Reklama

Siły zbrojne

Prezydent w Stalowej Woli. W tle „skorupiaki” i Rosomaki z ZSSW

Fot. Jerzy Reszczyński
Fot. Jerzy Reszczyński

Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent RP Andrzej Duda, wizytował Stalową Wolę, zaledwie 80-letnie miasto, które powstało jako największy ośrodek tworzonego od 1937 r. Centralnego Okręgu Przemysłowego. W mieście nie tylko kultywowane są tradycje COP, ale też funkcjonują przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej. Podczas konferencji prasowej spółka zaprezentowała swoje sztandarowe produkty, takie jak systemy artyleryjskie Rak, Krab i Kryl, a także transportery Rosomak z wieżami ZSSW.

Jednym z przedsiębiorstw kultywujących tradycję COP jest jeden z najmocniejszych filarów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Huta Stalowa Wola SA, sukcesorka powstałych w okresie budowy COP Zakładów Południowych. Spółka ta od lat realizuje najważniejsze dla modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP programów. W przeszłości była głównie dostawcą produkowanego na licencjach sprzętu artyleryjskiego, a następnie – także sprzętu inżynieryjnego. Obecnie jest też – dzięki świetnej współpracy z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami naukowymi i badawczymi – dynamicznym ośrodkiem prac badawczo-rozwojowych nad nowymi, rodzimymi rozwiązaniami technicznymi dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Spotkanie załogi HSW SA z Prezydentem RP odbyło się w hali montażu końcowego, w której odbywa się finalna faza produkcji wyrobów, jakie na zamówienie MON wytwarza i dostarcza wojsku HSW SA: elementów Dywizjonowych Modułów Ogniowych Regina z sh 155 mm Krab, wozami dowodzenia i dowódczo-sztabowymi WD/WDSz, oraz wozami amunicyjnymi WA i remontowymi WRUE), a także elementów Kompanijnych Modułów Ogniowych moździerza samobieżnego Rak z jednostkami ogniowymi M120K, wozami dowodzenia AWD, amunicyjnymi AWA i technicznymi AWRU.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

W HSW obecnie trwa praca przy – przewidzianej do dostarczenia do końca II kwartału br. pierwszej, złożonej m.in. z 8 sh Krab, baterii DMO Regina drugiego seryjnego (a trzeciego w ogóle) modułu dywizjonowego. Dwa wcześniej wyprodukowane przez Hutę Stalowa Wola DMO Regina są na wyposażeniu 11. Mazurskiego PA w Węgorzewie i 5. Lubuskiego PA w Sulechowie. Trwają też prace przy pierwszym z dwóch KMO Rak, dodatkowo zamówionych przez MON 11 października (w październiku 2018 r. HSW SA w terminie zakończyła wyposażanie w nowy sprzęt, zakontraktowany w 2016 r., ośmiu KMO Rak), które zostaną dostarczone w latach 2020 i 2021.

„Dla nas to wielki zaszczyt gościć Pana Prezydenta w Hucie Stalowa Wola. To doniosłe wydarzenie w historii naszego zakładu, jest to druga wizyta głowy państwa w naszym przedsiębiorstwie, gdzie pierwszą był Prezydent Mościcki. Po raz pierwszy mieliśmy sposobność zapoznać Pana Prezydenta 
z wkładem Stalowej Woli w budowę potencjału polskiego przemysłu obronnego (…). Jesteśmy jednym z najważniejszych polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych produkujących zaawansowane systemy artyleryjskie na potrzeby polskich Sił Zbrojnych. Szukamy dalszych możliwości, by się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze produkty odpowiadające na rosnące potrzeby żołnierzy

Bartłomiej Zając, prezes Zarządu Huty Stalowa Wola SA

Ponadto HSW SA realizuje dla SZ RP ważną część programu Wisła (ukończony został obiekt, w którym jeszcze w tym roku rozpocznie się produkcja wyrzutni M903 dla systemu Patriot), program Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk, pierwszej od podstaw skonstruowanej w Polsce bezzałogowej wieży bojowej ZSSW-30 (obecnie trwają badania kwalifikacyjne, w których uczestniczą obydwa prototypy tego systemu) dla KTO Rosomak i przyszłego NPBWP Borsuk oraz samobieżnej haubicy 155 mm na podwoziu kołowym Kryl.

