Przemysł Zbrojeniowy

Wszystkie elementy Tytana gotowe

Tytan
Fot. Maskpol/PGZ

W odpowiedzi na interpelację poselską poseł Joanny Frydrych oraz grupy innych posłów w sprawie programu indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia żołnierza Tytan reprezentujący MON podsekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz, poinformował, że prototypy wszystkich elementów Zaawansowanego Indywidualnego Systemu Walki (ZISW) Tytan  zostały wykonane. Obecnie trwa etap drugi programu związany z „opracowaniem projektu technicznego oraz przeprowadzeniem badań poszczególnych elementów składowych oraz kompletnego systemu".

Jednocześnie Skurkiewicz poinformował, że obecnie prowadzone są prace rozwojowe tego systemu, które są objęte postępowaniem aneksowym w zakresie terminu finalizacji pracy. Dopiero po zakończeniu badań kwalifikacyjnych kompletnego systemu mogą zostać podpisane umowy na dostawy seryjnych wyrobów tego typu. „Aktualnie trwają prace w ramach II etapu, związanego z opracowaniem Projektu Technicznego oraz przeprowadzeniem badań poszczególnych elementów składowych oraz kompletnego ZISW TYTAN." - napisano w interpelacji.

Czytaj też

Pod koniec września, w czasie Defence24 Day prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek informował w rozmowie z naszym dziennikarzem, że Tytan składa się ze 104 elementów, a „ponad 90" z nich już dziś jest gotowych. Informował wówczas, że do zrobienia pozostało tylko „kilka drobnych elementów w zakresie umundurowania, a dokładnie temat ubrania ochronnego". Problem dotyczył m.in. parametrów materiału, z którego elementy ochronne miałyby być wykonane. Wymagania postawione wobec niego były zdaniem prezesa PGZ nierealne do wypełnienia, a niezbędne w tym celu technologie po prostu nie istniały.

Obecna wiadomość może świadczyć o tym, że problem ten udało się rozwiązać. Prawdopodobnie urealniono wymagania, dzięki czemu prace nad tworzeniem wszystkich elementów prototypu mogły zostać zakończone. Nadal jednak w odpowiedzi na interpelację nie ma informacji na temat konkretnych planowanych terminów zakończenia badań. Trzeba jednak nadmienić, że jeszcze we wrześniu prezes Chwałek mówił, że większość elementów ZISW Tytan jest "gotowa i przestowana". Oznacza to więc, że przetestowaniu musi podlegać jeszcze tylko stosunkowo niewielka część elementów skłądowych i system jako całość, m.in. pod kątem zgodności elektromagnetycznej.

Umowę na realizację fazy badawczo-rozwojowej ZISW Tytan podpisano w biurowcu fabryki PCO S.A. 27 czerwca 2014 r. Zakończyło to dwuletnie negocjacje z krajowym przemysłem i ośrodkami naukowymi. Ostatecznie w skład konsorcjum ZISW Tytan weszły wówczas następujące podmioty: PCO S.A. jako lider, Polski Holding Obronny, Bumar Elektronika, Fabryka Broni Łucznik, Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego Maskpol, WB Electronics, Wojskowa Akademia Techniczna, MESKO, Zakłady Metalowe DEZAMET, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii, RADMOR (dziś będący częścią Grupy WB), Zakłady Mechaniczne Tarnów. Jednocześnie podpisano umowę ramową na dostarczenie 14 tysięcy kompletnych systemów „żołnierza przyszłości".

W ramach wprowadzania poszczególnych elementów składowych ZISW TYTAN do Sił Zbrojnych RP, Inspektorat Uzbrojenia, jako jeden z podmiotów realizujących zadania związane z pozyskiwaniem sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, w lipcu 2020 r. zawarł umowę z Fabryką Broni „Łucznik" - Radom Sp. z o.o. na dostawy 5,56 mm karabinków MSBS GROT w wersji A2. Pozyskanie kolejnych elementów składowych systemu będzie realizowane zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP i jest uwarunkowane pozytywnymi wynikami badań kwalifikacyjnych
wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz

Komentarze