Armie Świata: Marynarka Wojenna Szwecji [DEFENCE24 TV]

22 lutego 2021, 10:52

Marynarka wojenna Szwecji to przykład bardzo skutecznie wdrożonej taktyki jeża. Szwedzkie siły morskie nie są więc w stanie samodzielnie zniszczyć Wojennomorskowa Fłota. Jednak zaatakowanie Szwedów może się dla Rosjan okazać bardzo kosztowne.

Jeż to niewielkie zwierzę, które fizycznie nie jest przygotowane do zaatakowania niedźwiedzia. Z kolei niedźwiedź pomimo swojej kilkaset razy większej wagi i siły, nie zaatakuje jeża, ponieważ wie, że może wtedy odnieść bardzo uciążliwe rany. Na bardzo podobnej zasadzie działa od dawna szwedzka marynarka wojenna. Jako jedna z niewielu na świecie została ona bowiem w sposób przemyślany przygotowana do operowania na konkretnym akwenie, w konkretnych uwarunkowaniach geopolitycznych i z zachowaniem pełnej samowystarczalności.

Wszystko to zostało zrobione przy systematycznie ograniczanym budżecie oraz braku akceptacji szwedzkich polityków na bardziej zdecydowane działania w odniesieniu do Rosji. Pomimo takich uwarunkowań, tworząc własną marynarkę wojenną, Szwedzi rozsądnie uwzględnili:

 • warunki klimatyczne panujące w Skandynawii,
 • cechy charakterystyczne północnego Morza Bałtyckiego,
 • ukształtowanie własnej linii brzegowej
 • oraz obecne i przyszłe zagrożenia.

Widać to zarówno w rodzaju i liczbie wykorzystywanych okrętów, jak i w przyjętej organizacji sił oraz taktyce działania. Taktyka ta zmieniała się oczywiście z czasem, jednak zawsze uwzględniała fakt, że 90% szwedzkiego importu i eksportu jest transportowana drogą morską. Dodatkowo wiadomo, że Rosjanie mogą zaatakować Szwecję: albo drogą lądową jednak wcześniej napadając na Finlandię lub Norwegię, albo realizując operację desantową.

To dlatego Szwedzi skupiali się przede wszystkim na samodzielnej obronie własnego wybrzeża, w ramach tzw. obrony totalnej oraz na ochronie morskich linii komunikacyjnych. Podejście to jednak zaczyna się zmieniać i od 2006 roku szwedzkie okręty zaczęły uczestniczyć w operacjach międzynarodowych:

 • działając m.in. u wybrzeży Libanu w ramach sił pokojowych ONZ
 • i u wybrzeży Rogu Afryki w ramach sił Unii Europejskiej.

Szwedzi biorą też aktywny udział w pracach i działaniach NATO.

image
Fot. www.forsvarsmakten.se

Marynarka wojenna jest jednym z czterech rodzajów sił zbrojnych Szwecji: poza wojskami lądowymi, siłami powietrznymi oraz gwardią narodową. Służy w niej około 2500 osób, z czego 500 to żołnierze wojsk obrony wybrzeża. Szwedzkimi siłami morskimi kieruje szef marynarki wojennej, którym obecnie jest kontradmirał Ewa Skoog Haslum. Podlegają pod nią trzy flotylle okrętów oraz pułk piechoty morskiej:

 • 1 Flotylla okrętów podwodnych stacjonująca w Karlskronie;
 • 3 Flotylla okrętów nawodnych stacjonująca w Karlskronie;
 • 4 Flotylla okrętów nawodnych stacjonująca w Musko i Berga oraz
 • 1 Pułk Piechoty Morskiej z główną bazą w Berga.
image

 Wykorzystywane w tej flocie okręty nawodne i podwodne zalicza się do stosunkowo małych – biorąc pod uwagę ich rozmiary, zanurzenie oraz wyporność. Często lansuje się z tego powodu pogląd, że tak wyposażona szwedzka marynarka wojenna to relikt Zimnej Wojny i nadchodzące programy modernizacyjne będą wprowadzały zasadnicze zmiany jeżeli chodzi o wielkość wprowadzanych jednostek pływających.

