 lipca 2021, 12:22

Przede wszystkim obsługujących ich rosjan marny podszywaczu...

Wojak
piątek, 23 lipca 2021, 11:43

Taa, oczywiście sarkazm tutaj był....he he

dearisto
piątek, 23 lipca 2021, 11:40

Tak jak w Syrii. Sparaliżowały się.

piątek, 23 lipca 2021, 11:28

Davien, ale to Ty czy ktoś się pod ciebie podszywa :-)

Davien
niedziela, 25 lipca 2021, 09:18

No jak na pierwszy rzut oka nie rozpoznałęś.....:)

Kamil
czwartek, 22 lipca 2021, 22:08

A gdzie program miecznik

Tweets Defence24