Reklama

Siły zbrojne

Zestawy Poprad dla Wielkopolskiej Brygady

Fot. 17 WBZ
Fot. 17 WBZ

Jak poinformowała 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana, rozpoczął się proces przejmowania samobieżnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych Poprad. Nowe systemy trafią na uzbrojenie 7 dywizjonu przeciwlotniczego, który odpowiada za zapewnianie obrony powietrznej brygady.

Według ujawnionych informacji, na uzbrojeniu dywizjonu mają znajdować się już dwa systemy tego typu, a do końca października br. w Poprady mają zostać stopniowo przezbrojone wszystkie baterie przeciwlotnicze. Zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok 2020, na uzbrojenie Wojska Polskiego trafi w tym czasie kolejnych 24 egzemplarzy systemów tego typu.

To nowy sprzęt, który wchodzi na wyposażenie dywizjonu przeciwlotniczego i przeznaczony jest do wykrywania, rozpoznawania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach przy użyciu samonaprowadzających się pocisków rakietowych bliskiego zasięgu

- dowódca dywizjonu przeciwlotniczego 17 WBZ ppłk Wojciech Szołtek

Umowa na dostawę 77 seryjnych egzemplarzy samobieżnego rakietowego zestawu przeciwlotniczego Poprad, o wartości 1,083 mld zł, została podpisana przez Inspektorat Uzbrojenia MON i PIT-RADWAR S.A. 16 grudnia 2015 roku. Według harmonogramu dostawy miały rozpocząć się na przełomie 2017 i 2018 roku, a termin ich zakończenia jest przewidziany na rok 2021. Zamówione egzemplarze systematycznie dołączają do pierwszych dwóch prototypów partii wdrożeniowej, które zostały odpowiednio dostosowane, co oznacza, że na uzbrojenie SZ RP trafi łącznie 79 Popradów.

Pierwsze seryjne Poprady zostały dostarczone do SZ RP w czerwcu 2018 roku. Do końca 2019 roku pododdziały wojsk obrony przeciwlotniczej Wojsk Lądowych odebrały łącznie 36 egzemplarzy. Systemy tego typu trafiły już do trzech pułków przeciwlotniczych trzech dywizji ogólnowojskowych (czwarta 18. Dywizja Zmechanizowana znajduje się w trakcie formowania wraz z organicznym pułkiem przeciwlotniczym). Poprady trafiły już do 4. Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego (11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej), 8. Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego (12. Szczecińska Dywizja Zmechanizowana) i 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego (16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana).

Systemy tego typu trafiają także na wyposażenie wybranych baterii dywizjonów przeciwlotniczych brygad ogólnowojskowych, w tym właśnie 17 WBZ. Są one też na wyposażeniu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, a oprócz tych jednostek otrzyma je nowo formowana 19 Brygada Zmechanizowana i - najprawdopodobniej - 12 Brygada Zmechanizowana. W Poprady będą więc uzbrojone dywizjony przeciwlotnicze większości (lub wszystkich) brygad uzbrojonych bądź przezbrajanych w KTO Rosomak, a także nowo tworzonej 19 Brygady.

SPZR Poprad to zestaw obrony przeciwlotniczej bardzo krótkiego zasięgu (VSHORAD), przeznaczony do działania w najniższej warstwie systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Służy do wykrywania, rozpoznania i niszczenia celów powietrznych na bliskich odległościach i małych wysokościach. Uzbrojenie zestawu stanowią cztery przeciwlotnicze pociski rakietowe bardzo krótkiego zasięgu Grom (lub ich zmodernizowane wersje Piorun). Rakiety umieszczone zostały na kolumnie znajdującej się w przedziale transportowym pojazdu Żubr, podnoszonej na czas wykonywania zadań bojowych. Poprad może zwalczać cele na dystansie do 5,5-6,5 km i pułapie do 3-4 km, w zależności od typu użytych pocisków rakietowych.

Reklama

Komentarze

    Reklama