W rzeczywistości rezygnacja z lekkich krążowników, niszczycieli i fregat w latach siedemdziesiątych wcale nie musiała być błędem i dla realizacji zadań obronnych w szwedzkich warunkach, mniejsze okręty sprawdzają się równie dobrze,  a w bezpośredniej bliskości do Rosji nawet lepiej. Oczywiście wskazywano, że po tym „osłabieniu” szwedzkiej floty nawodnej, rosyjskie okręty podwodne penetrowały bezkarnie szwedzkie wody przybrzeżne mi.n. w 1981 i 2014 roku. Nie ma jednak żadnego powodu by sądzić, że obecność w bazach niszczycieli i fregat coś by w tej sytuacji zmieniła, np. całkowicie stopując agresywne działanie Rosjan.

Wojennomorskij Fłot korzystał by bowiem wtedy po prostu z innych sposobów działania i wykorzystywał do tego dogodny dla siebie moment. Dlatego jest mało prawdopodobne, że na kształt obecnie realizowanego w Szwecji programu modernizacji marynarki wojennej wpłynęła opinia o konieczności posiadania dużych jednostek pływających. Realizowane obecnie zmiany wydają się być bardziej wymuszane starzejącym się sprzętem  oraz dostępem do nowych technologii niż nagłym pojawieniem się jakiegoś nowego zagrożenia.

I właśnie te nowinki techniczne są cechą charakterystyczną szwedzkich sił morskich, które od lat są uznawana za najbardziej nowatorskie na świecie. Co więcej, większość tych nowych, a często rewolucyjnych rozwiązań jest opracowywana i produkowana w Szwecji pod konkretne uwarunkowania i zagrożenia. I jest to widoczne zarówno w przypadku okrętów podwodnych oraz nawodnych jak i jednostek brzegowych. I wszystko to zostało podporządkowane potrzebom szwedzkiego systemu obronnego.

Jeżeli więc celem miały być rosyjskie okręty to specjalnie pod ich wielkość oraz konstrukcję,  w Szwecji opracowano rakietę przeciwokrętową RBS-15, która lecąc nisko nad wodą może uderzać w cel ładunkiem bojowym o masie 200 kg. Pocisk ten przechodzi zresztą cały czas proces modernizacji  i obecnie proponowana jest już jego czwarta wersja. Co ważne, jest on naprowadzany radiolokacyjnie, co może być szczególnie ważne w złożonych warunkach hydrometeorologicznych północnego Bałtyku. Dodatkowo może być odpalany zarówno z samolotów, okrętów jak i wyrzutni brzegowych.

Jeżeli zagrożeniem dla okrętów na Morzu Bałtyckim stały się głównie pociski przeciwokrętowe oraz statki powietrzne (w tym drony), to w szwedzkim koncernie Saab opracowano całą rodzinę trójwspółrzędnych radarów okrętowych Sea Giraffe, które można dobrać do każdej wielkości okrętu dając dowódcom pełną świadomość sytuacyjną o sytuacji nawodnej i powietrznej.

image
Fot. www.forsvarsmakten.se

Jeżeli ilość wysepek nie pozwala na zabezpieczenie ich wszystkich garnizonami wojskowymi, to Szwedzi zaradzili temu wprowadzając innowacyjny rodzaj szybkich łodzi desantowo – szturmowych Stridsbåt 90, zdolnych do skrytego i błyskawicznego przerzucenia nawet dwudziestu jeden żołnierzy piechoty morskiej lub komandosów na dowolny skrawek lądu leżący na szwedzkich wodach terytorialnych.

Szwedzi mają w sumie aż 147 takich jednostek pływających, które z prędkością maksymalną 40 węzłów przy zanurzeniu 0,8 m mogą bez problemu przerzucić kilkuset żołnierzy praktycznie w każde miejsce. Stridsbot 90 mogą być również wykorzystywane do innych zadań jak chociażby do zwalczania okrętów podwodnych zrzucając bomby głębinowe. Ich wszechstronność i użyteczność okazała się tak duża, że skopiowali je Rosjanie, wprowadzając dla swoich potrzeb jak na razie siedemnaście łodzi desantowo-szturmowych projektu 03160 typu „Raptor”. Szwedzi również nie zamierzają z nich zrezygnować i pomimo, że ich dostawy zaczęły się jeszcze w latach dziewięćdziesiątych, to są one obecnie modernizowane do wersji Stridsbåt 90HSM.

image

W przypadku okrętów nawodnych, po wycofaniu ostatnich fregat i niszczycieli w latach siedemdziesiątych największymi jednostkami bojowymi szwedzkiej floty są korwety typu Visby o wyporności 640 ton i długości 72 m, których pięć wprowadzano do służby w latach 2002 – 2015. Są one doskonałym przykładem jak można podpasować konstrukcję jednostek pływających pod potrzeby obronne oraz charakter własnego wybrzeża, w przypadku Szwecji charakteryzującego się dużą ilością zatok i wysepek.

