Siły zbrojne

Prezydent w Stalowej Woli. W tle „skorupiaki” i Rosomaki z ZSSW

Fot. Jerzy Reszczyński
Fot. Jerzy Reszczyński

Zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent RP Andrzej Duda, wizytował Stalową Wolę, zaledwie 80-letnie miasto, które powstało jako największy ośrodek tworzonego od 1937 r. Centralnego Okręgu Przemysłowego. W mieście nie tylko kultywowane są tradycje COP, ale też funkcjonują przedsiębiorstwa branży zbrojeniowej. Podczas konferencji prasowej spółka zaprezentowała swoje sztandarowe produkty, takie jak systemy artyleryjskie Rak, Krab i Kryl, a także transportery Rosomak z wieżami ZSSW.

Jednym z przedsiębiorstw kultywujących tradycję COP jest jeden z najmocniejszych filarów Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Huta Stalowa Wola SA, sukcesorka powstałych w okresie budowy COP Zakładów Południowych. Spółka ta od lat realizuje najważniejsze dla modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP programów. W przeszłości była głównie dostawcą produkowanego na licencjach sprzętu artyleryjskiego, a następnie – także sprzętu inżynieryjnego. Obecnie jest też – dzięki świetnej współpracy z wojskowymi i cywilnymi ośrodkami naukowymi i badawczymi – dynamicznym ośrodkiem prac badawczo-rozwojowych nad nowymi, rodzimymi rozwiązaniami technicznymi dla potrzeb Sił Zbrojnych RP.

Spotkanie załogi HSW SA z Prezydentem RP odbyło się w hali montażu końcowego, w której odbywa się finalna faza produkcji wyrobów, jakie na zamówienie MON wytwarza i dostarcza wojsku HSW SA: elementów Dywizjonowych Modułów Ogniowych Regina z sh 155 mm Krab, wozami dowodzenia i dowódczo-sztabowymi WD/WDSz, oraz wozami amunicyjnymi WA i remontowymi WRUE), a także elementów Kompanijnych Modułów Ogniowych moździerza samobieżnego Rak z jednostkami ogniowymi M120K, wozami dowodzenia AWD, amunicyjnymi AWA i technicznymi AWRU.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

W HSW obecnie trwa praca przy – przewidzianej do dostarczenia do końca II kwartału br. pierwszej, złożonej m.in. z 8 sh Krab, baterii DMO Regina drugiego seryjnego (a trzeciego w ogóle) modułu dywizjonowego. Dwa wcześniej wyprodukowane przez Hutę Stalowa Wola DMO Regina są na wyposażeniu 11. Mazurskiego PA w Węgorzewie i 5. Lubuskiego PA w Sulechowie. Trwają też prace przy pierwszym z dwóch KMO Rak, dodatkowo zamówionych przez MON 11 października (w październiku 2018 r. HSW SA w terminie zakończyła wyposażanie w nowy sprzęt, zakontraktowany w 2016 r., ośmiu KMO Rak), które zostaną dostarczone w latach 2020 i 2021.

„Dla nas to wielki zaszczyt gościć Pana Prezydenta w Hucie Stalowa Wola. To doniosłe wydarzenie w historii naszego zakładu, jest to druga wizyta głowy państwa w naszym przedsiębiorstwie, gdzie pierwszą był Prezydent Mościcki. Po raz pierwszy mieliśmy sposobność zapoznać Pana Prezydenta 
z wkładem Stalowej Woli w budowę potencjału polskiego przemysłu obronnego (…). Jesteśmy jednym z najważniejszych polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych produkujących zaawansowane systemy artyleryjskie na potrzeby polskich Sił Zbrojnych. Szukamy dalszych możliwości, by się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze produkty odpowiadające na rosnące potrzeby żołnierzy

