Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Miecznik i niewiele więcej? Modernizacja Marynarki Wojennej w 2022 roku

Mały okręt rakietowy ORP Piorun (422) w dniu 29 czerwca 2013 roku.
Mały okręt rakietowy ORP Piorun (422) w dniu 29 czerwca 2013 roku.
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Nadzieje na odbudowę zdolności okrętowych polskiej MW obecnie należy wiązać z realizowanym programem Miecznik. Prawdopodobnie w lutym poznamy wybranego przez MON zagranicznego partnera, który dostarczy swój projekt i będzie wspierał proces budowy trzech fregat przez konsorcjum PGZ-Miecznik. Poza Miecznikiem już lata temu rozpoczęto inne programy modernizacyjne. Dzięki informacjom, które Defence24.pl otrzymał z Agencji Uzbrojenia możemy prześledzić stan, w którym znajdują się pozostałe programy modernizacyjne.

Reklama

USA ewakuują personel dyplomatyczny z Ukrainy, dostawy broni trwają - NA ŻYWO

Reklama

Poniżej znajdują się odpowiedzi Agencji Uzbrojenia dotyczące poszczególnych programów:

Okręt podwodny Orka (okręty nowe i rozwiązanie pomostowe)

Reklama

Pozyskanie okrętów podwodnych nowego typu zostało ujęte w ramach programu ORKA w „Planie Modernizacji Technicznej na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku". Okręty zostaną pozyskane zgodnie z wymaganiami Sił Zbrojnych RP, a przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie poprzedzone zdefiniowaniem wymagań sprzętowych, mających na celu uwzględnienie zmian i procesów technologicznych umożliwiających wskazanie najkorzystniejszych rozwiązań.

Kryzys ukraiński - raport specjalny Defence24.pl

Mały okręt rakietowy Murena

Realizacja zadania dotyczącego pozyskania lekkich okrętów rakietowych kryptonim MURENA będzie skorelowana z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej niejawnymi dokumentami planistycznymi.

Okręt rozpoznania radioelektronicznego Delfin

Agencja Uzbrojenia, ze względu na niejawny charakter zadania, nie udziela informacji w tej sprawie.

Czytaj też

Okręt hydrograficzny Hydrograf

Faza analityczno-koncepcyjna dla zadania dotyczącego pozyskania okrętów hydrograficznych kryptonim HYDROGRAF została zakończona. Wszczęcie postępowania nastąpi w terminie umożliwiającym realizację zadania zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej niejawnymi dokumentami planistycznymi.

Okręt ratowniczy Ratownik 2

Zadanie dotyczące pozyskania okrętu ratowniczego RATOWNIK znajduje się na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy uzależnione jest od wyniku negocjacji prowadzonych z konsorcjum w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S. A. (lider) wraz z PGZ Stocznią Wojenną Sp. z o. o. oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S. A.

Czytaj też

Okręt wsparcia działań połączonych Marlin

Realizacja zadania dotyczącego pozyskania okrętu wsparcia działań połączonych kryptonim MARLIN będzie skorelowana z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej niejawnymi dokumentami planistycznymi.

Okręt wsparcia logistycznego Bałtyk

Faza analityczno-koncepcyjna dla zadania dotyczącego pozyskania okrętu logistycznego kryptonim BAŁTYK została zakończona. Wszczęcie postępowania nastąpi w terminie umożliwiającym realizację zadania zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej niejawnymi dokumentami planistycznymi.

Zbiornikowiec paliwowy Supply

Faza analityczno-koncepcyjna dla zadania dotyczącego pozyskania zbiornikowca paliwowego kryptonim SUPPLY została zakończona. Wszczęcie postępowania nastąpi w terminie umożliwiającym realizację zadania zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej niejawnymi dokumentami planistycznymi.

Pływająca stacja demagnetyzacyjna Magneto

Faza analityczno-koncepcyjna dla zadania dotyczącego pozyskania pływającej stacji demagnetyzacyjnej kryptonim MAGNETO nie została zakończona.