Szwedzi zbudowali więc okręty nawodne bardzo szybkie (ponad 35 węzłów), o niewielkim zanurzeniu (2,4 m) i całkowicie podporządkowane technologii stealth. Są one bardzo trudne do wykrycia przez systemy obserwacji oraz przez głowice samonaprowadzające na rakietach przeciwokrętowych – szczególnie w cieniu linii brzegowej. Visby mogą więc atakować z całkowitego zaskoczenia czyniąc ze szwedzkiego wybrzeża bardzo niebezpieczną redutę. Korwety te okazały się zresztą na tyle przydatne, że projekt nowych jednostek pływających, który ma w przyszłości je zastąpić, już został nazwany Visby drugiej generacji.

Podobne zadanie mają realizować dwa z wcześniej posiadanych czterech kutrów rakietowych typu Göteborg. One również dzięki swoim niewielkim rozmiarom (wyporność 425 ton, długość 57 m) i zanurzeniu 2 m, mogą z łatwością chować się za dużą ilością wysp i na wodach bardzo płytkich, by stamtąd, pod osłoną brzegu, atakować ewentualnego przeciwnika rakietami przeciwokrętowymi typu RBS-15.

Zresztą i w tym przypadku okręt nie tylko spełnia rolę pływającej wyrzutni pocisków „woda-woda”, ale również skutecznego środka do poszukiwania i zwalczania okrętów podwodnych. Doceniając wagę tych jednostek pływających Szwedzi realizują obecnie program ich modernizacji. Unowocześniane mają być m.in. takie elementy jak: system obserwacji, system dowodzenia i kierowania, system zwalczania okrętów podwodnych (z wprowadzeniem nowych torped ZOP) oraz system rakiet przeciwokrętowych (z wprowadzeniem pocisków nowej generacji).

Uzupełnieniem dla siedmiu najważniejszych, nawodnych okrętów bojowych jest grupa pomocniczych jednostek pływających, w skład której wchodzi: dziewięć okrętów przeciwminowych, trzynaście okrętów patrolowych, jeden okręt rozpoznawczy, jeden okręt wsparcia logistycznego oraz dwa okręty ratownicze – w tym „Belos”, wyspecjalizowany w ratowaniu zatopionych okrętów podwodnych.

Ważnym elementem sił obrony wybrzeża są wyrzutnie rakiet nadbrzeżnych, które mogą atakować pociskami RBS-15 cele nawodne nawet znajdujące się w odległości ponad 200 km od stanowiska ogniowego. Rakiety te mogą być również przenoszone przez szwedzkie samoloty bojowe znacząco zwiększając chroniony nimi akwen bez konieczności wysyłania głęboko na morze własnych okrętów rakietowych i przyśpieszając moment uderzenia w cel.

Bardzo ważną rolę w szwedzkim systemie obronnym pełnią okręty podwodne. Zgodnie z rekomendacjami tzw. „Białej księgi na temat szwedzkiej polityki bezpieczeństwa i rozwoju obrony wojskowej w latach 2021-2025”  liczba tej klasy jednostek pływających w Szwecji powinna w tym okresie wzrosnąć z obecnych czterech do pięciu, poprzez modernizację i aktywację trzeciego okrętu typu Gotland  oraz wprowadzenie dwóch nowych okrętów podwodnych typu A26.

Oznacza to wycofanie jedynego sprawnego okrętu podwodnego typu A17/ Södermanland, który zresztą planuje się sprzedać do Polski jako tzw. rozwiązanie pomostowe dla programu „Orka”. Wszystkie te, wspomniane powyżej jednostki zostały opracowane i były lub są produkowane w szwedzkiej stoczni w Kockums. Szwedzi popełnili przy tym wielki błąd godząc się na kupno tych zakładów stoczniowych przez konkurencję – niemiecki koncern TKMS. Jak się później okazało Niemcy nie tylko przejęli potencjalne rynki zbytu (przede wszystkim w Singapurze), ale o mały włos całkowicie nie zlikwidowali linii produkcyjnej okrętów podwodnych w Szwecji.

