Siły zbrojne

Szojgu zadowolony. Rosyjska armia nowoczesna i gotowa. Do czego?

Fot. mil.ru

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu przedstawił przekonywał, że rosyjskie siły zbrojne są dobrze uzbrojone, wyposażone i wyszkolone, mają duże, faktyczne doświadczenie bojowe, znajdują się w wysokiej gotowości do działań i mają duże poczucie własnej wartości. Co więcej rosyjska armia ma jego zdaniem ogromne wsparcie we własnym społeczeństwie, o czym ma świadczyć chociażby duże zainteresowanie młodzieży służbą wojskową.

Coroczne, rozszerzone kolegium rosyjskiego ministerstwa obrony, przeprowadzone 21 grudnia 2022 roku w Centrum Zarządzania Obroną Narodową w Moskwie zostało przez większość obserwatorów zapamiętane dzięki przemówieniu prezydenta Władimira Putina. Na swój sposób przedstawił on bowiem zagrożenia, jakie stawiane są przed Rosją, odgrażał się krajom zachodnim, w tym przede wszystkim Stanom Zjednoczonym oraz postawił zadania przed własnymi siłami zbrojnymi.

Czytaj też

Tymczasem w zrozumieniu tego, co się obecnie dzieje w Federacji Rosyjskiej bardzo pomocne było również przemówienie ministra obrony Siergiej Szojgu. O ile bowiem Putin w ogólnikach wskazywał na to, co się może stać, gdy kraje zachodnie przekroczą stawiane przez niego granice, to jego minister pokazał to już bardzo szczegółowo. Co więcej Szojgu opisał, jak szybko Rosjanie doprowadzili (rzekomo - przyp. red) swoje siły zbrojne do bardzo wysokiego poziomu gotowości bojowej i poziomu nowoczesnego sprzętu oraz jak dba się w Rosji o wysokie morale we własnej armii.

Duże postępy w procesie modernizacji rosyjskich sił zbrojnych

Rosyjski minister obrony zaczął od zmian, jakie zaszły w Strategicznych Siłach Rakietowych. Potwierdził on ocenę prezydenta Putina, że jest to rodzaj sił zbrojnych z najwyższym poziomem nowoczesnego uzbrojenia, który osiągnął nieosiągany wcześniej poziom 89,1%. Oznacza to znaczący wzrost w odniesieniu do końca 2015 roku. Wtedy wskazywano, że liczba nowoczesnych rakiet balistycznych w dyżurach bojowych na lądzie stanowi 55%, natomiast wyposażenie morskich strategicznych sił jądrowych w nowoczesne uzbrojenie jest na poziomie 56%.

Fot. mil.ru

Tylko w ciągu 2021 roku:

-       zakończono przezbrajanie pierwszego pułku rakietowego w system rakietowy „Awangard", a więc w międzykontynentalne rakiety balistyczne wyposażone w hipersoniczne pociski szybujące;

-       w dwóch kolejnych pułkach rakietowych strategicznych sił rakietowych wprowadzono w pogotowie bojowe wyrzutnie systemu rakietowego „Jars";

-       do lotniczych, strategicznych sił nuklearnych wprowadzono cztery zmodernizowane, latające nosiciele rakiet Tu-95MS;

-       do morskich, strategicznych sił jądrowych wprowadzono nowej generacji, atomowy okręt podwodny z rakietami balistycznymi „Kniaź Olieg" projektu 955A typu „Boriej-A";

-       dla potrzeb strategicznych sił jądrowych wybudowano 690 „wysokotechnologicznych" obiektów.

W wojskach lądowych i marynarce wojennej poziom wyposażenia w nowy i zmodernizowany sprzęt doszedł już do 71,2%. Szojgu podkreślił, że pod względem nowoczesności rosyjskie siły zbrojne „zajmują dziś wiodącą pozycję na świecie, podczas gdy pod względem wydatków na obronę jesteśmy na dziewiątym miejscu". I nawet jeżeli się wątpi w tą opinię, to należy pamiętać jaki postęp nastąpił w Rosji od 2015 roku. Wtedy Szojgu raportował Putinowi, że poziom nowoczesności w wojskach lądowych nie jest wyższy niż 35%, a w marynarce wojenne 39%. W ciągu sześciu lat udało się więc tą statystykę poprawić prawie dwukrotnie.

Czytaj też

Fot. mil.ru

W rosyjskich wojskach lądowych w 2021 roku osiągnięto to poprzez:

-       dostarczenie ponad 2,4 tysiąca nowych i zmodernizowanych modeli sprzętu i uzbrojenia;

-       utworzenie dwóch nowych dywizji: pancernej i zmechanizowanej;

-       utworzenie jednej brygady rakietowej „Iskander-M";

-       utworzenie jednej brygady przeciwlotniczej.

