Reklama

Siły zbrojne

Specjalności wojskowe do przeglądu

Seryjny moździerz Rak używany przez 12 Brygadę Zmechanizowaną. Fot. st. szer. Piotr Pytel/12 BZ
Seryjny moździerz Rak używany przez 12 Brygadę Zmechanizowaną. Fot. st. szer. Piotr Pytel/12 BZ

Resort obrony narodowej przedstawił w ubiegłym tygodniu projekty zmian w rozporządzeniach określających korpusy osobowe, grupy oraz specjalności wojskowe. Zmiany mają dotyczyć zarówno żołnierzy zawodowych, jak i żołnierzy w służbie przygotowawczej, kandydackiej i terytorialnej. Sprawdzamy jak szeroki jest zakres zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

18 czerwca w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekty dwóch rozporządzeń wprowadzających modyfikacje w zakresie specjalności wojskowych. Projekty wraz z uzasadnieniami udostępniono w serwisie legislacja.gov.pl – zmiany dotyczące żołnierzy zawodowych oraz zmiany dotyczące żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (m.in. służba przygotowawcza, służba kandydacka, terytorialna służby wojskowa oraz rezerwa).

Warto w tym miejscu zauważyć, że propozycje zmian w korpusach osobowych, grupach i specjalnościach wojskowych zaproponowano pół roku od wprowadzenia ostatnich zmian w tym zakresie (m.in. wprowadzenie korpusu osobowego wojsk obrony terytorialnej). Resort obrony narodowej wskazuje w uzasadnieniach, że zmiany są niezbędne i wynikają m.in. z wprowadzenia nowego uzbrojenia i sprzętu wojskowego – realizacja programu modernizacji sił zbrojnych oraz konieczności wprowadzenia ułatwień w zakresie przygotowania modeli przebiegu służby w poszczególnych korpusach i grupach osobowych (art. 35 ust. 3 ustawy z 1 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).

Korpusy osobowe bez zmian

Projekt nie przewiduje zmian w nazewnictwie obowiązujących korpusów osobowych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że aktualnie w siłach zbrojnych mamy dwadzieścia korpusów osobowych, a są to:

 • korpus osobowy wojsk lądowych;
 • korpus osobowy sił powietrznych;
 • korpus osobowy marynarki wojennej;
 • korpus osobowy wojsk specjalnych;
 • korpus osobowy wojsk obrony terytorialnej;
 • korpus osobowy łączności i informatyki;
 • korpus osobowy kryptologii i cyberbezpieczeństwa
 • korpus osobowy rozpoznania i walki radioelektronicznej;
 • korpus osobowy przeciwlotniczy;
 • korpus osobowy inżynierii wojskowej;
 • korpus osobowy obrony przed bronią masowego rażenia;
 • korpus osobowy logistyki;
 • korpus osobowy medyczny;
 • korpus osobowy wywiadu i kontrwywiadu wojskowego;
 • korpus osobowy żandarmerii wojskowej;
 • korpus osobowy sprawiedliwości i obsługi prawnej;
 • korpus osobowy duszpasterstwa;
 • korpus osobowy finansowy;
 • korpus osobowy wychowawczy;
 • korpus osobowy ogólny.

Zmiany w specjalnościach wojskowych

Pojawiają się natomiast zamiany w zakresie specjalności wojskowych polegające na usunięciu oraz wprowadzeniu nowych specjalności. I tak w korpusie osobowym wojsk lądowych utworzono nowe specjalności w grupie osobowej rakietowej i artylerii. W tym przypadku zmiany wynikają z wprowadzenia do jednostek wojskowych haubic oraz moździerzy samobieżnych (RAK i KRAB) z czym związana jest potrzeba utworzenia nowych specjalności dla oficerów, podoficerów i szeregowych.