Bartłomiej Zając, prezes Zarządu Huty Stalowa Wola SA

Ponadto HSW SA realizuje dla SZ RP ważną część programu Wisła (ukończony został obiekt, w którym jeszcze w tym roku rozpocznie się produkcja wyrzutni M903 dla systemu Patriot), program Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty Borsuk, pierwszej od podstaw skonstruowanej w Polsce bezzałogowej wieży bojowej ZSSW-30 (obecnie trwają badania kwalifikacyjne, w których uczestniczą obydwa prototypy tego systemu) dla KTO Rosomak i przyszłego NPBWP Borsuk oraz samobieżnej haubicy 155 mm na podwoziu kołowym Kryl.

image
Fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP

W zakładzie trwają również produkcja maszyn inżynieryjnych UMI 9.50 i SŁ-34C, remonty oraz dostawy części zamiennych dla wielu typów sprzętu, wcześniej wyprodukowanego dla Wojska Polskiego w HSW (ISM Kroton, UMI 9.50, SŁ-34C, sh 2S1 Goździk, moździerze M98, Transportery Rozpoznania Inżynieryjnego TRI). Huta Stalowa Wola jest także jedynym właścicielem spółki Jelcz, będącej głównym dostawcą taboru ciężarowego dla potrzeb MON i dostawcą podwozi wykorzystywanych jako nośniki wielu wyspecjalizowanych typów sprzętu wojskowego (stacji radiolokacyjnych, wyrzutni rakietowych, węzłów łączności, cystern i in.) oraz współwłaścicielem spółki AUTOSAN.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Prezydent Andrzej Duda wraz z towarzyszącymi mu przedstawicielami kierownictwa PGZ oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapoznał się m.in. z rozbudowaną i zmodernizowaną lufownią, najnowszym kompleksem produkcyjnym ze zrobotyzowaną linią spawalniczą do wytwarzania korpusów pojazdów opancerzonych, laboratorium badań RTG z komorą do prześwietleń wielkogabarytowych konstrukcji spawanych oraz jedną z największych w Polsce frezarką bramową do obróbki wielkogabarytowych elementów produkcyjnych. Prezydent RP z zainteresowaniem przyjął informację o zaawansowaniu kolejnej inwestycji, jaką jest kompleks produkcyjny przeznaczony do produkcji elementów systemów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej w ramach programu Wisła. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych RP zaprezentowano także będący w trakcie badań prototyp NP BWP Borsuk.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Huta Stalowa Wola SA w ostatnich 2 latach zainwestowała blisko 70 mln zł w rozwój parku technologicznego, budowę nowych obiektów przemysłowych oraz we własne laboratoria i urządzenia badawcze, oraz testowe.

Andrzej Duda wyznał, że jest pod wielkim wrażeniem zaprezentowanych mu obiektów produkcyjnych spółki i jej potencjału technicznego, technologicznego i kadrowego, a także wysokich kwalifikacji, ambicji i determinacji pracowników, za których sprawą spółka zdolna jest podejmować się i realizować najpoważniejsze wyzwania.

Jesteście dzisiaj Państwo jednym z najważniejszych podmiotów dostarczających nowoczesne ciężkie wyposażenie bojowe dla polskiego wojska. Ogromnie się cieszę, że program modernizacji polskiej armii, o którym tyle razy mówiliśmy i który napotykał na tyle różnych przeszkód, wreszcie jest realizowany i jest realizowany także, czy może przede wszystkim, właśnie tutaj w Stalowej Woli z tak wielkim powodzeniem.

Andrzej Duda, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP

Tłem dla wystąpienia Prezydenta Rzeczypospolitej były m.in. sztandarowe wyroby HSW SA: sh. 155 Krab (pierwszy egzemplarz sh Krab z podwoziem wyspawanym i obrobionym mechanicznie już na nowej, zrobotyzowanej linii spawalniczej i obróbczej w HSW) i Kryl, samobieżny moździerz M120 Rak na podwoziu gąsienicowym oraz  dwa prototypowe egzemplarze  ZSSW-30, zaimplementowane na KTO Rosomak – te same, które są przedmiotem trwających badań kwalifikacyjnych. W hali montażu Prezydent RP mógł zobaczyć także będące w różnych fazach zaawansowania systemy wieżowe sh Krab z drugiego seryjnego DMO Regina, a także wozy dowodzenia WD i WDSz i wozy amunicyjne WA dla pierwszej baterii.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

HSW SA, warto przypomnieć, w latach 2016-2019 dostarczyła SZ RP m.in. 66 samobieżnych moździerzy automatycznych 120 mm Rak, 48 samobieżnych haubic 155 mm Krab, 60 innych pojazdów artyleryjskich i towarzyszących oraz sporą liczbę innych wyspecjalizowanych wyrobów, np. inżynieryjnych, wykonała remonty kilkudziesięciu sztuk różnych pojazdów dla potrzeb wojska.

