Reklama

Siły zbrojne

NATO wspiera cyberbezpieczeństwo Mołdawii

Fot. NATO
Fot. NATO

NATO i Mołdawia zainaugurowały program, którego celem jest budowa zdolności reagowania na incydenty w cyberprzestrzeni. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną inauguracja odbyła się online. Jaki zakres będzie miał program współpracy? Jakie korzyści odniosą partnerzy?

Sojusz Północnoatlantycki i Republika Mołdawii inaugurują projekt, który ma podnieść i zbudować zdolności mołdawskich sił zbrojnych reagowania na incydenty cybernetyczne. Działania w tym zakresie realizowane będą przy wsparciu w ramach programu NATO Science for Peace and Security (SPS) oraz współpracy w ramach wieloletniego projektu z NATO Information and Communication Agency (NCIA). Kiszyniów aktywnie uczestniczy w programie „Partnerstwo dla Pokoju”, a jako była republika radziecka zmaga się z wieloma problemami nie tylko w zakresie modernizacji sił zbrojnych, lecz również z działaniami o charakterze dezinformacyjnym i incydentami w cyberprzestrzeni.

Inauguracja 

Inauguracja nowego obszaru współpracy miała miejsce w czwartek 21 stycznia i miała formułę wirtualnego przecięcia wstęgi, które poprzedziła styczniowa rozmowa telefoniczna Jensa Stoltenberga, Sekretarza Generalnego NATO i Maii Sandu, Prezydent Mołdawii. Jak podkreślają przedstawiciele obu stron celem współpracy jest zminimalizowanie zagrożeń wynikających z incydentów cybernetycznych, zapewnienie szybkiego i sprawnego przeciwdziałania oraz profilaktykę. 

Otwierając nowy obszar współpracy Mircea Geoană, Zastępca Sekretarza Generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego podkreślał partnerską współpracę, która realizowana jest już od ponad 25 lat.

Nasza współpraca wspiera wysiłki Mołdawii na rzecz reformy i modernizacji jej struktur i instytucji obronnych i bezpieczeństwa, z pełnym poszanowaniem neutralności konstytucyjnej Mołdawii.

Nowe zdolności reagowania na incydenty cybernetyczne, ustanowione dzięki wsparciu programu NATO Science for Peace and Security, to doskonały przykład zaangażowania Sojuszu w to partnerstwo

Mircea Geoană, Zastępca Sekretarza Generalnego NATO

Natomiast Wiktor Gaiciuc, mołdawski minister obrony narodowej podkreślał, że projekt jest ważnym krokiem w kierunku podnoszenia zdolności do cyberobrony.

Utworzenie Centrum Reagowania na Incydenty Cyberprzestrzeni Armii Narodowej Republiki Mołdawii wzmocni postawę i zdolność Ministerstwa Obrony do reagowania na zagrożenia cybernetyczne

Wiktor Gaiciuc, Minister Obrony Republiki Mołdawii

Kluczowym partnerem wspólnego projektu jest Agencja Informacji i Komunikacji NATO, która zapewnia doradztwo techniczne w zakresie infrastruktury IT i projektowania laboratorium cybernetycznego.

Szef sztabu NCIA, generał dywizji Göksel Sevindik, zaznaczył, że Agencja z dumą podchodzi do współpracy z krajami partnerskimi NATO, w tym z Mołdawią w celu przygotowania do wyzwań, z którymi mierzą się one dziś lub będą mierzyły w przyszłości.

Cyberbezpieczeństwo to sport zespołowy. Musimy wykorzystać naszą zbiorową wiedzę, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym sojusznikom i partnerom

Gen. dyw. Göksel Sevindik, Szef Sztabu NCIA

Jak podkreśla generał, projekt został dostosowany do potrzeb zgłaszanych przez władze Mołdawii i przygotowany we ścisłej współpracy z ekspertami technicznymi NATO. 

Przedstawiciele sojuszu podkreślają, że w ramach programu prowadzone będą dedykowane kursy i szkolenia oraz podnoszone kompetencje organizacyjne, techniczne i osobowe. Celem jest poprawa funkcjonalności wojskowych systemów komputerowych i informacyjnych oraz bezpieczeństwa usług i infrastruktury krytycznej. Podejmowane działania stanowią integralną część inicjatywy NATO na rzecz budowania zdolności obronnych i bezpieczeństwa Mołdawii.

Sojusz wspierał w tym zakresie dwa zakończone już projekty w dziedzinie praw kobiet, wspierania pokoju i bezpieczeństwa oraz dziedzinie cyberobronny. NATO w marcu 2018 roku wsparło Kiszyniów w przygotowaniu i przyjęciu pierwszego krajowego planu działania, którego celem było wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, a następnie wpierało Mołdawię w ustanowieniu nowoczesnego laboratorium cyberobrony, które powstało przy lokalnej politechnice.

Jak zaznacza dr Beaten, doradca programu nauka dla pokoju i bezpieczeństwa (NATO Science for Peace and Security Program) dzięki współpracy praktycznej podniesiono potencjał Mołdawii m.in. dzięki pozyskaniu sprzętu i szkoleń, które pozwolą wspólnie i skutecznie stawić czoła złożonym zagrożeniom w dziedzinie cyberobrony. Mołdawia w ramach tego programu uzyskuję szerokie wsparcie od 1995 roku.

Poprzez szkolenie młodych naukowców i innych wyspecjalizowanych ekspertów projekty te zwiększyły możliwości, wiedzę i umiejętności badaczy w Mołdawii, wspierając sieci naukowe z ich odpowiednikami z NATO.

Dr Beaten, NATO Science for Peace and Security Program

Podsumowanie 

Uruchomienie wieloletniego programu oraz utworzenie w Mołdawii wojskowego centrum reagowania na incydenty cyberprzestrzeni niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia możliwości przeciwdziałania cyberatakom i cyberzagrożeniom, z którymi zmagają się także inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w tym zwłaszcza byłe republiki radzieckie. W przypadku tego regionu zagrożenia wynikają z trudnego sąsiedztwa i dotyczą w dużej mierze działań podprogowych o charakterze hybrydowym, w tym dezinformacji oraz cyberzagrożeń ukierunkowanych na infrastrukturę krytyczną. Efekty współpracy widoczne będą w perspektywie kilku kolejnych lat.

Komentarze