Siły zbrojne

Powstanie Narodowa Polityka Zbrojeniowa. MON wydał decyzję

Fot. R. Surdacki/Defence24.pl.
Fot. R. Surdacki/Defence24.pl.

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wydał decyzję w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania projektu „Narodowej Polityki Zbrojeniowej". Jego celem będzie przygotowanie dokumentu określającego funkcjonowanie polskiej polityki zbrojeniowej, w tym efektywnego systemu pozyskiwania i eksploatacji sprzętu oraz wsparcia przemysłu obronnego. 

Zespół został powołany w celu opracowania projektu dokumentu „Narodowa Polityka Zbrojeniowa”. Ma on określać działania administracji rządowej, we współpracy z instytucjami naukowymi i przedsiębiorcami, zmierzające "do stworzenia efektywnego systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego oraz stymulowania rozwoju innowacyjnego i konkurencyjnego przemysłu obronnego".

Funkcję przewodniczącego ma pełnić dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, a jego zastepcą będzie zastępca dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych. Nadzór nad pracami zespołu będzie sprawował sekretarz stanu w MON. Projekt dokumentu „Narodowa Polityka Zbrojeniowa” ma zostać opracowany do końca 2017 roku.

Prace nad założeniami narodowej polityki zbrojeniowej prowadzono już wcześniej w kontekście przygotowywania Strategicznego Przeglądu Obronnego, który jest obecnie opracowywany. SPO ma zostać ukończony w pierwszych miesiącach bieżącego roku.

Potrzebę zdefiniowania narodowej polityki zbrojeniowej zidentyfikowano też w projekcie Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument miał określać: „warunki rozwoju polskiego przemysłu obronnego, możliwości otwarcia nowych rynków eksportowych lub zwiększenia dotychczasowych możliwości eksportowych, potrzeby pozyskania zaawansowanych technologii oraz usprawnień organizacyjnych”. Miał również wyznaczyć "kierunki rozwoju badań naukowych i prac rozwojowych, a także kooperacji przemysłowej z udziałem polskich uczelni i instytutów badawczych” oraz „zdefiniować udział sektora obronnego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.”

Czytaj więcej: 2,5% PKB na armię, skok technologiczny przemysłu i Obrona Terytorialna. Bezpieczeństwo w „Planie Morawieckiego” 

Zgodnie z decyzją MON w pracach nad NPZ mają brać udział członkowie będący przedstawicielami różnych komórek MON i Sił Zbrojnych, w tym Dyrektora Departamentu Budżetowego, Dyrektora Departamentu Infrastruktury, Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Departamentu Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej, Dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego, Dyrektora Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, Dowódcy Generalnego RSZ, Dowódcy Operacyjnego RSZ, Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii obronnych, Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ, Szefa Inspektoratu Uzbrojenia, Szefa Inspektoratu Systemów Informacyjnych, Dyrektora Biura ds. Umów Offsetowych i Szefa SKW.

Na takich samych zasadach będą w nich uczestniczyć przedstawiciele szefów poszczególnych Zarządów w Sztabie Generalnym: Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2, Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7, Zarządu Logistyki – P4, Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5, Zarządu Kierowania i Dowodzenia – P6, Zarządu Planowania Rzeczowego – P8. 

Do pracy w zespole, obok wymienionych osób, z "głosem doradczym" Przewodniczący Zespołu będzie mógł zaprosić przedstawicieli resortu obrony narodowej, organów administracji państwowej, polskiego przemysłu obronnego, uczelni wyższych i instytutów badawczych oraz innych instytucji. Będzie mógł również występować do właściwych podmiotów z wnioskiem o opinie oraz wykonanie niezbędnych analiz na potrzeby prac Zespołu, jak również powoływać w jego ramach grupy robocze. 

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.