Reklama

Siły zbrojne

MON planuje utworzenie nowych garnizonów. Gdzie powstaną?

Żołnierz oddaje honory
Żołnierz oddaje honory
Fot. Fot. st. szer. Wojciech Król/CO MON

Resort obrony narodowej planuje kolejne zmiany organizacyjne i powołanie nowych garnizonów wojskowych. Projekt rozporządzenia trafił już do uzgodnień międzyresortowych. Sprawdzamy w jakich miastach zlokalizowane zostaną siedziby dowódców nowych garnizonów.

Reklama

6 lipca w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia  Ministra Obrony Narodowej w sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców.

Czytaj też

Nowe garnizony

Dokument, który trafił do uzgodnień międzyresortowych zawiera m.in. szczegółowe zadania dowódców garnizonów oraz Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz załącznik, w którym określono siedziby dowódców garnizonów oraz terytorialny zasięg ich właściwości. Zgodnie z założeniami projektu w całym kraju ma funkcjonować 106 garnizonów wojskowych, w tym dwa nowe – Biała Podlaska oraz Katowice. Ich aktualny i przewidywany stan osobowy i zasób infrastruktury pozwala na utworzenie w tym mieście osobnego garnizonu i tym samym odciążenie dowódcy garnizonu Siedlce, który dotychczas obejmował Białą Podlaską.

Czytaj też

Zasięg terytorialny i uzasadnienie

Garnizon Biała Podlaska swoim zasięgiem objąć ma właśnie to miasto oraz powiat bialski, a siedzibą dowódcy garnizonu zgodnie z założeniami resortu będzie Biała Podlaska. W uzasadnieniu wskazano, że utworzenie nowego garnizonu podyktowane jest rozpoczętym procesem formowanie pododdziałów 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 

Czytaj też

Zasięg właściwości dowódcy garnizonu Katowice obejmował będzie wg projektu miasta: Chorzów, Dąbrowę Górniczą, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Rudę Śląską, Sosnowiec, Świętochłowice oraz Tychy. Siedzibą dowódcy garnizonu będą oczywiście Katowice. Ministerstwo podkreśla, że utworzenie nowego garnizonu w rejonie Górnego Śląska pozwoli na właściwe reprezentowanie Sił Zbrojnych RP – region ten z uwagi na wysoką koncentrację miast, zabudowę oraz zagęszczenie skupisk ludzkich (2,5 – 3 miliona mieszkańców) wymaga aktualnie do obecnego garnizonu Bytom „ponadprzeciętnie o w stosunku do innych garnizonów wysokiego nakładu pracy i angażowanie sił i środków" do zabezpieczenia i realizacji zadań, w tym koordynacji procesów osiągania gotowości do podjęcia działań i przedsięwzięć mobilizacyjnych, współdziałania z administracją rządową i samorządami, współpracy z organizacji pozarządowymi i partnerami społecznymi, zapewnieniem wojskowej asysty honorowej uroczystości państwowych, wojskowych, patriotyczno-religijnych, w tym uroczystości pogrzebowych.

Czytaj też

Dodatkowym czynnikiem przemawiającym wg resortu obrony narodowej za utworzeniem garnizonu w stolicy Górnego Śląska jest trwający proces formowania 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To właśnie dowódcy tej brygady docelowo zostanie powierzona rola dowódcy garnizonu. 

Czytaj też

Zmiany w innych garnizonach

W związku z powstaniem dwóch nowych garnizonów zmniejszeniu ulegną obszary wchodzące w skład obecnych garnizonów Siedlce i Bytom. Przy okazji skorygowane zostaną również zasięgi sąsiadujących ze sobą garnizonów Gliwice i Tarnowskie Góry. Przeprowadzonych też zostanie kilka drobnych zmian formalno-porządkowych dotyczących siedzib dowódców garnizonów. Siedziba garnizonu Sochaczew zostanie zmieniona z Bielice na Kaźmierów ponieważ funkcję dowódcy tego garnizonu pełni dowódca 3.Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, która oficjalnie posługuje się prawidłowym adresem Kaźmierów 45. Siedzibą garnizonu Wesoła będzie Warszawa-Wesoła ponieważ Wesoła nie jest osobnym miastem i stanowi dzielnicę Warszawy. Garnizon Złocieniec zmieni formalnie swoją siedzibę z Budów na Złocieniec. Budów to zwyczajowa nazwa koszar i osiedla wojskowego, ale nie mają one odrębności administracyjnej i są w granicach administracyjnych miasta Złocieniec. Dodatkowo 2.Brygada Zmechanizowana, której dowódca jest dowódcą tutejszego garnizonu ma oficjalny adres w Złocieńcu przy ul. Czwartaków.

