Reklama

Siły zbrojne

Święto Warmińsko-Mazurskich Terytorialsów

Fot. 4. W-MBOT
Fot. 4. W-MBOT

Żołnierze i pracownicy wojska 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygada Obrony Terytorialnej w tym roku swoje święto obchodzą w wyjątkowych warunkach. Sytuacja epidemiczna sprawiła, że kolejny raz w obchodach nie mogły uczestniczyć rodziny oraz najbliżsi warmińsko-mazurskich terytorialsów. Pomimo, że udział zaproszonych gości został mocno ograniczony to uroczystości związane ze świętem brygady były wyjątkowe. Jakie wydarzenia towarzyszyły tegorocznym obchodom?

4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej powstała 28 lutego 2018 rok, a decyzję o utworzeniu brygady podjął Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej. Równolegle z utworzeniem jednostki szef resortu obrony narodowej decyzją nr 15 z 2018 roku nadał nazwę wyróżniającą, wskazał patrona, zarządził przejęcie tradycji oraz ustanowił jej coroczne święto na dzień 13 maja. Brygada nosi imię kpt. Gracjana Fróga „Szczerbca” i jest kontynuatorką tradycji 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

Przypomnijmy, że siedziba 4. W-MBOT mieści się w stolicy Warmii i Mazur, a żołnierze tej brygady służbę pełnią w pięciu garnizonach – w Olsztynie, Morągu, Giżycku, Braniewie oraz Ełku. Na Warmii i Mazurach jest już blisko 2 800 Terytorialsów. Brygada stacjonująca na Warmii i Mazurach aktualnie jest trzecią co do wielkości Brygadą w Wojskach Obrony Terytorialnej. Terytorialną służbę wojskową pełnią w niej m.in. nauczyciele, prawnicy, lekarze, pielęgniarki, właścicieli firm, rolnicy, operatorzy maszyn, sprzedawcy, sportowcy, uczniowie i studenci.

Apel z okazji święta brygady

Uroczysty apel z okazji święta warmińsko-mazurskich terytorialsów odbył się w sobotę 15 maja na terenie jednostki wojskowej w Olsztynie (ul. Saperska 1). W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele administracji oraz samorządowcy – Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński, Zastępca Prezydenta Olsztyna Ryszard Kuć oraz Dowódca 16. Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Krzysztof Radomski, a także przedstawiciele regionu, oświaty, służb mundurowych oraz jednostek wojskowych stacjonujących na terenie województwa.

image
Fot. 4. W-MBOT

Wojewoda Warmińsko-Mazurski w swoim wystąpieniu okolicznościowym podkreślał rolę i dokonania żołnierzy WOT w dzianiach związanych z zwalczaniem skutków pandemii COVID-19

Ostatni rok w dobitny sposób to pokazał. Jako przedstawiciel rządu w terenie, jako szef sztabu kryzysowego, ale również jako mieszkaniec tego regionu z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że bez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej nie poradzilibyśmy sobie tak skutecznie z pandemią.

Artur Chojecki, Wojewoda Warmińsko-Mazurski
image
Fot. 4. W-MBOT

Dowódca 4. W-MBOT płk Mirosław Bryś dziękował żołnierzom brygady za zaangażowanie i poświęcenie w realizacji odpowiedzialnych zadań.

Wielu z was wykazało się wybitnym zaangażowaniem, chłonęliście wiedzę i zdobywaliście nowe umiejętności.
Oliwkowy beret, który nosicie - tak charakterystyczny dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, dzięki Wam stał się symbolem pomocy świadczonej społeczeństwu w sytuacji kryzysowej.
W tym wyjątkowym dniu przyjmijcie słowa szacunku i uznania. Dziękuje wam za determinację i poświęcenie podczas realizacji zadań. Za otwartość, pomysłowość i nieszablonowe podejście do rozwiązywania problemów oraz życzliwość w codziennej pracy i służbie

Płk Mirosław Bryś, Dowódca 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady OT

Pułkownik dziękował także wszystkim tym, którzy wspierają warmińsko-mazurskim terytorialsom – samorządowcom i przedsiębiorcom.

Dziękuje za otwartość, przychylność i wyrozumiałość wszystkim pracodawcom, którzy umożliwiają swoim pracownikom - a moim żołnierzom realizację zadań w Brygadzie

Płk Mirosław Bryś, Dowódca 4. W-MBOT
image
Fot. 4. W-MBOT

Warmińsko-mazurscy żołnierze WOT tegoroczne obchody podzielili na kilka mniejszych uroczystości, które rozpoczęły się już 11 maja. Kulminacją uroczystości był apel, podczas którego wręczone zostały odznaczenia, listy gratulacyjne i mianowania na wyższe stopnie wojskowe.

Podczas apelu żołnierze Brygady maszerując w kompanii honorowej pozostawili jedno puste miejsce. W ten sposób uczcili pamięć zmarłego kolegi st. chor. szt. Janusza Kordalskiego, który niestety przegrał walkę z wirusem.

Wydarzenia towarzyszące

11 maja delegacja z udziałem kierowniczej kadry 4. W-MBOT oraz dowódców podległych batalionów i kompani uczestniczyła w uroczystościach poświęconych pamięci kpt. Gracjana Fróga „Szczerbca” na terenie Muzeum Żołnierzy Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie z okazji 70. Rocznicy śmierci patrona Brygady z udziałem Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych ministra Jana Józefa Kasprzyka, Wiceprezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztofa Szwagrzyka oraz Dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Pana Jacka Pawłowicza.

image
Fot. 4. W-MBOT

Następnego dnia na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 w Braniewie Dowódca Brygady w asyście żołnierzy 43. batalionu lekkiej piechoty odsłonił tablicę pamiątkową oraz posadził pierwszy w Polsce dąb pamięci poświęcony patronowi brygady. Szkoła zorganizowała również konkurs plastyczny „W hołdzie bohaterowi niezłomnemu” i zaprezentowała prace uczniów.

image
Fot. 4. W-MBOT

14 maja na terenie brygadowych koszar przy ulicy Saperskiej w Olsztynie odbył się konkurs „Szlakiem 3. Wileńskich Brygady AK”, w którym uczestniczyli uczniowie klas mundurowych z całego województwa. Osiem drużyn przystąpiło do sprawdzianu, w którym należało wykazać się wiedzą na temat patrona 4. W-MBOT oraz sprostać zadaniom takim jak quiz wiedzy. Rywalizacja polegała na zdobyciu jak największej liczby punktów w różnych konkurencjach. Odbył się także pokaz sprzętu oraz tradycyjny żołnierski poczęstunek w postaci grochówki. Konkurs dla klas mundurowych przeprowadzono dzięki pomocy i wsparciu współorganizatorów reprezentujących Stowarzyszenie im. gen. bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego.

image
Fot. 4. W-MBOT 

Z kolei terytorialsi z 42. batalionu lekkiej piechoty w Morągu odwiedzili kpt. Jadwigę Łubniewską, żołnierza 5. Wileńskiej Brygady AK, których tradycje dziedziczą.

image
Fot. 4. W-MBOT

Uroczystości Święta Warmińsko-Mazurskich Terytorialsów zakończone zostały mszą świętą w intencji 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej, żołnierzy i pracowników Brygady. Msza odbyła się w kościele w Bartągu. Odczytany został Apel Pamięci oraz złożone kwiaty i znicz przy pomniku i tablicy pamiątkowej 3. WBAK i ich dowódcy.

Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

    Reklama