Reklama

Siły zbrojne

Ilu studentów przyjmą uczelnie wojskowe?

Zaprojektuj swoją przyszłość z uczelnią wojskową
Zaprojektuj swoją przyszłość z uczelnią wojskową
Autor. Uczelnie-Wojskowe.mon.gov.pl

Plany resortu obrony narodowej zakładają zwiększenie liczebności sił zbrojnych. Wiąże się to także z pozyskaniem nowych kadr dowódczych. Ilu studentów wojskowych w 2023 roku mają szansę przyjąć cztery polskie akademie wojskowe?

Reklama

24 sierpnia w serwisie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia MON w sprawie limitu przyjęć dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych. Dokument został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Sprawdzamy jak wysoki limit przyjęć zaproponowano na rok akademicki 2023/2024 oraz w jaki sposób uzasadniono zmiany w tym zakresie.

Reklama

Czytaj też

Reklama

Limit na 2023/2024

Ogólny proponowany limit przyjęć dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określono na poziomie 2 040 osób. Zaproponowany podział limitu na poszczególne uczelnie jest następujący:

  • Wojskowa Akademia Techniczna – 1 103;
  • Akademia Wojsk Lądowych – 576;
  • Lotnicza Akademia Wojskowa – 226;
  • Akademia Marynarki Wojennej – 135.

Czytaj też

Dla porównania limit przyjęć na studia wojskowe w roku akademickim 2022/2023 zgodnie z rozporządzeniem MON z 9 maja 2022 roku (Dz. U. poz. 2226 oraz z 2022 r. poz. 1063) wynosił 1 830 osób (WAT – 876, AWL – 588, LAW – 196 oraz AMW – 170). Oznacza to ogólny wzrost rok do roku o ponad 11 procent, czyli o 210 miejsc łącznie. Rok akademicki 2023/2024 to większy limit przyjęć na WAT (wzrost o 227 miejsc) oraz LAW (wzrost o 30 miejsc) i spadek liczby miejsc w przypadku AWL (spadek o 12 miejsc) oraz AMW (spadek o 35).

Czytaj też

Jak wskazano w uzasadnieniu limit 2 040 miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych został „dostosowany do zgłoszonych przez jednostki/komórki organizacyjne resortu obrony narodowej potrzeb na absolwentów poszczególnych kierunków studiów w uczelniach wojskowych". 

Czytaj też

Potrzeby sił zbrojny vs koszty

MON zakłada, że przyjęta liczba kandydatów na żołnierzy zawodowych pozwoli w 2028 r. na obsadzenie na niezbędnym poziomie pierwszych stanowisk dowódczych.  Koszty kształcenia ponad dwóch tysięcy studentów wojskowych oszacowano na łączną kwotę 1 mld 167 mln 995 tys. zł (91 mln 96 tys. zł. w 2023 r., 270 mln 222 tys. zł. w 2024 r. oraz 268 mln 892 tys. zł. w każdym kolejnym roku studiów).

Reklama

Komentarze (1)

  1. biały

    a ilu czynnych zołnierzy dostanie przyjętych do szkół aby mogli podnieść swoje kwalifikację i zdobyć wyższy stopień ??? obecnie zołnierze po kilku latach służby po misjach wojskowych , doskonałych specjalistów nie mogą dostać się do szkoły i nie mają szans na awans i są zwalniani a student który boi się konfliktu zostaje podoficerem

Reklama