Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Ponad 7 mln zł na konserwację zestawów Biała

Fot. MON
Fot. MON

3 Regionalna Baza Logistyczna udzieliła zamówienia na naprawy i konserwacje zestawów przeciwlotniczych OPL-23 mm ZSU-23-4MP Biała w latach 2018-2020. Remontami zajmą się Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Przedmiotem zamówienia są naprawy i konserwacje samobieżnego zestawu OPL-23mm ZSU-23-4MP BIAŁA w latach 2018-2020 w zakresie: napraw, modyfikacji sprzętu, monitorowania i pielęgnacji oprogramowania, prowadzenia statystyk eksploatacyjnych i wsparcia eksploatacji drogą elektroniczną. 3 RBLog zaznacza również, że nie wyklucza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia poza granicami RP, w szczególności dla stacji mobilnych.

Wsparcie eksploatacji będzie polegało na usuwaniu niesprawności i konserwacji sprzętu OPL oraz komponentów wchodzących w skład ich ukompletowania, powstałych w trakcie ich eksploatacji oraz niemożliwych do usunięcia przez etatową obsługę urządzeń i warsztaty remontowe Sił Zbrojnych z uwagi na brak możliwości technicznych, organizacyjnych lub specjalistycznego oprzyrządowania w tym następujących rodzajów i typów urządzeń oraz ich odmian. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w dokumentacji postępowania. m.in.: we wzorze umowy, opisie przedmiotu zamówienia czy klauzulach jakościowych.

Baza w ramach umowy przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. Zamówienie realizowane było poprzez procedurę ograniczoną. 

Całkowita końca wartość zamówienia netto wynosi ponad 7,8 mln złotych. Umowa z Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. zawarta została 5 lipca 2018 roku. Ofertę złożył tylko jeden podmiot.

Przeciwlotniczy, samobieżny zestaw artyleryjsko-rakietowy ZSU-23-4 MP Biała jest przeznaczony do zwalczania nisko lecących celów powietrznych, przy wykorzystaniu armat 23 mm i rakiet GROM. Dotyczy to zarówno samolotów, śmigłowców, rakiet skrzydlatych, jak i bezpilotowych statków latających oraz desantu powietrznego. W praktyce zasięg wykrycia celu wynosi 8-10 km, a zasięg śledzenia sięga 8 km.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.