Reklama

Siły zbrojne

Czy ukraińskie wojska lądowe dadzą radę? [ANALIZA]

Ukraiński 2S7 Pion.
Ukraiński 2S7 Pion.
Autor. 43. Samodzielna Brygada Artylerii.

Od kilku miesięcy front rosyjsko-ukraiński jest stacjonarny pomimo działań zbrojnych obu stron. Ciężar obrony pozycji spoczywa na całych Siłach Zbrojnych Ukrainy, ale najbardziej na jednostkach Wojsk Lądowych.

Linia frontu przebiega w zachodniej części Ukrainy, a niedawno rozszerzyła się na północno-zachodnią część granicy rosyjsko-ukraińskiej. Na razie nie widać jakiejś znaczniejszej operacji w kierunku Charkowa, a bardziej rosyjskie działania zaczepne. Ewidentnie mają one za zadanie wiązać w tamtym rejonie coraz więcej sił ukraińskich, a przede wszystkim wydłużyć, i tak już długą, linię frontu.

Ukraina ma mniejsze zasoby ludzkie i sprzętowe od Rosji i musi bronić się na całej długości frontu. Dodatkowo musi ochraniać granicę białorusko-ukraińską i wybrzeże Morza Czarnego. Całe szczęście, że zagrożenie z obu tych kierunków jest obecnie minimalne. Rosjanie nie dysponują siłami zdolnymi do wykonania desantu morskiego na ukraińskim wybrzeżu. Obecnie nie mają również poważniejszych sił i środków na terenie Białorusi. Prezydent Łukaszenka sam raczej nie zaatakuje Ukrainy, a akcja ściągania większych jednostek rosyjskich na Białoruś będzie znana społeczności wywiadowczej NATO i dzięki temu również Ukrainie.

Ukraiński czołg podstawowy Challenger 2.
Ukraiński czołg podstawowy Challenger 2.
Autor. Defense of Ukraine/X

Wynika z tego, iż najważniejszy jest zatem front na wschodzie Ukrainy. Jego obrona i prowadzenie ograniczonych działań zaczepnych jest zadaniem Sił Zbrojnych Ukrainy, ale również innych struktur siłowych. W walki na froncie i w obronę granicy morskiej i granicy z Białorusią zaangażowane są również Gwardia Narodowa, Państwowa Służba Graniczna, Służba Bezpieczeństwa, Policja Narodowa, Państwowa Służba Transportu Specjalnego oraz Państwowa Służba Łączności Specjalnej i Ochrony Informacji. Jednak największy wysiłek spoczywa na Wojskach Lądowych Ukrainy.

Reklama

W obecnej strukturze organizacyjnej na froncie lądowym walczą jednostki ukraińskich Wojsk Lądowych, ale również:

 • Wojsk Desantowo-Szturmowych;
 • Piechoty Morskiej (należącej do Marynarki Wojennej);
 • Sił Operacji Specjalnych;
 • Sił Obrony Terytorialnej;
 • Wojsk Łączności i Cyberbezpieczeństwa;
 • Sił Logistyki;
 • Sił Wsparcia;
 • Sił Medycznych.

Czytaj też

W 1991 roku w chwili powstania niepodległej Ukrainy, państwo to odziedziczyło ogromne Siły Zbrojne w spadku po rozpadającym się ZSRR. Wojska Lądowe przejęły byłe 3 radzieckie okręgi wojskowe: Przykarpacki, Kijowski i Odesski. W ich skład wchodziło wtedy 6 armii i 1 korpus armijny. Przykarpacki Okręg Wojskowy składał się z 8. Armii Pancernej oraz 13. i 38. Armii Ogólnowojskowej, Kijowski Okręg Wojskowy z 6. Armii Pancernej i 1. Armii Ogólnowojskowej, a Odesski Okręg Wojskowy z 14. Armii Ogólnowojskowej i 32. Korpusu Armijnego. Zasadnicza część jednostek 14. Armii stacjonowała w Mołdawii i nie weszła w skład Sił Zbrojnych Ukrainy.

W następnych latach Ukraina prowadziła wiele programów redukcji tych sił. Nowo powstałe państwo nie miało sił, a przede wszystkim środków finansowych na utrzymanie tak dużego wojska. Kolejno likwidowane były dziesiątki jednostek wojskowych, a pozostałe redukowane. Od razu trzeba zaznaczyć, iż w chwili przejęcia tych 3 okręgów wojskowych stacjonowały tam radzieckie jednostki o niskich stanach ukompletowania. Te w pełni ukompletowane stacjonowały głównie w NRD i pozostałych państwach Układu Warszawskiego. Również tam znajdował się najnowszy radziecki sprzęt wojskowy. Na terenach przyszłej niepodległej Ukrainy rozmieszczony był drugi rzut radzieckiej armii, z przyzwoitym jak na radzieckie warunki sprzętem, ale przeznaczony do mobilizacyjnego rozwinięcia.

