Reklama

Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Zgoda senatu na ratyfikację umowy z NATO

Fot. Tim D. Godbee / wikipedia
Fot. Tim D. Godbee / wikipedia

W piątek senat przyjął bez poprawek ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikacji umowy dotyczącej obiektów NATO w Polsce. Umowa, która uszczegóławia i uzupełnia umowę o statusie wojsk NATO-SOFA i tzw. protokół paryski o statusie międzynarodowych dowództw wojskowych NATO, zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości, została podpisana 9 lipca, podczas szczytu NATO w Warszawie.

Umowa, zawarta między rządem RP a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (SACT) i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie (SACEUR), reguluje status i sposób funkcjonowania międzynarodowych dowództw wojskowych NATO na terenie Polski, zarówno tych już istniejących, jak i przewidywanych. Określa prawa i obowiązki personelu wojsk i cywilnego tych dowództw, ich rodzin oraz status pracowników kontraktowych. Podpisali ją na warszawskim szczycie NATO minister obrony Antoni Macierewicz oraz dwaj najwyżsi dowódcy NATO - generałowie Denis Mercier i Curtis Scaparrotti.

Podobne umowy zawarły z naczelnymi dowództwami NATO m.in. Albania, Estonia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Turcja i USA, kilka państw jest na etapie negocjacji.

Jak wyjaśniało MON, umowę zawarto, by dostosować sposób działania dowództw do współczesnych warunków: umowa NATO-SOFA i protokół paryski zostały sformułowane w latach 50., gdy nie zakładano, że część zadań, np. budowlanych czy remontowych, mogą wypełniać podmioty prywatne. 

Według resortu, umowa przyspieszy tworzenie w Polce struktur dowódczych i innych elementów sojuszniczych sił zbrojnych. Ministerstwo argumentowało także, że umowa otworzy szanse dla miejscowości, w których będą lokowane sojusznicze obiekty, i dla tamtejszego rynku pracy.

Umowom o ulokowaniu sojuszniczych obiektów, takich jak np. Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy czy baza amerykańskiego systemu przeciwrakietowego w Redzikowie, towarzyszą umowy o statusie obsługującego ją personelu (status of forces agreement - SOFA), z którymi wiążą się liczne porozumienia wykonawcze.

Ustawę upoważniającą prezydenta do ratyfikacji umowy Sejm uchwalił 2 grudnia.

PAP - mini 

Reklama

Komentarze

    Reklama