Mała jednostka do transportu i prac cumowniczych Transhol

Faza analityczno-koncepcyjna dla zadania dotyczącego pozyskania środków transportu zaopatrzenia i wspomagania prac holowniczych na redach i w portach kryptonim TRANSHOL została zakończona. Wszczęcie postępowania nastąpi w terminie umożliwiającym realizację zadania zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej niejawnymi dokumentami planistycznymi.

System ochrony sił morskich w portach Ostryga

Faza analityczno-koncepcyjna dla zadania dotyczącego pozyskania systemu ochrony sił morskich w portach kryptonim OSTRYGA została zakończona. Wszczęcie postępowania nastąpi w terminie umożliwiającym realizację zadania zgodnie z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej niejawnymi dokumentami planistycznymi.

Czytaj też

Barka ekologiczna Ekotank

Faza analityczno-koncepcyjna dla zadania dotyczącego pozyskania barki ekologicznej do tankowania okrętów podwodnych i oczyszczania wód kryptonim EKOTANK nie została zakończona.

Bezzałogowy system zwalczania min Kijanka

Faza analityczno-koncepcyjna dla zadania dotyczącego pozyskania bezzałogowego systemu zwalczania min kryptonim KIJANKA nie została zakończona.

Brzegowa stacja demagnetyzacyjna i pomiaru pól fizycznych okrętów Demag

Realizacja zadania dotyczącego pozyskania brzegowej stacji demagnetyzacji okrętów i pomiaru pól fizycznych kryptonim DEMAG będzie skorelowana z obowiązującymi w resorcie obrony narodowej niejawnymi dokumentami planistycznymi.

Okrętowy system optoelektroniczny Bielik

Faza analityczno-koncepcyjna dla zadania dotyczącego pozyskania okrętowego systemu optoelektronicznego kryptonim BIELIK została zakończona. Zgodnie z umową dotyczącą przeprowadzenia naprawy głównej i dokowej oraz doposażenia okrętów ORP Hydrograf i ORP Nawigator w systemy rozpoznawcze, pierwszy system zostanie zamontowany na ORP Hydrograf. Kolejne egzemplarze systemu będą montowane wraz z pozyskiwaniem nowych okrętów.

Mobilny System Radionawigacyjny Średniego Zasięgu SRN

Trwają prace mające na celu wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację pracy rozwojowej dotyczącej opracowania i wykonania Systemu Radionawigacyjnego Średniego Zasięgu SRN, uwzględniającej wprowadzone zmiany w zakresie wymagań sprzętowych Sił Zbrojnych RP.

Czytaj też

Okrętowy system uzbrojenia OSU-35/OSU-35K Tryton

Trwa realizacja umowy z 19 grudnia 2012 roku zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum w składzie: Wojskowa Akademia Techniczna wraz z Akademią Marynarki Wojennej, PIT-Radwar S. A. oraz ZM Tarnów S. A. opracowany i wykonany prototyp OSU-35 został zamontowany na ORP Kaszub, natomiast przewidziany tą umową prototyp OSU-35K zostanie zamontowany na niszczycielu min ORP Albatros. Ponadto, w ramach umowy na budowę nowoczesnych niszczycieli min typu KORMORAN II, zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum w składzie: Stocznia Remontowa Shipbuilding S. A. (lider) wraz z PGZ Stocznią Wojenną Sp. z o. o. oraz Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S. A., zostanie pozyskany kolejny system artyleryjski OSU-35K, który zostanie zamontowany na niszczycielu min ORP Mewa.

Okrętowa wyrzutnia przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Tajfun

Trwa realizacja umowy z 15 września 2021 roku zawartej pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a ZM Tarnów S. A. Zgodnie z umową wykonawca opracuje i wykonana prototyp wyrzutni wraz z dokumentacją techniczną oraz dostarczy 10 wyrzutni w ramach produkcji seryjnej.

