Wojsko, bezpieczeństwo, geopolityka, wojna na Ukrainie

Ustawa o obronie Ojczyzny coraz bliżej

PT-91 Twardy
Autor. st. chor. szt. Rafał Mniedło/11. LDKPanc.

Jak poinformował minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, poczyniono kolejny krok w sprawie wdrożenia ustawy o obronie Ojczyzny. Akt ten zawiera szereg kluczowych zmian w funkcjonowaniu Sił Zbrojnych RP oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Szef MON przekazał, że zakończone zostały uzgodnienia międzyresortowe ustawy o obronie Ojczyzny. Mariusz Błaszczak miał skierować tekst ustawy pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów, dzięki czemu znacznie zwiększna ma zostać liczebność Sił Zbrojnych RP i wydatki na obronność.

Ustawa o obronie Ojczyzny w swoich założeniach ma doprowadzić do kompleksowej reformy polskiego systemu obronnego. Projekt, przedstawiony pod koniec października ubiegłego roku przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych oraz szefa MON Mariusza Błaszczaka zawiera szereg zapisów dotyczących między innymi odtworzenia systemu rezerw, poprawy warunków służby oraz zwiększenia wydatków na obronę narodową.

Grafika ustawa o Obronie Ojczyzny 1
Autor. Grafika: Katarzyna Głowacka/Defence24.pl.

Z publicznych deklaracji MON wynika, że ustawa ma doprowadzić do zwiększenia liczebności Wojska Polskiego do 250 tys. żołnierzy w służbie czynnej, plus 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W odróżnieniu od ustawy o przebudowie, modernizacji technicznej i finansowaniu Sił Zbrojnych nowy projekt nie zawiera wprost wymienionego pułapu liczby żołnierzy, jest tam jednak wiele rozwiązań mających uatrakcyjnić służbę.

Czytaj też

Pierwszym i z pewnością bardzo cennym jest stworzenie ochotniczej zasadniczej służby wojskowej, czyli możliwości odbywania maksymalnie 12-miesięcznej służby dla ochotników. Drugim, związanym z pierwszym, jest wprowadzenie pojęcia aktywnej rezerwy, a więc rezerwy wojsk operacyjnych o podwyższonym stopniu gotowości bojowej. W założeniu tacy żołnierze mieliby pełnić służbę raz na kwartał przez co najmniej dwa dni w czasie wolnym od pracy oraz co najmniej raz na 3 lata jednorazowo przez 14 dni.

Grafika ustawa o Obronie Ojczyzny 2
Autor. Grafika: Katarzyna Głowacka/Defence24.pl.

Projekt ustawy zakłada też wprowadzenie dodatków dla żołnierzy o dłuższym stażu służby, a także uatrakcyjnienie jej warunków dla podchorążych. Ponadto, w pierwotnym kształcie ustawy założono likwidację Wojskowych Komend Uzupełnień oraz Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i utworzenie Wojewódzkich Centrów Rekrutacji wraz z przejęciem większej roli w WOT w zarządzaniu kryzysowym.

Czytaj też

Ustawa o obronie Ojczyzny ma też prowadzić do zwiększenia wydatków obronnych – pułap 2,5 proc. PKB ma zostać osiągnięty do 2026 roku, a oprócz tego na cele obronne ma być przeznaczony nowy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.