Reklama

Siły zbrojne

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych ma nowego komendanta

Autor. Dowództwo Generalne RSZ

Dowództwo Generalne RSZ poinformowało, że Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu pożegnało swojego dotychczasowego Komendanta płk dypl. Krzysztofa Kubę. Obowiązki Komendanta Centrum objął dotychczasowy zastępca ppłk Rafał Matera.

Reklama

W komunikacie Dowództwa Generalnego RSZ czytamy, że Inspektor Wojsk Lądowych generał dywizji Maciej Jabłoński przyjął meldunki zdania i objęcia obowiązków Komendanta Centrum w imieniu Dowódcy Generalnego RSZ. W uroczystości uczestniczył Szef Sztabu Generalnego generał Rajmund T. Andrzejczak. Wśród zaproszonych gości byli także poprzedni Komendanci z Inspektorem Szkolenia DG RSZ generałem brygady Piotrem Kriese na czele, dowódcy innych jednostek Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele władz miasta, instytucji, stowarzyszeń, bliscy współpracownicy i żołnierze Centrum oraz przyjaciele i rodziny bohaterów wydarzenia.

Reklama
Autor. Dowództwo Generalne RSZ
Reklama

Przed ceremonialnym przekazaniem obowiązków Komendanta Centrum głos zabrał generał dywizji Maciej Jabłoński, który przybliżył przebieg służby odchodzącego do rezerwy pułkownika Krzysztofa Kuby oraz obejmującego obowiązki Komendanta podpułkownika Rafała Matery. Po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, przekazaniu proporca rozpoznawczego Komendanta CSWLąd i dokonania wpisu w Księdze Pamiątkowej głos zabrał Szef Sztabu Generalnego generał Rajmund T. Andrzejczak następnie Wojewoda Wielkopolski Pan Michał Zieliński oraz marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

Czytaj też

Pułkownik Krzysztof Kuba zdobywał szlify oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu w latach 1987 – 1991. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 6. pułku zmechanizowanym, a następnie w 13. Brygadzie Zmechanizowanej, obejmując kolejno stanowiska dowódcy plutonu i dowódcy kompanii czołgów. W 1997 roku został skierowany na studia do Akademii Wojskowej w Brnie w Republice Czeskiej, które ukończył w 1999 roku. Swoją drogę zawodową kontynuował obejmując kolejno stanowiska: starszego oficera operacyjnego w dowództwie 1. Dywizji Zmechanizowanej, a potem szefa szkolenia i dowódcy batalionu zmechanizowanego w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej.

Autor. Dowództwo Generalne RSZ
Autor. Dowództwo Generalne RSZ

W latach 2007 –  2012 był starszym specjalistą Oddziału Bazy Szkoleniowej w Dowództwie Wojsk Lądowych, a w latach 2013 – 2018 pełnił służbę na stanowisku Szefa Wydziału Planowania  i Analiz w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Uczestniczył w misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie międzynarodowych sił stabilizacyjnych w Republice Iraku jako Szef Zespołu Doradczo-Szkoleniowego. Od 15 stycznia 2018 roku był zastępcą Szefa Sztabu ds. Operacyjnych w Dowództwie 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej w dniu 1 lipca 2020 roku objął obowiązki Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

Czytaj też

Dowództwo Generalne opisuje, że Podpułkownik Rafał Matera zdobywał szlify oficerskie w Wyższej Szkole Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu w latach 1996 –2000. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w Poznaniu najpierw w WSO im. Stefana Czarnieckiego, a następnie CSWLąd pełniąc zadania na różnych stanowiskach takich jak: dowódca plutonu w kompanii czołgów, kierownik grupy zabezpieczającej, wykładowca, komendant ośrodka szkolenia, kierownik cyklu szkolenia ogniowego, dowódca batalionu oraz szef wydziału dydaktycznego.

Autor. Dowództwo Generalne RSZ

W roku 2013 ukończył Wyższy Kurs Taktyczno-Operacyjny na Akademii Obrony Narodowej, w 2017 kurs dowódców batalionów na Akademii Sztuki Wojennej. Od  4 stycznia 2021 roku pełni obowiązki zastępcy  Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego.

Źródło: Dowództwo Generalne RSZ

Czytaj też

Reklama

Komentarze

    Reklama