Reklama

Siły zbrojne

Manewry Marynarki Wojennej REKIN-22

Zdjęcie ilustracyjne
Autor. Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskieg

Blisko 20 okrętów z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii uczestniczyć będzie w największych w tym roku manewrach Marynarki Wojennej RP na Bałtyku pod kryptonimem Rekin-22. Działania okrętów w morzu wspierać będą samoloty i śmigłowce Sił Powietrznych, Wojska Specjalne oraz specjalistyczne jednostki brzegowe.

Reklama

Wojna na Ukrainie - raport specjalny Defence24.pl

Reklama

Manewry integrować będą działania związków taktycznych działających w domenie morskiej, takich jak 3 Flotylla Okrętów, 8 Flotylla Obrony Wybrzeża oraz Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej. Dodatkowo działania okrętów w morzu wspierać będą samoloty i śmigłowce Sił Powietrznych, Wojska Specjalne oraz specjalistyczne jednostki brzegowe takie jak Morska Jednostka Rakietowa, 6 Ośrodek Radioelektroniczny, dywizjony przeciwlotnicze, bataliony saperów czy Batalion Dowodzenia MW. Działania w ramach Rekina realizowane będą także we współpracy z siłami Baltic Naval Squadron (BALTRON), w skład którego wchodzą okręty krajów bałtyckich a także specjalistów Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz urzędów morskich w Szczecinie i Gdyni. Ćwiczenie rozpocznie się 16 września i realizowane będzie na wodach terytorialnych oraz międzynarodowych Bałtyku Południowego. Manewry zaplanowane zostały przez Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego w Gdyni i dowodzone będą przez Dowódcę Komponentu Morskiego.

Czytaj też

Gwałtowny wzrost cen surowców, w tym przede wszystkim paliw i gazu, a także cen innych towarów dostarczanych drogą morską, zarówno tych codziennego użytku, jak i istotnych dla produkcji przemysłowej – to jedynie wybrane konsekwencje blokady państwa od strony morza. W oparciu o taką właśnie sytuację już ponad 10 lat temu opracowywano scenariusze największych ćwiczeń Marynarki Wojennej pod kryptonimem REKIN. Obecnie, kiedy transport morski ma jeszcze większe znaczenie dla gospodarki, zapewnienie bezpiecznych morskich linii komunikacyjnych gwarantujących nieprzerwane funkcjonowanie łańcucha dostaw i niezakłóconą wymianę handlowa drogą morską to jedna z najistotniejszych kwestii nie tylko Europie, ale i na świecie. Dlatego w ramach tegorocznych manewrów REKIN-22 kompleksowo realizowana będzie operacja ochrony szlaków żeglugowych, niedopuszczenie do blokady państwa od strony morza oraz zapewnienie swobodnego przepływu towarów do państw sojuszniczych. To już kolejne ćwiczenie, po ubiegłorocznych dwóch edycjach SOLIDARNEJ BELONY, w ramach którego prezentowany jest wiodący charakter inicjatywy polskiej Marynarki Wojennej w rejonie Bałtyku.

Reklama

Czytaj też

W trakcie REKINA-22 zaplanowano szereg epizodów odzwierciedlających możliwie najszersze spektrum zagrożeń jakie mogą obecnie wystąpić na morzu. Koncepcję prowadzania operacji oparto na obecnie obowiązującym w NATO założeniu wydzielenia sił do komponentu morskiego (tzw. force user) odpowiedzialnego za całokształt prowadzania działań w domenie morskiej. Siły do udziału w manewrach wydzieliły związki taktyczne Marynarki Wojennej (tzw. force providers), to jest: 3. Flotylla Okrętów, 8. Flotylla Obrony Wybrzeża a także Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej i marynarki wojenne państw bałtyckich. Skoordynowane działanie Dowództwa Komponentu Morskiego i flotyll odpowiedzialnych za przygotowanie, wyszkolenie oraz utrzymanie sił to jeden z podstawowych elementów planowanego ćwiczenia.

Logo manewrów Rekin-22
Autor. Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskieg

Przygotowując ćwiczenie zaplanowano w nim udział sił niezbędnych do zapewnienia kompleksowej ochrony w rejonie Bałtyku, w tym między innymi fregaty rakietowej, korwety patrolowej, okrętu rakietowego, okrętów dowodzenia siłami obrony przeciwminowej, okrętu transportowo – minowego, niszczyciela min, trałowców, okrętu hydrograficznego, okrętów ratowniczych, zbiornikowca oraz pomocniczych jednostek pływających. Załogi okrętów będą prowadziły strzelania artyleryjskie do celów nawodnych, będą ćwiczyć obronę przed atakami z powietrza oraz osłonę strategicznego transportu morskiego. Założeniem manewrów jest również prowadzenie działań przeciwminowych umożliwiających bezpieczne przejście jednostek przez zaminowane akweny, przeprowadzenie zaopatrywania okrętów w morzu, odtwarzanie gotowości jednostek w portach czy załadunek techniki wojskowej z nieprzygotowanego brzegu a także prowadzenie akcji poszukiwawczo – ratowniczych czy reagowanie na zagrożenia asymetryczne. Działania okrętów w morzu wspierać będzie między innymi Morska Jednostka Rakietowa, samoloty F-16, samoloty patrolowe Bryza czy śmigłowce - pokładowy SH-2G oraz ratownicze W-3WARM i Mi-14PŁ/R. Marynarze doskonalić będą również prowadzenie działań w przypadku użycia niebezpiecznych substancji chemicznych.

Czytaj też

Centrum Operacji Morskich - Dowództwo Komponentu Morskiego (COM - DKM) jest jednym z trzech dowództw wchodzących w skład Dowództwa Operacyjnego Rodzaju Sił Zbrojnych. Jego zasadniczym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom morza w czasie pokoju, kryzysu oraz prowadzenia morskiej operacji obronnej. Centrum stanowi organ koordynujący działania wszystkich sił w domenie morskiej na Bałtyku w tym na arenie międzynarodowej.

Na Bałtyku każdej doby przebywa od 2 do ponad 3 tysięcy jednostek. Prowadzona jest międzynarodowa wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest już ponad 100 milionów ton ładunków rocznie, w tym surowce strategiczne jak ropa naftowa czy skroplony gaz. Wpływy z podatków, ceł i akcyz związane z przeładunkiem towarów i wykorzystaniem polskich portów stanowią nawet 10% całości budżetu państwa. To przykłady stale rosnącego znaczenia transportu morskiego. Z powyższej sytuacji w dużej mierze wynikają scenariusze ćwiczeń Marynarki Wojennej, które skupiają się na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania i wsparcia sojuszniczego. Wiele ćwiczeń obejmuje zatem działania okrętów i lotnictwa na rzecz osłony transportu morskiego i bezpieczeństwa żeglugi. Chodzi głównie o przeciwdziałanie atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. W ramach manewrów prowadzone są również działania przeciwminowe, antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne. Ćwiczenia o takim charakterze są kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu koniecznej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego.

Czytaj też

Reklama

Komentarze (3)

  1. Roshedo

    Przy obecnym stanie posiadania i środków rażenia naszej Marynarki Wojennej te manewry powinny się nazywać " Płotka -22" albo " Morski Plankton". Takie nazwy byłyby bardziej uzasadnione.

  2. Valdi

    Głos Pomorza donosi że 3 flotylla kutrów rybackich wypływa na Bałtyk Chyba w ramach celów

  3. youkai20

    Bieda manewry, idealnie odzwierciedlające "potęgę" morską naszego kraju.

Reklama