Fregata ORP Gen. T. Kościuszko (273) w dniu 29 czerwca 2013 roku.
Fregata ORP Gen. T. Kościuszko (273) w dniu 29 czerwca 2013 roku.
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Redakcja Defence24.pl uzyskała też informację z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dotyczących trwających remontów i modyfikacji okrętów. Remonty realizowane są zgodnie z zatwierdzonymi planami. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest koordynatorem planowanych prac związanych z wymianą elementów siłowni okrętowych na małych okrętach rakietowych projektu 660M (151M) oraz trałowcach bazowych projektu 207P/M. Procedury (postępowania) związane z ich realizacją rozpoczęto w listopadzie 2020 roku. Na razie nie są znane publicznie zakresy tych prac oraz liczby (nazwy) okrętów, którym zostaną one poddane. W poprzednich latach projekt głębszej modernizacji małych okrętach rakietowych projektu 660M (151M) prowadzony był przez Inspektorat Uzbrojenia, ale zakończył się zamknięciem postępowania.

Czytaj też

Remonty niektórych okrętów przedłużają się poza pierwotnie ustalone w umowach terminy. W PGZ Stoczni Wojennej S. A. w Gdyni dotyczy to fregaty ORP Gen. T. Kościuszko, okrętu hydrograficznego ORP Arctowski i okrętu ratowniczego ORP Piast, a w MSR Gryfia S. A. w Szczecinie okrętu transportowo-minowego ORP Lublin. Wg informacji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

Przyczyny opóźnień w pracach mają dwuaspektowe podłoże:

a)    wynikające z samej technologii realizacji napraw sprzętu złożonego jakim jest jednostka pływająca czyli konieczność rozszerzenia zamówienia z uwagi na prace wynikające z protokołów weryfikacyjnych i konieczność rozszerzenia zamówienia z uwagi na prace dodatkowe, niemożliwe do przewidzenia w trakcie tworzenia opisu przedmiotu zamówienia.

b) oraz pozostałe, w tym wynikające występowania „siły wyższej" czyli niesprawności powstałe w trakcie realizacji napraw, konieczne do usunięcia w celu zakończenia naprawy, panujący stan sanitarno-epidemiologiczny, (w tym pandemia COVID-19) i niemożliwe do przewidzenia zakłócone łańcuchy dostaw, ograniczona zdolność produkcyjna, braki kadrowe, etc.

Trałowiec bazowy ORP Gopło (630) w dniu 29 czerwca 2013 roku.
Trałowiec bazowy ORP Gopło (630) w dniu 29 czerwca 2013 roku.
Autor. Jarosław Ciślak/defence24.pl

Obecny stan sił okrętowych MW nie jest najlepszy. Okręty są coraz starsze i większości przypadków nie widać ich następców. W ostatnich latach do służby wcielono tylko korwetę patrolową ORP Ślązak (projektu 621), niszczyciel min ORP Kormoran (projektu 258) oraz serię sześciu holowników projektu B860. W budowie obecnie są jeszcze dwa niszczyciele min OORP Albatros i Mewa (projektu 285), które prawdopodobnie wejdą do służby jeszcze w 2022 roku.

Wydaje się, iż nadal obowiązującym planem modernizacji sił okrętowych jest wymiana jednostek pływających we wszystkich obecnie występujących w MW klasach. Dlatego w Agencji Uzbrojenia jest uruchomionych (przynajmniej teoretycznie) tak dużo projektów. W dużej części z nich przez ostatnie lata jednak niewiele się dzieje. Może już najwyższy czas, aby do przyszłości sił okrętowych MW podejść w nowy sposób i określić siły potrzebne do utrzymania polskich zdolności bojowych na morzu. Muszą one być skorelowane z możliwościami finansowymi MON. Istnieje obawa, iż środki przeznaczone w najbliższych latach na flotę w całości lub prawie w całości zostaną przeznaczone na projekt Miecznik. W takim przypadku otwarte pozostaje pytanie, co stanie się z pozostałymi klasami okrętów polskiej MW.