image
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

W zakładzie trwają również produkcja maszyn inżynieryjnych UMI 9.50 i SŁ-34C, remonty oraz dostawy części zamiennych dla wielu typów sprzętu, wcześniej wyprodukowanego dla Wojska Polskiego w HSW (ISM Kroton, UMI 9.50, SŁ-34C, sh 2S1 Goździk, moździerze M98, Transportery Rozpoznania Inżynieryjnego TRI). Huta Stalowa Wola jest także jedynym właścicielem spółki Jelcz, będącej głównym dostawcą taboru ciężarowego dla potrzeb MON i dostawcą podwozi wykorzystywanych jako nośniki wielu wyspecjalizowanych typów sprzętu wojskowego (stacji radiolokacyjnych, wyrzutni rakietowych, węzłów łączności, cystern i in.) oraz współwłaścicielem spółki AUTOSAN.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Prezydent Andrzej Duda wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami kierownictwa PGZ oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapoznał się m.in. z rozbudowaną i zmodernizowaną lufownią, najnowszym kompleksem produkcyjnym ze zrobotyzowaną linią spawalniczą do wytwarzania korpusów pojazdów opancerzonych, laboratorium badań RTG z komorą do prześwietleń wielkogabarytowych konstrukcji spawanych oraz jedną z największych w Polsce frezarką bramową do obróbki wielkogabarytowych elementów produkcyjnych. Prezydent RP z zainteresowaniem przyjął informację o zaawansowaniu kolejnej inwestycji, jaką jest kompleks produkcyjny przeznaczony do produkcji elementów systemów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej w ramach programu Wisła. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP zaprezentowano także będący w trakcie badań prototyp NP BWP Borsuk.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Huta Stalowa Wola SA w ostatnich 2 latach zainwestowała blisko 70 mln zł w rozwój parku technologicznego, budowę nowych obiektów przemysłowych oraz we własne laboratoria i urządzenia badawcze, oraz testowe.

Andrzej Duda wyznał, że jest pod wielkim wrażeniem zaprezentowanych mu obiektów produkcyjnych spółki i jej potencjału technicznego, technologicznego i kadrowego, a także wysokich kwalifikacji, ambicji i determinacji pracowników, za których sprawą spółka zdolna jest podejmować się i realizować najpoważniejsze wyzwania.

Jesteście dzisiaj Państwo jednym z najważniejszych podmiotów dostarczających nowoczesne ciężkie wyposażenie bojowe dla polskiego wojska. Ogromnie się cieszę, że program modernizacji polskiej armii, o którym tyle razy mówiliśmy i który napotykał na tyle różnych przeszkód, wreszcie jest realizowany i jest realizowany także, czy może przede wszystkim, właśnie tutaj w Stalowej Woli z tak wielkim powodzeniem.

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP

Tłem dla wystąpienia Prezydenta Rzeczypospolitej były m.in. sztandarowe wyroby HSW SA: sh. 155 Krab (pierwszy egzemplarz sh Krab z podwoziem wyspawanym i obrobionym mechanicznie już na nowej, zrobotyzowanej linii spawalniczej i obróbczej w HSW) i Kryl, samobieżny moździerz M120 Rak na podwoziu gąsienicowym oraz  dwa prototypowe egzemplarze  ZSSW-30, zaimplementowane na KTO Rosomak – te same, które są przedmiotem trwających badań kwalifikacyjnych. W hali montażu Prezydent RP mógł zobaczyć także będące w różnych fazach zaawansowania systemy wieżowe sh Krab z drugiego seryjnego DMO Regina, a także wozy dowodzenia WD i WDSz i wozy amunicyjne WA dla pierwszej baterii.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

HSW SA, warto przypomnieć, w latach 2016-2019 dostarczyła SZ RP m.in. 66 samobieżnych moździerzy automatycznych 120 mm Rak, 48 samobieżnych haubic 155 mm Krab, 60 innych pojazdów artyleryjskich i towarzyszących oraz sporą liczbę innych wyspecjalizowanych wyrobów, np. inżynieryjnych, wykonała remonty kilkudziesięciu sztuk różnych pojazdów dla potrzeb wojska.

