Reklama

Siły zbrojne

Wędrzyn - AMW informuje żołnierzy o przyczynach podwyżki i podjętych działaniach

Fot. archiwum 17WBZ

Dotarliśmy do treści informacji, którą dyrekcja oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z Zielonej Góry skierowała do żołnierzy pełniących służbę w Wędrzynie. Jak kwestię wysokich zaliczek przestawiają urzędnicy? Jakie działania podjęto?

Reklama

Wracamy do tematu wysokich opłat ponoszonych przez wojskowe rodziny korzystające z mieszkań służbowych w tzw. zielonych garnizonach. Redakcja Defence24.pl dotarła do treści pisma skierowanego przez dyrektora zielonogórskiego oddziału AMW do żołnierzy korzystających z mieszkań służbowych w garnizonie Wędrzyn.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Pismo do zarządcy

Dyrektor nawiązując do przesłanych uprzednio zawiadomień o wymiarze opłat poinformował, że „Agencja Mienia Wojskowego w 2022 r. nie zwiększyła opłat tytułem użytkowania lokalu mieszkalnego". Wskazał, że podwyżki wynikają z odrębnych czynników – kosztów energii cieplnej związanych z centralnym ogrzewaniem i „przygotowaniem ciepłej wody użytkowej", stwierdzając, że „wysokość opłat zaliczkowych nie jest zależna od Agencji Mienia Wojskowego".

Czytaj też

Żołnierzom przekazano informację, że oddział regionalny AMW wystąpił pisemnie do operatora posiadającego koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję oraz obrót ciepłem, jakim jest Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. (ZZN) w Lublinie o wystąpienie z wnioskiem o złożenie oświadczeń do operatorów realizujących dostawy gazu w celu objęcia budynków mieszkalnych „Rządową Tarczą Antyinflacyjną".

Czytaj też

Jednocześnie dyrektor zielonogórskiego oddziału AMW zapewnia, że jeśli otrzyma pozytywną weryfikację złożonych przez ZZN wniosków i tym samym zastosowana zostanie taryfa ochronna, to niezwłocznie dokona korekty stawek opłat tytułem centralnego ogrzewania i podgrzewania wody. 

Czytaj też

Co dalej?

Nie wiemy czy ZZN Lublin złożył już stosowne wnioski do operatorów oraz jak długo żołnierze czekali będą na ich rozpatrzenie. Nadal nie wiem także kiedy zapadną decyzje w sprawie wniosków złożonych w pozostałych oddziałach regionalnych AMW. Miejmy nadzieję, że finał sprawy będzie szczęśliwy, a opłaty zostaną obniżone z uwzględnieniem okresu, w którym obowiązywać powinny rozwiązania zapisane w „Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej".

Reklama

Komentarze

    Reklama