Sukces Huty Stalowa Wola jest efektem wieloletniej, strategii konsekwentnie realizowanej przez Zarząd. Inwestycje w park maszynowy, podnoszenie kompetencji pracowników, rygorystyczny reżim technologiczny gwarantujący terminowość i jakość dostaw przekładają się na doskonałe wyniki i kolejne zamówienia kierowane do zakładu przez Siły Zbrojne RP. Dążymy do tego, by wszystkie spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej podążały drogą sukcesu, wyznaczoną przez HSW S.A., a jej gwarantem jest stabilność i długoterminowe zamówienia

Witold Słowik, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Bezpośrednio po kilkudziesięciominutowej wizycie w Hucie Stalowa Wola SA, Prezydent Andrzej Duda dokonał otwarcia wystawy „Od COP do Gospodarki 4.0” – Stalowa Wola 2020. Wystawa, ogłoszona jako „prestiżowe, ogólnopolskie wydarzenie gospodarcze 2020 roku”, zorganizowana w nowo wybudowanej przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA hali produkcyjnej o powierzchni 12 tys. m kw., nawiązuje do idei Powszechnych Wystaw Krajowych, prezentowanych w okresie międzywojennym we Lwowie, Krakowie i – po raz ostatni w 1929 r. – w Poznaniu. Ideę tych ekspozycji Prezydent RP Andrzej Duda postanowił wskrzesić w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości. Celem ówczesnych Wystaw było „pokazać potencjał i siłę polskiej gospodarki”, i podobny cel postawili sobie organizatorzy stalowowolskiego projektu.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Na wystawie zaprezentowało się ponad 70 firm z całego kraju. Decyzją Prezydenckiej Kapituły Gospodarczej do ekspozycji zakwalifikowano te, których produkty wyróżniają się innowacyjnością, nowoczesnymi rozwiązanymi, ale również nawiązują do tradycji polskich producentów. Obecna była, oczywiście, m.in. HSW SA (zaprezentowała m.in. sh Krab oraz Pojazd Minowania Narzutowego Baobab), oraz spółki MISTA (producent m.in. kołowych transporterów opancerzonych Oncilla). Zaprezentowały się również inne spółki, powiązane z sektorem produkcji zbrojeniowej, których wiele zlokalizowano na terenach COP, a także z przemysłem lotniczym. Obecna była także ze swoim stanowiskiem ekspozycyjnym Grupa WB.

Swoje stoiska miało wiele zlokalizowanych w Stalowej Woli firm, składających się na największe obecnie w Europie skupisko zakładów specjalizujących się w przetwórstwie stopów z metali lekkich (felgi samochodowe, odlewy ciśnieniowe dla przemysłów silnikowego, lotniczego i kosmicznego). Celem tak pomyślanej wystawy było wyeksponowanie obecnego potencjału gospodarczego stalowowolskiego ośrodka przemysłowego.

image
Fot. Jerzy Reszczyński

Wydarzenie miało charakter wystawy otwartej dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców miasta i regionu, dla których przygotowano wiele atrakcji o charakterze edukacyjno-rozrywkowym (planetarium, fotobudka, stanowisko budowania rakiet, rzeźbienie w soli, pokazy wytopu szkła, warsztaty ekologiczne, stoisko interaktywne z drukarką 3D, czy fascynujący pojedynek mistrza lutowania z robotem lutowniczym).

Uzupełnieniem ekspozycji były panele „Od COP do Gospodarki 4.0” z udziałem m.in. przewodniczącego Kapituły PWG, przedsiębiorców oraz naukowców i samorządowców Podkarpacia, oraz gospodarczy pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej i Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Komentarze