Z kolei w rosyjskich siłach powietrzno-kosmicznych w ostatnim roku:

-       dostarczono 151 sztuk nowego i zmodernizowanego sprzętu (w tym zestawy przeciwlotnicze S-400 „Triumf" i S-350 „Witiaź");

-       utworzono jeden samodzielny, pułk lotniczy, uzbrojony w samoloty MiG-31 z pociskiem hipersonicznym „Kindżał";

-       utworzono jeden pułk przeciwlotniczy;

-       wystrzelono piąty statek kosmiczny „Kupol";

-       zakończono budowę zachodniego zmodernizowanego stanowiska dowodzenia Zunifikowanego Systemu Kosmicznego wraz z przekazaniem go do eksploatacji próbnej;

-       zakończono testy bezzałogowego statku powietrznego dalekiego zasięgu „Altius-RU"

-       rozpoczęto dostawy bezzałogowych systemów rozpoznawczo-uderzeniowych „Inochodiec" i „Forpost";

-       na 29 lotniskach w ciągu siedmiu lat prowadzono prace nad przebudową pasów startowych i głównych obiektów infrastruktury;

Fot. mil.ru

Z kolei w Wojenno-Morskiej Flocie:

-       wprowadzono 34 jednostki pływające (trzy okręty podwodne, cztery okręty nawodne, dziesięć kutrów bojowych, siedemnaście okrętów i kutrów zabezpieczenia);

-       wprowadzono trzy przybrzeżne baterie rakietowe;

-       utworzono cztery nowe jednostki wojskowe, w tym pułk artylerii i inżynierii morskiej;

-       dobiegają końca państwowe testy hiperdźwiękowego pocisku manewrującego „Cirkon", którego dostawy seryjne mają się rozpocząć w 2022 roku;

-       oddano do użytku obiekty infrastruktury przybrzeżnej w Bałtijsku i Noworosyjsku;

-       w Gadżijewie (koło Murmańska) dobiega końca budowa osiedla, który ma zaspokoić potrzeby rodzin załóg okrętów podwodnych, w tym nowych atomowych jednostek, które mają wejść do służby w ciągu najbliższych czterech lat.

Fot. mil.ru

W wojskach powietrzno-desantowych:

-       dostarczono 500 sztuk nowego i zmodernizowanego sprzętu i 13 tysięcy zestawów sprzętu do lądowania oraz systemów spadochronowych;

-       utworzono dwa pułki powietrznodesantowe.

Plany modernizacyjne są coraz ambitniejsze

Z przemówienia Szojgu wynika, że plany modernizacyjne rosyjskiej armii są jeszcze ambitniejsze. Przede wszystkim zamierza się zwiększyć liczbę precyzyjnych systemów uzbrojenia. Tylko na ten cel wygospodarowano sumę ponad 258 miliardów rubli (3,51 miliarda rubli). Dzięki tym środkom do 2026 roku:

-       ma wzrosnąć o 30% liczba nośników precyzyjnego uzbrojenia dalekiego zasięgu;

-       ma być podwojona liczba pocisków manewrujących różnych typów.

Ministerstwo obrony chce również dalej zawierać wieloletnie kontrakty rządowe, w tym nawet trwające 10 lat. Ma to zapewnić terminowe dostawy broni i sprzętu wojskowego, gotowość technologiczną i równomierne obciążenie przedsiębiorstw przemysłowych. Jak się okazało „udział takich kontraktów rządowych w 2021 r. wyniósł 83%". Według Szojgu jest to szczególnie przydatne w kosztownych programach morskich. Dzięki zamówieniom wieloletnim do 2030 roku mają zostać oddane 34 okręty - z czego 20 dalekomorskich.

Fot. mil.ru

Zmieniono również podejście do utrzymania sprzętu latającego poprzez zawieranie umów bezpośrednio z producentami, stosując kryterium kosztu godziny lotu. Pozwoliło to utrzymywać sprawność techniczną sprzętu lotniczego na poziomie 83%. Jest to dwukrotny wzrost w porównaniu do 2012 roku.

Minister Szojgu pochwalił się dodatkowo stworzonym przez Minoboronę, jednolitym systemem informatycznym, służącym do ciągłego, automatycznego monitorowania i kontrolowania wykorzystania środków budżetowych. System ten ma być „kluczowym narzędziem w podejmowaniu decyzji o wypłacie zaliczek dla przedsiębiorstw przemysłu obronnego" i to dzięki niemu poziom realizacji zadań związanych z państwowymi zamówieniami obronnymi, „pomimo obowiązujących środków restrykcyjnych, wyniósł: dla zakupów - 99,4%, dla remontów i modernizacji - 99,7%".

