Reklama

Siły zbrojne

Nastroje w wojsku, pogłoski i zapewnienia

Fot. kpt. Martyna Kupis
Fot. kpt. Martyna Kupis

Pogłoski o zmianach przepisów i warunków służby docierają do garnizonów w całym kraju. Czy jest w nich ziarno prawdy? A może to typowa wrzutka i przykład kampanii dezinformacyjnej wymierzonej w Wojsko Polskie? Jakie jest w tej sprawie stanowisko resortu obrony narodowej i organów przedstawicielskich? Jakich zmian oczekują żołnierze?

Pogłoski o zmianach przepisów w zakresie warunków służby, odprawy mieszkaniowej i emerytalnej, mundurówki oraz sposobu wyliczania emerytur to nic nowego. Towarzyszą one stale żołnierzom zawodowym a w dobie spowolnienia i potencjalnego kryzysu gospodarczego powracają z podwójną mocą. Pogłoski od lat były i są dementowane na wielu poziomach – od organów przedstawicielskich po najwyższych rangą polityków – ministra, premiera czy prezydenta.

Pomimo składanych publicznie deklaracji wojskowi podchodzą do nich z dużą rezerwą wynikającą z bardzo ograniczonego zaufania do deklaracji politycznych. Niewątpliwie pogłoski na temat planowanych rzekomo przez rząd i resort obrony narodowej zmian w przepisach ograniczających uprawnienia żołnierzy przyczyniają się obok wielu innych czynników do stosunkowo wysokiego poziomu przedwczesnych odejść ze służby. Dotyczy to zwłaszcza grupy żołnierzy, którzy nabyli podstawowe prawa emerytalne a obawiają się niekorzystnych zmian (odprawy mieszkaniowe i emerytalne, wysokość przyszłej emerytury).

Spotkanie przedstawicieli wojska z wiceministrem

Temat zmian w przepisach i warunkach służby powrócił na przełomie roku i jak zawsze skupił na sobie uwagę żołnierzy zawodowych. Obawy w tym zakresie zgłaszano m.in. organom przedstawicielskim. Na początku lutego odbyło się spotkanie Prezydium Organów Przedstawicielskich z Sebastianem Chwałkiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Komunikat końcowy z tego spotkania odnajdujemy w serwisie internetowym Biura Konwentu Dziekanów zawarto w nim zapewnienia ze strony resortu obrony narodowej.

Pogłoski i zapewnienia

Tematem spotkania były najistotniejsze sprawy nurtujące środowisko żołnierskie, wśród nich pojawiające się od pewnego czasu niepokojące informacje o rzekomych pracach mających pogorszyć warunki służby żołnierzy zawodowych – czytamy w komunikacie Biura.

 

Prezydium Organów Przedstawicielskich zostało zapewnione, że nie są prowadzone żadne praca mające na celu pogorszyć warunki służby w tym:
* zmniejszenia liczby norm odprawy mieszkaniowej do jednej normy – tylko dla żołnierza;
* wprowadzenie 3-miesięcznej odprawy w związku ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej w wysokości średniej płacy krajowej;
* wypłacanego, przez okres jednego roku po zwolnieniu ze służby, co miesiąc, świadczenia pieniężnego w wysokości kwoty uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego w ostatnim dniu pełnienia służby;
* naliczania emerytury bez dodatków;
* naliczania emerytury z ostatnich 10 lat.

Fragment komunikatu Biura Konwentu Dziekanów

Sprawy mieszkaniowe 

Prezydium wojskowych organów przedstawicielski przedstawiło także oczekiwania żołnierzy zawodowych w kwestii ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych.

Przedstawiona została Panu Ministrowi oczekiwana, przez środowisko żołnierzy zawodowych propozycja zmiany ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP, umożliwiająca uzyskanie odprawy mieszkaniowej w trakcie pełnienia służby po nabyciu uprawnień oraz bezpłatnego zakwaterowania w internatach dla wszystkich żołnierzy. Zdaniem Prezydium takie rozwiązanie spowoduje utrzymanie żołnierzy w służbie oraz pozwoli wygenerować oszczędności w budżecie Państwa.

Fragment komunikatu Biura Konwentu Dziekanów 

Propozycja przesunięcia lub odwołania egzaminów z WF-u

Dodatkowo dziekani przedstawili propozycję w zakresie przesunięcia lub odwołania tegorocznych egzaminów z wychowania fizycznego. Uzasadnieniem są utrudnienia w dostępie do obiektów sportowych oraz obniżenie wydolności organizmu i powikłania po przebytej chorobie (COVID-19).

Udział przestawicieli wojska w pracach resortowego zespołu?

Co istotne w spotkaniu z Prezydium Organów Przedstawicielskich nie uczestniczył Wojciech Skurkiewicz, sekretarz stanu odpowiedzialny w resorcie obrony narodowej za sprawy społeczne, lecz inny wiceminister – Sebastian Chwałek. Dziekani podczas tego spotkania omówili z nim także bardzo istotną dla żołnierzy kwestię udziału przedstawicieli środowiska wojskowego w pracach zespołu ds. kodyfikacji przepisów prawa dotyczących obronności państwa. Zespół ten został powołany decyzją Ministra Obrony Narodowej w sierpniu 2020 roku (Dec. Nr 101/MON), a zapisy paragrafu 2 ustęp 1 tej decyzji dopuszczają udział w pracach zespołu z głosem doradczym ekspertów oraz specjalistów będących żołnierzami lub pracownikami wojska. Udział osób reprezentujących środowisko wojskowe wymaga jednak wystosowania stosownego zaproszenia przez przewodniczącego zespołu. Najwidoczniej do tej pory nie był on praktykowany co może być m.in. podłożem pogłosek na temat przygotowywania niekorzystnych dla żołnierzy zmian prawnych. W komunikacie Prezydium zawarto informację o wystąpieniu do ministra Chwałka z pismem i propozycją organizacji spotkania z ministrem Skurkiewiczem, przewodniczącym tego zespołu i sekretarzem odpowiedzialnym w MON za sprawy społeczne. 

Czy w wyniku tego spotkania przedstawiciele żołnierzy i pracowników wojska zostaną włączeni do udziału w pracach zespołu? Czy dzięki temu żołnierze będą lepiej informowani o planowanych zmianach? Na odpowiedzi na te i inne pytania związane ze zmianami warunków służby trzeba będzie niewątpliwie zaczekać. Nie wiemy także jaki będzie efekt zapewnień przedstawionych przez ministra Chwałka i skierowanych do jednostek wojskowych przez Konwent Dziekanów.

Reklama

Komentarze

    Reklama