Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Zarządzanie Walką w Spektrum HENSOLDT

Autor. Hensoldt

Szczegółowa świadomość sytuacyjna, planowanie misji, kontrola misji w czasie rzeczywistym i rzetelne zarządzanie zagrożeniami stanowią kluczowe komponenty w zakresie prowadzenia efektywnych operacji wojskowych w trudnych warunkach. System Hensoldt SBMS (Spectrum Battle Management Suite) dostarcza w ręce użytkownika wszystkich wyżej wymienionych zdolności, w ramach nowoczesnego, intuicyjnego pakietu oprogramowania. Efektywne planowanie operacji, przydzielanie zadań online i ocena wyników misji rozpoznawczych w czasie rzeczywistym pozwolą na pełne wykorzystanie nowoczesnych sensorów i efektorów Walki Radioelektronicznej (WRE), jakie pozostają do dyspozycji operatorów.

Reklama

Artykuł sponsorowany, partner publikacji Hensoldt

Reklama

Wyzwaniem nie jest już sama zdolność do zbierania informacji, a raczej możliwość pozyskania wglądu w nie, który skutkował będzie podjęciem działań - i to w odniesieniu do ogromnej ilości informacji pochodzącej z wielu źródeł. System SBMS firmy HENSOLDT pomaga operatorom systemów WRE uniknąć saturacji w pełnym różnorakich sygnałów środowisku elektromagnetycznym. Wykorzystując analizę big-data i kognitywny monitoring sygnałów wyższe szczeble dowodzenia mogą uzyskać wymierne korzyści z pozyskania informacji wywiadowczych pozwalających na podjęcie dalszych działań, przetwarzanych niemalże w czasie rzeczywistym i wyselekcjonowanych spośród szerokiego zakresu ujawniających zamiary przeciwnika sygnałów elektromagnetycznych.

Analiza Big Data i fuzja strumieni informacji pochodzących z wielu sensorów to zdolności, bez których nowoczesne siły zbrojne nie mogą się obyć. Rozwiązania rozpoznawcze firmy HENSOLDT dostarczają tych zdolności, wraz z narzędziami służącymi fuzji, strukturyzowanej analizie danych i płynnemu transferowi pozyskanej wiedzy do połączonych systemów zakłócających.

Reklama

Czytaj też

SBMS zapewnia pełną łączność pomiędzy wszystkimi połączonymi stacjami, w tym pełną, zdalną kontrolę synchronizowanych systemów namierzających i taktycznych systemów zakłócających, mających przeszkodzić we wrogiej komunikacji.

System wspiera wszystkie role wymagane do prowadzenia WRE, zaczynając od przydziału zadań sensorom rozpoznania radioelektronicznego, poprzez planowanie misji, aż po dowodzenie nadajnikami taktycznymi.

Pojedyncze stacje mogą działać w sposób całkowicie autonomiczny, lub w ramach sieci, umożliwiając współdzielenie zasobów i dystrybucję zadań między wiele stacji. Stacja może pracować także w trybie całkowicie zdalnym, w zależności od dostępnych szybkości przesyłu danych w sieci.

Połączenie sprzętu do monitorowania sygnałów, i tego do oznaczania kierunków, z których napływają, wraz z taktycznym zakłócaniem i ochroną RCIED pozwala na uzyskanie zaawansowanych zdolności i wprowadzenie złożonych koncepcji operacyjnych dla dowolnego użytkownika.

Czytaj też

O firmie HENSOLDT

HENSOLDT to wiodący gracz europejskiego przemysłu zbrojeniowego, o globalnym zasięgu oddziaływania. Z siedzibą w Taufkirchen, w pobliżu Monachium, firma ta zajmuje się rozwojem sensorów na potrzeby aplikacji w obronności i bezpieczeństwie. HENSOLDT, jako lider technologii, napędza rozwój elektroniki i optoelektroniki przeznaczonej do zastosowań obronnych i w sposób ciągły rozszerza swoje portfolio, w oparciu o innowacyjne podejście do zarządzania danymi, robotyki, czy cyberbezpieczeństwa. Zatrudniając 6400 pracowników firma HENSOLDT wygenerowała obrót w wysokości 1,5 miliarda euro w 2021 roku. HENSOLDT to spółka notowana na giełdzie we Frankfurcie.

www.hensoldt.net

Artykuł sponsorowany, partner publikacji Hensoldt

Reklama

Komentarze (1)

  1. Był czas_3 dekady

    Aż się prosi zapytać kiedy w naszych pojazdach dla wojska BMSy?

Reklama