Wyszkolenie wojska

Już w wystąpieniu prezydenta Putina było wyraźnie widać, że w Rosji bardzo dużą wagę przywiązuje się nie tylko do nowego sprzętu, ale również do procesu szkolenia. Szojgu potwierdził, że w 2021 roku zakończono długi proces „tworzenie sieci uczelni Minoborony oraz przeprowadzono cyfrową transformację szkolnictwa wojskowego". W ten sposób miało powstać „ujednolicone cyfrowe środowisko edukacyjne dla organizacji edukacyjnych i naukowych".

Do uczelni wojskowych przyjęto ponad 13 tysięcy kadetów i słuchaczy, przy czym o jedno miejsce starało się średnio 6 osób, a w przypadku dziewcząt aż 17. Odbudowywany jest również system szkolenia wojskowego dla studentów uczelni cywilnych i już obecnie w 104 ośrodkach szkoleniowych kształci się ponad 63 tysiące osób.

Rozbudowywana i unowocześniana jest baza szkoleniowa poszczególnych uczelni jak również tworzona zupełnie nowa. W ten sposób powstaną nowe szkoły wojskowe w Irkucku, w Krasnojarsku i Chabarowsku jak również szkoła innowacyjnych technologii dla dzieci uzdolnionych „Era" w Anapa.

Fot. mil.ru

Gotowość rosyjskich wojsk do wykonywania zadań zgodnie z przeznaczeniem

Z wystąpienie ministra Szojgu wynika wyraźnie, że wartość rosyjskiej armii nie jest wyznaczana jedynie poziomem jej nasycenia nowoczesnym sprzętu, ale również wysoką gotowością bojową i wyszkoleniem. Jest to efekt konsekwentnie realizowanego procesu szkolenia bojowego, którego wszystkie przedsięwzięcia zostały zrealizowane w zakładanym terminie. Elementem tych planów było m.in. 45 ćwiczeń międzynarodowych na różnych poziomach.

Szojgu zwrócił uwagę przede wszystkim na wspólne rosyjsko-białoruskie ćwiczenia strategiczne „Zapad-2021", w którym uczestniczyło około 200 tysięcy żołnierzy i w którym po raz pierwszy użyto w formacjach bojowych seryjne egzemplarze robotów uderzeniowych (w tym powietrznych).

Rosjanie cały czas utrzymują wysoką gotowość bojową swoich wojsk do działań. Kontrola tej gotowości stała się ważnym elementem systemu szkolenia i jest realizowana nie na pokaz, ale realnie. Jednostki wojskowe są więc naprawdę zaskakiwane ćwiczeniami i nie tylko przez alarmową „zbiórkę kadry", ale przede wszystkim przez szybkie przegrupowanie wojsk do wskazanego rejonu manewrów. Szojgu poinformował m.in., że w 2021 roku, „w trakcie niespodziewanych kontroli gotowości bojowej wojsk, jednostki i formacje przeprowadziły przegrupowanie na dystansie ponad 3500 km z wykonywaniem bojowych misji szkoleniowych na poligonach znajdujących się poza strefami ich odpowiedzialności".

Fot. mil.ru

Swoje podejście do ćwiczeń zmienia również rosyjska marynarka wojenna. Przykładem tego mogą być manewry operacyjnego zgrupowania sił Floty Pacyfiku, które skrycie przeprowadziły misję „w odległym rejonie Oceanu Spokojnego". Z kolei Flota Północna przygotowuje się do rzeczywistych działań w trudnych warunkach arktycznych. Szojgu przypomniał tutaj wyprawę arktyczną „Umka", zrealizowaną w 2021 roku na archipelagu Ziemi Franciszka Józefa. „W warunkach wysokich szerokości geograficznych i niskich temperatur wszystkie używane systemu uzbrojenia potwierdziły swoje właściwości techniczne".

Duże znaczenie w rosyjskiej armii ma umiejętnie podsycana przez Minoboronę rywalizacja, która zachęca żołnierzy do ciągłego podwyższania swoich umiejętności. Jednostki wojskowe starają się więc o uzyskanie tytułu „uderzeniowa" i prawo do noszenia związanego z tym, charakterystycznego znaku heraldycznego. W tym celu podnoszą swój poziom wyszkolenia i gotowości bojowej, a specjalna komisja kontroluje dodatkowo: ukompletowanie pododdziałów, poziom dyscypliny wojskowej i profesjonalizm dowódców.

Czytaj też

Miejscem indywidualnej rywalizacji są tzw. Międzynarodowe Igrzyska Wojskowe. Z roku na rok stają się one coraz ważniejszą i większą imprezą. W 2021 roku zorganizowano je na terenie 11 państw, wzięło w nich udział ponad 6,2 tysiąc żołnierzy z 42 krajów, a obserwowało je ponad półtora miliona osób.

