Siły zbrojne

Pula „nadwyżkowych” Leopardów 2 w Europie. Rusza program EDA

Wśród państw, zainteresowanych zakupem Leopardów 2A4, znajduje się Polska, która realizuje już plan modernizacji swojej floty maszyn tego typu do standardu 2PL. Fot. chor. R.Mniedło/11LDKPanc.
Wśród państw, zainteresowanych zakupem Leopardów 2A4, znajduje się Polska, która realizuje już plan modernizacji swojej floty maszyn tego typu do standardu 2PL. Fot. chor. R.Mniedło/11LDKPanc.

Europejska Agencja Obrony poinformowała o rozpoczęciu programu współpracy w zakresie czołgów podstawowych. Na wstępnym etapie ma on się skupić na czołgach Leopard 2A4. Program zakłada współpracę przy sprzedaży "nadwyżkowych" wozów tego typu i ich modernizacji.

W komunikacie EDA podaje, że koncepcja projektu „OMBT-Leo2” zakłada ofertę „nadwyżkowych platform Leopard dostępnych w określonych Państwach Członkowskich” i przekazania ich (wynajęcia, leasingu lub sprzedaży) wraz z pakietem modernizacyjnym do jednego lub kilku państw członkowskich zainteresowanych pozyskaniem takich zdolności.

Ponadto, w ramach tego programu państwa członkowskie mogą zdecydować się na wspólne zmodernizowanie ich flot Leopardów znajdujących się w służbie. Obecnie w EDA opracowywany jest projekt bazujący na modernizacji „uczestniczących” czołgów Leopard 2A4 do „najnowszej konfiguracji (2A7)”. W tym celu do europejskiego stowarzyszenia przemysłu lotniczo-kosmicznego i obronnego ASD, jak i do narodowych stowarzyszeń przemysłu obronnego wysłano zapytanie o informację w sprawie ewentualnego partnerstwa przemysłowego.

EDA podkreśla, że celem programu byłaby realizacja międzynarodowych programów modernizacyjnych, włącznie z uwzględnieniem w łańcuchu dostaw małych i średnich przedsiębiorstw, jak i wsparcie europejskiej bazy przemysłowo-technologicznej.

Czytaj więcej: Czołgowe manewry MON. Cel: Szybkie wzmocnienie wojsk pancernych [4 PUNKTY]

W ramach projektu mają zostać pozyskane dane dotyczące parametrów, cyklu życia, czy pakietów wsparcia logistycznego w trakcie modernizacji czołgów. Decyzje w sprawie dalszego etapu udziału w programie, czyli modernizacji bądź zakupu i modernizacji czołgów będą podejmowane przez państwa członkowskie.

Odpowiedzi na zapytanie o informacje będą przyjmowane do 8 grudnia 2017 roku, a ich ocena przez ekspertów EDA przewidywana jest na początku roku 2018.

Z zapytania EDA wynika, że w określonych krajach członkowskich dostępne są używane czołgi Leopard 2, które mogą zostać zmodernizowane w ramach wspólnego programu. Na razie nie określono jednak, jakie to konkretnie państwa i ile czołgów może zostać w ten sposób zmodernizowanych. Nie wiadomo też, czy program dopuszcza w założeniu modernizację do standardu 2A7 lub zbliżonego (opracowanego przez koncern KMW), czy możliwe są też inne opcje – na przykład standard 2PL, budowany przez polski przemysł we współpracy z Rheinmetall Defence.

Polska poszukuje możliwości nabycia używanych Leopardów 2 i zmodernizowania ich do tego standardu. O zainteresowaniu zakupem tych maszyn od Hiszpanii mówił szef MON Antoni Macierewicz. Nie wiadomo, czy dla Warszawy otwarte są inne opcje.

Z danych rejestru broni konwencjonalnej ONZ na 2016 rok wynika, że w Niemczech pozostaje około 600 czołgów Leopard 2. W siłach zbrojnych Republiki Federalnej służyło do niedawna około 250 maszyn. Na podstawie umowy podpisanej w maju br. władze RFN zmodernizują do wersji 2A7+ i przywrócą do służby około 60 czołgów w wersji Leopard 2A4 (odkupionych od przemysłu – koncernu KMW), dalsze 32 podwozia, również pozyskane na bazie tej umowy będą służyć jako rezerwa np. do budowy mostów samobieżnych. Oprócz nich zostanie zmodernizowanych 20 wozów 2A7 Bundeswehry oraz 16 holenderskich Leopardów 2A6NL, włączanych w ten sposób do niemiecko-holenderskiej „puli” czołgów.

Nie jest więc wykluczone, że właśnie w rękach niemieckiego przemysłu pozostają pewne zapasy Leopardów 2A4, na co wskazują też doniesienia brytyjskich mediów z początku roku o złożeniu przez koncern KMW oferty sprzedaży i modernizacji znacznej liczby tych maszyn dla Wielkiej Brytanii (która nie została przyjęta).

Czytaj więcej: 400 Leopardów 2 na sprzedaż?

Z drugiej jednak strony doniesienia te nie zostały potwierdzone. Sam fakt odnotowania w rejestrach ONZ nie musi automatycznie przekładać się na dostępność tych czołgów do dowolnie konfigurowanego programu modernizacyjnego. Nawet bowiem jeżeli KMW ma zapasy Leopardów (co nie zostało potwierdzone) może być bardziej skłonne do udostępnienia ich do modernizacji standardu 2A7, a nie innych wariantów (jak polski 2PL, którego głównym partnerem jest Rheinmetall Defence).

Czytaj więcej: Macierewicz: Jesteśmy zainteresowani nabyciem czołgów od Hiszpanii

Oprócz Niemiec nadwyżkowymi Leopardami wśród państw UE dysponują na pewno Hiszpanie (ok. 50 sztuk), niewykluczone że w ograniczonej liczbie posiadają je także inne państwa jak choćby Finlandia. Z kolei zainteresowane nabyciem czołgów oprócz Polski mogą być choćby kraje Grupy V4, które dysponują przestarzałymi maszynami rodziny T-72.

Na razie szczegóły programu pancernej współpracy nie są szerzej znane. Warto jednak zaznaczyć, że EDA kolejny raz angażuje się we wsparcie „twardych”, konwencjonalnych zdolności obronnych, a nie tylko możliwości w zakresie wsparcia logistycznego, czy np. transportu lotniczego. Efekty tego programu mogą mieć wpływ na modernizację pancernych flot w różnych krajach UE, w tym w Polsce.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.