Na szczęście Szwedzi dostrzegli zagrożenie i w 2014 roku odkupili stocznię, która jako Saab Kockums już zdążyła przeprowadzić bardzo głęboką modernizację dwóch okrętów podwodnych typu A19/Gotland, jak również realizuje, choć nie bez problemów, budowę dwóch nowej generacji okrętów podwodnych typu A26/ Blekinge. Taki nacisk szwedzkiego rządu na utrzymanie floty podwodnej w przypadku tak małego kraju może dziwić, ale tylko w pierwszym momencie. Jak się bowiem okazuje to właśnie okręty podwodne dają Szwecji możliwość nie tylko bronienia się, ale również atakowania.

image
Fot. www.forsvarsmakten.se

 

Szwedzi wprowadzili bowiem do swojej marynarki wojennej jednostki, które zostały specjalnie przygotowane do działania na akwenie całego Morza Bałtyckiego i przez swoje możliwości bojowe są w stanie samodzielnie zablokować rosyjskie okręty w bazach Bałtijsk i Kronsztad. Wyciszenie, napęd niezależny od powietrza oparty na silniku Stirlinga, opracowany przez Szwedów okrętowy system walki oraz torpedy, to wszystko powoduje, że szwedzkie okręty podwodne były, są i najprawdopodobniej będą klasyfikowane jako najnowocześniejsze jednostki w swojej klasie.

Przekonali się o tym zresztą Amerykanie, którzy wypożyczyli w latach 2005-2007 jednego Gotlanda, chcąc przećwiczyć z nim swoje siły zwalczania okrętów podwodnych. Jak się jednak okazało ten klasyczny, a nie atomowy okręt podwodny, nie tylko był atakowany, ale sam skutecznie atakował wdzierając się m.in. w środek zespołu lotniskowcowego i ćwiczebnie torpedując lotniskowiec USS „Ronald Reagan”.

I nie miało tu żadnego znaczenia, że szwedzka jednostka miała tylko wyporność 1600 ton, ponieważ dzięki napędowi niezależnemu od powietrza mogła ona przebywać na tyle długo pod wodą, by skrycie, bez wynurzania,  podejść do rejonu działań. I to właśnie z tego powodu zneutralizowanie szwedzkich okrętów podwodnych przez rosyjską Flotę Bałtycką obecnymi siłami jest praktycznie niemożliwe i będzie wymagało zaangażowania o wiele większych sił i środków ZOP.

Wyporność szwedzkich okrętów podwodnych zostanie zresztą zwiększona o 300 ton na najnowszych jednostkach A26, które dodatkowo zostaną wyposażone w niespotykane gdzie indziej rozwiązania,  zwiększające ich skrytość działania i możliwości bojowe.

Do najbardziej nowatorskich zalicza się m.in.:

 • umieszczony na dziobie między wyrzutniami torpedowymi, cylindryczny, wielozadaniowy dok MMP, który ma średnicę większą niż 1,5 m i długość ponad 6 m oraz
 • zdalnie sterowane roboty podwodne działające w bezpośrednim kontakcie z okrętem matką.

I znowu wszystkie te rozwiązania zostały opracowane i są produkowane samodzielne przez Szwedów.

Oceniając pozytywnie szwedzką marynarkę wojenną nie można jednak zapomnieć o negatywnych ocenach, które np. wytkają Szwedom przypadki bezkarnego naruszania ich wód terytorialnych przez rosyjskie okręty podwodne czy też pozorowane ataki lotnictwa Rosji na Szwecję bez jakiegokolwiek przeciwdziałania. Zapomina się jednak o tym, że szwedzkim siłom zbrojnym udaje się te zdarzenia wykryć podczas, gdy u wybrzeży innych państw o nich nawet nie słychać.

Dzięki takim alarmom Szwedzi wiedzą, że muszą utrzymywać swoje siły zbrojne na odpowiednim poziomie i starają się to robić – przy okazji chroniąc inne dziedziny własnej gospodarki. Takie pokojowe podejście doprowadziło jednak do wielu złych decyzji, które znacząco osłabiły możliwości bojowe całych szwedzkich sił zbrojnych. Przykładem tego może być zgoda na oddanie stoczni Kockums, czy rezygnacja z rakietowych baterii nadbrzeżnych.

Po 2014 roku widać jednak wyraźną zmianę w podejściu do armii, czego bezpośrednią przyczyną było prawdopodobnie zajęcie ukraińskiego Krymu przez Rosję. Te zmiany polegały m.in. na rozpoczęciu modernizacji sił okrętowych, reaktywowaniu w 2016 roku rakietowych baterii nadbrzeżnych, które wycofano w 2000 roku oraz na powrocie do użytkowania wykutych w skałach schronów dla swoich okrętów nawodnych i podwodnych.