Doświadczenie bojowe

Tym co charakteryzuje rosyjską armię jest nie tylko wysoki poziom wyszkolenia specjalistycznego, ale jej doświadczenie bojowe. Rosja oczywiście nie prowadzi działań wojennych na własnym terytorium, ale jej żołnierze uczestniczą oficjalnie i nieoficjalnie w różnych konfliktach zbrojnych. Szczególnie przydatna w tym celu była Syria, gdzie rotacyjnie swoje „staże bojowe" odbywają przedstawiciele z różnych jednostek wojskowych. Chętnych do tego rodzaju wyjazdów zresztą nie brakuje, ponieważ taki staż bojowy stał się elementem niezbędnym do zrobienia szybkiej kariery w strukturach dowodzenia.

Oczywiście Szojgu wskazywał przede wszystkim na przeprowadzenie przez rosyjski personel wojskowy ponad 3 tysięcy akcji humanitarnych, dostarczenie ponad 5 tysięcy ton ładunku, oraz udzielenie pomocy przez medyków wojskowych ponad 132 tysiącom cywilów. Nie zmienia to jednak faktu, że dzięki Syrii doświadczenie bojowe ma obecnie cały sztab dowodzenia wojsk lądowych, 92% personelu lotniczego, 58% specjalistów obrony powietrznej oraz 62% personelu marynarki wojennej.

Fot. mil.ru

Do zdobywania takiego doświadczenia wykorzystywana jest każda okazja - jak np. konflikt w Górskim Karabachu. Według Szojgu wysłany tam rosyjski kontyngent pokojowy znalazł i zniszczył ponad 26 tysięcy obiektów wybuchowych i przeprowadził 222 akcje humanitarne. To właśnie dzięki temu „w Górskim Karabachu zapewniono zawieszenie broni oraz utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa". Ale przy tej okazji Rosja ma również doskonale wyszkolone w warunkach bojowych jednostki saperskie.

Podniesienie poziomu ochrony socjalnej dla personelu wojskowego

Ważnym czynnikiem podnoszącym morale w armii, zwiększającym atrakcyjność służby wojskowej oraz napływ do sił zbrojnych wysoko wykwalifikowanych specjalistów ma być wzrastające z roku na rok wsparcie socjalne dla rosyjskich żołnierzy i ich rodzin. Tylko na ten cel Minobrona ma otrzymać na lata 2021-2023 dodatkowe 180,2 mld rubli (2,45 mld dolarów).

W 2021 roku zindeksowano więc pensje żołnierzy o 3,7%. Dzięki współpracy Minoborony z lokalnymi władzami w kwestiach społecznego wsparcia rodzin personelu wojskowego nastąpiło: 19-krotne zmniejszenie potrzeby zatrudniania żon i 15-krotne zmniejszenie potrzeby zapewniania dzieciom miejsc w przedszkolach.

Stworzono swoisty system dodatkowych możliwości i przywilejów dla żołnierzy i ich rodzin. Od 1 listopada 2021 roku wprowadzono np. program lojalnościowy „Partnerzy Armii Rosyjskiej". Wszyscy żołnierze uzyskali dzięki niemu dostęp do rabatów do 30% na szeroką gamę towarów i usług w sieci sklepów - partnerów spółki „Wojentorg".

Poprawiono też dostęp do usług medycznych, co zmniejszyło ogólny poziom zachorowań wśród żołnierzy. Tylko w 2021 roku oddano do użytku podlegające pod Minoboronę nowe placówki medyczne w Moskwie, Sankt Petersburgu i Władykaukazie oraz nowe centrum diagnostyczne w Kyzylu.

Zacieśnianie więzi rosyjskiej armii ze społeczeństwem

Tym co niewątpliwie wyróżnia rosyjskie siły zbrojne jest ich więź ze społeczeństwem i to realna, nie wywołana sztucznie organizowanymi uroczystościami. Stworzono do tego cały aparat polityczno - propagandowy jak również odpowiednią infrastrukturę „patriotyczną". Przede wszystkim utrzymywany jest kult niezwyciężonej Armii Czerwonej, która pokonała III Rzeszę Niemiecką.

Fot. mil.ru

Szojgu przypomniał, że w roku 76. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem zorganizowano parady wojskowe aż w 28 miastach. Przeprowadzono dodatkowo Główną Paradę Morską w Sankt Petersburgu. Pamięć o zwycięstwie kultywowana jest także przez tradycyjne przekazywanie flag bojowych różnym podmiotom Federacji Rosyjskiej (tylko w 2021 roku przekazano ich 86) oraz opiekę nad weteranami.