Sukces Huty Stalowa Wola jest efektem wieloletniej, strategii konsekwentnie realizowanej przez Zarząd. Inwestycje w park maszynowy, podnoszenie kompetencji pracowników, rygorystyczny reżim technologiczny gwarantujący terminowość i jakość dostaw przekładają się na doskonałe wyniki i kolejne zamówienia kierowane do zakładu przez Siły Zbrojne RP. Dążymy do tego, by wszystkie spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej podążały drogą sukcesu, wyznaczoną przez HSW S.A., a jej gwarantem jest stabilność i długoterminowe zamówienia

Witold Słowik, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Bezpośrednio po kilkudziesięciominutowej wizycie w Hucie Stalowa Wola SA, Prezydent Andrzej Duda dokonał otwarcia wystawy „Od COP do Gospodarki 4.0” – Stalowa Wola 2020. Wystawa, ogłoszona jako „prestiżowe, ogólnopolskie wydarzenie gospodarcze 2020 roku”, zorganizowana w nowo wybudowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA hali produkcyjnej o powierzchni 12 tys. m kw., nawiązuje do idei Powszechnych Wystaw Krajowych, prezentowanych w okresie międzywojennym we Lwowie, Krakowie i – po raz ostatni w 1929 r. – w Poznaniu. Ideę tych ekspozycji Prezydent RP Andrzej Duda postanowił wskrzesić w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości. Celem ówczesnych Wystaw było „pokazać potencjał i siłę polskiej gospodarki”, i podobny cel postawili sobie organizatorzy stalowowolskiego projektu.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Na wystawie zaprezentowało się ponad 70 firm z całego kraju. Decyzją Prezydenckiej Kapituły Gospodarczej do ekspozycji zakwalifikowano te, których produkty wyróżniają się innowacyjnością, nowoczesnymi rozwiązanymi, ale również nawiązują do tradycji polskich producentów. Obecna była, oczywiście, m.in. HSW SA (zaprezentowała m.in. sh Krab oraz Pojazd Minowania Narzutowego Baobab), oraz spółki MISTA (producent m.in. kołowych transporterów opancerzonych Oncilla). Zaprezentowały się również inne spółki, powiązane z sektorem produkcji zbrojeniowej, których wiele zlokalizowano na terenach COP, a także z przemysłem lotniczym. Obecna była także ze swoim stanowiskiem ekspozycyjnym Grupa WB.

Swoje stoiska miało wiele zlokalizowanych w Stalowej Woli firm, składających się na największe obecnie w Europie skupisko zakładów specjalizujących się w przetwórstwie stopów z metali lekkich (felgi samochodowe, odlewy ciśnieniowe dla przemysłów silnikowego, lotniczego i kosmicznego). Celem tak pomyślanej wystawy było wyeksponowanie obecnego potencjału gospodarczego stalowowolskiego ośrodka przemysłowego.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Wydarzenie miało charakter wystawy otwartej dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i regionu, dla których przygotowano wiele atrakcji o charakterze edukacyjno-rozrywkowym (planetarium, fotobudka, stanowisko budowania rakiet, rzeźbienie w soli, pokazy wytopu szkła, warsztaty ekologiczne, stoisko interaktywne z drukarką 3D, czy fascynujący pojedynek mistrza lutowania z robotem lutowniczym).

Uzupełnieniem ekspozycji były panele „Od COP do Gospodarki 4.0” z udziałem m.in. przewodniczącego Kapituły PWG, przedsiębiorców oraz naukowców i samorządowców Podkarpacia, oraz gospodarczy pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej i Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Reklama

Komentarze (34)

 1. Analityk inż. MAZUR

  Mnie się to bardzo podoba ten Rak, Krab i Kryl, widzę że polaki film będzie kręcił następną część filmu dla widzów " Czterej Pancerni i koza". A numery proponuję nadać i nazwę Rudy 102. No naprawdę tyle ton żelaza i 1 lufa jak zapałka, żeby się tylko nie wygła jak pojadą przez las jakiś. Ogólnie to pali 450 litrów na 100 km, aż strach się bać, a na polu walki przewidywany czas do zniszczenia to 20 minut. To trzeba mieć gest by na dwadzieścia minut wojny produkować za takie pieniądze tyle genialnych rozwiązań. a może "MIŚ" 2 część będą produkować?

 2. Wojmił

  Obecnie rządząca ekipa zawiodła... zawód ten jest ogromny... i wskutek ich nieudolności i wskutek nadziei jakie rozbudzili wcześniej krytykując poprzedników... oni są tylko ciut lepsi od poprzedników... przynajmniej pod naciskiem wypadków decydują się na jakieś zakupy lecz dalekie są one od dobrego wykonania i dobrych cen... odczucie tego zawodu jest ogromne i powszechne i nie zmienią tego słowa, kolejne programy i działania trolli (także tutaj) którzy różnymi sposobami starają się to odmienić....

