Reklama

Siły zbrojne

Światłowód dla garnizonu Olsztyn

Fot. freepik
Fot. freepik

Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych uruchomiło przetarg, dzięki któremu jednostki wojskowe stacjonujące w stolicy Warmii i Mazur zyskają dostęp do szybkich łącz światłowodowych. Jakie są warunki przetargu oraz które jednostki wojskowe skorzystają z nowej infrastruktury?

Olsztyn od kilku lat stał się jednym z kluczowych ośrodków na wojskowej mapie Polski. W garnizonie stacjonują między innymi 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana, 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, 9. Batalion Dowodzenia, 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy, Regionalne Centrum Informatyki, Wojewódzki Sztab Wojskowy, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Rejonowy Zarząd Infrastruktury, Wojskowy Sąd Garnizonowy, Wojskowa Komenda Transportu, Skład Materiałowy, 5. Kompania Regulacji Ruchu, Patrol Saperski nr 11, Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego, Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Wojskowe Biuro Emerytalne, Ośrodek Aktywizacji Zawodowej, Wojskowa Pracownia Psychologiczna oraz Odział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego.

Pojawienie się w garnizonie kolejnych jednostek wojskowych oraz instytucji spotęgowało zapotrzebowanie na szybkie i stabilne łącza światłowodowe wykorzystywane do zapewnienia łączności w relacjach dowodzenia i kierowania. Dlatego dowódcy jednostek i szefowie instytucji mających swoją siedzibę w stolicy Warmii i Mazur z pewnością z zainteresowaniem śledzą działania podejmowane w tym zakresie przez Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych. Grudzień przyniósł w tym obszarze dobrą wiadomość.

Przetarg na światłowód

8 grudnia w biuletynie informacji publicznej CZC SZ zamieszczono ogłoszenie i tym samym uruchomiono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Jednostka podległą pod Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w tym postępowaniu wyłoni wykonawcę robót budowlanych polegających na budowie połączeń (kabli) światłowodowych pomiędzy kompleksami wojskowymi w Olsztynie.

Na składanie ofert potencjalni wykonawcy mają czas do 30 grudnia 2020 roku. Przy wyborze ofert zamawiający będą kierowali się kryterium ceny (60 proc), długości gwarancji i rękojmi (20 proc.) oraz czasu realizacji (20 proc.).

Wśród wymagań wskazano m.in. na zapewnienie ochrony informacji niejawnych, udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz wymagania dotyczące osób uczestniczących w realizacji przyszłego zamówienia. Dodatkowo przyszły wykonawca musi wykazać i udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat zrealizował minimum dwa zamówienia obejmujące budowę kanalizacji kablowej, rurociągów kablowych oraz linii/sieci kabli światłowodowych lub miedzianych każda o wartości co najmniej pół miliona złotych netto.

Jednocześnie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wskazano użytkowników budowanej infrastruktury teleinformatycznej, a będą to olsztyńskie Regionalne Centrum Informatyki, Wojskowy Sąd Garnizonowy, Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego oraz 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy. Natomiast w specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót wskazana na kompleksy wojskowe na terenie garnizonu położone przy ulicach Saperskiej, Jagiellońskiej, Leśnej i Narutowicza. Zatem pośrednimi beneficjentami tej inwestycji będę także pozostałe instytucje i jednostki wojskowe garnizonu Olsztyn.

Przypomnijmy, że w kompleksach tych mieszczą się:

 • kompleks przy ul. Saperskiej:
  • 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej
  • 9. Batalion Dowodzenia
  • 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • Regionalne Centrum Informatyki
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  • 5. Kompania Regulacji Ruchu
 • kompleks przy ul. Jagiellońskiej:
  • 16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana (Jagiellońska)
 • kompleks przy ul. Leśnej:
  • Wojskowy Sąd Garnizonowy
 • kompleks przy ul. Narutowicza:
  • Delegatura Wojskowego Dozoru Technicznego
  • Delegatura Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej
  • Wojskowa Pracownia Psychologiczna

Ponadto w specyfikacji technicznej określono, że inwestycja obejmowała będzie:

 • budowę i rozbudowę kanalizacji kablowej;
 • budowę rurociągu kablowego;
 • budowę kabli teletechnicznych światłowodowych wraz z telekomunikacyjnymi liniami kablowymi światłowodowymi;
 • budowę linii światłowodowych w kanalizacji Orange budowy zakończeń kablowych;
 • budowę punktów dystrybucyjnych i szaf 19”;
 • budowę tras kablowych;
 • budowę dedykowanego zasilania elektrycznego;
 • budowy instalacji uziemienia szaf dystrybucyjnych;
 • pomiary tras kablowych.
Reklama
Reklama
Reklama

Komentarze

  Reklama