Ogromnym sukcesem była budowa zespołu muzealno-cerkiewnego pod Moskwą, który stał się dla Rosjan miejscem prawdziwych pielgrzymek. Szojgu poinformował, że „od początku 2021 roku na jego terenie odbyło się ponad 100 dużych imprez, w których wzięło udział około 3 mln osób". W tym swoistym systemie edukacji patriotycznej ważną rolę mają dodatkowo parki historyczne „Patriot". W sumie w całym kraju otworzono aż 248 takich ośrodków, że czego 29 w tym roku.

Więź z młodzieżą zapewnia siłom zbrojnym organizacja „Junarmia", która po pięciu latach istnienia objęła już wszystkie regiony Rosji i liczy ponad milion nastolatków. To m.in. dla potrzeb tej organizacji zorganizowano wraz z kierownictwem Moskwy i obwodu moskiewskiego Centrum Wychowania Wojskowo-Patriotycznego młodzieży „Awangarda".

Dodatkowo na polecenie prezydenta Putina powstało dotąd 40 ośrodków przeszkolenia wojskowego, które mają być we wszystkich miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców. „Od początku roku wstępne przeszkolenie wojskowe przeszło tam ponad 10 tysięcy młodych mężczyzn i kobiet".

Resort obrony dba również o oprawę medialną swoich działań. W tym celu zbudowano w ministerstwie obrony wielofunkcyjny kompleks telewizyjny z wyposażeniem studyjnym. Według Szojgu pozwala on „informować społeczeństwo o rozwoju i działalności sił zbrojnych na nowym jakościowo poziomie. Tym samym z rozkazu Minoborony zostały stworzone wszelkie warunki do tworzenia na tej podstawie filmów o charakterze militarno-patriotycznym".

Dzięki takim działaniom „ponad 90% obywateli jest przekonanych, że rosyjskie siły zbrojne są w stanie obronić kraj, a 88% jest dumnych z armii i marynarki wojennej". Bardzo wysoko cenione w społeczeństwie są również działania Minoborony.

Rosja szuka sojuszników

Najsłabiej przemawiającym elementem wystąpienia Szojgu była próba wykazania, że Rosja wcale nie jest osamotniona po sankcjach nałożonych na nią przez kraje zachodnie za aneksję Krymu i podtrzymywanie wojny domowej we wschodniej Ukrainie. Zaprzeczać temu ma fakt, że „rosyjskie ministerstwo obrony współpracuje z siłami zbrojnymi 109 krajów świata".

Rozbudowywane są dodatkowo zagraniczne bazy wojskowe, czego przykładem ma być rozbudowa zachodniego pasa startowego na syryjskim lotnisku Humajmim oraz zakończenie budowy w Armenii centrum kulturalno-rekreacyjnego oraz kompleksu sportowego o łącznej powierzchni ponad 8000 m2. Według Szojgu „pokazuje to wyraźnie daremność zachodnich prób izolowania Rosji na arenie międzynarodowej".

Głównymi partnerami w zakresie współpracy wojskowo-technicznej dla Federacji Rosyjskiej mają pozostawać: Chiny, Indie, Algieria, Egipt, Wietnam i Birma. Próbuje się również zacieśniać stosunki z krajami: Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym ODKB, Wspólnoty Niepodległych Państw WNP oraz Szanghajskiej Organizacji Współpracy.

Rosjanie chwalą się także zorganizowaniem w czerwcu 2021 roku IX Moskiewskiej Konferencji Bezpieczeństwa Międzynarodowego, w której wzięli udział delegaci ze 109 krajów. Miało to być przez to „najliczniejsze pod względem liczby uczestników wydarzenie militarno-polityczne na świecie". Duże znaczenie we wzmacnianiu międzynarodowej współpracy wojskowo-technicznej ma mieć również coroczne Forum Wojskowe „Armia" w którym w 2021 roku wzięły udział delegacje ze 117 krajów, a liczba zwiedzających przekroczyła 1,7 mln osób.

Fot. mil.ru

Co już zrobiono w 2021 roku i co zostanie zrobione w 2022 roku?

Minister Szojgu zakończył swoje wystąpienie krótkim raportem dla prezydenta Putina o tym: co zostało zrobione w rosyjskich siłach zbrojnych w 2021 roku i co planuje się zrobić w 2022 roku.

