Reklama

Geopolityka

UE przedłuża misję antypiracką w Somalii

Fot. EU NAVFOR Somalia
Fot. EU NAVFOR Somalia

Rada Unii Europejskiej przedłużyła do 31 grudnia 2018 roku mandat operacji Atalanta, której celem jest zwalczanie piratów u wybrzeży Somalii.

Operację Atalanta, czyli operację sił morskich dowodzonych przez Unię Europejską w Somalii, rozpoczęto w grudniu 2008 r. Ma ona pomóc w powstrzymywaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, zapobieganiu im i ich zwalczaniu. Jest elementem kompleksowych działań UE na rzecz pokoju, stabilności i demokracji w Somalii. Chroni także statki Światowego Programu Żywnościowego i inne jednostki, którym grozi niebezpieczeństwo, monitoruje rybołówstwo u wybrzeży Somalii i wspiera inne unijne misje i programy w regionie.

W związku z przedłużeniem trwania mandatu EU NAVFOR Somalia do 31 grudnia 2018 roku, Rada UE przyznała również operacji środki w wysokości 11,064 mln euro na pokrycie tzw. kosztów wspólnych.

Finansowaniem wspólnych kosztów, jak i kosztów poszczególnych państw, w tym zakwaterowania, paliwa i podobnych wydatków, związanych z unijnymi operacjami wojskowymi prowadzony jest za pomocą mechanizmu Athena. Obecnie skupia on 27 państw członkowskich UE, albowiem poza systemem znajduje się Dania. Wpłaty na rzecz mechanizmu określono w art. 41 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, dlatego też państwa członkowskie wnoszą roczną składkę stosownie do swojego dochodu krajowego brutto.

Mechanizm Athena pokrywa:     
- dla dowództwa – utworzenie i jego koszty bieżące, w tym podróże, systemy IT, administracja, informacje publiczne, personel lokalny, rozmieszczenie i zakwaterowanie dowództwa sił,
- dla całości sił – infrastruktura, opieka medyczna (na obszarze działań), ewakuacja medyczna, identyfikacja, pozyskiwanie informacji (obrazy satelitarne),
- wzajemne koszty względem NATO i innych organizacji (np. ONZ).

Jeżeli Rada tak postanowi, z mechanizmu Athena można sfinansować także koszty transportu i zakwaterowania sił oraz dowództw wielonarodowych na poziomie niższym niż dowództwo sił. Na wniosek dowódcy operacji i po zatwierdzeniu przez specjalny komitet z mechanizmu Athena można sfinansować też:
- koszary i zakwaterowanie/infrastrukturę, niezbędny dodatkowy sprzęt, opiekę medyczną, pozyskiwanie informacji (wywiad, rozpoznanie i obserwacja na obszarze działań, w tym rozpoznanie i obserwacja powietrze–ziemia i wywiad osobowy),
- inne podstawowe zdolności na obszarze działań (rozminowywanie, ochrona przed bronią chemiczną, biologiczną, radiologiczną i jądrową, przechowywanie i niszczenie broni).

Obecnie mechanizmem Athena objętych jest 6 operacji wojskowych prowadzonych przez Unię Europejską: EUFOR Althea (Bośnia i Hercegowina), EUNAVFOR Atalanta (Róg Afryki), EUTM Somalia, EUTM Mali, EUNAVFOR MED., EUTM RCA.

Reklama

Komentarze

    Reklama