Siły zbrojne

Polska armia kolejny raz szuka zamiennika min przeciwpiechotnych

Wojsko chce wprowadzić „alternatywne” pole minowe „Jarzębina-S” – zgodne z Konwencją Ottawską. Fot. M.Dura
Wojsko chce wprowadzić „alternatywne” pole minowe „Jarzębina-S” – zgodne z Konwencją Ottawską. Fot. M.Dura

Inspektorat Uzbrojenia rozpoczął po raz trzeci proces wyboru wykonawcy kolejnej części pracy rozwojowej „System sterowanych ładunków wybuchowych” pod kryptonim Jarzębina-S. Zdalnie sterowane „alternatywne” pole minowe ma być zgodne z postanowieniami Konwencji Ottawskiej o zakazie użycia i produkowania min przeciwpiechotnych.

Z ogłoszenia Inspektoratu Uzbrojenia wynika, że praca rozwojowa pod kryptonim Jarzębina-S - „System sterowanych ładunków wybuchowych” (SSŁW) ma wejść w etap projektowania i rozwoju (PiR). Etap ten ma się zakończyć wykonaniem prototypu Systemu oraz Dokumentacji Technicznej Wyrobu (DTW). Co ciekawe, do realizacji pracy ma zostać wykorzystany prototyp systemu, który został opracowany w ramach pracy rozwojowej zakończonej w 2013 roku.

Zgodnie z wymaganiami resortu, praca powinna zostać wykonana etapami, a każdy z nich zakończony badaniami potwierdzającymi spełnienie wymagań zawartych w Założeniach Taktyczno-Technicznych na „System sterowanych ładunków wybuchowych” kryptonim Jarzębina-S.

System „powinien umożliwiać ustawienie nowoczesnego odcinka zapór inżynieryjnych przeznaczonego do zwalczania siły żywej przy spełnieniu wymagań Konwencji Ottawskiej, będącego środkiem alternatywnym dla przeciwpiechotnego pola minowego”. Przypomnijmy, że Konwencja Ottawska dotyczy zakazu użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczenia i miała na celu wyeliminowanie użycia min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej.

To właśnie dlatego założono, że „System sterowanych ładunków wybuchowych” powinien posiadać możliwość ostrzegania o zagrożeniu minami, ostrzegania intruzów, informowania obsługi o wejściu intruza w strefę rażenia oraz powinien za zezwoleniem obsługi razić cel ze "znacznej odległości".

W skład SSŁW mają wejść jednostka sterowanych ładunków wybuchowych oraz wyposażenie „Systemu sterowanych ładunków wybuchowych”. W wyposażeniu tym ma się znajdować: system wykrywania i lokalizacji, środki obserwacji alternatywnego pola walki, zespół sterownicy, zestaw strefy ostrzegania, zestaw strefy odstraszania, przyrządy umożliwiające ustawienie ładunku, komplet zapasowych źródeł zasilania, ładowarki do akumulatorowych źródeł zasilania ładunków i urządzeń, środek łączności, elektrownia polowa, pokrycia maskujące dla stanowiska obsługi oraz opakowania transportowe.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będzie zamieszczony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), ale otrzymają go tylko ci wykonawcy, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert wstępnych przez Inspektorat Uzbrojenia. Jedynym kryterium udzielenia zamówienia ma być najniższa cena. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 27 marca 2017 r.

Nie jest to pierwsze działanie Inspektoratu Uzbrojenia w tej sprawie. Przetarg na realizację etapu projektowanie i pracy rozwojowej pt. „System sterowanych ładunków wybuchowych” pod kryptonimem „JARZĘBINA-S” uruchomiano bowiem już dwukrotnie: w kwietniu 2015 r. (unieważnion6 6 października 2015 r.) i w grudniu 2015 r. (unieważniony 5 maja 2016 r.).

Jeśli jesteś przedstawicielem wybranych instytucji zajmujących się bezpieczeństwem Państwa przysługuje Ci 100% zniżki!
Aby uzyskać zniżkę załóż darmowe konto w serwisie Defence24.pl używając służbowego adresu e-mail. Po jego potwierdzeniu, jeśli przysługuje Tobie zniżka, uzyskasz dostęp do wszystkich treści na platformie bezpłatnie.