Reklama

Siły zbrojne

Ile wynosi świadczenie mieszkaniowe dla żołnierzy? [ANALIZA]

Grafika K. Głowacka Defence24, Fot. M. Szopa Defence24
Grafika K. Głowacka Defence24, Fot. M. Szopa Defence24

Badania opinii publicznej od wielu lat potwierdzają wysokie zaufanie Polaków w stosunku do sił zbrojnych i żołnierzy Wojska Polskiego. W powszechnej opinii żołnierze zawodowi mogą liczyć na atrakcyjne uposażenie i dodatkowe świadczenia w związku z wykonywaniem odpowiedzialnych obowiązków służbowych. W trudnych czasach, w dobie kryzysu ekonomicznego i zastoju na rynku pracy oferta wojska dla wielu osób może być dziś ciekawą alternatywą. Czy tak jest w istocie? Tym razem przyglądamy się świadczeniom mieszkaniowym jakie przysługują żołnierzom.

Służba wojskowa to liczne obowiązki i ograniczenia, których nie doświadczają osoby zatrudnione w sektorze cywilnym. Wiąże się wykonywaniem zadań niebezpiecznych, dyspozycyjnością i rozłąką oraz innymi ograniczeniami. Jednak żołnierze zawodowi korzystają także z szeregu uprawnień. Zgodnie z obowiązującymi przepisami żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby przysługuje uprawnienie do zakwaterowania na czas jej pełnienia. Uprawnienie to dotyczy miejscowości, w której żołnierz pełni służbę albo w miejscowości pobliskiej lub za jego zgodą w innej miejscowości.

Uprawnienie to może być realizowane na trzy sposoby – poprzez przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego, przydział miejsca w internacie albo w kwaterze internatowej lub wypłatę świadczenia mieszkaniowego, które będzie tematem tej analizy.

Komu i na jakich zasadach przysługuje świadczenie mieszkaniowe

Żołnierze służby kontraktowej mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia mieszkaniowego wyłącznie w sytuacji braku możliwości przydzielania kwatery lub innego lokalu mieszkalnego. Żołnierz na kontrakcie może wystąpić do dyrektora właściwego oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego z wnioskiem o przydział kwatery lub innego lokalu mieszkalnego, a w przypadku, gdy nie zostanie mu ona przydzielona, może wystąpić z wnioskiem o wypłatę świadczenie mieszkaniowego lub przydział miejsca w internacie albo w kwaterze internatowej. Zatem żołnierz służby kontraktowej posiada ograniczone prawo wyboru formy prawa do zakwaterowania – w pierwszej kolejności powinien złożyć wniosek o przydział lokalu mieszkalnego (podstawa: art. 21 ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP).

Szersze uprawnienia w tym zakresie posiadają żołnierze służby stałej. Mogą oni bowiem wybrać wypłatę świadczenia mieszkaniowego jako jedną z trzech form prawa do zakwaterowania. Żołnierz służby stałej dokonuje wyboru formy prawa do zakwaterowania według uznania i posiadanych potrzeb.

Są w tym przypadku jednak pewne ograniczenia, bowiem świadczenie mieszkaniowe nie przysługuje żołnierzowi:

 • przeniesionemu do rezerwy kadrowej niewykonującemu zadań służbowych
 • przeniesionemu do dyspozycji zwolnionemu z wykonywania zadań służbowych;
 • pobierającemu dodatek za rozłąkę i zwrot kosztów przejazdów (…), zwrot kosztów codziennych dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby i z powrotem,
 • wyznaczonemu do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, korzystającemu z prawa do nieodpłatnego zakwaterowania w lokalu mieszkalnym albo równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokalu mieszkalnego.

Świadczenie mieszkaniowe przysługuje do czasu:

 • protokolarnego przyjęcia kwatery (lokalu), nie dłużej jednak niż do dnia, w którym decyzja o przydziale stała się ostateczna;
 • protokolarnego przyjęcia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej;
 • pobierania uposażenia w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

W przypadku:

 • zajmowania lokalu mieszkalnego albo miejsca w internacie, albo w kwaterze internatowej, świadczenie mieszkaniowe wypłaca się od dnia następującego po dniu zwolnienia lokalu lub miejsca w internacie,
 • oddelegowania żołnierza otrzymującego świadczenie mieszkaniowe do wykonywania obowiązków służbowych poza garnizon pełnienia służby, świadczenie mieszkaniowe przysługuje mu w wysokości określonej dla garnizonu, w którym pełni służbę wojskową. (podstawa: art. 48d ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP)

Gdy żołnierz kończy okres pełnienia służby wojskowej w garnizonie, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie dyrektora oddziału regionalnego AMW. Dyrektor oddziału powinien być także informowany o innych zmianach związanych z pełnieniem służby wojskowej - służba kontraktowa, służby stała, przeniesienie służbowe, wyznaczenie do służby poza granicami państwa, zmiana stanu cywilnego i liczby członków rodziny, wyznaczenia na stanowisko w korpusie oficerów starszych oraz zawieszenie w obowiązkach służbowych lub zwolnienie z zawodowej służby wojskowej.