  1. bbbbb

   Poprzednicy kupili 140 Leopardów, podwozie do Kraba, zwarli umowy na kilkadziesiąt śmigłowców i Patrioty. Obecni kupili kila śmigłowców i zawarli umowę na Patrioty. Raczej więc ciut gorsi.

  2. Wasko

   Ciut lepsi?? Jedyny pierwszy budżet bez deficytu odkąd istnieje IIIRP.. a ty piszesz ciut lepszy... W 5 lat odbudować to co zostało zniszczone albo sprzedane za grosze nie jest łatwo.

  3. Wawiak

   Podwozie Kraba to dzieło kierownictwa HSW. Bez ich działania nic by nie było. Zasługa Siemoniaka jest tu dokładnie żadna.

 3. Tough

  Rosomak z zssw30 wygląda naprawdę dobrze. Na bokach widać dodatkowe panele pancerza. O ile wyjdzie a wyjdzie to nie mamy sie czego wstydzić

  1. A

   Pewnie po bokach tam gdzie inni dają pancerz tu chowa się pianka wypornościowa

 4. kd12

  No i dobrze, że Prezydent odwiedził zakłady które produkują nowoczesną broń. Która ciągle jest rozwijana, bez ograniczeń, przez polski przemysł. Narzekaczom tylko napiszę przykład: modernizacja Leo 2A4, czyli specyfikacja techniczna na każda śrubkę i podkładkę, albo od producenta za Odrą z krocie. Ale mnie interesuje Kryl, co z nim ?

  1. Marek1

   A KTO podpisał tak kaleczną umowę z Rhm, że możliwe jest różne interpretowanie połowy paragrafów ?? Oczywiście się imiennie NIE dowiemy, bo byłby obciach dla niekompetentnych gamoni z "dobrej zmiany". A z Krylem ... NIC. W projekcie budzetu MON na 2020r nie ma o nim ani słowa. Tak samo jak o Narwi, Orce, Pustelniku,Karabeli, Kruku, itd. itd ...

  2. Nemo

   O drugim etapie Wisły też ani słowa,będziemy mieli 2 baterie Patriot do pokazania na paradzie a w razie wojny rozstawi się jedną baterię na Żoliborzu a drugą osłoni jakieś lotnisko żeby mały książę mógł bezpiecznie uciekać z kraju

  3. maksio maxio

   Tacy sami geniusze, którzy podpisywali umowy z dostawcą wież dla Rosomaka, z producentem Spike'ów. Nie będę mnożył przykładów, szanowny Pan jest doskonale zorientowany w temacie.

 5. Wojciech

  W latach 2016-2019 dostarczyła SZ RP m.in. 64 samobieżne moździerze automatyczne 120 mm Rak, a nie 66. 8 modułów po 8 moździerzy to 64 sztuki.

  1. Jaro

   Plus dwa cwiczebne wszysto sie zgadza

  2. Wojciech

   Nie ma żadnych ćwiczebnych. Wszystkie szkolenia załóg były realizowane przez HSW a nie przez CSAiU.

  3. Wojciech

   Nie zmyślaj. SCAiU NIE DYSPONUJE ani jednym Rakiem.

 6. Taka prawda !

  Nie mamy nic swojego ...

  1. 123

   tak myslac nikt nic swojego ne ma ;) mercedesy poskladane z francuskich i chionskich czesci, F35 produkowany po calym swiecie...

  2. Jol

   Moja firma zaopatruje swoją produkcją w Polsce wszystkie europejskie firmy samochodowe. Ponad 70 % komponentów do produkcji pochodzi z Polski. Wiem co mówię. O czym ty piszesz ?

  3. Wystarczy

   Musimy? Bez np. produktów z mojej firmy żaden Mercedes nie wyjedzie z fabryki. Produkuję też dla BMW, PSA, Forda, grupy VW.

 7. Nasz rodzimy przemysł powinien być dostawcą systemów NARWI

  Gdyby to nasz rodzimy przemysł był dostawcą systemów Narwi to było by coś --- efektor zakupić i po pełnym transferze technologi do kraju produkować w kraju analogicznie do Rosomaka (patri) ---- MBDA Camm-ER

  1. Grredo

   Nasz przemysł musi być takim dostawcą w programie Narew, żeby nie groziło odcięcie całej opl jedną decyzją lub jednym głosowaniem w kongresie.