Reklama

Komentarze (13)

 1. były porucznik zmechu

  @maszynista - większą głupotą od szkodliwej propagandy jest zakup złotego widelca, w sytuacji gdy brakuje na chleb ! Ile można nawojować na małym morzu widać po Ukrainie i losach ich największej fregaty /kiś tam hetman/. Dlatego Anglicy i ich jednostki. Gdyby pozwolić wam wybierać to najchętniej zwodowalibyście Nimitz'a /albo Kutuzowa/ :)

  1. Han_

   Jeśli trzeba to będziemy wyposażać i kajaki

 2. LookSkyWalker

  Skrajna głupota wydawania potrzebnej kasy na miecznika. Za jednego miecznika można postawić całą kompletną i dobrze wyposażoną dywizję, co realnie wzmocni WP. Miecznik tak, ale jak już będzie Narew, tysiące dronów czy program Kruk.

 3. Piotr Skarga

  Tragedia pod rządami PiS trwa w najlepsze! Mija 7 rok rządów "dobrej" zmiany i NIC się nie zmieniło. MON kontynuuje sabotowanie zdolności BOJOWYCH polskiego wybrzeża wojska. Nasze zdolności mają "powiększyć" okręt logistyczny, okręt "współpracy", hydrograf, ratownik, zbiornikowiec, stacja demagnetyzacyjna. Podwodnych nie będzie, nawet o leasingu zastępczych cisza. Mieczniki za ..10 lat, Mureny??? Nawet czytać się nie chce! Wstyd i SKANDAL!!

  1. Anty 50 C-cali

   SKANDAL TO "ZABETONOWANIE" GAWRONA JAKO PATROLOWIEC. ZARAZ ROCZNICA, LUTOWA, "TUSKOWEJ" (2012!!) OPINII O ----BEZSENSIE KORWETY RAKIETOWEJ ZDOLNEJ DO UNIESIENIA WYRZUTNI PRZECIWLOTNICZEJ KONCEPTU KUMPLII ZZA ODRY. + RAKIET ESSM JAKIE NIEMIEC, NORWEG, NAWET....MEKSYK MA!!.....

  2. Strażnik

   @anty 50 ccali nie wiem czy dobrze rozumiem ten bełkot ale PiS mial bardzo dużo czasu na zrobienie coś z MW. Obwinianie PO jest nudne. Za poprzednich rządów przynajmniej NDR ogarneli.

  3. bondxxx

   Spokojnie. 3 % PKB za rok i 4 % PKB , poza budżetem, liczcie na coraz wyższe podatki i wydatki na lewo i prawo bez żadnego planu i strategii. I ta armia na 300k no no.

 4. Sidematic

  Kolejna kompletna bzdura. Nie mamy praktycznie obrony przeciwlotniczej, w ogóle nie mamy obrony przeciwrakietowej, prawie nie mamy WRE, bardzo słabo stoimy pod względem obrony przeciwpancernej itd, itp a budujemy sobie okręty za miliardy które są nam potrzebne jak umarłemu kadzidło. Granicy morskiej na takim bajorku jak Bałtyk można pilnować BEZ OKRĘTÓW. W zupełności wystarczą do tego zdolności nabrzeżnych jednostek o ile się je odpowiednio wyposaży.

  1. x95

   Dużo w tym prawdy - pokazał to już 1939 rok.

  2. X

   Z grubsza się gadzam. W każdym razie, nie jest to czas na takie wydatki, pomijając już ich sensowność.