Zmianie ulegną również nazwy kilku garnizonów. Garnizon Kazuń zmieni nazwę na Nowy Dwór Mazowiecki. Dowództwo i sztab 2.Pułku Saperów już kilka lat temu zostało przeniesione do Nowego Dworu Mazowieckiego, a dowódca tego pułku jest dowódcą garnizonu. Garnizon Mosty zmieni nazwę na garnizon Goleniów, aby ujednolicić jego nazwę z nazwą powiatu, którego granice administracyjne w całości pokrywają się z granicami terytorialnego zasięgu właściwości dowódcy garnizonu. Rozporządzenie wprowadza dla garnizonu Osowiec nową nazwę garnizon Łomża. Siedzibę tego garnizonu przeniesiono do Łomży i funkcję jego dowódcy powierzono dowódcy 18. pułku Logistycznego, którego dowództwo i duża część pododdziałów tam stacjonuje.

Nowe rozporządzenie ministra obrony narodowej w stosunku do obecnie funkcjonującego aktualizuje również szczegółowe zadania dowódców garnizonów. Rozporządzenie to nie spowoduje zmian organizacyjnych w jednostkach i instytucjach wojskowych dyslokowanych na terenie kraju.

Komentarze (4)

 1. mc.

  Biała Podlaska - bardzo dobrze, ale... rozumiem że tereny wsi:Grabarka, Podszosa, Lisy, Wólka Plebańska, Krąglik, Dokudów Pierwszy i Drugi, Smolne Piece, Dubów, Wola Dubowska - zostaną WYKUPIONE pod kątem przyszłego poligonu dla powstającej jednostki ? A dla Tadeusza Żeleżny - nie istnieją jednostki bez stałych garnizonów. Pod namiotem możesz być na wakacjach, a sprzęt warty setki milionów złotych oraz żołnierze muszą być "przechowywani" w dobrych warunkach. A wojna nie zaczyna się z dnia na dzień.

  1. bc

   Poligon tam by wyszedł mega tylko że na osi Utrówka - Grabarka równolegle do linii kolejowej, te kilka niewielkich osad co jest w tym lesie można by wykupić a zabudowania by zostały w sam raz do ćwiczeń,

 2. Zawisza_Zielony

  Innymi słowy rozrost biurokracji postępuje naprzód, a z możliwościami bojowymi to jakoś tam będzie .....

  1. bc

   Raczej początek sprzątania bur... bałaganu.

 3. fefe

  @Tadeusz Zeleżny Oczywiście że tak > duża koncentracja wojsk to błąd, ale w czasie W....... a gdzie niby sprzęt i wojsko ma się podziać a czasach względnego pokoju? Plany to powinny być konkretne w czasach realnego zagrożenia > max rozproszenie a nie jeden wielki magazyn plus jeden cyrkon równa się wielka kupa gruzu......

 4. Tadeusz Żeleźny - analityk systemowy

  Stałe garnizony to duży błąd. Miejsce wojska jest na poligonach i w ciągłym ruchu, cały rok, by odwzorować maksymalnie warunki działań bojowych. Zresztą garnizony i składnice sprzętu to będą pierwsze cele uderzeń i sabotażu w razie W. Trzeba się przygotować na najgorszy scenariusz - a Rosjanie umieją wyciągać wnioski i dokonywać zasadniczych zmian. Nowoczesne WP to wojsko w rozproszeniu, w ruchu i na poligonach non-stop. Koniec z malowaniem trawy i symulowaniem kompetencji. Inaczej tylko utrwalimy patologie a la carska armia. Ma być skok kompetencji - a nie układów, biurokracji, politykierstwa i łatwej kariery bez wysiłku. Jak narzuci się ciężkie warunki i wymóg ciągłego budowania SPRAWDZANYCH na poligonie kompetencji - miernoty i politykierzy sami odejdą.