Reklama

Technologie

OBR CTM w europejskim programie obronnym. Sfinalizowano ważny etap

Fot. OBR CTM
Fot. OBR CTM

Międzynarodowe Konsorcjum odpowiedzialne za ogólnoeuropejski projekt „OCEAN2020” wraz z końcem roku 2020 sfinalizowało prace nad realizacją jednego z kilku przedsięwzięć, podejmowanych w ramach tzw. pakietów roboczych. Prace nad pakietem zatytułowanym „Human Factor” kierowane były przez polskiego uczestnika Konsorcjum – gdyński Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (OBR CTM S.A.).

Projekt OCEAN2020 (Open Cooperation for European mAritime awareNess) jest jednym z najważniejszych europejskich projektów badawczych, realizowanych w obszarze obronności. Został on sfinansowany w ramach programu PADR (Preparatory Action on Defence Research - działania przygotowawcze w zakresie badań obronnych) Unii Europejskiej z budżetem 35 mln EUR i kierowany jest przez Europejską Agencję Obrony. Do jego realizacji powołano w 2018 roku konsorcjum złożone z 43 partnerów z 15 krajów, a na lidera wyznaczono włoską firmę Leonardo. Jego głównym celem jest prezentacja potencjału bezzałogowych platform  powietrznych,  nawodnych oraz podwodnych w prowadzeniu rozpoznania i monitorowania domeny morskiej.

O zaproszeniu do udziału w programie, wchodzącego w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) OBR CTM S.A., zadecydowało jego doświadczenie zebrane w ramach projektowania systemów dowodzenia.

Reklama
Reklama

W komunikacie PGZ podkreśla się, że międzynarodowy zespół specjalistów, opracował w ramach pakietu „Human Factor” założenia do wykonania interfejsu operatora, w kontekście różnych poziomów dowodzenia, począwszy od operatora pojedynczego pojazdu bezzałogowego, poprzez operatora okrętowego systemu zarządzania walką, a na operatorze europejskiego centrum operacyjnego komponentu morskiego (Martime Operational Centre – MOC) skończywszy.

Rezultaty prac podjęte w ramach pakietu znajdą zastosowanie w procesie projektowania przyszłych systemów walki, wysoce nasyconych technologią i informacją oraz w znacznym stopniu zautomatyzowanych lub wyposażonych w elementy AR (Augmented Reality). Projekty PADR były finansowane przez Unię Europejską jeszcze przed rozpoczęciem perspektywy budżetowej 2021-2027, obejmującej pełnoskalowy Europejski Fundusz Obronny.

Na początku listopada 2018 roku na terenie naszej firmy odbyło się spotkanie inaugurujące pakiet „Human Factor”. Przez kolejne dwa lata pracowaliśmy nad założeniami, które umożliwiają wielopoziomową analizę interakcji człowiek – technologia, zachodzącą pomiędzy operatorami obecnych, a w konsekwencji również i przyszłych systemów morskich

Tomasz Bajer, kierownik projektu OCEAN2020 z ramienia OBR CTM S.A.

Udział OBR CTM S.A. w programie OCEAN2020 cieszy tym bardziej, że jednym z elementów zróżnicowanego systemu łączności wykorzystywanego podczas zaplanowanych ćwiczeń na morzu, będzie radiostacja RKP-8100 produkcji OBR CTM S.A.

Prezes Zarządu OBR CTM S.A. Marcin Wiśniewski
Reklama

Komentarze

    Reklama