Nie trzeba było zmieniać tylko jednego. Szwedzka armia, w tym marynarka wojenna, była zawsze wyposażona w nowoczesny sprzęt, dobrze wyszkolona, a żołnierze - zmotywowani i dumni z tego co robią. Dodatkowo wszystko wskazuje na to, że pieniędzy na wojsko w Szwecji będzie jeszcze więcej. Wprowadzona w życie 1 lutego br. nowa ustawa o tzw. obronie totalnej na lata 2021-2025 zakłada bowiem zwiększenie wydatków budżetowych do poziomu półtora procent PKB w 2025 roku.

Automatycznie przełoży się to na zwiększenie liczebności personelu wojskowego, jak również podwojenie w 2021 roku z 4 do 8 tysięcy liczby szkolonych poborowych – powoływanych w ramach tzw. selektywnego poboru.

Krytykującym Szwedów warto więc przypomnieć, że w prawie czterokrotnie liczebniejszej Polsce z budżetem na wojsko w wysokości 2% PKB: z poboru w ogóle zrezygnowano, szkolenie rezerwistów nie zaspokaja w żadnym stopniu potrzeb wojsk operacyjnych, a liczebność armii zawodowej w lutym 2021 roku osiągnęła alarmujący poziom 106 tysięcy żołnierzy.

Porównanie zdolności Marynarki Wojennej RP ze szwedzkimi siłami morskimi wypada jeszcze gorzej.

KomentarzeLiczba komentarzy: 22
Górny Śląsk
czwartek, 4 marca 2021, 19:38

To wszystko nie ma znaczenia przy ataku jądrowym. Niestety takie są fakty i to samo dotyczy każdego kraju.

maciej
sobota, 3 kwietnia 2021, 19:41

To co proponujesz?likwidujemy konwencjonalne siły zbrojne i chowamy sie pod ziemię?

MR
poniedziałek, 1 marca 2021, 13:25

Artykuł ten określiłbym słowami dużo słów mało treści. Jest to pieśń pochwalna dla Szwedzkiej Marynarki Wojennej .Mam nadzieje że nie jest to zachęta dla polskich decydentów / polityków/ byśmy poszli tą samą drogą Fakty są takie Szwedzi posiadają stosunkowo silną flote podwodną .W/g mnie jest to trafnie opisane i nie będę nic dodawać Jeśli chodzi o flote nawodną to Szwedzi posiadają -5 korwet typu Visby uzbrojonych w 1x 57 działo rakiety RBs15 i wyrzutnie torped 400mm Zrezygnowano z montażu rakiet Umkhonto , przez co nie posiadają jakiejkolwiek obrony powietrznej bedąc bezbronnym celem dla przeciwnika .Kadłub małej wyporności / nieco ponad 600t/ dobry do chowania się za wysepkami a nie do operowania na otwartych akwenach zwykle wzburzonego Bałtyku. Jest on wykonany z włókien węglowych ,wytwarza małe pole magnetyczne , ale jest mało wytrzymały na ostrzał nie mówiąc o pływaniu w zalodzonych wodach. Może Szwedzi odkryli że jest ocieplenie klimatu ale nie jest to do końca prawda. Siłownia bardzo skomplikowana 2 silniki MTU oraz 4 turbiny/nawet przy wysokiej kulturze technicznej Szwedów musi być awaryjna/. Pokład dla helikoptera b.mały i wykorzystanie wątpliwe -2 korwety typu Goteborg /424t wyporności/ to nie żadne korwety to kutry rakietowe Szwedzi mają prawo nazwać to korwetą ale żaden znawca tematu wie że tak nie jest. -2 patrolowce typ Sztokholm /dawniej nazywane korwetami/ , o ile dobrze wiem pozostawiono rakiety RBs15/ więc są to kutry rakietowe. Autor pominął je zupełnie, I na tym kończą sie siły bojowe państwa o bardzo długiej granicy morskiej i absolutnie niewystarczające do obrony Z innych okrętów to - 5 niszczycieli min typ Koster , starych i wydaje się daleko im do naszego Kormorana.W artykule wymieniono 9 , ale 4 typu Styrso dawno przebudowano do innych celów. -Belos okręt ratowania załóg oopp Bez wątpienia duży i nowocześnie wyposażony. -Trosso okręt pomocniczy o bliżej nieokreślonym przeznaczeniu -Carlskrona dawny okręt szkolny obecnie patrolowiec OPV -okręt rozpoznawczy Szeroko opisywane jednostki desantowe CB90 to są szybkie motorówki desantowe .Nawisem mówiąc Meksyk zakupił w Szwecji pewną ilosc i na licencji buduje we własnych stoczniach. Wykorzystują je jedynie do ścigania handlarzy narkotyków Tak więc poza oopp jest to słabiutka Mar. Woj ,/oczywiście Polska Mar.Woj. również/ i naprawde nie nadaje się do przenoszenia na polski grunt co sugeruje Autor. Otwartych drzwi nie należy wyważać a brać przykład z innych państw bałtyckich .Niemcy wycofali wszystkie kutry rakietowe /40 szt/ Na Bałtyku mają 5 korwet podobnych do Slązaka ale z pełnym wyposażeniem ,teraz budują następne pięć .Wszystkie oopp Niemcy bazujA na Bałtyku /Ekenfiorde/ Pomijam fregaty niemieckie ale te stacjonują na Morzu Połnocnym. Duńczycy dawno wycofali swoje kutry rakietowe jako nieprzydatne , posiadają 3 duze fregaty plus 2 fregaty o nieco mniejszych możliwościach ,choć na tym samym kadłubie. Finlandia powoli kończy eksploatacje swoich małych okrętów rakietowych i buduje 4 korwety /z racji wielkości i uzbrojenia pełnowartościowe fregaty. Tak więc jest to nowoczesny trend wszystkich krajów i wielkim błędem byłoby popierać budowę małych okrętów które są reliktem dawnych czasów. Na koniec w wersji na You Tube film pokazuje okręty Szwedzkie na tle dużych okrętów jak duży francuski desantowiec L9015 Dixmude , L801 holenderski okręt dok , F157 belgijska fregata czy egzotyczna australijska fregata F157 Perth. Nie wiem czy celowo , czy przypadkowo ,jednak sprawia to wrażenie silnej mar woj Szwecji /oczywiście dla osób mniej obeznanych w temacie/

