Reklama

Wojna na Ukrainie

Rosja: środki nadzwyczajne przy granicy z Ukrainą i nie tylko

Autor. Ministerstwo Obrony Rosji

W ślad za dekretem nr 756 o wprowadzeniu o północy z 19 na 20 października 2022 roku stanu wojennego na terenach włączonych do Rosji Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz Obwodu Zaporoskiego i Obwodu Chersońskiego, będących nadal w świetle prawa międzynarodowego obwodami Ukrainy, prezydent Putin wydał kolejny dekret. Jest to dekret o środkach podjętych w jednostkach terytorialnych Rosji w związku z wprowadzeniem wspomnianego stanu wojennego. Dekret nosi numer 756 i został podpisany 19 października.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Dekret ten wprowadza maksymalny poziom reagowania (максимальный уровень реагирования) we wspomnianych czterech „nowych" podmiotach terytorialnych Rosji czyli w Donieckiej Republice Ludowej, Ługańskiej Republice Ludowej, Obwodzie Zaporoskim i Obwodzie Chersońskim. Oznacza to, iż rosyjskie władze na tych terenach wykonują uprawnienia przewidziane w federalnej ustawie konstytucyjnej nr 1-FKZ z dnia 30 stycznia 2002 roku "O stanie wojennym". Oznacza to uprawnienie do przeprowadzania działań mobilizacyjnych w sferze gospodarczej, we władzach wykonawczych tych podmiotów terytorialnych i w lokalnych organach samorządowych, do uruchomienia środków obrony cywilnej, ochrony ludności i terytoriów przed naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka sytuacjami kryzysowymi, a przede wszystkim do wdrażania czynności w celu zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz innych formacji.

Czytaj też

Na tych terenach zgodnie z ustawą federalną nr 61-FZ z dnia 31 maja 1996 roku "O obronie" i zgodnie z innymi aktami prawnymi wprowadzana została obrona terytorialna i tworzone są międzyresortowe organy koordynujące (sztaby obrony terytorialnej).

Reklama

Na terenie Republiki Krym, Obwodów Krasnodarskiego, Biełgorodzkiego, Briańskiego, Woroneskiego, Kurskiego, Rostowskiego oraz miasta wydzielonego Sewastopol wprowadzono średni poziom reagowania (средний уровень реагирования). W jego ramach tamtejsze władze mają wzmocnić ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, ochronę wojska, ważnych obiektów państwowych i specjalnych, obiektów zabezpieczających potrzeby życiowe ludności, funkcjonowanie transportu, komunikacji i łączności, obiektów energetycznych, jak również obiektów, które stanowią zwiększone zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Mają również wprowadzić specjalny tryb pracy zapewniający funkcjonowanie wymienionych dziedzin. Mogą również czasowo dokonywać przesiedlenia mieszkańców do obszarów bezpiecznych, ale z obowiązkowym zapewnieniem im stacjonarnego lub tymczasowego zakwaterowania oraz wprowadzić i egzekwować specjalny systemu system kontroli wjazdu i wyjazdu, a także ograniczenie swobody przemieszczania się poprzez ograniczenie ruchu pojazdów i ich kontrolę.

Autor. Ministerstwo Obrony Rosji

Rosja terytorialnie podzielona jest równolegle na osiem okręgów federalnych. Na niewymienionych powyżej jednostkach terytorialnych, ale wchodzących w skład Centralnego i Południowego Okręgów Federalnych wprowadzono podwyższony poziom gotowości (уровень повышенной готовности). Zasady jego funkcjonowania są zbliżone do średniego poziomu reagowania, ale za wyjątkiem możliwych przesiedleń oraz ograniczeń w przemieszczaniu się i kontroli wjazdu oraz wyjazdu.

Czytaj też

Na pozostałym terenie Rosji czyli w pozostałych sześciu okręgach federalnych wprowadzono podstawowy poziom gotowości (уровень базовой готовности). Polega on głównie na wzmocnieniu ochrony porządku publicznego i innych ważnych wojskowo i gospodarczo obiektów oraz wprowadzeniu specjalnego trybu pracy w najważniejszych obiektach dla prawidłowego funkcjonowania danej jednostki terytorialnej.

Władze poszczególnych jednostek terytorialnych Rosji w celu realizacji wprowadzonych zamierzeń mają utworzyć sztaby operacyjne tych jednostek. Na ich czele mają stać szefowie (głowy, gubernatorowie) jednostek terytorialnych, a w ich skład wchodzić przedstawiciele Ministerstwa Obrony oraz szefowie lokalnych struktur siłowych (MSW, Rosgwardia, FSB, MCzS) oraz przedstawiciele innych władz publicznych.

Czytaj też

Decyzje szefów tych sztabów operacyjnych przyjęte w ramach kompetencji nadanych omawianym dekretem, są obowiązujące dla wszystkich organów wykonawczych danej jednostki terytorialnej, organów samorządu lokalnego, organów terytorialnych federalnych organów wykonawczych i innych oraz dla obywateli tam zameldowanych lub tam przebywających.

Rosja bezprawnie stara się rozszerzyć swoje terytorium o kolejne cztery jednostki administracyjnie należące do Ukrainy. Teren tej „nowej" Rosji został podzielony na cztery strefy w których wprowadzono różnego natężenia obostrzenia. Jednak świat nie uznaje aneksu tych czterech jednostek, tak jak w 2014 roku nie uznał włączenia Republiki Krym i Sewastopola.

Reklama

Komentarze (1)

  1. Platon

    Mnie interesuje jaki % przemyslu Ukrainy jest na terenych zajetych przez Rosje. Ogolnie wiem ze poldnie i wybrzeze byly najlepiej uprzemyslowine. Ciekawy jestem wiec czy jest to np 50% przemyslu mimo ze zajeli tylko 15% kraju *(gdzies tak czytalem(

Reklama