Wysokość świadczenia mieszkaniowego

Zgodnie z przepisami ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych oraz rozporządzenia w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego świadczenie mieszkaniowe przysługuje żołnierzowi zawodowemu przez czas pełnienia służby w danym garnizonie w wysokości iloczynu stawki podstawowej i współczynnika świadczenia zależnego od garnizonu określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego. Stawka podstawowa wynosi 300 zł, a współczynnik w zależności od garnizonu kształtuje się w przedziale od 1,2 do 3,0. Zatem świadczenie mieszkaniowe wynosi odpowiednie od 360 do 900 zł. Jeśli żołnierz zawodowy zostanie zakwaterowany w stałej kwaterze wspólnej wysokość przysługującego świadczenia mieszkaniowego zostanie pomniejszona o uśrednione koszty utrzymania miejsca zakwaterowania tj. o 84,70 zł miesięcznie (podstawa: art. 48 d ust. 2 ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych).

Na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego możemy sprawdzić stawki świadczenia w 104 garnizonach. Ich wysokość uzależniona jest od kosztów wynajmu mieszkań w danym garnizonie.

Stawki wg garnizonów:

image
Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24
image
Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24
image
Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24

 

 • Bydgoszcz, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Kraków-Balice, Łódź, Opole, Poznań, Szczecin, Świnoujście, Warszawa, Wrocław – 900 zł – współczynnik 3,0
 • Ustka, Wesoła – 840 zł – współczynnik 2,8
 • Koszalin, Lublin – 780 zł – współczynnik 2,6
 • Gliwice, Grójec, Łask, Mińsk Mazowiecki, Siedlce, Słupsk, Toruń, Zegrze – 750 zł – współczynnik 2,5
 • Oleśnica – 690 zł – współczynnik 2,3
 • Białystok, Bytom, Kazuń, Kołobrzeg, Mosty, Olsztyn, Rzeszów, Stargard Szczeciński, Tarnowskie Góry, Zielona Góra – 660 zł – współczynnik 2,2
 • Bielsko Biała, Chojnice, Kielce, Lubliniec, Sochaczew, Tomaszów Mazowiecki – 630 zł – współczynnik 2,1
 • Darłowo, Ostrów Mazowiecka, Powidz, Pruszcz Gdański, Przemyśl, Sieradz, Skwierzyna, Śrem, Wejherowo – 600 zł – współczynnik 2,0
 • Bolesławiec, Brodnica, Brzeg, Elbląg, Głogów, Jarocin, Kutno, Piła, Złocieniec – 570 zł – współczynnik 1,9
 • Choszczno, Inowrocław, Kłodzko, Osowiec, Radom, Suwałki – 540 zł – współczynnik 1,8
 • Dziwnów, Giżycko, Krosno Odrzańskie, Leszno, Lidzbark Warmiński, Lipowiec, Międzyrzecz, Przasnysz, Wałcz, Węgorzewo, Władysławowo, Zamość – 510 zł – współczynnik 1,7
 • Dęblin, Gołdap, Lębork, Nisko, Orzysz, Siemirowice, Świdwin, Żagań – 480 zł – współczynnik 1,6
 • Braniewo, Chełmno, Czarne, Drawsko Pomorskie, Malbork, Mirosławiec, Mrzeżyno, Nowa Dęba, Sulechów, Trzebiatów, Wędrzyn – 450 zł – współczynnik 1,5
 • Bartoszyce, Grudziądz, Hrubieszów, Łęczyca, Sandomierz - 420 zł – współczynnik 1,4
 • Chełm, Jarosław – 390 zł – współczynnik 1,3
 • Morąg – 360 zł – współczynnik 1,2

Termin wypłaty

Oddział regionalny AMW dokonuje wypłaty świadczenia mieszkaniowego do dziesiątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za poprzedni miesiąc, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek do dnia zakończenia kadencji lub kontraktu, albo w przypadku żołnierza zawodowego przeniesionego do rezerwy kadrowej lub dyspozycji - do nia zakończenia pełnienia służby w danym garnizonie (dane w rozkazie personalnym). Jak informuje AMW, świadczenie mieszkaniowe nie jest wypłacane za miesiące poprzedzające złożenie wniosku, dlatego żołnierz powinien jak najszybciej taki wniosek złożyć (każdorazowo po zmianie kontraktu lub kadencji – podstawa art. 48d ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP).

Reklama

Komentarze

  Reklama