Reklama

Siły zbrojne

Żołnierskie zarobki cz. 2 - służba poza granicami kraju [ANALIZA]

Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24
Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24

Badania opinii publicznej od wielu lat potwierdzają wysokie zaufanie Polaków w stosunku do sił zbrojnych i żołnierzy Wojska Polskiego. W powszechnej opinii żołnierze zawodowi mogą liczyć na atrakcyjne uposażenie i dodatkowe świadczenia w związku z wykonywaniem odpowiedzialnych obowiązków służbowych. W trudnych czasach, w dobie kryzysu ekonomicznego i zastoju na rynku pracy oferta wojska dla wielu osób może być dziś ciekawą alternatywą. Czy tak jest w istocie? Sprawdzamy na jakie należności zagraniczne mogą dziś liczyć żołnierze pełniący służbę poza granicami państwa. Czy świadczenia te są adekwatne do zagrożeń i niebezpieczeństw z jakim spotykają się pełniąc służbę pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej i ONZ?

Wracamy do tematu wojskowych uposażeń. Po analizie zarobków, które przysługują w kraju przyszedł czas na prześwietlenie wynagrodzeń na misjach zagranicznych. Siły Zbrojne RP od lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku uczestniczą w misjach poza granicami państwa. Pełnią służbę pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i NATO. Żołnierze wykonują zadania z narażeniem życia i zdrowia. Poza żołnierzami zadania w polskich kontyngentach wojskowych wykonują także pracownicy wojska. Szacunki ekspertów pokazują, że w ciągu blisko 80 lat w misjach poza granicami kraju uczestniczyło ponad 100 tysięcy polskich żołnierzy. W działaniach tych poległo 120 Polaków (119 żołnierzy oraz ratownik medyczny), a ponad tysiąc zostało rannych lub poszkodowanych. Niewątpliwie obowiązki wykonywane są zatem w warunkach niebezpiecznych, a żołnierze i pracownicy wojska narażeni są na utratę życia i zdrowia. 

Służba poza granicami państwa

Czas pełnienia zawodowej służby wojskowej to nie tylko służba w kraju, ale również służba poza jego granicami. W tym przypadku żołnierzom przysługuje dodatkowa należność zagraniczna. Jest ona wypłacana niezależnie od uposażenia przysługującego w Polsce. Wysokość należności zagranicznej uzależniona jest od stopnia wojskowego oraz stanowiska służbowego, na którym żołnierz pełni służbę poza granicami państwa. Należność ta jest wolna od podatku i wypłacana zgodnie z tabelami należności pieniężnych w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Wysokość należności różni się w zależności od rejonu wykonywania zadań (strefa działań wojennych, strefa klimatyczne, rodzaj wykonywanych zadań). Za rejony najbardziej niebezpieczne aktualnie uznawane są Afganistan i Irak. Żołnierze i pracownicy wykonujący zadania na terenie tych państw mogą liczyć na dodatek wojenny związany z wykonywaniem zadań w rejonach uznawanych za strefę działań wojennych. Ważnym elementem należności zagranicznej jest także tzw. dodatek klimatyczny – czyli zwiększenie przyznawane przez MON i dowódców PKW.

Wysokość należności zagranicznej

Przysługująca żołnierzowi zawodowemu lub pracownikowi wojska należność zagraniczna wyliczana jest jako rezultat iloczynu mnożnika (wskaźnik przypisany do stanowiska – od 1,50 dla szeregowego po 6,00 dla generała broni) i stawki najniższego uposażenia dla żołnierza zawodowego (kwota 4 110 zł) i powiększona o zwiększenie należności przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej (od 20 do 70 proc. najniższego uposażenia żołnierza zawodowego) oraz o zwiększenie należności przyznawane przez dowódcę kontyngentu wojskowego (od 10 do 30 proc. najniższego uposażenia żołnierza zawodowego), a w przypadku misji w Afganistanie i Iraku powiększona o obligatoryjny dodatek wojenny (3 proc. dziennie) z możliwością jego zwiększenia (do 2 proc. dziennie).

Świadczenia wypłacane żołnierzom i pracownikom wojska różnią się zatem w zależności od rejonu, w którym wykonują oni swoje zadania. Jak wygląda to w poszczególnych kontyngentach wojskowych?

Afganistan i Irak 

Zakres należności zagranicznej z uwzględnieniem dostępnych zwiększeń oraz dodatku wojennego:

image
Grafika K. Głowacka, Defence24, fot. M. Szopa Defence24 
image
Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24 
image
Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24

TABELA 1 

Stopień

Mnożnik

Minimum

Maksimum

gen. broni

6,00

31 236 zł

34 935 zł

gen. dyw.

5,50

29 181 zł

32 880 zł

gen. bryg.

5,00

27 126 zł

30 825 zł

płk

3,80

22 194 zł

25 893 zł

ppłk

3,50

20 961 zł

24 660 zł

mjr

3,10

19 317 zł

23 016 zł

kpt.

2,70

17 673 zł

21 372 zł

por.

2,30

16 029 zł

19 728 zł

ppor.

2,10

15 207 zł

18 906 zł

st. chor. szt.