am
wtorek, 23 lutego 2021, 19:29

Kilka lat temu naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych oświadczył oficjalnie, źe Szwecja jest w stanie bronić się przed Rosją niecały tydzień.

PL
wtorek, 23 lutego 2021, 10:33

hmmm to dość ciekawe.. bo patrząc na rozlokowanie Rosji. Nie mogą sobie pozwolić na Alokacje calości na zachodzie lub w kierunku Szwecji. Bo w przypadky wojny ze Szwedami, mogą liczyć na reakcje innych państw, ponieważ to nie Ukraina w dość dużej części prorosyjska, to nie daleka Gruzja.. ..więc mogłoby się okazać, że Szwecja spuściła by dobre lanie Rosjanom XDDD

Antex
wtorek, 23 lutego 2021, 19:08

No, tak jak pod Połtawą w 1709 ... albo jak 100 lat później.

gliwiczanin
czwartek, 25 lutego 2021, 16:25

Nie bo będzie podobnie jak w czasie wojny Finlandii z ruskimi. Wtedy to milionowa armia ZSRR z 6500 czołgami i 3000 samolotami napadła na Finlandie, która dzięki dobrej strategii mając 330 tys żołnierzy, 80 czołgów, i 160 samolotów obroniła swoją niepodległość zadając Rosjanom olbrzymie straty. Podobnie będzie skutecznie, albo i lepiej się broniła się Szwecja, która nie jest sama. Szwedzi nie są w NATO, ale są istotnym krajem w Unii Europejskiej. Rosja to gigant na glinianych nogach, który straszyć tylko potrafi i napadać na małe oraz słabe kraje.

Hektor
poniedziałek, 22 lutego 2021, 19:17

Pewnie minister Błaszczak obejrzał ten film i dowiedział się, że największym zagrożeniem dla floty potencjalnego przeciwnika będą okręty podwodne, więc natychmiast dokonał zmiany priorytetów dla PMW i poinformował, że "Pierwszym zakupem dla Polskiej Marynarki Wojennej będą nie okręty podwodne Orka ani nawet „pomostowe” jednostki tej klasy. Pierwszym zakupem ma być okręt obrony wybrzeża Miecznik". Czyli jak zwykle, wydać jak najwięcej pieniędzy tak aby uzyskać jak najmniejszy efekt.