Reklama

Już na początku lat 90. XX wieku zadecydowano o przejściu ze struktury armijnej na korpuśną. W tym celu pięć armii (poza wcześniej wspomnianą 14.Armią) przeformowano na korpusy armijne z zachowaniem numerów armii. W 1994 roku sformowano również 2. Korpus Armijny w Doniecku. Liczbę okręgów wojskowych zredukowano z 3 do 2, likwidując Kijowski Okręg Wojskowy. W efekcie tych zmian wojska lądowy dysponowały według stanu na 1 stycznia 1996 roku:

Przykarpackim Okręgiem Wojskowym składającym się z jednostek okręgowych oraz:

 • 8.Korpusem Armijnym;
 • 13.Korpusem Armijnym;
 • 38.Korpusem Armijnym.

Odesskim Okręgiem Wojskowym również składającym się z jednostek szczebla okręgowego oraz:

 • 1.Korpusu Armijnego;
 • 2.Korpusu Armijnego;
 • 6.Korpusu Armijnego;
 • 32.Korpusu Armijnego.

Ogółem wojska lądowe w tym czasie dysponowały:

 • 4026 czołgami (w tym 322 T-80, 1305 T-72 i 2216 T-64);
 • 3089 bojowymi wozami piechoty;
 • 1830 transporterami opancerzonymi;
 • 2490 systemami artylerii lufowej o kalibrze powyżej 100 mm;
 • 601 moździerzami o kalibrze powyżej 100 mm;
 • 636 systemami artylerii rakietowej.

Sprzętu było bardzo dużo, ale pieniędzy na utrzymanie jego i stanów osobowych było bardzo mało. Poszczególne korpusy etatowo liczyły od 6.297 żołnierzy (najmłodszy 2. Korpus) do 21.924 żołnierzy (najliczniejszy wówczas 38. Korpus). Ewidencyjnie wojskowych było jeszcze mniej. Pomimo, iż korpusy nadal miały w swoim składzie dywizje to były to dywizje mocno skadrowane. W pełni ukompletowana ukraińska dywizja miała wtedy liczyć kilkanaście tysięcy żołnierzy, a korpus kilkadziesiąt tysięcy. Część dywizji w czasie pokoju funkcjonowało jako ośrodki szkolne, a dywizjami miały stać się na powrót w czasie wojny.

Ukraiński bojowy wóz piechoty Marder 1A3.
Ukraiński bojowy wóz piechoty Marder 1A3.
Autor. Defense of Ukraine/X

Powyższa struktura ta nie przetrwała długo ponieważ dość szybko rozformowano dowództwa 1. i 2.Korpusu Armijnego oraz zrezygnowano z okręgów wojskowych na rzecz dowództw operacyjnych. W kolejnych redukcjach zadecydowano o zmniejszeniu liczby korpusów oraz o redukcji dywizji na brygady. Około 2002 i 2003 roku rozformowano dowództwa 32. i 38. Korpusu Armijnego, w 2013 roku dowództwa 6. i 13.Korpusu Armijnego. Ostatni istniejący korpus czyli 13. stanowił przez chwilę ukraińskie siły szybkiego reagowania, ale i jego dowództwo rozformowano w 2015 roku.

Wraz z tymi redukcjami organizacyjnymi następowały redukcje liczby sprzętu i żołnierzy. Najstarsze egzemplarze sprzętu były niszczone, a ogromne jego partie sprzedawane. W większości był to eksport uzbrojenia wycofanego z armii. Można oceniać na podstawie rządowych danych ukraińskich, iż państwo to w swojej historii wyeksportowało co najmniej:

 • 1496 czołgów;
 • 1943 bojowych wozów piechoty i transporterów opancerzonych;
 • 479 systemów artyleryjskich i rakietowych.

Intensywność tego eksportu uzbrojenia został ograniczona po pierwszej fazie rosyjskiej agresji w 2014 roku, ale trwał on praktycznie do drugiej fazy agresji w 2022 roku.

Czytaj też

Na początku 2022 roku ukraińskie siły lądowe składały się z 4 dowództw operacyjnych oraz 17 w miarę ukompletowanych brygad. Były to:

Dowództwo Operacyjne „Północ” z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 1.Samodzielna Brygada Pancerna;
 • 30.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 58.Samodzielna Brygada Piechoty Zmotoryzowanej;
 • 72.Samodzielna Brygada Zmechanizowana.

