Reklama

Przemysł Zbrojeniowy

Polski czołg saperski do modyfikacji

Maszyna Inżynieryjno - Drogowa / Fot Obrum Gliwice

4 Regionalna Baza Logistyczna opublikowała ogłoszenie o zamówieniu dotyczącym wykonania naprawy głównej z modyfikacją Maszyny Inżynieryjno Drogowej MID. Czas na składanie ofert spełniających opisane w komunikacie wymagania trwa do 14 grudnia br.

Reklama

Na początku grudnia br. 4 Regionalna Baza Logistyczna za pośrednictwem Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej opublikowała ogłoszenie dotyczące wykonania usługi polegającej na naprawie głównej z modyfikacją Maszyny Inżynieryjno Drogowej MID. Postępowanie ofertowe tegoż zamówienia trwa do 14 grudnia br. do godz. 10:00.

Reklama

Jak czytamy w komunikacie 4.RBL, postępowanie ofertowe jest prowadzone w formie procedury ograniczonej i zarazem przyspieszonej. Podmiot zlecający uzasadnia taki wybór potrzebą skrócenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert. Wybrany wykonawca, który zostania wytypowany na podstawie oferty najkorzystniejszej cenowo, będzie zobowiązany do realizacji otrzymanego zamówienia do 300 dni od momentu jego udzielenia. Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia.

Czytaj też

W ogłoszeniu widnieje zapis, że zamawiający w niniejszym postępowaniu nie żąda wniesienia wadium. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania do niego zostaną określone w dokumencie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), który zostanie przekazany wykonawcy. O udzielenie powyższego zamówienia mogą ubiegać się podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.

Reklama

Czołg saperski MID produkowany w Polsce przez OBRUM Gliwice, dzięki wykorzystaniu w jego konstrukcji podwozia czołgu T-72 przeznaczony jest do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem inżynieryjnym pododdziałów pancerno-zmechanizowanych takich jak zabezpieczenie ruchu, prace ziemne, przedsięwzięcia ratunkowo-ewakuacyjne, mechanizacja prac przeładunkowych oraz wyciąganie i holowanie ciężkich wozów bojowych.

Pojazd inżynieryjny MID
Autor. OBRUM

Istnieje zapotrzebowanie na zwiększenie potencjału SZ RP, jeżeli chodzi o podobne pojazdy, służące do wsparcia jednostek pancernych i zmechanizowanych. W służbie jest zaledwie kilka tego typu pojazdów, choć zapewniane przez nie zdolności są bardzo potrzebne do wsparcia Wojsk Pancernych.

Czytaj też

Reklama

Komentarze (2)

  1. Filemon19

    Paradoksalnie MON wydaje 359 mln PLN co rok na remonty sprzętu Który stoi przecież w magazynie jak the 250 czołgów dla Ukrainy Tyle jest w budżecie A tutaj znowu KICHA

  2. bc

    Kilkanascie szt M1150 Assault Breacher Vehicle, Australia zamówiła ostatnio więc cały czas są produkowane, a po co im to Combined Arms Breach na Ytubie.

Reklama