Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Certyfikacja VI zmiany PKW Afganistan RSM

  • Graf. Leonardo
    Graf. Leonardo

W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu miała miejsce ocena stopnia wyszkolenia pododdziałów stanowiących trzon szkolącej się VI zmiany PKW Afganistan RSM. Sprawdzeniu podlegała m.in. znajomość zasad użycia siły oraz działanie drużyny w czasie odpierania ataku na patrol.

Ocena stopnia wyszkolenia odbyła się w dniach 24 -25 stycznia 2017 r. w ramach zawodów użyteczno – bojowych, gdzie żołnierze podlegający sprawdzeniu mieli za zadanie zaliczyć 13 punktów kontrolnych, na których sprawdzono przygotowanie dowódców drużyn do dowodzenia podległymi żołnierzami, a także oceniono poziom wyszkolenia drużyny. Jak poinformował por. Kamil Wojciechowski, sprawdzeniu podlegała znajomość zasad użycia siły, działanie drużyny na Wjazdowym Punkcie Kontrolnym - (Entrance Control Point - ECP), realizacja procedury Call For Fire (CFF), działanie drużyny w czasie odpierania ataku na patrol oraz podczas przeszukiwania obiektu i terenu.

Ważnym elementem było również opatrywanie obrażeń (ranny w drużynie) jak i procedura MEDEVAC. Zwieńczeniem zawodów użyteczno – bojowych w ramach certyfikacji drużyn było strzelanie sytuacyjne drużyną w nocy. Żołnierze mieli możliwość działania na opancerzonych pojazdach typu MRAP ATV (Mine Resistant Ambush Protected All Terrain Vehicle). Podobnym sprzętem będą poruszać się w rejonie misji.

Organizację i przebieg szkolenia odbywała się pod okiem dowódcy VI zmiany PKW Afganistan RSM płk Piotra Fajkowskiego i dowódców plutonów ochrony i odwodowego, którzy sprawdzali wyszkolenie podwładnych w trakcie zawodów użyteczno-bojowych. Certyfikacja pozwoliła sprawdzić oraz dokonać oceny umiejętności dowódców drużyn i ich podwładnych w zakresie skutecznego wykonywania zadań. Kolejnym sprawdzianem dla żołnierzy VI zmiany PKW Afganistan RSM będzie certyfikacja plutonów planowana na początku II kwartału 2017 roku

Reklama

Komentarze

    Reklama