Przemysł Zbrojeniowy

Rosja: Tornado-S z nową amunicją dalekiego zasięgu

Zdjęcie poglądowe. Fot. Rostec
Zdjęcie poglądowe. Fot. Rostec

Jak poinformowała rosyjska państwowa korporacja Rostec, rozpoczęto produkcję seryjną nowych kierowanych pocisków rakietowych kal. 300 mm dla systemów Tornado-S (zmodernizowany BM-30 Smiercz. Planowane jest także przeprowadzenie prób nowych rakiet przenoszących rozpoznawcze drony, które mogą wejść na uzbrojenie tego systemu.

Informację tą przekazała rosyjska spółka NPO „Spław" (część holdingu Technodynamikę wchodząca w skład koncernu Rostec), które jest producentem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych z rodziny Tornado. Rozpoczęcie produkcji seryjnej nowej amunicji do Tornado-S na mocy kontraktu zawartego z rosyjskim resortem obrony było możliwe dzięki pozytywnemu zakończeniu badań i testów. Co warte podkreślenia wykorzystuje ona nawigację satelitarną GLONASS. Jeśli potwierdzą się wcześniejsze doniesienia, to będzie ona mogła razić skutecznie cele w odległości nawet do 200 km.

Dzięki zastosowanym technologiom system ten ma być zdolny do zwalczania w jednej salwie pocisków rakietowych rozproszonych pododdziałów nieprzyjaciela. Ma to być możliwe dzięki możliwości indywidualnego ustawienia preferowanej donośności i kąta azymutu dla każdego z wystrzeliwanych pocisków. Po opuszczeniu wyrzutni, która wstępnie określa tor lotu pocisków każdy z nich, z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej ma nakierować się na konkretny cel. Może także automatycznie odbierać i przetwarza informacje pochodzące z pododdziałów rozpoznawczych czy bezzałogowców.

Równolegle trwają przygotowania do rozpoczęcia wstępnych prób nowego pocisku rakietowego kal. 300 mm zdolnego do przenoszenia rozpoznawczych dronów. Według ogólnej koncepcji ma on być dostarczany w rejon operacji lecąc z prędkością naddźwiękową na bardzo wysokim pułapie. Ma on pozwolić na prowadzenie rozpoznania w odległości ponad 100 km od wyrzutni i przekazywać do niej niezbędne dane zarówno w dzień jak i w nocy. Opcjonalnie może także podświetlać laserowo cele dla amunicji precyzyjnej.

Tornado-S to głęboka modernizacja polowego systemu rakietowego BM-30 Smiercz. System ten składa się z wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet kierowanych lub niekierowanych kal. 300 mm osadzonej na nośniku w postaci wojskowego samochodu ciężarowego KamAZ-63501. W ramach modernizacji skrócono czas potrzebny na przejście od pozycji transportowej do gotowości bojowej i zmiany stanowiska bojowego oraz podniesiono szybkostrzelność i donośność (testowana nowa amunicja zwiększy tą ostatnią jeszcze bardziej, prawdopodobnie do 200 km). Tornado-S oprócz standardowych pocisków rakietowych kal. 300 mm może wykorzystywać także inteligentną i programowalną amunicję.

W rosyjskiej armii trwa obecnie proces modernizacji posiadanych rakietowych systemów artyleryjskich BM-21 Grad, BM-27 Uragan i BM-30 Smiercz odpowiednio do standardów 9A53-G Tornado-G, 9A53-U Tornado-U i 9A53-S Tornado-S, część z nich jest produkowanych na nowo. Pierwsze z wymienionych typów trafiają do pododdziałów artylerii rakietowej na szczeblu pułków i brygad, a pozostałe dwa na szczeblu dywizji i armii. Systemy te są sukcesywnie dostarczane do kolejnych jednostek rakietowych na terenie całej Federacji Rosyjskiej.

image
Reklama

Komentarze