Siły zbrojne

Z nowym rokiem wyższe świadczenie mieszkaniowe

Blok mieszkalny w Słupsku
Blok mieszkalny w Słupsku
Fot. AMW Sinevia

Nowelizacja rozporządzenie MON w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego jest już dostępna jako projekt rozporządzenia w serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji. Sprawdzamy, gdzie i w jakim zakresie wzrosną stawki wypłacane żołnierzom wynajmującym lokum na rynku cywilnym.

Od dłuższego czasu świadczenie znacząco odbiegało od sytuacji na rynku mieszkaniowym i w coraz mniejszym stopniu pozwalało na pokrycie kosztu wynajmu mieszkania. Agencja Mienia Wojskowego przeprowadziła stosowne analizy proponując Ministrowi Obrony Narodowej podwyższenie stawek i urealnienie współczynników świadczenia, które aktualnie wynosi od 1,2 do 3,0 przy stawce podstawowej wynoszącej 300 zł. Pierwsze próby urealnienia świadczenia Agencja podejmowała pod koniec 2020 roku. Z przeprowadzonych wówczas analiz wynikało, że kwota otrzymywanego świadczenia umożliwiała pokrycie co najmniej 29 procent kosztów wynajmu mieszkania. Najgorsza sytuacja występowała wówczas w garnizonach takich jak Chełm, Dziwnów, Oleśnica i Władysławowo. Niestety, stawek w 2020 roku nie urealniono.

Czytaj też

Pogarszająca się sytuacja gospodarcza, rosnące koszty wynajmu i wysoka inflacja jeszcze bardziej odbiła się na portfelach żołnierzy korzystających z zamrożonego świadczenia mieszkaniowego. Kierownictwo AMW podjęło w lutym decyzję o przeprowadzeniu kolejnej analizy w kierunku zaproponowania zwiększenia współczynników świadczenia mieszkaniowego w poszczególnych garnizonach, o czym informowała także nasza redakcja. Analizę prowadzono od marca do czerwca badając m.in. dane dostępne w serwisach internetowych oraz portalach ogłoszeniowych publikujących oferty najmu mieszkań. Urzędnicy AMW przeanalizowali niemal 9,2 tys. ofert (kawalerki i mieszkania wielopokojowe – do czterech pokoi z kuchnią w 104 garnizonach i ponad 350 miejscowościach). Na tej podstawie przygotowano propozycję, która trafiła na biurko ministra obrony narodowej. Rezultatem tych prac jest projekt rozporządzenia, który jest aktualnie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i został opublikowany w serwisie legislacja.gov.pl.

Propozycje przedstawione w projekcie mają na celu podniesienie współczynnika świadczenia mieszkaniowego do wysokości co najmniej 40 procent kosztów wynajmu mieszkania. Utrzymano stawkę podstawową świadczenie na poziomie 300 zł proponując zwiększenie wskaźnika (dziś jest to przedział od 1,2 do 3,0) do poziomu od 1,5 do 5,0 w zależności od garnizonu, w którym żołnierz pełni służbę. Najniższe wskaźniki od nowego roku wynosić mają wg projektu 1,5 w miejscowości Carne i 1,6 w Morągu, Świdwinie i Siemirowcach. Najwyższe w Wesołej 3,1, Wrocławiu, Krakowie i Zielonej Górze 3,2, Zegrzu i Kołobrzegu 3,3, Szczecinie 3,7, Gdańsku 4,0, Świnoujściu 4,2 a w Warszawie 5,0. Przeliczając na konkretne stawki największy wzrost nastąpi w stołecznym garnizonie – 600 zł, Wędrzynie – 450 zł, Świnoujściu 360 zł. Na ścianie wschodniej o 180 zł wzrośnie świadczenie w Chełmie i Jarosławiu, a o 150 zł w Nowej Dębie. Projekt uwzględnia także zmiany nazw garnizonów oraz wprowadza współczynniki dla nowoutworzonych garnizonów – Biała Podlaska 2,5 i Katowice 2,2. 

Z podsumowania przedstawionego przez Agencję wynika, że w pierwszej połowie 2022 roku wypłacono ponad 450 tys. świadczeń mieszkaniowych na łączną kwotę niemal 305 mln złotych dla ponad 75 tys. żołnierzy. Średnia kwota świadczenia mieszkaniowego w pierwszym półroczu wynosiła 677,18 zł. Z treści uzasadnienia projektu wynika, że w 2023 roku nastąpi wzrost liczby żołnierzy uprawnionych do zakwaterowania – nastąpi zrównanie praw byłych żołnierzy służby kontraktowej z żołnierzami służby stałej. Zatem uprawnienia do świadczenia mieszkaniowego w 2023 roku przysługiwały będą blisko 90 tys. żołnierzy zawodowych, a szacowana przez AMW średnia wysokość tego świadczenia zbliżona będzie do poziomu około 800 zł. Wydatki MON na ten cel zostaną zwiększone o blisko 102 mln zł. Jeśli projekt nie zostanie zmieniony w procesie uzgodnień międzynarodowych to wyższe świadczenia przysługiwały będą żołnierzom od 1 stycznia 2023 roku, czyli od wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia.

oprac. wł. Piotr Jaszczuk na podst. proj. rozp. MON

Komentarze