Technologie

Remont silników Su-22 za 8,6 mln zł

Su-22 podczas remontu w WZL Nr 2. Fot. J.Sabak
Su-22 podczas remontu w WZL Nr 2. Fot. J.Sabak

Kontrakt dotyczący naprawy głównej silników lotniczych AŁ-21F3 napędzających samoloty Su-22 zrealizują Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A z Bydgoszczy, poprzez włączone do spółki od grudnia 2019 roku Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 w Warszawie. Umowa w tej kwestii o wartości 8,58 mln zł została zawarta przez 3 Regionalną Bazę Logistyczną, Wydział Techniki Lotniczej w trybie negocjacji z jednym oferentem.

"Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. są jedynym właścicielem (na zasadach praw wyłącznych) dokumentacji technicznej i posiadającym prawo wyłączności do remontu silników AŁ-21F3 zgodnie z ,,Warunkami technicznymi na remont główny silników AŁ-21F3 serii III i wyższych o numerze fabrycznym z indeksem „540” w Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 4 S.A.”, zatwierdzonej przez Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych w dn. 19.11.2010, na podstawie której decyzją Koordynatora zadania w/w sprzęt winien zostać naprawiony" - czytamy w uzasadnieniu zastosowania procedury pomijającej postępowanie konkurencyjne.

AŁ-21F3 to jednoprzepływowe silniki odrzutowe z dopalaczem, o ciągu maksymalnym 109,8 kN. Stanowią one napęd samolotów Su-22, których 18 egzemplarzy Siły Powietrzne planują eksploatować do wyczerpania resursów, które przedłużono na mocy decyzji z 2014 roku o 10 lat. Samoloty Su-22 posiadają znikomą wartość bojową, ale są intensywnie wykorzystywane np. w szkoleniu JTAC czy operatorów stacji radiolokacyjnych. Eksploatacja tych maszyn jest kosztowna, ale zapewnia również możliwość realizacji nalotu, wymaganego dla utrzymania odpowiednich uprawnień przez pilotów polskich sił powietrznych.

Realizowane regularnie, co roku remonty główne silników AŁ-21F3 są następstwem decyzji z 2014 roku o wydłużeniu eksploatacji maszyn Su-22. Nie zmienia się również tryb zawierania stosownych umów, z tym wyjątkiem, że od 2020 roku nominalnie podmiotem, z którym zawierana jest umowa stały się Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A. Włączono  do nich bowiem Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 4 S.A. posiadające stosowne uprawnienia i oprzyrządowanie. Wartość kontraktu po zakończeniu negocjacji to 8 580 000 PLN bez VAT. Warto zauważyć, że wartość umów dotyczących remontów silników AŁ-21F3 w ostatnich latach regularnie maleje. W 2019 roku opiewała ona na ponad 21 mln złotych, rok później było to 11,9 mln zł a obecnie niespełna 8,6 mln. Najprawdopodobniej wynika to z kurczącej się ilości eksploatowanych egzemplarzy Su-22 zdatnych do lotu.

Reklama
Reklama

Komentarze