Oczywiście jak zawsze zakomunikowano, że wszystkie zadania przewidziane na 2021 rok zostały zrealizowane. Dzięki temu:

-       zdolności bojowe rosyjskich sił zbrojnych wzrosły o 12,8%;

-       zapewniono określony poziom utrzymania zdolności obronnych kraju;

-       realizacja wszystkich zawartych kontraktów zapewniła dostawę ponad 5 tysięcy sztuk podstawowych systemów uzbrojenia;

-       dozbrojenie wojsk lądowych i marynarki wojennej oraz planowane naprawy pozwoliły na utrzymanie sprawności sprzętu wojskowego na poziomie 95%;

-       oddano do użytku ponad 3 tysiące budynków i budowli o łącznej powierzchni ponad 2,5 mln m2;

-       obsada stanowisk oficerskich w siłach zbrojnych przekroczyła 96%;

-       do wojsk wysłano dodatkowo 13 tysięcy oficerów;

-       liczba żołnierzy kontraktowych dwukrotnie przekroczyła liczbę poborowych, z czego 67% było z wyższym lub średnim wykształceniem zawodowym;

-       poziom zatrudnienia Sił Zbrojnych wynosi 91%;

-       łączna wielkość inwestycji kapitałowych przekazanych użytkownikom wyniosła ponad 155 mld rubli.

Z kolei w 2022 roku planuje się:

-       postawić w dyżur bojowy w strategicznych siłach rakietowych 21 stanowisk startowych dla międzykontynentalnych pocisków balistycznymi „Jars", „Awangard" i „Sarmat";

-       zaopatrzyć strategiczne, lotnicze siły nuklearne w dwa bombowce Tu-160M;

-       przyjąć do marynarki wojennej okręt podwodny o napędzie atomowym typu „Boriej-A" „Generalissimus Suworow";

-       zaopatrzyć wojska lądowe, siły powietrzno-kosmiczne i siły przybrzeżne marynarki wojennej w ponad tysiąc nowoczesnych egzemplarzy broni pancernej i artyleryjskiej;

-       zaopatrzyć siły powietrzno-kosmiczne i marynarkę wojenną w 257 nowych i zmodernizowanych statków powietrznych oraz 5 zestawów dywizjonowych systemu rakiet przeciwlotniczych S-400 „Triumpf";

-       przyjąć do marynarki wojennej 5 okrętów podwodnych, 11 okrętów nawodnych, 3 kutry bojowe oraz 2 systemy rakiet przybrzeżnych;

-       zwiększyć liczbę pracowników kontraktowych o 14,7 tysiąca osób;

-       przygotować i przeprowadź strategiczne ćwiczenia dowódczo-sztabowe „Wostok" i „Grom";

-       oddać do użytku 3 tysiące budynków i budowli jednocześnie z dostawą nowych rodzajów uzbrojenia i sprzętu;

-       zakończyć cyfrową transformację wojskowych urzędów rekrutacyjnych w ciągu dwóch lat, co ma pozwolić ma zmniejszenie liczby personelu i wzrost płac.

Teraz należy się zastanowić, czy środki przygotowywane na przeciwstawienie się rosyjskiej armii są wystarczające i co trzeba zrobić by dorównać Rosjanom w poziomie wyszkolenia żołnierzy, doświadczeniu bojowym, gotowości bojowej i poziomie modernizacji sił zbrojnych.

Komentarze (15)

 1. Rus (dałn)ol

  Patrzę na gościa i tak myślę o tej słowiańskiej Rosji... Gdzież ona się podziała.?

  1. Tani35

   Rasista? A popatrz na Rzad USA. Co widzisz? Kot ma łapać myszy. A czy jest czarny czy biały a nawet rudy nie ma znaczenia. Ja bym chciał takiego Szojgu w naszym wojsku. Bo on potrafił z ruskiej armii stworzyc cos z czego nikt się na świecie nie śmieje.

  2. Szkoda wyjaśniać

   Tani35 cały świat włącznie z rosjanami się śmieją z ruskiej armi kojarzysz kawał o ruskim kombajnie ? To tylko 1 z wielu żartów dopóki nie będziecie mieć dużej gospodarki nie będzie mieć nowoczesnej armi.

  3. Tani35

   Ty mi napisz przyjacielu co to jest duza gospodarka? Oni idą na samowystarczalnosc czyli nie potrzebują importu. A my? Moim zdaniem ZSRR padł bo Ruscy już przestali chcieć utrzymywać ukrow i inne nacje. Są na swoim co zrobią to będzie ich. Na koniec ja popieram Ruskich dwoma rekami ukrow nigdy. Za te nabite na płoty nasze dzieci. Bo w odroznieniu od was ja tych polakow ktorzy cudem uciekli z tych terenow. A ukrom przypominam ze ich przodkowie na kolanach przysiegali ze sa polakami. Jak im sie nie podoba na Ukraine do Bandery i jego pomiotow. Pisanie o Polsce jako o sojuszniku Ukrainy jest śmieszne. Ukraina jest jedynym panstwem ktore ma roszczenia terytolialne do naszego kraju. Ani Rosja ani Niemcy roszczen nie mają. Tyle dla każdego do przemyślenia. Macie mózgi wiec myślcie.