  3. maszynista z orła

   Ja się pytam czy niewiedza (bo chyba nie głupota) jest usprawiedliwieniem dla tego rodzaju komentarzy? Jeśli nie wiem do czego służy przedmiot to go nie używam. Ale pisanie, że ktoś ma nie używać albo państwo nie posiadać uzbrojenia to szkodliwa propaganda

 5. Piotr Skarga

  Podziwiam naiwnych optymistów zachłystujących się fregatami i ich zabawne uzasadnianie "potrzeby " ich budowania np. wobec zobowiązań sojuszniczych. Kraj który nie jest w stanie zbudować dobrze wyposażonego patrolowca albo w dobie dronów buduje niszczyciele min których nie chcą inni, a z drugiej strony do patrolowania wybrzeża 600km kupuje JEDNĄ sztukę drona? Ale SADZI się na rakietowe fregaty choć nie ma kasy ani pomysłu na remont Orkanów? Hm. I ci naiwni uzasadniają fregaty "zobowiązaniami sojuszniczymi" a nie sensem obrony polskiego wybrzeża??

 6. Anty 50 C-cali

  JACZENIE. TRWA REALIZACJA UMOWY Z ...2012(!) NA TRYTON 35MM.....TO ROK WYSKIKU JEDNEGO RUDEGO - JAK "FILIP Z KONOPII"----O 70 HELIKOPTERACH, ZAMIAST 26! NIE DZIWNE, NA MIECZNIKA NIE MIELI

 7. Xzibit

  Do końca stycznia 2017 roku zostaną wybrane nowe okręty podwodne dla Polski........ Tą i wiele innych bajek dojnej zmiany Polacy już słyszeli jeśli chodzi O MW :)

  1. Anty 50 C-cali

   DO ZIMY 2014/15 ZA NAJLEPSZEJ ZMIANY NAWET NA REMONT GROMA NIE MIELI! A TY BZDECISZ O NOWYCH PODWODNYCH, GDY "ORLE" SZPONY PO-PRZYCINALI W TYM 2015 I Z"AMIATALI POD DYWAM "FAKT USZKODZENIA????

 8. Miki

  Może ktoś mi powiedzieć. Po co nam fregaty na Morzu Bałtyckim. Tylko proszę o sensowne wytłumaczenia bez kwestii typu zobowiązania sojusznicze.

  1. Operator

   To ja Ci odpowiem najprościej jak to możliwe, pytaniem na pytanie, a po co nam jakiekolwiek inne okręty skoro nie będzie żadnych jednostek ze zdolnościami do obrony tych mniejszych (bo mniejsze same się nie obronią)?. Drugie pytanie, potrzebny nam dostęp do Bałtyku czy nie?, jeśli NIE, to dalsze wyjaśnienia mijają się z sensem, jeśli TAK, odpowiedz sobie sam na pytanie w jaki sposób bez marynarki możemy zadbać o swoje interesy na morzach i oceanach w tym na Bałtyku?. I proszę nie odpowiadaj że wystarczyły by nam kutry rakietowe, albo bezzałogowe niewielkie drony pływające, bo już nie mogę czytać i słuchać tych bredni.

  2. Kordian

   Czy tym pytaniem sugerujesz ,ze lepsze byłyby mniejsze korwety? Otóż nie. Korwety są za małe na Bałtyk i przy 10-tce w skali Beauforta zamiast walczyć z wrogiem , walczą o przeżycie sztormu.

  3. Daniel S.

   @Operator i @Kordian już powiedzieli więcej. Ale sadze, że ich tłumaczenia do Ciebie nie przemówią, skoro nawet „zobowiązania sojusznicze” traktujesz jako tłumaczenia bezsensowne. Sęk jednak w tym, że nikt nie będzie szanował kraju który sam się nie potrafi obronić i liczy jedynie na pomoc innych sam nie dając nic. Nikt nie oczekuje abyśmy mieli flotę na poziomie USN lub RN, co nie znaczy, że można ją odpuścić. Jest jeszcze ekonomia prowadzenia działań wojennych, a inna jest bezwzględna, najbardziej efektownym kosztowo transportem jest transport morski. Można nim przewieźć każdy rodzaj zaopatrzenia i maszyn, stosunkowo niewielkim kosztem. Nawet transport kolejowy nie jest tak wydajny a ma znacznie większe ograniczenia wagowe i gabarytowe. Jednak by ktoś zdecydował się wysłać statek handlowy zaopatrzeniem w rejon konfliktu musi mieć pewność iż nie wysyła go na pewne zniszczenie.