2,00

14 796 zł

18 495 zł

st. chor.

1,95

14 591 zł

18 290 zł

chor.

1,90

14 385 zł

18 084 zł

mł. chor.

1,85

14 180 zł

17 879 zł

st. sierż.

1,80

13 974 zł

17 673 zł

sierż.

1,75

13 769 zł

17 468 zł

plut.

1,70

13 563 zł

17 262 zł

st. kpr.

1,65

13 358 zł

17 057 zł

kpr.

1,60

13 152 zł

16 851 zł

st. szer.

1,55

12 947 zł

16 646 zł

szer.

1,50

12 741 zł

16 440 zł

prac. wyk. wyż.

2,50

16 851 zł

20 550 zł

prac. wyk. śr.

1,75

13 769 zł

17 468 zł

Liban

Zakres należności zagranicznej z uwzględnieniem zwiększeń (w tym zwiększenia przyznanego przez MON na poziomie 70 proc.):

image
Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24
image
Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24
image
Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24

TABELA NR 2

Stopień

Mnożnik

Minimum

Maksimum

gen. broni

6,00

27 537 zł

28 770 zł

gen. dyw.

5,50

25 482 zł

26 715 zł

gen. bryg.

5,00

23 427 zł

24 660 zł

płk

3,80

18 495 zł

19 728 zł

ppłk

3,50

17 262 zł

18 495 zł

mjr

3,10

15 618 zł

16 851 zł

kpt.

2,70

13 974 zł

15 207 zł

por.

2,30

12 330 zł

13 563 zł

ppor.

2,10

11 508 zł

12 741 zł

st. chor. szt.

2,00

11 097 zł

12 330 zł

st. chor.

1,95

10 892 zł

12 125 zł

chor.

1,90

10 686 zł

11 919 zł

mł. chor.

1,85

10 481 zł

11 714 zł

st. sierż.

1,80

10 275 zł

11 508 zł

sierż.

1,75

10 070 zł

11 303 zł

plut.

1,70

9 864 zł

11 097 zł

st. kpr.

1,65

9 659 zł

10 892 zł

kpr.

1,60

9 453 zł

10 686 zł

st. szer.

1,55

9 248 zł

10 481 zł

szer.

1,50

9 042 zł

10 275 zł

prac. wyk. wyż.

2,50

13 152 zł

14 385 zł

prac. wyk. śr.

1,75

10 070 zł

11 303 zł


Pozostałe kontyngenty

(aktualnie to PKW: Rumunia, KFOR, Łotwa, EUFOR ALTHEA, EUTM RCA oraz IRINI)

Zakres należności zagranicznej z uwzględnieniem możliwych zwiększeń:

image
Grafika K. Głowacka Defence24, fot. M. Szopa Defence24 
image
Grafika K. Głowcka Defence24, fot. M. Szopa Defence24 
image
Grafika K. Głowcka Defence24, fot. M. Szopa Defence24 

TABELA NR 3

Stopień

Mnożnik

Minimum

Maksimum

gen. broni

6,00

24 660 zł

25 893 zł

gen. dyw.

5,50

22 605 zł

23 838 zł

gen. bryg.

5,00

20 550 zł

21 783 zł

płk

3,80

15 618 zł

16 851 zł

ppłk

3,50

14 385 zł

15 618 zł

mjr

3,10

12 741 zł

13 974 zł

kpt.

2,70

11 097 zł

12 330 zł

por.

2,30

9 453 zł

10 686 zł

ppor.

2,10

8 631 zł

9 864 zł

st. chor. szt.

2,00

8 220 zł

9 453 zł

st. chor.

1,95

8 015 zł

9 248 zł

chor.

1,90

7 809 zł

9 042 zł

mł. chor.

1,85

7 604 zł

8 837 zł

st. sierż.

1,80

7 398 zł

8 631 zł

sierż.

1,75

7 193 zł

8 426 zł

plut.

1,70

6 987 zł

8 220 zł

st. kpr.

1,65

6 782 zł

8 015 zł

kpr.

1,60

6 576 zł

7 809 zł

st. szer.

1,55

6 371 zł

7 604 zł

szer.

1,50

6 165 zł

7 398 zł

prac. wyk. wyż.

2,50

10 275 zł

11 508 zł

prac. wyk. śr.

1,75

7 193 zł

8 426 zł

Podsumowanie

Czy należności zagraniczne są adekwatne do zagrożeń i niebezpieczeństw z jakim spotykają się pełniąc służbę pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej i ONZ? Trudno o jednoznaczną odpowiedź na tak postawione pytanie. Z jednej strony trudno ocenić ryzyko związane z wykonywaniem zadań poza granicami państwa. Z drugiej strony należności zagraniczne nie są opodatkowane, a żołnierze poza należnością zagraniczną otrzymują także uposażenie przysługujące z tytułu pełnienia służby na krajowych stanowiskach. Służba poza granicami państwa to niewątpliwie wyjątkowy sprawdzian umiejętności, szansa na podwyższenie kwalifikacji, a jednocześnie czas rozłąki z rodziną i najbliższymi oraz wyższe zagrożenie utraty życia i zdrowia.

Reklama

Komentarze

    Reklama