  2. Marek1

   Ludzie przestańcie bredzić - Narew jest zablokowana od lat i NIC się tu nie zmienia. "Geniusze" z MON czekają na swój fetysz IBCS i na tym są całkowicie zafiksowani. Teraz dodatek doszedł zakup(w ciemno) F-35 i o Narwi możecie sobie tylko pomarzyć.

  3. Greedoo masz rację

   Dokładnie tak masz rację

 8. Bolesław Bolec

  Holownik Bolko ma genealogiczne pochodzenie od holownika Bolka. Taki siekierą wyrąbany a wyholował nas na najgorsze płycizny i mielizny...

 9. R

  Na jednym zagranicznym forum pokazaly sie tez slajdy z prezentacji nowej Loary na podwoziu koreanczyka, 35mm instalowanych na Rosmoaku, Jeclczu 6x6 i radarow, fajnie by bylo gdyby cos z tego w koncu wyszlo.

  1. Nemo

   Loara raczej wizja Loary nowej generacji na podwoziu Koreańczyka była prezentowana na MSPO w roku 2016 i jak widzimy naszemu MON taki sprzęt jest nie potrzebny,wolą odmalować trupa o nazwie Szyłka

  2. R

   "MON taki sprzęt jest nie potrzebny" jak i wielle innego niestety.

 10. asf

  Szkoda, że w artykule tak mało było na temat Borsuka i ZSSW-30. Jak przebiegają te programy? Na jakim są etapie? Kiedy szczęśliwe finały w obu tych programach? Czy informacje na powyższe tematy pojawiają się tylko przy okazji kolejnych edycji MSPO? PS. O Krylu też coś ostatnio nie słychać?

  1. KaiOS

   Jest napisane. Przechodzą proces kwalifikacyjny

  2. dropik

   Borsuk jeszcze daleko, ale już zrobił kilkanaście tys km. ZSSW już działa i to dobrze (jak na nas to bardzo dobrze) więc zapewne w tym lub przyszłym roku wejdzie do produkcji o ile mon zamówi. Jeśli nie zawalą obsługi klienta to powinni się znaleźć klienta za granicą.

  3. asf

   To widziałem. Tylko o tych badaniach wież kwalifikacyjnych to już od dawna słychać i niewiele z tego wynika.

 11. Aaa

  Stalowa Wola jeszcze ani jednego kraba sama nie zrobiła wszystkie są z Korei

  1. Profesor

   Problemy z czytaniem ze zrozumieniem? Przecież a artykule jest to wyraźnie wskazane że zrobiła.

 12. Dax

  Czy wieża ZSSW jest wyposażona w karabin maszynowy?

  1. Profesor

   tak, sprzężony

 13. sża

  A tych "borowików" nie dało się trochę bardziej wmieszać w tłum? Bo na zdjęciach wygląda, jakby Pan Prezydent składał wizytę w Afganistanie czy Iraku, a nie w zaprzyjaźnionym zakładzie w Polsce...

 14. Box123

  Priorytety na 2020 to powinno być: 1) Narew z pełnym transferem technologii na camm i camm-er 2) II etap wisly 3) podpisanie umowy na spolonizowanie czołgu K2 (dodatkowy pancerz 65t, wzmocniony silnik żeby zachować dynamikę, podwójna wyrzutnia rakiet przeciwpancernych tak jak ma to być w borsuku) tak żeby z produkcją ruszyć w 2022/23 roku (80sztuk rocznie) Dodatkowe: 1) doprowadzenie do konca kryla (dodatkowe trzecie i/lub czwarte drzwi w kabinie; wysuwanie i chowanie podpór z wnętrza pojazdu z pomocą komer umieszczonych koło nich, z których obraz byłby widoczny z miejsca kierowcy - to on uruchamial by wysuwanie od razu po dojechaniu na miejsce i kontrolował chowanie, kiedy załoga po oddaniu ostatniego strzału biegła by do kabiny: pełen automat ładowania) 2) modernizacja wszystkich poprzednich wersji langust do Langusty II

  1. Dropik

   narew najprawdopodobniej bedzie oparta AIM-120 i tyle w temacie transferu techologii. Wszystko dla Amerykanów

