Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Zbrojeniówka szykuje się do protestów. Wśród postulatów stworzenie Agencji Uzbrojenia

Fot. Maciej Szopa/Defence24
Fot. Maciej Szopa/Defence24

Krajowa Sekcja Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” ogłosiła pogotowie strajkowe we wszystkich polskich zakładach przemysłu zbrojeniowego, a akcje protestacyjną rozpoczął Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego. Wcześniej w ciągu roku związkowcy z różnych organizacji przesyłali rządowi swoje postulaty wynikające z ich zdaniem coraz trudniejszej sytuacji branży w Polsce.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” powodem pogotowia strajkowego ma być trudna sytuacja w branży i niewielki – ich zdaniem – krajowych zakładów modernizacji polskiej armii.

W opublikowanym komunikacie KSPZ wskazuje, że wielokrotnie zwracała się do przedstawicieli rządu, w szczególności do Ministerstwa Aktywów Państwowych o rozpoczęcie dialogu na temat sytuacji w branży. Apele te miały nie spotkać się jednak z żadną reakcją rządzących.

„Zwracaliśmy uwagę, że brak właściwego zarządzania i nadzoru może doprowadzić do całkowitej naszej branży, a w konsekwencji do stopniowej likwidacji. Nasze uwagi były pomijane – głosi komunikat Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”.

Zdaniem NSZZ „Solidarność” nie istnieje jasno zdefiniowany program funkcjonowania i rozwoju przemysłu zbrojeniowego, a polskie przedsiębiorstwa z tej branży są pomijane w programach modernizacji armii. Kłóci się to ze stanowiskiem rządu, który - ustami swojego szefa - przedstawiał ostatnio wyniki, zgodnie z którymi ponad 60 proc. inwestycji zakupowych jest lokowanych w przemyśle krajowym.

W opublikowanym komunikacie KSPZ wskazała, że w przypadku braku reakcji strony rządowej procedowane będą dalsze działania protestacyjne. 

Działania podejmują także inne związki. 24 września Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego (ZZPE) wysłał list do premiera Morawieckiego, wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, szefa MON Mariusza Błaszczaka a także prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej Andrzeja Kensboka. Informuje o rozpoczęciu akcji protestacyjnej w celu podjęcia negocjacji z rządem ws. realizacji postulatów, zgłoszonych jeszcze 3 września br. przez Radę Federacji ZZP LiSMEPiCH „Przemysł Specjalny”. Na postulaty te władze nie odpowiedziały, w związku z czym Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego rozpoczęła akcję protestacyjną.

Związkowcy domagają się jak najszybszego (do końca 2020 roku) utworzenia Agencji Uzbrojenia, co akurat było zapowiadane kilka dni temu na konferencji Defence24 Day poświęconej w dużej mierze właśnie temu zagadnieniu. Związkowcy domagają się też  likwidacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. „w związku z nierealizowaniem głównych celów, do których została powołana (…), a więc wsparciem działań proeksportowych i badawczo-rozwojowych". Włączone do niej spółki powinny ich zdaniem stać się częścią Agencji Uzbrojenia. Likwidacji miałby ulec także Polski Holding Obronny, którego dalsze funkcjonowanie jest zdaniem związkowców „bezsensowne”. Majątek tej spółki, będącej pozostałością po PHZ „BUMAR”, czyli poprzedniej próby stworzenia odgórnego organu zarządzającego państwowym przemysłem zbrojeniowym, miałby także zostać włączony do Agencji Uzbrojenia. Związkowcy domagają się także pełnej realizacji zaciąganych zobowiązań offsetowych wobec przemysłu zbrojeniowego w wysokości 100 proc. zawartych kontraktów. Dotychczasowe osiągnięcia w tym względzie uznali jako „kompromitujące dla rządu”.

Związkowcy domagają się także zwrot przedsiębiorstwom 100 proc., a nie jak obecnie 20 proc., kosztów utrzymania nieczynnych mocy produkcyjnych w okresie pokoju, stworzenia i realizacji Strategii Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego, wstrzymania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek należących do PGZ, na których zarząd chce wykreślić ze statutów spółek nadzór ze strony ministra obrony narodowej. Przedstawiciele związków wzywają też do opracowania programu odbudowy krajowego przemysłu lotniczego "w oparciu o sprawdzone polskie konstrukcje".

Innym postulatem jest też zatrudnianie na stanowiskach kierowniczych w spółkach Przemysłowego Potencjału Obronnego "fachowców z długoletnim stażem, ze względu na specyfikę branży zbrojeniowych”.

Reklama

Komentarze

    Reklama