Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Płoszenie w Leźnicy Wielkiej i Nowym Glinniku

Fot. st. chor. Leszczek Jóźwik
Fot. st. chor. Leszczek Jóźwik

31. Wojskowy Oddział Gospodarczy prowadzi szuka wykonawcy usługi polegającej na prowadzeniu działań ograniczających występowanie ptaków i innych zwierząt na terenie lotnisk wojskowych w Leźnicy Wielkiej i Nowym Glinniku. Prezentujemy jaki zakres usług będzie realizowany oraz jakie wymogi stawia zamawiający. 

Ogłoszenie opublikowano na stronie internetowej 31. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, a końcowy termin nadsyłania ofert ustalono na 23 grudnia. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i zostało podzielone na dwa zadania – usługa realizowana w Leźnicy Wielkiej i usługa realizowana w Nowym Glinniku.

Wymagania

Wykonawca usług zainteresowany ich świadczeniem powinien:

 • posiadać co najmniej cztery ptaki łowcze (dla każdego z zadań – czyli osiem łącznie) nakierowane na płoszenie gatunków ptaków, których odstraszanie metodą sokolniczą jest efektywne i zarejestrowane w starostwie powiatowym;
 • posiadać przynajmniej dwa psy rasy Border Collie, lub cztery psy innej rasy, ułożone do płoszenia ptaków/ zwierząt w wieku powyżej jednego roku życia, udokumentowane w metryce urodzenia psa (dla każdego z zadań – czyli cztery lub osiem w przypadku składania oferty na dwa zadania).

Dodatkowo osoba lub osoby (minimum dwie osoby gdy usługa będzie świadczona na obu lotniskach) wykonująca usługę płoszenia ptaków / zwierząt powinny posiadać:

 • uprawnienia sokolnicze PZŁ i doświadczenie w wykonywaniu prac sokolniczych na terenie lotnisk wojskowych lub cywilnych w ciągu ostatnich 3 lat;
 • dokumenty CITES na każdego ptaka wykorzystywanego na lotnisku z osobna związanych z posiadaniem i wykorzystywaniem ptaków łowczych;
 • pozwolenie na przetrzymywanie ptaków łowczych wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na każdego ptaka wykorzystywanego na lotnisku;
 • dokumenty i zaświadczenia zezwalających Wykonawcy na łowienie zwierzyny przy pomocy ptaków łowczych.

Wykonawca powinien także udokumentować wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną usługę (na każde zadanie) polegającą na płoszenia ptactwa na lotniskach z wykorzystaniem między innymi takich metod jak: pirotechniczna, sokolnicza oraz przy pomocy psów na lotniskach o wartości co najmniej:

 • na zadanie 1 – 40 tys. zł brutto;
 • na zadanie 2 – 50 tys. zł brutto;
 • na zadania 1 i 2 – 90 tys. zł brutto.

Składanie ofert

Oferty składać można w siedzibie 31. WOG-u o przy ul. Konstantynowskiej 85 w Zgierzu – budynek 2 pok. 114-115 (Kancelaria Jawna) do dnia 23 grudnia 2020 r., do godziny 1000

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 1010.

Reklama

Komentarze

  Reklama