Dowództwo Operacyjne „Południe” z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 28.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 56.Samodzielna Brygada Piechoty Zmotoryzowanej;
 • 57.Samodzielna Brygada Piechoty Zmotoryzowanej;
 • 59.Samodzielna Brygada Piechoty Zmotoryzowanej.

Dowództwo Operacyjne „Zachód” z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 10.Samodzielna Górska Brygada Szturmowa;
 • 14.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 24.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 128.Samodzielna Górska Brygada Szturmowa.

Dowództwo Operacyjne „Wschód” z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 17.Samodzielna Brygada Pancerna;
 • 53.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 54.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 92.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 93.Samodzielna Brygada Zmechanizowana.

Etatowo każda z powyższych brygad ogólnowojskowych liczyła ponad 3.000 żołnierzy i składała się z kliku batalionów i dywizjonów artylerii. Warto zwrócić uwagę, iż wtedy i obecnie ukraińskie brygady miały różne struktury. Niektóre z batalionów organicznie stanowiły część brygady, a inne były osobnymi jednostkami (z własnym etatem i numerem jednostki wojskowej) podporządkowane dowództwu brygady.

Ukraińscy żołnierze ćwiczący na jednym z francuskich poligonów.
Ukraińscy żołnierze ćwiczący pod okiem instruktorów z Francji na jednym z francuskich poligonów (2024 r.)
Autor. Jacek Raubo, Defence24

Oprócz tego każdemu z dowództw operacyjnych podległy był zestaw jednostek artyleryjskich, inżynieryjnych, rozpoznawczych, logistycznych. Dowódca Wojsk Lądowych posiadał w swoich rękach jako odwód brygadę rakietową oraz brygady artyleryjskie oraz brygady lotnictwa wojsk lądowych (śmigłowców).

Ogółem przed 2022 rokiem Ukraina miała już tylko (głównie w wojskach lądowych):

 • 1970 czołgów (w tym 163 T-80, 295 T-72 i 1496 T-64);
 • 2376 bojowych wozów piechoty;
 • 1199 transporterów opancerzonych;
 • 1989 systemów artylerii lufowej o kalibrze powyżej 100 mm;
 • 682 moździerzy o kalibrze powyżej 100 mm;
 • 511 systemów artylerii rakietowej.

Zdecydowana większość tego sprzętu została wyprodukowana jeszcze za czasów ZSRR i Układu Warszawskiego. Wojska Lądowe miały nieco ponad 100 tys. etatów dla żołnierzy.

Z tych prawie 2 tys. czołgów w rozwiniętych brygadach i jednostkach szkolnych wojsk lądowych było mniej niż tysiąc. Pozostałe przeznaczone były dla nowo formowanych na czas wojny jednostek. Ten sam mechanizm dotyczył sprzętu wojskowego innych kategorii. Już w czasie pokoju na Ukrainie dowódca Wojsk Lądowych w swoich rękach miał Korpus Rezerwowy. Była to bardzo głęboko skadrowana formacja, która na czas wojny miała ze swoich zasobów formować kolejne brygady. Czasami korpus ten nazywany był 4. Korpusem Armijnym Rezerwy, ale nazwa ta nie jest potwierdzona. Tak samo jak inne informacje dotyczące jego pokojowej struktury oraz planów i przygotowań do mobilizacji. Jest to w pełni zrozumiałe. Władze ukraińskie zdawały sobie sprawę z nieuchronnie nadciągającego rozwoju konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dlatego dużo wysiłku propagandowego Ukraińcy przeznaczali na informowanie o swojej armii i na zachęcanie do wstąpienia w jej szeregi. Natomiast przygotowania do odparcia kolejnej fazy rosyjskiej agresji pozostawały niejawne i zamknięte w sejfach.

Reklama

24 lutego Rosjanie uderzyli ponownie licząc na szybki sukces i upadek rządu w Kijowie oraz na powstanie „nowej” Ukrainy, podporządkowanej Kremlowi. W kierunku na Kijów z terenu Białorusi wjechały kolumny jednostek Wschodniego Okręgu Wojskowego, z kierunku północnego jednostek Centralnego Okręgu Wojskowego, z kierunku północno-wschodniego jednostek Zachodniego Okręgu Wojskowego, a z kierunku południowego kolumny Południowego Okręgu Wojskowego.

