Reklama

Siły zbrojne

Nowe limity na wydatki reprezentacyjne wojska

Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2021
Uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości 2021
Autor. Fot. DGW

Resort obrony narodowej aktualizuje decyzję w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych. Sprawdzamy komu zaktualizowano i przyznano nowe limity.

Reklama

20 lipca w dzienniku urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano decyzję nr 100/MON, która wprowadza zmiany w obszarze wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych. 

Reklama

Czytaj też

Reklama

Nowelizacja dotyczy decyzji wydanej w 2014 roku. Warto podkreślić, że limity wydatków na cele reprezentacyjne i okolicznościowe ustalane są przez ministra zarówno dla osób bezpośrednio podległych w strukturze samego resortu, dyrektorów departamentów, biur i pełnomocników, kluczowych dowódców wojskowych, szefów wojskowych służb specjalnych, dowódców jednostek wojskowych jak i dowódców i wysokiej rangi oficerów pełniących służbę poza granicami państwa i w strukturach międzynarodowych. Limity uszeregowane są z uwzględnieniem zaszeregowania do stopni wojskowych – od generała po oficera młodszego. Niestety resort obrony nie opublikował tekstu jednolitego znowelizowanej decyzji. 

Czytaj też

Z nowelizacji decyzji możemy natomiast zorientować się jaki jest aktualnie poziom limitów podstawowych i dodatkowych na wybranych stanowiskach. Ogółem modyfikacje m.in. z uwagi na zmianę nazwy stanowiska oraz zmianę limitu dotyczą kilkunastu stanowisk, a w przypadku kolejnych kilkunastu przydzielone zostały nowe limity (zastępcy szefa Agencji Uzbrojenia, szefa i zastępcy szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, szefów zamiejscowych ośrodków CWCR).

Czytaj też

Czytaj też

Limity ujęte w nowelizacji:

 • I Zastępca/Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych – 10 000 zł;
 • Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – 26000 zł + limit dodatkowy 10 000;
 • Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni - 7 200 zł;
 • Dyrektor Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie - 3 600 zł;
 • Dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód - 10 000 zł;
 • Szef Sztabu Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód - 4 000 zł; 
 • Dowódca Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG - 5 000 zł; 
 • Szef Sztabu Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG - 3 000 zł; 
 • Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - 25 000 zł + dodatkowy 20 000 zł;
 • Zastępcy Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej - 3 000 zł;
 • Szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej - 2 500 zł;
 • Dyrektor Biura Ministra Obrony Narodowej - 2 700 zł;
 • Zastępca Dyrektora Biura Ministra Obrony Narodowej - 1 600 zł;
 • Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia - 1 600 zł;
 • Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - 8 000 zł;
 • Zastępca Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - 1 600 zł;
 • Szef mazowieckiego ośrodka / ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji - 3 500 zł.
Reklama

Komentarze

  Reklama