Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24

Rosja: środki nadzwyczajne przy granicy z Ukrainą i nie tylko

Fot. Ministerstwo Obrony Rosji

W ślad za dekretem nr 756 o wprowadzeniu o północy z 19 na 20 października 2022 roku stanu wojennego na terenach włączonych do Rosji Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej oraz Obwodu Zaporoskiego i Obwodu Chersońskiego, będących nadal w świetle prawa międzynarodowego obwodami Ukrainy, prezydent Putin wydał kolejny dekret. Jest to dekret o środkach podjętych w jednostkach terytorialnych Rosji w związku z wprowadzeniem wspomnianego stanu wojennego. Dekret nosi numer 756 i został podpisany 19 października.

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Dekret ten wprowadza maksymalny poziom reagowania (максимальный уровень реагирования) we wspomnianych czterech „nowych" podmiotach terytorialnych Rosji czyli w Donieckiej Republice Ludowej, Ługańskiej Republice Ludowej, Obwodzie Zaporoskim i Obwodzie Chersońskim. Oznacza to, iż rosyjskie władze na tych terenach wykonują uprawnienia przewidziane w federalnej ustawie konstytucyjnej nr 1-FKZ z dnia 30 stycznia 2002 roku "O stanie wojennym". Oznacza to uprawnienie do przeprowadzania działań mobilizacyjnych w sferze gospodarczej, we władzach wykonawczych tych podmiotów terytorialnych i w lokalnych organach samorządowych, do uruchomienia środków obrony cywilnej, ochrony ludności i terytoriów przed naturalnymi i spowodowanymi przez człowieka sytuacjami kryzysowymi, a przede wszystkim do wdrażania czynności w celu zaspokojenia potrzeb Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej oraz innych formacji.

Czytaj też

Na tych terenach zgodnie z ustawą federalną nr 61-FZ z dnia 31 maja 1996 roku "O obronie" i zgodnie z innymi aktami prawnymi wprowadzana została obrona terytorialna i tworzone są międzyresortowe organy koordynujące (sztaby obrony terytorialnej).

Na terenie Republiki Krym, Obwodów Krasnodarskiego, Biełgorodzkiego, Briańskiego, Woroneskiego, Kurskiego, Rostowskiego oraz miasta wydzielonego Sewastopol wprowadzono średni poziom reagowania (средний уровень реагирования). W jego ramach tamtejsze władze mają wzmocnić ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego, ochronę wojska, ważnych obiektów państwowych i specjalnych, obiektów zabezpieczających potrzeby życiowe ludności, funkcjonowanie transportu, komunikacji i łączności, obiektów energetycznych, jak również obiektów, które stanowią zwiększone zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. Mają również wprowadzić specjalny tryb pracy zapewniający funkcjonowanie wymienionych dziedzin. Mogą również czasowo dokonywać przesiedlenia mieszkańców do obszarów bezpiecznych, ale z obowiązkowym zapewnieniem im stacjonarnego lub tymczasowego zakwaterowania oraz wprowadzić i egzekwować specjalny systemu system kontroli wjazdu i wyjazdu, a także ograniczenie swobody przemieszczania się poprzez ograniczenie ruchu pojazdów i ich kontrolę.

Fot. Ministerstwo Obrony Rosji

Rosja terytorialnie podzielona jest równolegle na osiem okręgów federalnych. Na niewymienionych powyżej jednostkach terytorialnych, ale wchodzących w skład Centralnego i Południowego Okręgów Federalnych wprowadzono podwyższony poziom gotowości (уровень повышенной готовности). Zasady jego funkcjonowania są zbliżone do średniego poziomu reagowania, ale za wyjątkiem możliwych przesiedleń oraz ograniczeń w przemieszczaniu się i kontroli wjazdu oraz wyjazdu.

Czytaj też

Na pozostałym terenie Rosji czyli w pozostałych sześciu okręgach federalnych wprowadzono podstawowy poziom gotowości (уровень базовой готовности). Polega on głównie na wzmocnieniu ochrony porządku publicznego i innych ważnych wojskowo i gospodarczo obiektów oraz wprowadzeniu specjalnego trybu pracy w najważniejszych obiektach dla prawidłowego funkcjonowania danej jednostki terytorialnej.

Władze poszczególnych jednostek terytorialnych Rosji w celu realizacji wprowadzonych zamierzeń mają utworzyć sztaby operacyjne tych jednostek. Na ich czele mają stać szefowie (głowy, gubernatorowie) jednostek terytorialnych, a w ich skład wchodzić przedstawiciele Ministerstwa Obrony oraz szefowie lokalnych struktur siłowych (MSW, Rosgwardia, FSB, MCzS) oraz przedstawiciele innych władz publicznych.

Czytaj też

Decyzje szefów tych sztabów operacyjnych przyjęte w ramach kompetencji nadanych omawianym dekretem, są obowiązujące dla wszystkich organów wykonawczych danej jednostki terytorialnej, organów samorządu lokalnego, organów terytorialnych federalnych organów wykonawczych i innych oraz dla obywateli tam zameldowanych lub tam przebywających.

Rosja bezprawnie stara się rozszerzyć swoje terytorium o kolejne cztery jednostki administracyjnie należące do Ukrainy. Teren tej „nowej" Rosji został podzielony na cztery strefy w których wprowadzono różnego natężenia obostrzenia. Jednak świat nie uznaje aneksu tych czterech jednostek, tak jak w 2014 roku nie uznał włączenia Republiki Krym i Sewastopola.

Komentarze (1)

  1. Platon

    Mnie interesuje jaki % przemyslu Ukrainy jest na terenych zajetych przez Rosje. Ogolnie wiem ze poldnie i wybrzeze byly najlepiej uprzemyslowine. Ciekawy jestem wiec czy jest to np 50% przemyslu mimo ze zajeli tylko 15% kraju *(gdzies tak czytalem(