Reklama

Siły zbrojne

Air-Pol dostarczy spadochrony desantowe i ratownicze

Zestaw L-2 Kadet + AZ-95M / Fot. AIR-POL
Zestaw L-2 Kadet + AZ-95M / Fot. AIR-POL

Inspektorat Uzbrojenia poinformował o zakończeniu negocjacji warunków umowy na sprzęt spadochronowo-desantowy. Zamówienie o wartości niemal 4,5 mln złotych ma zostać zrealizowane do 30 listopada tego roku.

Wykonawcą zamówienia będzie firma AIR-POL sp. z o.o., która ma dostarczyć sprzęt ratowniczy w postaci: 72 spadochronów ratowniczo-siedzeniowych S-4, 39 spadochronów szkolno-treningowych L-2 Kadet, 158 sztuk plecakowych spadochronów ratowniczych SK-94 i 52 spadochronów zapasowych AZ-95M. Oprócz tego zamówienie obejmuje sprzęt spadochronowo-desantowy: 50 zasobników towarowych ZT-100 i 300 uprzęży zasobnika osobistego UZO-100.

Dokładna wartość zamówienia, jak czytamy w Dzienniku Urzędowym UE, to 4 426 869,11 PLN plus VAT. O zakończeniu negocjacji warunków umowy IU poinformował w ogłoszeniu o dobrowolnej przejrzystości ex ante. Po upływie terminu określonego przepisami będzie mogła zostać podpisana umowa. AIR-POL sp. z o.o. został wybrany z uwagi na to, że jest wyłącznym dostawcą tych wyrobów, już eksploatowanych w Siłach Zbrojnych RP, a wprowadzenie innego sprzętu powodowałoby nieproporcjonalnie duże trudności m.in. logistyczne i szkoleniowe, zachodzą więc przesłanki do wznowienia dostaw zgodnie z odpowiednimi przepisami. Spadochron ratowniczy siedzeniowy S-4 stanowi indywidualny środek wyposażenia personelu latającego, służący do bezpiecznego opuszczenia samolotu/śmigłowca w sytuacjach awaryjnych, stosowany na samolotach M-28 Bryza oraz śmigłowcach Mi-2, Mi-8, Mi-17, Mi-24, SW-4 i W-3.

Reklama
Reklama

Spadochron szkolno-treningowy L-2 KADET jest przeznaczony do szkolenia podstawowego personelu latającego i treningu skoczków spadochronowych w Siłach Powietrznych, i stosowany jest na samolotach transportowych i śmigłowcach. Z kolei spadochron zapasowy AZ-95M jest przeznaczony do wykonywania skoków w komplecie ze spadochronem typu L-2 KADET. Jego przeznaczeniem jest ratowanie skoczka w przypadku całkowitego lub częściowego nieotwarcia się spadochronu głównego w czasie skoku. Spadochron ratowniczy plecowy SK-94 jest przeznaczony dla personelu latającego, wykonującego loty na samolotach transportowych i śmigłowcach, w celu opuszczenia statku powietrznego podczas sytuacji awaryjnych.

Jeżeli chodzi o zamawiany sprzęt desantowy, to uprząż zasobnika osobistego UZO-100 jest przeznaczona do wykonywania skoków z ładunkiem o masie do 100 kg i umożliwia opasanie ładunku w autonomicznym opakowaniu lub w zasobniku spadochronowym, łącząc go z systemem spadochronowym. Umożliwia też odłączenie ładunku od skoczka. Natomiast Zasobnik towarowy ZT-100 umożliwia szybkie dostarczenie zaopatrzenia z powietrza w miejsca trudno dostępne i narażone na zagrożenia. Zasobnik tego typu jest podstawowy w wojskach powietrznodesantowych i kawalerii powietrznej, jest powszechnie użytkowany w SZ RP (580 szt.).

Reklama

Komentarze

    Reklama