Technologie

Miliardy na system kierowania ogniem dla amerykańskich żołnierzy

NGSW-FC
Fot. Vortex Optics

Armia Stanów Zjednoczonych przyznała firmie Sheltered Wings Inc. (wchodząca w skład Vortex Optics) kontrakt o wartości 2,7 miliardów USD na system kontroli ognia, będący elementem programu Next Generation Squad Weapons (NGSW).

Do podpisania kontraktu doszło 7 stycznia. Chodzi umowę na produkcję do 250 tysięcy systemów kontroli ognia Fire Control (NGSW-FC) do nowej generacji uzbrojenia dla drużyn piechoty XM157.

Produkcja ta ma trwać przez okres 10 lat, a systemy mają być kompatybilne z karabinami szturmowymi i karabinkami automatycznymi oraz ręcznymi karabinami maszynowymi. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie celności i skuteczności ognia prowadzonego przez amerykańską piechotę. US Army nie ukrywa, że chodzi o rozwiązania rewolucyjne.

Z kolei cały program NGSW ma doprowadzić do zwiększenia możliwości trafiania celów na bardzo dużych odległościach, „nieznanych" do tej pory dla użytkowników broni osobistej. NGSW ma także móc przebijać wszelkie istniejące i możliwe do przewidzenia w przyszłości systemy opancerzenia osobistego żołnierzy. Rewolucyjny ma być też system namierzania celów, prawdopodobnie obrazujący na ekranie przeziernym żołnierza także cele wykryte i oznaczone przez innych żołnierzy.

Czytaj też

Systemy celownicze są tutaj kluczowe. W skład systemu XM157 NGSW-FC mają wchodzić nowe technologie związane i zawierać: regulowaną na różne zasięgi optykę (1-8x), zapasową siatkę celownika widoczną na przyrządach optycznych, dalmierz laserowy, komputer balistyczny, zestaw sensorów atmosferycznych, kompas, bezprzewodową łączność między systemami, podświetlacz laserowy pracujący w paśmie widzialnym i podczerwonym oraz przezierny system cyfrowego zobrazowania celów.

Nowy system uzbrojenia ma zostać zastosowany w pododdziałach piechoty, rozpoznania i inżynieryjnych i jest jednym z 35 wielkich programów US Army, w tym 24, które mają mieć prototypy już w roku 2023.

Czytaj też

Komentarze