 2. DA(łn)VIEN

  Mariusz zadowolony! Polska armia nowoczesna i gotowa. Do czego? Czekam na naszą kontrę! My to 14 leopardów oddaliśmy do linii

  1. Darek

   Na szczęście i pozostałe są w linii i jednak chyba więcej niż 14 PL już z modernizacji wróciło. Ale, ale, jak tam armaty i SU 57 u was???

  2. Tani35

   Armata ? 20 szt miala otrzymac 2 Dywizja Strzelecka w zeszlym roku. I w zeszlym roku mialy zakonczyc sie proby panstwowe na dwoch batalionach czyli 62 sztuki. Maja tego w inwentarzu ponad 100sztuk. Wprowadza go do sluzby i to szybko bo beda walczyli o hinduski torcik. 1700sztuk to kupa kasy.

 3. Tani35

  Ja nie o kiblach tylko forsie. Szojgu zmajstrował 2-3 armie świata za budżet 9 kraju świata. O naszym nie napiszę. No chociaż Antek miał zaslugę bo uwalił tego chorego Caracala.

 4. Wania

  Rosja ostatnio chwaliła się udanym startem rakiety Angara A5. Rosjanie nie mieli zbyt wysoko postawionej poprzeczki. W czasie gdy USA i Chiny ścigają się w wybudowaniu bazy na księżycu, Rosja wysyła sobie ładunki testowe na orbitę, na którą kieruje się większość kończących swoje misje satelit. I co? No się nie udało. Angara A5 miała awarię i nie doleciała na orbitę. Awaria silnika górnego stopnia, który podczas drugiego uruchomienia działał przez 2 sekundy i przestał działać sprawiła, że Angara nie wydostała się z niskiej orbity parkingowej i niebawem jej górna część wraz z ładunkiem wejdzie ponownie w ziemską atmosferę i prawie w całości spłonie. Wszyscy mają nadzieję, że szczątki spadną na Kreml ku chwale wielkiej Rosji.

  1. Tani35

   Ale to rakieta nowej generacji. Wiec ma prawo zawodzic. Zresztą oni tego nie kryją. Przespali 30 lat lub inaczej spoczeli na laurach sowieckiej technologii. Teraz obudzili się i pracują aby dogonić świat. Zresztą nie oni jedni.

  2. Tani35

   Kto lata to traci. Kto nie lata awarii nie ma. Jeszcze nikt nie nauczył się pływać nie wchodząc do wody

 5. Palmel

  oni pilnują swojej strefy wpływów

  1. Wania

   Pytanie jest, dlaczego wszyscy chcą uciec z ich strefy wpływu i muszą jej pilnować. Patrząc na Ukrainę czy Gruzję to chcą uciec do naszej normalności. Silna rosyjska gospodarka byłaby wabikiem dla innych krajów. A bimber i onuce z grabieniem krajów zależnych budzi w tych krajach naturalny opór.

 6. Tani35

  Eee,Szef ocenia swoją pracę. Zrobil bardzo wiele. Sowietska armia była posmiewiskiem on ja przerobil na prawdziwą armię. My szczescia do ministrow nie mamy i dlatego nic nie mamy. Bo ja nie rozumiem po co Poprad ma opancerzony pojazd? Może to jest taki Terminator dla ubogich. Wg mnie on jest tak potrzebny jak... Pilica by ten temat zalatwila. Ja bym prosil kogos kto zna sie na opl zeby mi to wytlumaczyl. Po co mu to opancerzone podwozie. Bo dlaczego nie pływa to już wiem bo musi byc opancerzony. Jaki minister taki kram. Ja na opl sie nie znam ale tego to bym nie kupił. Bo tank foruje rzekę po dnie bwp płynie a obrona plot pije piwo czekajac na zorganizowanie przeprawy. Gdzie tu sens

 7. Rain Harper

  Sojusznicy Rossji powinni się martwić, bo wygląda to jak przygotowania do dnia M w 1941. Kto jest teraz najlepszym przyjacielem Moskwy, tak jak onegdaj hitlerowcy? Ano tak... Chińczycy. :^)

 8. Monkey

  Albo prawda, albo tufta. dla nas lepiej, żeby jednak to była tufta. Co do elektryfikacji czy kanalizacji, nie przejmowałbym się. Rosjanom bardziej potrzeban defilada niz zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. I dlatego sa tacy groźni.