Ernst Stavro Blofeld
środa, 24 lutego 2021, 13:02

Najważniejszy jest efekt propagandowy! Ma być widać że rząd kupuje sprzęt i to sprzęt z najwyższej półki a nie jakieś OP co im na defiladzie tylko peryskop wystaje.

Arrius
wtorek, 23 lutego 2021, 00:55

U nas nikt nie myśli o relacji koszt/efekt, a to ważne gdyż budżet nienjest z gumy a braki są poważne.

Herr Wolf
wtorek, 23 lutego 2021, 10:17

Porównaj budżety...

Jabadabadu
poniedziałek, 22 lutego 2021, 18:38

Szanowny panie ministrze Błaszczak. W ramach samokształcenia (to się może przydać, a nie boli i nie zajmie dużo pana niezwykle cennego czasu) polecam lekturę tego artykułu. Proszę zapoznać się z przedstawioną tam morską doktryną obronną naszego północnego sąsiada oraz ze sposobem jej realizacji. Może wówczas zamiast holowników zamówi pan okręty podwodne (bo już ich nie mamy), jakiś system rozpoznania i wskazywania celów na Bałtyku (bo nie mamy żadnego) i parę jeszcze użytecznych, a przedstawionych w tej doktrynie "drobiazgów", co spowoduje, że obrona polskiego wybrzeża wogóle będzie możliwa (bo obecnie to fikcja). Z poważaniem (i bez nadziei na zrozumienie oraz realizację).

Swój
poniedziałek, 22 lutego 2021, 18:29

Chroniąc się za wyspami. To. Nie 39 helikoptery bez trudno znajdą takie jednostki i pa

MoD
wtorek, 23 lutego 2021, 01:32

No...szczegolnie przy takim lotnictwie i opl jakim dysponuje Szwecja to cokolwiek tam podleci.

Arrius
wtorek, 23 lutego 2021, 00:50

Jak dobre są helikoptery rosyjskie było widać w Syrii, gdzie je zestrzeliwano.

Monkey
poniedziałek, 22 lutego 2021, 22:27

@Swój: Te helikoptery nie zdążą dolecieć do tych korwet. Zostaną zestrzelone. To jest cały system obronny stworzony przez Szwedów.

autor
poniedziałek, 22 lutego 2021, 14:28

powinniśmy się nimi wzorować, okręty podwodne korwety rozbrajacze min trałowce i mniejsze okręty to jest flota idealna na bałtyk

Davien
wtorek, 23 lutego 2021, 14:35

To jeszcze zamówi pan wybrzeże jak w Szwecji.

Piotr ze Szwecji
poniedziałek, 22 lutego 2021, 13:57

Dziękuje Maksymilianowi Durze za dobrze przygotowany materiał o Szwedzkiej Flocie. Z zaznaczoną różnicą, że Szwedzka Flota jest w siłach zbrojnych Szwecji tym, czym Wojska Lądowe są w Polsce. Mam nadzieję, że dla wielu będzie ten materiał otwarciem szerokim oczu. Oczywiście z powodu braku skomplikowanego terenu na większości polskiego wybrzeża, Polska musi budować większe okręty, jak fregaty a nie korwety, które będą mogły same bronić się bez możliwości chowania się za lądem. Inaczej wskazywać należy podstawową zasadę dla okrętów MW Szwecji, czyli szybkość 35-40 węzłów, a nie prędkość statków handlowych jak to ma miejsce w polskich projektach. W Polsce brak zrozumienia czym są szybkie łodzie desantowe, jak Stridsbot-90 i jaki potencjał piechota morska daje obronie wybrzeża nawet w ZOP. Może Polska ma wystarczającą ilość brygad zmechanizowanych by zagwarantować garnizon na Helu, Mierzei Wiślanej i wyspie Wolin, lecz tego pułku piechoty morskiej, jest co Szwedom pozazdrościć nadal.

Extern
środa, 24 lutego 2021, 14:20

Ale oni mają te małe okręciki desantowe i tą piechotę morską bo muszą szybko docierać do odległych wysepek gdyż byłoby bez sensu na każdej wysepce trzymać mikroskopijny garnizon. Specyfika Polskiego teatru wojny jest zupełnie inna. Polsce grożą klasyczne uderzenia dużych pancernych związków taktycznych na generalnie znanych kierunkach, a nie mikro desanty morskie na rozsianych wysepkach wybrzeża. Więc akurat tu wzorowanie się na Szwedach nie jest dla nas. Bo co Hel będziemy odbijać przez desant z motorówek, czy może Krynicę Morską? Także pomysł że w naszych warunkach bliskości Kaliningradu jego lotnisk i rakietowych systemów brzegowych duża jednostka nawodna może się obronić przed uderzeniem lotnictwa i rakietowym jest mało realny. Na otwartych wodach i owszem, ale nie obok wrogiego lądu. Ten Miecznik jeśli powstanie, w razie W, trzeba będzie wycofać co najmniej do Kołobrzegu i do obrony tego wybrzeża na którego obronie nam właśnie zależy czyli okolic Trójmiasta się nie przyda.

