Reklama

Siły zbrojne

Ruszył przetarg na samoloty szkolenia zaawansowanego

  • photo
    photo
  • Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Podlaski Oddział Straży Granicznej
    Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Podlaski Oddział Straży Granicznej

Dzisiaj na stronie Inspektoratu Uzbrojenia opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, dotyczące dostawy „Zintegrowanego Systemu Szkolenia zaawansowanego (Advanced Jet Trainer)”. W ogłoszeniu tym zawarto zaproszenie do przesyłania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Jego celem ma być kupienie systemu, w skład którego mają wejść samoloty szkolenia zaawansowanego (8 sztuk), system szkolenia (w tym kompleksowy symulator lotu, symulator pilotażowy/częściowych zadań, symulator procedur awaryjnych - katapultowania, komputerowy system wspomagania szkolenia i pakiet szkoleniowy) oraz pakiet logistyczny (sprzęt naziemnej obsługi samolotów, wyposażenie naziemne samolotów, wyposażenie obsługowo-naprawcze, części zamienne i materiały eksploatacyjne, wsparcie techniczne eksploatacji, system informatyczny wsparcia eksploatacji, zabezpieczenie metrologiczne, dokumentacja techniczna: samolotu, urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych, urządzeń szkoleniowych - symulatorów do szkolenia personelu latającego i technicznego oraz system eksploatacji).

Zamawiający dopuścił możliwość by oferent zlecił wykonanie części prac podwykonawcom, z tym że ma on obowiązek wskazać w swojej ofercie jakiej części zamówienia to dotyczy.

Jak na razie nie opublikowano szczegółowych wymagań odnośnie przedmiotu zamówienia. Mają one zostać określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert.

Realizacja umowy ma się rozpocząć 1 stycznia 2014 i zakończyć 30 listopada 2017 r.

Powodzenia!

(MD)
Reklama

Komentarze

    Reklama