Reklama

Siły zbrojne

Światłowód dla Brygady OT w Kielcach

Fot. freepik
Fot. freepik

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych prowadzi postępowanie, które ma wyłonić wykonawcę prac związanych z budową infrastruktury teleinformatycznej w Kielcach. Jakie są warunki przetargu? Kto ma szansę na realizację prac budowlanych?

29 grudnia jednostka podległa Narodowemu Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni zamieściła ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w formule przetargu nieograniczonego na budowę infrastruktury teleinformatycznej, która będzie użytkowana przez 10. Świętokrzyską Brygadę Obrony Terytorialnej oraz Regionalne Centrum Informatyki w Krakowie.

Termin składania ofert wyznaczono do 19 stycznia 2021 roku. Wybór zwycięskiej oferty realizowany będzie w oparciu o kryterium ceny (60 proc.), gwarancji i rękojmi (20 proc.) oraz czasu realizacji (20 proc.).

Reklama
Reklama

Zgodnie z dokumentacją projektową przyszły wykonawca realizował będzie zadania związane z budową:

  • telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej;
  • kabli światłowodowych i miedzianych;
  • okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną;
  • zewnętrznego punktu dla mobilnych środków łączności;

oraz dostawę i montaż centrali telefonicznej.

Dodatkowo przyszły wykonawca poza spełnieniem warunków związanych z zapewnieniem wymogów ochrony informacji i warunków technicznych powinien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizował co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę kanalizacji kablowej, rurociągów kablowych oraz sieci światłowodowych lub miedzianych każde o wartości minimum 250 tysięcy złotych netto oraz co najmniej dwa zamówienia obejmujące budowę instalacji okablowania strukturalnego warz z instalacją elektryczną każde o wartości minimum 100 tysięcy złotych netto.

Wydłużone terminy

Inwestycja w Kielcach to kolejny po Olsztynie, Katowicach i Lublińcu przetarg na realizację prac związanych z budową lub rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej sił zbrojnych. Przetargi związane z realizacją tych prac ogłaszano w grudniu ubiegłego roku. Postępowania te zostały jednak wydłużone z uwagi na zapytania kierowane przez potencjalnych wykonawców oraz utrudnienia wynikające z sytuacji epidemiologicznej.

Terminy składania ofert przedłużono:

  • budowa kabli światłowodowych pomiędzy kompleksami wojskowymi w Olsztynie – do 13 stycznia 2021 roku;
  • budowa sieci strukturalnej oraz dowiązania światłowodowego w Katowicach – do 12 stycznia 2021 roku;
  • rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej w Lublińcu – do 15 stycznia 2021 roku.

Komentarze