 9. patriota39

  W Europie w równie fatalnym stanie jak polska jest tylko marynarka wojenna Rumunii (także blokowane umowy). 2012 rok. Ówczesny minister MON Siemoniak przedstawia plan gruntownej, wszechstronnej modernizacji marynarki wojennej. W jej ramach w ciągu dekady podczas pierwszego (I etap do 2022, II etap do 2026, III etap do 2030) etapu zablokowane zostały: budowa okrętu ratowniczego "Ratownik" (po podpisaniu umowy), podpisanie umowy na zbiornikowiec paliwowy, zakup używanych fregat typu OHP z Australii, zakup używanych okrętów podwodnych ze Szwecji (bo zamiast dwóch miał być tylko jeden w cenie dwóch)., opóźniona o pięć lat decyzja o budowie fregat (które zastąpiły okręty obrony wybrzeża). Zrezygnowano z budowy wielozadaniowych okrętów patrolowych z funkcją zwalczania min (a takie okręty budują teraz Belgia i Holandia). Tak trzeba pisać zgodnie z faktami. Z używanych okrętów podwodnych będą dostępne za 3-4 lata jednostki holenderskie i norweskie.

  1. Monkey

   @patriota39: Jesli wybierzemy holenderskie Walrus, to z nikim się nie wiążąc pozostawimy sobie wolne pole wyboru Orki. Albo zawężymy je do Szwedów. Jeśli wybierzemy norweskie typu ULA, to możemy tym samym wskazać na TKMS jako dostawcę nowej generacji okrętów podwodnym dla PMW. Ciekawe, czy Francuzi dalej będą chcieli w takim przypadku angażować się w modernizację (pomostową) ORP Orzeł, żeby dostac kontrakt na Scorpene czy byc może konwencjonalny Barracuda?

 10. Monkey

  Długi artykuł o niczym, zupełnie jak wywiad z ministrem Błaszczakiem. Ale to nie wina redakcji, tylko PMW, że nie mają nic do przekazania. Ponieważ niewiele sie dzieje.

 11. Qba

  Warto dodać że dostawy śmigłowców AW101 też będą opóźnione bo Świdnik nie potrafi ich dostarczyć w terminie.

  1. Daniel S.

   Zgodnie z kontraktem wszystkie 4 śmigłowce powinny być dostarczone do końca 2022. Nie ma mowy o wcześniejszych dostawach mniejszej ilości sztuk. Zatem na chwile obecną mieszczą się w terminach. Prawdą jest jednak, że takie informacje nie oficjalnie wychodziły z MON w 2021 ALE. jak sam MON przyznał będzie to wynikiem zakontraktowania dodatkowego wyposażenia już po podpisaniu głównego kontraktu. zatem nie ma w tym winy zakładu a zamawiającego. Rozumiem, że kolega nie jest fanem Leonardo ale proszę o podawanie całej informacji a nie tylko jej części.

  2. Monkey

   @Qba: PZL Świdnik nie jest dostawcą tych śmigłowców, a brytyjski zakłąd w Yeovil.

 12. KrzysiekS

  Zarówno MIECZNIK jak i ważniejszy system NAREW duży szum medialny i dalej brak konkretnych umów. Pan Minister M.B. to rasowy polityk dużo szumu mało konkretów.

 13. Jato

  Zwyczajnie nie chce się czytac o tych pięknych planach, które jak życie uczy, sa tylko pięknymi bajkami dla naiwnych. Przykład ?Już na starcie harmonogram budowy Miecznika nie jest dotrzymywany, miał być wykonawca wybrany do końca roku, teraz się słyszy o lutym. A co będzie później ? Polska MW tonie i w końcu zatonie.

Reklama