Piotr ze Szwecji
czwartek, 25 lutego 2021, 19:33

Lepszym rozwiązaniem na polskim wybrzeżu z usianymi licznymi jeziorami i licznymi deltami rzecznymi jest amfibijny atak frontalny bwp1 przez szeroką zaporę wodną jak ten manewr na Anaconda 2020 na wycofującą się rosyjską brygadę piechoty morskiej? Ile to razy WP w ramach NATO ćwiczyło nie tylko obronę przed siłami z Kaliningradu/Królewca lecz też atak? Jak się to wszystko kończyło zawsze? Jeden kierunek ataku i obrony zieje dziurą, to Mierzeja Wiślana. To nie teren pod manewr zmechu, lecz piechoty morskiej, li w obronie czy w ataku. Zajęcie Gdańska i Gdyni z portami dla sił zbrojnych Rosji to będzie kwestia paru godzin. Hel można próbować odbijać zwykłymi motorówkami z lekką piechotą, lecz artyleria nie będzie z nich prowadziła ostrzału jak ze Stridsbot-90, a bez wsparcia ogniowego to taki szturm na siły pancerne piechoty morskiej Rosjan nie ma sensu. Pułkiem piechoty morskiej z doczepionym plot i artylerią, można by bronić Trójmiasta, Kołobrzegu, Szczecina, a nawet Torunia, Warszawy, czy Wrocławia i wszędzie gdzie w Polsce są rzeki i to bardziej skutecznie niż tymi 3 Miecznikami. 40 węzłów na morzu i rzece to król. Okręty morskie MW nigdy w historii nie wpłynęły na obronę Polski. Miecznik to przemysłowe koło ratunkowe dla stoczni i nic ponad. Eskorta gazowców podczas pokoju to nie obrona Polski w czasie wojny. ---------- Przesadzasz co do skuteczności wielkiego zgrupowania wojsk zmechanizowanych Ormian w starciu z wojskiem górskim Azerów (odpowiednik piechoty morskiej), czyli lekką piechotą wspartą dronami i artylerią z amunicją precyzyjną w Górskim Karabachu. Wielki związek taktyczny wojsk zmechanizowanych tak się całkowicie posypał z kretesem, że do obrony stolicy ledwie coś jedna kompania zmechu się przebiła i to formowana z rezerw. Wyspecjalizowana piechota Azerów (ćwiczona przez komandosów) idąc lasami rozwaliła cały południowy front pod nogami tego wielkiego związku taktycznego piechoty zmechanizowanej. Ormiański zmech tak zwiewał przed lekką piechotą Azerów przemykającą się przez lasy, że garaże garnizonowe stały pełne bwp, T-72, dział artyleryjskich i rakiet ppanc po skrzyniach. Teren jest królem! Polska to nie prosta równina, z próżnią na północ i na południe, a w środku prócz trawy nic. Zmech nie jest uniwersalnym wojskiem od wszystkiego i do wszystkiego. Niemcy ćwiczyli przez całą Zimną Wojnę elastyczną ruchomą obronę, by wyśmiać i wykpić wszelkie zalety wojsk zmechanizowano-pancernych Sowietów (w tym też LWP). Polska i Niemcy są w NATO i nadal żadne wnioski o zmechu i jak go łatwo można wymanewrować i wykosić w pień używając inteligentnie terenu równinnego w elastycznej obronie ruchomej? Ormianie rozumieli góry, więc trzymali Górski Karabach. Azerowie nauczyli się respektować teren górski i odbili Górski Karabach. Jedyny teren, który rozumie wielka koncentracja wojsk zmechanizowanych Polski to obawiam się jest tylko teren ich własnych garnizonów. Tylko wyjadą z nich to wojna będzie przegrana.

Herr Wolf
poniedziałek, 22 lutego 2021, 12:29

Komandor zapomniał albo nie wie że Szwedzi dysponują dwoma miniaturowymi OP.!

Tweets Defence24