  2. Marek1

   1. Narwi NIE ma w budżecie MON na 2020. Oglądałem całe posiedzenie SKON poświęcone budżetowi i NIE było tam słowa o realizacji Narwi. Blokada programu trwa w najlepsze - brawo MON. 2. Na Wisłę wydaliśmy do tej pory ponad 8,5 mld PLN, póki co bez jakiegokolwiek realnego efektu dla obrony powietrznej Kraju. 3. Na SKON nie padło nawet słowo o pozyskaniu K2, brak również finansowania, więc projekt zdechł. Mówiono o opóźnieniach w modyfikacji T-72 i całkowitym wstrzymaniu modernizacji Leopardów A4 do stand. A4PL(WP miało otrzymać w 2018r. 7 szt., a w 2019 - 56 szt zmodernizowanych A4PL) - NIE otrzymało ani 1 sztuki. 4. Kryl - brak finansowania. 5. Langusta 2 - brak finansowania. Ps. Sugeruję jednak zaprzestać niemądrych marzeń i powrócić do skrzeczącej i kiepskiej rzeczywistości.

  3. KaiOS

   A ta jest taka że już płacimy za coś czego nie ma (Wisła) a jeżeli będzie to nie wiele tego i pod kontrolą USA. Homar czyli Himars jest do bani- Mało wszystkiego. F-35 to będzie wisienka na torcie beznadziejnosci tego rządu. Niemniej o ile zrealizują to co zapowiadają w związku z tym co HSW może dać oznaczać to będzie jedyny plus na koncie tych władz

 15. podatnik

  właściwie tło niezłe ale wizyta czysto propagandowa, choć wieża ze Spikem to taki współczesny MIŚ

  1. wert

   Powiedz to ludziom których odwiedził odwiedza i odwiedzał będzie. Z dwu różnych miejsc usłyszałem:" to jest nasz prezydent super że przyjechał"

  2. dropik

   Pewnie , że fajnie ale fajniej by było, by nie firmował polityki która grozi poważnymi konsekwencjami dla przyszłości Polski. No ale najważniejsze żeby było fajnie. To samo mówią żołnierze WOT. Jak nie jest fajnie to kapryszą i grożą , że odejdą

  3. Marek1

   powtórz ten post jeszcze ze 300 razy, choć NIE zmieni to katastrofalnej sytuacji w skansenie p/t WP.

 16. Name

  Będziemy potrzebowali dużo "owoców morza" z HSW!

 17. MAZUR

  A mnie podobają się takie kurtuazyjne wizyty. Prezesi stają na baczność, chwalą się swymi osiągnięciami, a teraz może jescze większe działo zbudują, jaką wielką maja halę produkcyjną, tam zmieści się czołg jak stodoła, a lie żelaza i stali, huta odżyje, na 3 zmiany będa pracować, bo jak Prezydent drugi raz przyjedzie to pokażą mu nowy '' Miś" Barei.

  1. Gospodarskie wizyty jak za tow Gierka nic nie wnoszą do takich zakładów Brakuje tylko trawy malowanej na zielono

 18. Emeryt Polak

  Uff jak różowo ! Takiej reklamy Dudy nie powstydziły by się inne prawicowe media.

 19. olo

  Jelcz już dawno powinien produkować pojazdy dla straży pożarnej i leśnictwa. Nadal nie uruchomiono produkcji mostów, silników, skrzyń biegów. Niestety w zakresie samochodowym można powiedzieć, że nic się nie dzieje. Autosan też nie ruszył - wielu przewidywało, że zostanie pozyskana licencja na auto terenowe i produkcja ulokowana właśnie tam. Potrzeba inwestycji i licencji bez silników, skrzyń biegów czy własnych mostów jesteśmy tylko montownią uzależnioną od dostaw głównych części. Jeśli takie zakupy mają mieć sens to teraz gdy są zamówienia, a nie gdy już ich nie będzie na takim poziomie.

  1. dropik

   uwierzyłeś w bajki , a tymczasem w PGZ i innych miejscach działa karuzela stanowisk bo ciągle znajduje się ktoś mniej kompetentny kto może być prezsesem bo z zawodu nim jest. PGZ właśnie przechodzi do MSP wiec za chwilę zaczną sie wymiany prezesów na nowych.

 20. Gort

  Wolałbym nie nawiązywać do okresu międzywojennego. Społeczeństwo chorowało, elity balowały, a politycy wszystko co mogli to zawalili. Dlaczego nikt nie zapisze, że brak integracji z produktami WB i zapalenie programów amunicji obniża skutecznie efektywność produktów HSW? Program Borsuk potrzebuje pieniędzy po to by ruszyć z produkcją i następnymi wersjami.