 9. Tani35

  Bez podtekstu tylko jako ciekawostka. Ruscy milosnicy militarii wyczaili na filmiku oficjalnym Minoobrony z cwiczen pld okregu wojskowego tank T-62WM. Z kostkami reaktywnymi wygladal calkiem calkiem i zasuwal jak trzeba. Dlaczego ciekawostka ? Bo oficjalnie tych tankow w jednostkach liniowych nie ma. Ja wyczailem starego dobrego UAZa A teraz z innej beczki znalazlem na ruskim necie z 1945 grupe naszych zakonnikow Karmelitow na wychodnym zrobili sobie fotke na wraku niemieckiego stuga3 ,humory im dopisywaly bo jeden swoim kapeluszem zaslonil wylot lufy armaty.

 10. JAGODA

  Trzeba pamiętać, że eksport rosyjskiego uzbrojenia jest na poziomie eksportu polskich mebli. I jest o ok 4 mld dolarów niższy od eksportu bezprzewodowych słuchawek przez pewnego amerykańskiego producenta z ogryzkiem w logo.

 11. Gulden

  A ja się zastanawiam od dłuższego czasu,nad jednym zagadnieniem.Czy w Polsce,jest możliwe,realnie przećwiczone takie zagadnienie logistyczne.Mianowiecie,niespodziewany alarm w JW,na szczeblu-załóżmy,pułku.I w trybie alarmowym,czy tam PSGB(Pełny stan gotowości bojowej),przealokowanie całej takiej ekipy,wraz ze sprzętem,pełnym skadrowaniem jednostki z miejsca stacjonowania-załóżmy-południe Polski,nie wiem Kłodzko,czy okolice,do miejsca docelowego,czyli poligon na północy Kraju.Na ostre strzelanie,odbycie pełnoskalowych ćwiczeń poligonowych,reazlizacja załozonego scenariusza działań.Po prostu,ta jednostostka miałaby działać pełnoskalowo,czyli tym, co ma na stanie,na polu walki.

  1. Kamil_

   Znając polskie realia, skończyło by się dramatyczną kompromitacją. Pewnie osiągnęli byśmy jakieś 10% wartości bojowej, zaginęło by kilka procent personelu i sprzętu, zablokowali byśmy nasze pseudo-autostrady na wiele godzin, i w zamieszaniu, kilka osób zostało by rannych. Ale to tylko moje przypuszczenia, wysnute na podstawie obserwacji, jak radzimy sobie z pandemią i wypadkami drogowymi.

 12. Zawisza_Zielony

  Rosyjska armia jest gotowa by być narzędziem rosyjskiej polityki. Nasza armia dzięki naszym naszym polityką jest gotowa najwyżej na defiladę ....

 13. ruski trol

  Potwierdzam. Zapasy kartoszki i sała na najbliższą zimę są zabezpieczone

 14. DA(łn)VIEN

  Polska armia tez powinna ćwiczyć! Mało ćwiczą i to jeszcze małymi grupami!

 15. Patrzący z boku

  Pięknie. Szkoda tylko, że jak podaje Radio Swaboda, co czwarta rosyjska rodzina, to jest 35 milionów Rosjan żyje w domach czy mieszkaniach, w których toalety znajdują się na zewnątrz. Co trzeci dom pozostawał bez gorącej wody (szacowano, że to 47 mln Rosjan), 29 mln Rosjan nie miało nawet zimnej wody, a 22 mln – ogrzewania. Prawdziwe imperium.

  1. Wewo

   Do tego robi robotę, tradycyjny element rosyjskiej kultury czyli wódka, Dzięki niej, co roku z przepicia umiera w Rosji 400 tys. osób. Z powodu alkoholu w Rosji umiera 24% ogółu mężczyzn w wieku produkcyjnym - to taki sam odsetek co ogarniętej wojną Syrii. Najgorzej jest na dalekim wschodzie/północy, gdzie wskaźnik ten dochodzi do 70%. Jedna trzecia rosyjskich nastolatków pije KAŻDEGO dnia. Mniej niż połowa z nich dożyje do sześćdziesiątki. Na rosyjskich drogach ginie rocznie ponad 40 tys. osób, przy 40 mln zarejestrowanych pojazdów. W większości przyczyną wypadków jest alkohol (w Polsce przy 24 mln zarejestrowanych samochodów, ofiar jest ok. 2,5 tys.). Rosja zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem częstotliwości porzucania dzieci w domach dziecka, a połowa z tych dzieci ma objawy alkoholowego zespołu płodowego. W Rosji jest największa na świecie różnica w długości życia mężczyzn i kobiet (15 lat). Oczywiście dzięki wódeczce. ...

  2. HeHe

   Radio Swoboda jest tak samo godne zaufania jak "Sputnik".

  3. Chyżwar

   Nie trzeba tego radia. Wystarczy wejść na light pollution map. W Rosji nocami świecą się tylko okolice metropolii. A i to nie bardzo. Reszta kraju jest ciemna niczym pustynia afrykańska. Już na pierwszy rzut oka widać gdzie kończy się cywilizowany świat.