Z kolei w korpusie osobowym sił powietrznych, w grupie osobowej inżynieryjno-lotniczej projekt zakłada wykreślenie specjalności wojskowych dla oficerów związanych z lotniczymi urządzeniami rozpoznania obrazowego i eksploatacją lotniczych urządzeń noktowizyjnych, w przypadku podoficerów: specjalności: eksploatacja lotniczych urządzeń rozpoznania obrazowego oraz eksploatacja lotniczych urządzeń noktowizyjnych, a w korpusie szeregowych specjalności wojskowych w zakresie obsługi lotniczych urządzeń rozpoznania obrazowego, obsługi maszyn i urządzeń lotniskowych, obsługi samolotowych urządzeń fotogrametrycznych, obsługi technicznej samolotów poddźwiękowych, obsługi technicznej samolotów naddźwiękowych i obsługi technicznej samolotów transportowych. W uzasadnieniu wskazano, że wykreślane specjalności wojskowe mają zostać zastąpione przez specjalności z korpusu osobowego rozpoznania i walki elektronicznej oraz korpusu logistyki.

W korpusie osobowym logistyki, w grupie osobowej transportu i ruchu wojsk dopisano nowe specjalności. Oficerowie - planowanie i organizacja transportu lotniczego, podoficerowie - eksploatacja i konserwacja urządzeń transportowych i przeładunkowych, organizacja i realizacja prac przeładunkowych w transporcie lotniczym i przygotowanie i przeładunek materiałów niebezpiecznych w transporcie lotniczym, szeregowi - eksploatacja i konserwacja urządzeń transportowych i przeładunkowych, obsługa urządzeń przeładunkowych w transporcie lotniczym i przygotowanie i przeładunek materiałów niebezpiecznych w transporcie lotniczym.

W tym samym korpusie, w grupie osobowej infrastruktury zmieniono dla oficerów nazwy specjalności wojskowych z energetyki na elektroenergetykę oraz z urbanistyki na planowanie przestrzenne. Zaproponowano w przypadku szeregowych wykreślenie specjalności wojskowej konserwacja urządzeń sanitarnych i zastąpienie jej przez specjalności funkcjonujące w cywilu – stolarz oraz betoniarz.

Zaproponowano także szereg zmiany w grupie osobowej komunikacji – korpus osobowy ogólny. W przypadku oficerów specjalność wojskową dziennikarstwo zastąpić ma specjalności rzecznik prasowy, a zarządzenie informacją zastąpi komunikacja strategiczna. W przypadku oficerów tej grupy dodano specjalność operacje informacyjne, a w przypadku podoficerów specjalność rzecznik prasowy. Jako uzasadnienie zmian wskazano na potrzebę funkcjonowania „profesjonalnej służby komunikacji”, postulując zmianę nazwy grupy osobowej z komunikacji społecznej na komunikację, co oznaczało będzie rozszerzenie zakresu pojęciowego o wszystkich specjalistów związanych z komunikacją zarówno w czasie pokoju jak i w czasie wojny. Resort obrony narodowej powołuje się w tym przypadku na potrzebę dostosowania do zasad przyjętych w NATO i zgrupowania operacji psychologicznych oraz informacyjnych w ramach jednej specjalności – komunikacja strategiczna.

Reklama
link: https://sklep.defence24.pl/produkt/wot-2025-b-xxi/
Reklama link: https://sklep.defence24.pl/produkt/wot-2025-b-xxi/

Termin i tryb wprowadzenia

Oba projekty rozporządzeń aktualnie są na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada, że nowe regulacje wejdą w życie z początkiem przyszłego roku i obejmą około trzech tysięcy żołnierzy zawodowy. Następnie kadrowcy przygotują zmiany w rozkazach i etatach jednostek organizacyjnych, w których jest już lub zostanie wprowadzony nowy sprzęt (samobieżne haubice i moździerze), w okresie przejściowym (do 31 grudnia 2022) wykreślą wskazane specjalności wojskowe w dokumentach etatowych, przygotują wykazy zmian do etatów jednostek organizacyjnych, przygotują ponowne wyznaczenia żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe zgodnie z obowiązującymi specjalnościami wojskowymi.

Reklama

Komentarze

  Reklama