  1. wert

   Wszystkim było ciężko. Polsce szczególnie. I wojna cofnęła nas o całą generacje a mimo to nadrabiała szybko czas. Przeciętny dochód robotnika w 1938 to 50% anglika 60% niemca 80% francuza. Porownasz dzis? II RP zawaliła jedną sprawę, motoryzację, ale sieć "dróg" trochę ich usprawiedliwia

 21. zxxc

  specjalistom od wizerunku HSW podpowiem tylko, że lufa Raka nie powinna być wymierzona w Prezydenta RP. Mnie ten widok drażni

  1. Dropik

   wyłącz radzieckie myślenie. W czasach PRL-u czołgi na pomnikach musiały być skierowane na Zachód bo tak chciał rosyjski niedziewdź

 22. bankster z City

  Do Bartek 1: Gdyby nie ten, który to powiedział, żyłbyś dziś w najbiedniejszym kraju Europy, przy którym Rumunia była rozwiniętym krajem przemysłowym - z takiego pułapu bowiem startowaliśmy na przełomie lat 60 i 70. Przez 10 lat Polska podwoiła swój dochód narodowy, a ze sprzedaży wówczas zbudowanych zakładów, którą prowadzono od czasu transformacji w sposób rabunkowy i częstokroć sporo poniżej realnej wartości, SP uzyskał więcej niż wynosiło zadłużenie pod koniec lat '80 - czyli kiedy było już podwojone o odsetki, których nie spłacano od 1981 roku. Nie byłoby Orlenu, Lotosu, większej części KGHM, Huty Katowice, większości elektrowni, CMK, sporej części obecnej oferty rynku mieszkaniowego i wielu innych rzeczy. Łykasz propagandę jak papkę. Tymczasem transformacja Polski w ówczesnym okresie do dziś jest wykładana na wielu uczelniach świata, między innymi w LSoE jako przykład szybkiego i udanego skoku cywilizacyjnego w krajach o gospodarkach wschodzących. Przeprowadzonego nie przez niedouczonego partyjniaka, jak każe wierzyć propaganda, ale młodych profesjonalistów w dziedzinie ekonomii pod kierunkiem prof. Pawła Bożyka. Warto zauważyć, że projektu przerwanego na wskutek interwencji towarzyszy radzieckich, którym nie w smak była szybko rosnąca gospodarczo, coraz bardziej uniezależniająca się od Moskwy i otwarta na Zachód Polska.

  1. dropik

   już w 1974-5 roku ta gospodarka padała na pysk.

  2. wert

   Póki linie kredytowe były otwarte gospodraka PRyLu pełzała do przepaści a potem zrobiła wielki krok naprzód. Bożek był dobrym ekonomistą ale socjalistyczna rzeczywistość znacznie lepsza

 23. On

  Piekna flaga! Naprawde ladny akcent.

 24. Wiesiek

  To bardzo dobrze, że jest zakład produkujący w miarę nowoczesną broń ale politycy lubią pławić się w czyimś sukcesie i przypisywać sobie wszystkie zasługi.

  1. Kordian

   Ale w tym przypadku sukces PIS-u na tym polu jest niepodważalny.

  2. Łukasz

   A czyj to sukces, no powiedz, dzięki komu jest ten sukces?

  3. PL

   Możesz wyjaśnić proszę w jakim sensie? Jedną dobrą decyzję na pewno podjęli - nie wtrącali się. Nie zepsuli tego. Większość tego co jest tam produkowane jest efektem prac z przed pojawienia się obecnej władzy.

 25. Huciany

  Huta nie pokazała nowej lini produkcji podwozi ze słynną frezarka bramową Czyżby nie chodziła Bravo my

  1. Ciekawy

   Wypisywałeś już banialuki o frezarce. Tymczasem w niniejszym artykule stoi jak byk, że zademonstrowano podwozie do Kraba zrobione przez HSW od A do Z przy użyciu tej frezarki właśnie.

  2. SW

   Po pierwsze pokazała, a po drugie nie chodzi lecz pracuje.

  3. fgdfghgfhdg

   Chyba nie doczytałeś artykułu. Jak niechodzi, jak wyspawali już pierwszego Kraba.

Reklama