Reklama

Siły zbrojne

Rosomaki do naprawy. Są negocjacje

Fot. 17 WBZ
Fot. 17 WBZ

45. Wojskowy Oddział Gospodarczy z Wędrzyna poinformował o rozpoczęciu postępowania ws. zabezpieczenia napraw pogwarancyjnych i pozagwarancyjnych kołowych transporterów opancerzonych Rosomak na rok 2021.

Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji i nie je podzielone na części. Wybór tej procedury jest związany z faktem, że Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich jest jedynym podmiotem posiadającym prawa i licencję, na wytwarzanie, naprawy, sprzedaż części zamiennych oraz sprzedaż i promocję KTO Rosomak na zasadzie wyłączności na obszarze RP. Posiada także analogiczne zdolności do świadczenia innych posprzedażowych usług serwisowych, a więc na usługi objęte przedmiotem zamówienia.

Łączna szacowana wartość tego kontraktu wynosi 1,18 mln zł. W rozmowie z Defence24.pl ppłk Marek Chmiel, rzecznik Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zaznacza, że jest to maksymalna szacowana wartość umowy.

image
Reklama

Postępowanie jest elementem zabezpieczenia eksploatacji dla kołowych transporterów opancerzonych Rosomak znajdujących się obecnie na uzbrojeniu Sił Zbrojnych RP i stanowiących podstawowe uzbrojenie dwóch brygad zmechanizowanych Wojsk Lądowych (wykorzystywanych także w innych jednostkach). 

W tym wypadku dotyczy ono jednostek z obszaru podległego 45. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu z Wędrzyna, czyli pododdziałów 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Przedmiot postępowania to, jak zaznacza ppłk Chmiel, wykonanie napraw przez wykonawcę wraz z dostarczeniem części. Natomiast oddzielne postępowania na zakupy części zamiennych prowadzone są w celu zabezpieczenia elementów do napraw, wykonywanych w jednostkach Sił Zbrojnych RP własnymi siłami. Jedna z tego rodzaju umów została zawarta w październiku 2020 roku, na okres do 2023 roku, na kwotę 33 mln zł.

Reklama

Komentarze

    Reklama