Rosyjski plan całkowicie się nie powiódł. Przede wszystkim „zawiodło” ukraińskie społeczeństwo, które bardzo przywiązało się już do niepodległości. Dla Rosjan było to tak wielkie zaskoczenie, iż początkowo nie mieli żadnego planu zapasowego, a nie chcieli zniszczyć Ukrainy tylko sobie ją podporządkować. Dopiero po pewnym czasie Rosjanie zmienili swoje zamiary i postanowili skrócić front walk, dlatego iż ten z lutego okazał się nawet dla nich za długi. Swoje zrobili również Ukraińcy dzielnie broniąc się i kontratakując.

W tym czasie nastąpiła ukraińska mobilizacja i ukraińska armia gwałtownie powiększyła się liczebnie i organizacyjnie. W wojskach lądowych było to widoczne poprzez powstawanie coraz nowszych brygad ogólnowojskowych. Dużą część tych nowych formowań wziął na siebie właśnie wspomniany Korpus Rezerwowy, przygotowywany na ten moment od lat.

Ukraiński AMX-10RC.
Ukraiński AMX-10RC.
Autor. 37. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej.

W połowie 2023 roku linia frontu ustabilizowała się. Po stronie ukraińskiej tworzyły ją jednostki regularnej armii, ale również jednostki Gwardii Narodowej i szereg formacji ochotniczych. W zabezpieczeniu granicy istotną rolę odgrywały i odgrywają również jednostki Państwowej Straży Granicznej. Niestety największym problemem ukraińskiej obrony stało się wyczerpywanie zapasów ludzkich, sprzętowych i amunicyjnych oraz niewystarczające dostawy pomocy z zagranicy. Początkowo wzrosła liczba powracających na Ukrainę żołnierzy rezerwy, którzy chcieli bronić kraju. Niestety proces ten szybko uległ wyhamowaniu, a coraz więcej obywateli ukraińskich zaczęła nielegalnie uciekać z kraju przed mobilizacją.

Obecnie większość walczących na froncie Ukraińców jest tam od ponad dwóch lat, na razie bez widoku na rotację. Niektórzy z nich, szczególnie biorący wcześniej udział w operacji antyterrorystycznej w Doniecku i Ługańsku, walczy jeszcze dłużej. W odczuciu wielu z nich tak długie przebywanie na froncie nie jest społecznie sprawiedliwe. Szczególnie dotyczy to właśnie żołnierzy wojsk lądowych i innych formacji Sił Zbrojnych Ukrainy przebywających w okopach na linii frontu. Z wiadomych względów na zapleczu musi pozostawać cześć sił wsparcia i logistyki oraz lotnictwo, obrona powietrzna i inne tego typu jednostki.

Dlatego na tych żołnierzach frontowych opiera się dzisiaj cała obrona Ukrainy. Oczywiście pozostali żołnierze, służby mundurowe czy przemysł obronny i system opieki zdrowotna robią swoje, ale to od wojsk lądowych Ukrainy głównie zależy przyszłość niepodległości kraju.

Czytaj też

Mgła wojny czyli braki informacyjne dotyczą obu stron linii frontu. Ukraińcy pomimo ciężkich walk wydają się bardziej otwarci w tej dziedzinie, ale ze zrozumiałych względów nie informują o szczegółach dotyczących swoich wojsk. Dotyczy to szczególnie danych określających liczebności oraz uzbrojenie poszczególnych jednostek wojskowych. Choć duża część z nich ma swoje strony w internecie, ze względu na powagę ukraińskiej sytuacji, zawierają one tylko ogólne informacje oraz podkreślają szczególną waleczność swoich żołnierzy. Dlatego do wszystkiego co się pisze i mówi o wojsku ukraińskim należy raczej podchodzić z dużą ostrożnością.

W czasie minionych ponad 2 lat na Ukrainie sformowano wiele nowych jednostek, ale gro z nich to jednostki przeznaczone do walki na lądzie. Ze względów na brak nowego zachodniego sprzętu na razie organizacyjnie nie rozwijają się np. Siły Powietrzne czy Marynarka Wojenna. Jednostki wojsk lądowych zachowały swoją pokojową podległość organizacyjną czyli dowódcy wojsk lądowych oraz dowódcom czterech dowództw operacyjnych.

Dodatkowo pod koniec 2022 roku sformowano dowództwa dwóch nowych korpusów armijnych:

- 9.Korpusu Armijnego w Łucku;

- 10.Korpusu Armijnego w Połtawie.

Najnowszym dużym przedsięwzięciem organizacyjnym było przeformowanie Dowództwa Korpusu Rezerwowego na Dowództwo 11. Korpusu Armijnego. Było to równoznaczne z zakończeniem zadań mobilizacyjnych tej formacji i przejściem do bieżącego dowodzenia przydzielonymi korpusowi brygadami i pozostałymi jednostkami wojskowymi. Przeformowanie to odbyło się w marcu 2024 roku i połączone było z dwoma innymi ważnymi wydarzeniami organizacyjnymi w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Mianowicie:

 • w Wojskach Powietrzno-Szturmowych utworzono nowe Dowództwo 7. Korpusu Wojsk Powietrzno-Desantowych;
 • w Piechocie Morskiej wchodzącej w skład Marynarki Wojennej sformowano nowe Dowództwo 30. Korpusu Piechoty Morskiej.

Obu nowym korpusom podporządkowano większość jednostek bojowych tych rodzajów wojsk, a jednostki szkolne i logistyczne pozostawiono w podległości nadal istniejących Dowództw Wojsk Powietrzno-Desantowych i Piechoty Morskiej.

Ukraińska DANA M2.
Ukraińska DANA M2.
Autor. 56. Samodzielna Brygada Zmotoryzowana

Wracając do wojsk lądowych i utrzymywaniu przez nich głównego ciężaru obrony linii frontu według dostępnych danych składają się one obecnie z:

Dowództwo Operacyjne „Północ” z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 1.Samodzielna Siewierska Brygada Pancerna;
 • 5.Samodzielna Kijowska Brygada Szturmowa;
 • 30.Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. kniazia Konstantego Ostrogskiego;
 • 31.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 32.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 44.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 62.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 72.Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Czarnych Zaporożców;
 • 143.Samodzielna Brygada Piechoty;
 • 155.Samodzielna Brygada Piechoty

Dowództwo Operacyjne „Południe” z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 21.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 22.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 28.Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. Rycerzy Pochodu Zimowego;
 • 41.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 42.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 56.Samodzielna Mariupolska Brygada Piechoty Zmotoryzowanej;
 • 57.Samodzielna Brygada Piechoty Zmotoryzowanej im. atamana Kostii Hordienko;
 • 59.Samodzielna Brygada Piechoty Zmotoryzowanej im. Jakuba Handziuka;
 • 144.Samodzielna Brygada Piechoty;
 • 154.Samodzielna Brygada Zmechanizowana
 • 159.Samodzielna Brygada Piechoty.

Dowództwo Operacyjne „Zachód” z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 10.Samodzielna Górska Brygada Szturmowa "Szarotka";
 • 14.Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. kniazia Romana Wielkiego;
 • 24.Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. króla Daniła;
 • 65.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 68.Samodzielna Brygada Strzelecka im. Ołeksy Dowbusza
 • 128.Samodzielna Zakarpacka Górska Brygada Szturmowa;
 • 141.Samodzielna Brygada Piechoty;
 • 150.Samodzielna Brygada Piechoty.

Dowództwo Operacyjne „Wschód” z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 17.Samodzielna Krzyworoska Brygada Pancerna im. Konstiantyna Pestuszka;
 • 23.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 53.Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. kniazia Włodzimierza Monomacha;
 • 54.Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. hetmana Iwana Mazepy;
 • 92.Samodzielna Brygada Szturmowa im. atamana Iwana Sirko;
 • 93.Samodzielna Brygada Zmechanizowana "Zimny Jar";
 • 142.Samodzielna Brygada Piechoty;
 • 151.Samodzielna Brygada Zmechanizowana.

Dowództwo 9.Korpusu Armijnego z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 1.Samodzielna Brygada Specjalnego Przeznaczenia im. Iwana Bohuna;
 • 3.Samodzielna Brygada Szturmowa "Azow";
 • 4.Samodzielna Brygada Pancerna im. hetmana Iwana Wyhowskiego;
 • 47.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 58.Samodzielna Brygada Piechoty Zmotoryzowanej im. hetmana Iwana Wyhowskiego;
 • 67.Samodzielna Brygada Zmechanizowana.

Dowództwo 10.Korpusu Armijnego z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 5.Samodzielna Brygada Pancerna;
 • 33.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 100.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 115.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 116.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 117.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 118.Samodzielna Brygada Zmechanizowana.

Dowództwo 11.Korpusu Armijnego z podporządkowanymi brygadami ogólnowojskowymi:

 • 3.Samodzielna Żelazna Brygada Pancerna;
 • 60.Samodzielna Inguletska Brygada Zmechanizowana;
 • 61.Samodzielna Stepowa Brygada Zmechanizowana;
 • 63.Samodzielna Brygada Zmechanizowana;
 • 66.Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. kniazia Mścisława Odważnego;
 • 110.Samodzielna Brygada Zmechanizowana im. generała brygady Marka Biezruczka.

W wojskach lądowych funkcjonują również brygady, których przynależność organizacyjną na razie trudno określić:

 • 13.Samodzielna Brygada Strzelecka;
 • 88.Samodzielna Brygada Zmechanizowana.

Powyższe podporządkowanie dotyczy jednostek Wojsk Lądowych jako rodzaju sił zbrojnych. Na froncie wygląda to inaczej. Są tam cztery operacyjno-strategiczne zgrupowania wojsk:

- Operacyjno-Strategiczne Zgrupowanie Wojsk „Północ”;

- Operacyjno-Strategiczne Zgrupowanie Wojsk „Chortyca”;

- Operacyjno-Strategiczne Zgrupowanie Wojsk „Tawria” (początkowo „Chersoń”);

- Operacyjno-Strategiczne Zgrupowanie Wojsk „Odessa”.

Niższym szczeblem dowodzenia na froncie są operacyjno-taktyczne zgrupowania. W ich skład wchodzą nie tylko jednostki wojsk lądowych, ale również piechoty morskiej, wojsk desantowo-szturmowych oraz łączności i cyberbezpieczeństwa, sił operacji specjalnych, obrony terytorialnej, logistyki oraz wsparcia czyli praktycznie całych Sił Zbrojnych Ukrainy, które tworzą front lądowy. Dodatkowo w ich składzie są również jednostki Gwardii Narodowej Ukrainy i Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Ale szczegóły ukraińskiego frontowego systemu dowodzenia, z wiadomych względów, nie są tematem do publicznej analizy.

Ukraińskie wojska lądowe są obecnie podstawą utrzymania frontu na wschodzie kraju. To od nich zależy czy utrzymają rosyjski napór. Obecna faza wojny przybrała zaskakującą formę. W miarę stabilna, kilkusetkilometrowa linia frontu lądowego oraz wymiana ciosów rakietowo-artyleryjskich oraz pojedyncze akcje lotnictwa (o bardzo niskiej intensywności).

Obecnie bardzo trudno jest ocenić jak długo będzie trwała taka sytuacja. Należy pamiętać, iż teoretycznie w przypadku, gdyby Rosjanom udało się dokonać jakiegoś poważnego wyłomu w linii ukraińskiej obrony oraz mieli oni siły i środki na dużą ofensywę, to mogliby zacząć przemieszczać się w kierunku polskiej granicy. Dlatego tak ważne jest dalsze duże wsparcie sprzętowo-finansowe Ukrainy przez Zachód.

Na koniec warto zastanowić się czy również teoretyczna wojna Rosji z Polską lub innymi krajami NATO wyglądałaby podobnie? Szczególnie w kontekście nowych polskich planów budowy Tarczy Wschód. Czy czasem nie będziemy się przygotowywali do „minionej wojny” zamiast do „przyszłej wojny”? Czy nasze władze zakładają utrzymanie stałej linii frontu, jak to ma miejsce obecnie na Ukrainie? Czy nie lepiej byłoby jeszcze bardziej intensywnie rozbudowywać siły ofensywne w postaci lotnictwa i sił rakietowych oraz defensywne w postaci sprawnej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej? Przecież w przypadku teoretycznej napaści Rosji na Polskę, Rosjanie nie zawahają się dokonać uderzeń lotniczo-rakietowych na nasze miasta, przemysł, komunikację i energetykę.

Autor. Ministerstwo Obrony Narodowej

Również ciekawe jest czy nasza Tarcza Wschód obejmie granicę polsko-ukraińską? Na razie jest ona bezpieczna dzięki wyżej opisanym ukraińskim wojskom, które nie pozwalają aby do niej dotarły jednostki rosyjskie.

Reklama

Komentarze (11)

 1. panemeryt

  Ruscy nie dotrą do naszej granicy bo i dla nich i dla NATO oczywiste jest że w takim przypadku natychmiast stworzy się pas ochronny 250-300 km od naszej granicy na wschód i zabezpieczy na nim uciekającą ludność cywilną. Skróci się tym granicę NATO do obrony (zniknie całkiem część słowacka), a od północy bagna od Białorusi będą go zabezpieczały... Zwolnione oddziały Ukrainy (z białoruskiej granicy) mogłyby się zająć obroną Kijowa czy Odessy.

  1. ginawa

   Można wiedziec na czym Pan opiera hipoteze o "pasie ochronnm"?

 2. sprawiedliwy

  Co do tego ze poctakowy Rosjski plan sie wogle nie powidol to wielu analtkow (nie tych ode emocji) mowi ze omal sie mogl powiesc. Bylo calkiem blisko by zajac Hostomel - kilka przpadkowych deczji - i potem zajac dzieki temu Kijow. Np to ze jeden z dowodow Rosjskich nie wlaczyc ststemu WRE gdy szli na Kijow - jeden blad a kolosane znacznie. Analizy - nie te emocjane i pragandowe ale prawdziwe - mowia ze malo brakowalo.

  1. Rusmongol

   Wowe. Nie te propagandowe posiadasz? To co to za analiza jeśli nie propagandową, która twierdzi że zajęcie hostomla to prawie jak zajęcie Kijowa 🤣. Wejdź na mapę i zobacz jaki jest kijów.

  2. Zam Bruder

   Rusmongol. Nie trzeba wchodzić na mapę aby zauważyć, że zajęcie lotniska było absolutnie kluczowym momentem operacji podporządkowania sobie Ukrainy, bo tu nie chodzi o żadne wielkości - tylko o Konsekwencje jego powodzenia. Nawet nie chce mi się bliżej tego wyjaśniać, bo jest to tak oczywiste samo w sobie jak konsekwencje największego chyba błędu Hitlera z początków Barbarossy jakim było zlekceważenia zajęcia Moskwy i rozwodnienie sił na kilku kierunkach. I tu i tam agresor w przypadku powodzenia wygrałby wojnę, bo zarówno wtedy Moskwa jak i teraz Kijów wpadłyby w jego łapy niczym dojrzałe jabłuszka.

 3. Prezes Polski

  Pominięcie zabezpieczenia granicy z Ukrainą będzie poważnym błędem. Stawianie na obronę statyczną również.

  1. Ależ

   @Prezes , dokładnie i jeszcze zaminować plaże nadbałtyckie bo zawsze Rosja może najpierw zająć Szwecję i stamtąd na nas uderzyć

  2. Sebseb

   Cała granica wschodnia Polski, również ta z Ukrainą to wschodnia granica NATO i UE dlatego powinna być zabezpieczona.

  3. OptySceptyk

   A kto stawia na obronę statyczną?

 4. Ależ

  Właśnie media podały że ruszyła ukraińska kontrofensywa więc chyba nie jest tak źle Żełeński działa metodą marszałka Montgomerego jak potrzebuje milion pocisków mówi że trzeba 4 miliony dostaje 2 i wygrywa :)

  1. rrzepp

   Media podały xd A ukraińcy coś wiedzą o tej kontrofensywie?

 5. Buczacza

  To pytanie za 100 punktów po blisko 28 miesiącach. 3 dniowej szpec operacji specjalnej troski. Nie mając takich zasobów. Nie mając floty, lotnictwa, pocisków manewrujących i balistycznych. Nie mając możliwości równania z ziemią terenów przeciwnika. Walcząc o swoją przyszłość z wrogiem, który nie przestrzega żadnych reguł cywilizowanego świata. Mając sojuszników, którzy wymuszają pomoc za ustępstwa. Dają radę już ponad 800 dni... Świat czegoś takiego jak ta wojna jeszcze nie widział..

  1. Zam Bruder

   Oj nie widział Buczacza. nie widział... A co do wymuszeń to pan Żełeński wobec swoich zachodnich chojnych darczyńców jest tu mistrzem nad mistrze. A "za darmo", to jak na dawnych łódzkich Bałutach tamtejsza żulerka mawiała "....nawet w bramie w mordem trudno dostać". Coś za coś.

  2. Varan

   Bo też nikt do tej pory nie miał okazji do walki z kolosem na glinianych gąsienicach. Armia Ukrainy jest silna słabością ruskiego matoła. Nie odbieram im ich bohaterstwa, bo są niezaprzeczalnie. Ale tylko dlatego że wróg jest słabizną. Nie róbmy sobie fałszywego obrazu świata. Starły się dwie w pewnej mierze równe siły, z tym że Ukraina potrzebuje stałej kroplówki z zachodu aby wytrwać.

  3. rrzepp

   Świat to nie widział takiej naiwności, żeby po 28 miesiącach pisać takie rzeczy XD 1. Po pierwsze to obydwie strony łamią postanowienia konwencji genewskiej. Ja rozumiem, że bajki z tvp czy tvn na temat ukraińskiej armii fajnie się ogląda ale rzeczywistośc na froncie wygląda zupełnie inaczej. Na Titterze można znaleźć multum filmów jak Ukraińcy dobijają z dronów rannych rosyjskich żołnierzy.. 2. Ukraina walczy dłużej niż miesiąc tylko dlatego, że wspiera ją 30 najbogatszych gospodarek świata dostarczając sprzęt, amunicję, pieniądze i rozeznanie. To co mogłaby sama ukraińska armia pokazał rok 2014, kiedy przez 3 miesiące nie mogli odbić Kramatorska z rąk zbuntowanych obdartusów a kilka miesięcy później kilka jednostek rosyjskich zakończyło ukraińską zabawe pod iłowajskiem masakrując całe zgrupowanie.

 6. Gandharwa

  Pozwólmy popracować naturze. Granica białorusko-ukraińska jest bezpieczna przez mokradła Prypeci, wtedy ochrona kilku dróg czy korytarzy jest bardzo ułatwiona. U nas może być podobnie, twórzmy stawy rybne, rozlewiska, nie gońmy tam bobrów, zakładajmy olszyny i łęgi. Stworzymy szybko pas nadgraniczny trudny do przebycia dla ciężkiego sprzętu. Także linie drzew w miedzach międzypolnych to dobry pomysł - to nie tylko tworzy ciekawe linie obronne, ale też przeszkadza w wywiewaniu gleby podczas orki.

  1. Varan

   Bzdura! Prosze sobie poczytać jak wyglądały walki Niemców z ruskimi podczas wojny na bagnach i jak ruscy je przekraczali, nawet ciężkim sprzętem. Czy domorośli specjaliści od wszystkiego nie potrafią korzystać z darmowych materiałów w necie?

  2. Starszy Nadszyszkownik Sztabowy

   Popieram. Jeszcze zaangażowałbym do tego fundusze unijne na "małą retencję". I do tego sadzenie krzewów z kolcami.

 7. WPRzyb

  Ojej, czy to znaczy, że wyprzedali większość wyposażenia wojsk lądowych w tym cżęść już PO!!! 2014? Ale jakże to tak? Nie wiedzieli z kim graniczą i do czego dąży ich sąsiad? A teraz wymuszają donacje i wszystko jest ok?

 8. radziomb

  Tarcza wschód jest mega konieczna i nie można z niej zrezygnować, bo będzie trzeba wtedy zwiększyć wojska, ludzi , sprzęt co jest droższe niż te 10 mld. Zauważmy, że dzisiaj na wojnie używa się min, kul karabinowych ,mozdzierzy wymyślonych dziesiątki.. lat temu. Nadal one zabijają. Podobnie skuteczne są i bedą miny, rowy, zeby smoka. Sorry. Powinniśmy natomiast mieć pilnie drony FPV które moga taranować wrogie drony rozpoznawcze. Takiej linii jak tarcza wchód to potrzeba 3 linie a nie 1na. Zobaczcie co ma Korea południowa lub Izrael; Na Wzgórzach Golan.

  1. Franek Dolas

   Tarcza wschód? Czegoś takiego nie ma I nie będzie. To propagandową lipa która będzie kosztowała kupę kasy i w ramach której nastąpi transfer środków do kieszeni swoich "ekspertów". Ile jeszcze razy można się nabierać na te same numery?

  2. Podszeregowy

   Na najskuteczniejsze miny przeciwpiechotne nie będzie zgody Berlina.

  3. Zam Bruder

   10 mld to jest kwota wzięta z sufitu - taki polityczny rzut beretem, bo nikt nie przedstawił żadnych rzetelnych wyliczeñ gdyż jak na razie nie ma też...żadnych planów d/t zarówno przebiegu tej mitycznej linii Zygfryda jak i fortalicji które na niej będą budowane. Nic takiego nie ma miejsca - podobnie jak nikt przytomny tam na górze nawet się nie zająknął ilu żołnierzy potrzeba do jej obsadzenia i to na czas pokoju i skąd...ich wziąść a miarkując li tylko po regulaminach mniej więcej wiadomo ilu obrońców powinno obsadzać każdy kilometr statycznej obrony. Ktoś tu na bezczela wstawia nam lipę biorąc na poważnie pod uwagę jaki zakres czasu do wojny dają nam różni prorocy. No to ktoś tu mija się z prawdą.

 9. szczebelek

  Wróżenie z fusów

 10. user_1047527

  Dadzą radę wczoraj widziałem kilka filmików jak łapią nowych wojaków na ukraińskich ulicach. Po ich reakcji można wywnioskować że są bardzo z tego powodu szczęśliwi! Po drugie duży portal pisze ze rusza kontrofensywa także spokojnie już po ruskich!

 11. Podszeregowy

  Gdzie przebiega ten front na zachodzie Ukrainy o którym pisze Autor?

  1. TIGER

   Też się zastanawiam

Reklama