Reklama

Siły zbrojne

Nowe zasady dla ubiegających się o służbę w obcym wojsku

Fot. Bundeswehr/Jana Neumann
Fot. Bundeswehr/Jana Neumann

9 grudnia do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej. Jakie zmiany zawiera ten projekt?

Temat jest ciekawy, ponieważ z roku na rok rośnie liczba zainteresowanych służbą w innych armiach i organizacjach wojskowych. Służbą taką zainteresowane są zarówno osoby, które nie są jeszcze żołnierzami i nie złożyły przysięgi wojskowej, jak i żołnierze rezerwy. Osobiście znam przypadki Polaków, którzy po zakończeniu służby w polskiej armii wyjechali np. do Stanów Zjednoczonych, Francji, Anglii lub Niemiec i po kilku latach powtórnie zainteresowali się służbą wojskową w jednej z sojuszniczych armii. Zatem nowelizacja przepisów na pewno zwróci ich uwagę. Dodatkowo Polacy są mile widziani jako potencjalni rekruci dla Bundeswhery, US Army, Legii Cudzoziemskiej czy British Army. 

Nowelizacja rozporządzenia

Resort właściwy do spraw wewnętrznych przedłożył do uzgodnień projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej. Dokument wraz z załącznikiem i uzasadnieniem udostępniono w serwisie legislacja.gov.pl.

Projekt zakłada zmianę obowiązującego obecnie wzoru wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej” stanowiącego załącznik do rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie trybu udzielania obywatelom polskim zgody na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej (Dz. U. poz. 438).

Jak wskazano w uzasadnieniu zmiana polega głównej mierze na ujęciu we wzorze nazwy dodatkowego dokumentu, który będzie wymagany jako kolejny załącznik do wniosku. Dodatkowo wprowadzono poprawki natury redakcyjnej np. zmianę wyrażenia „numer ewidencyjny Pesel” na „numer Pesel” oraz uaktualniono publikatory aktów prawa ujętych w treści rozporządzenia.

Nowym wymaganym załącznikiem do wniosku jest oświadczenie osoby wnioskującej, że nie jest ona ujawniona w „Krajowym Rejestrze Zadłużonych”. Zmiana ta wynika wprost z artykułu 25 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Dz. U. z 2019 r. poz. 55, z późn. zm.), który wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

Tytułem przypomnienia warto zaznaczyć, że zgodnie z art. 199d ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej udziela albo odmawia jej udzielenia minister właściwy do spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organów przez nich upoważnionych, z zastrzeżeniem, że obywatelom polskim będącym byłymi żołnierzami zawodowymi zgody udziela albo odmawia jej udzielenia Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zagranicznych lub organu przez niego upoważnionego.

Reklama
Link do produktu: https://sklep.defence24.pl/produkt/kompania-braci/
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama