Siły zbrojne

Rosomak S.A. naprawi transportery z Wędrzyna

Fot. 17 WBZ
Fot. 17 WBZ

Spółka Rosomak S.A. otrzymała zlecenie na naprawę transporterów Rosomak, używanych w 17 Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej w Wędrzynie. 

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie zamieścił ogłoszenie o udzieleniu zamówienia-usługi dotyczącej wykonania napraw pogwarancyjnych i poza­gwa­ran­cyj­nych KTO Rosomak. Naprawy przeprowadzone zostaną na pojazdach należących do 17 Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza.

Czytaj więcej: Nowe warianty Rosomaka. Odmiany specjalistyczne i zdolności modernizacji

Całkowita wartość zamówienia wynosi 2,14 mln zł z VAT 23% i w ramach negocjacji, została powierzona do realizacji firmie Rosomak S.A. z Siemianowic Śląskich, która jest jedynym pod­miotem posiadającym prawa i licen­cję na wytwa­rza­nie, naprawy oraz sprze­daż czę­ści zamien­nych do tego typu pojaz­dów na terenie naszego kraju. Rosomak S.A. ma również prawa do promocji tego transportera i świadczenie innych posprzedażowych usług serwisowych.

Negocjacje uru­cho­miono 9 stycz­nia, a zakoń­czono pod­pi­sa­niem umowy 10 lutego. Kryterium udzielenia zamówienia była najniższa cena przy czym MON planował na ten cel wydać 1,7 mln zł. Początkowa wartość została jednak podana bez VAT, więc ostateczna kwota zamówienia jest zbliżona do planowanej.

Wszystkie trzy bataliony zmotoryzowane 17 Brygady mają na wyposażeniu KTO Rosomak. Jest ona uznawana za jednostkę wysokiej gotowości, wchodzi w skład 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej.

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.