Siły zbrojne

Zespół ds. reformy systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy powołany

Obchody święta 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Fot. por. Ewa Złotnicka
Obchody święta 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego. Fot. por. Ewa Złotnicka

Szef MON Mariusz Błaszczak powołał Zespół ds. reformy systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy. Zespół ma też wypracować rozwiązania organizacyjno-prawne dot. kształcenia obcokrajowców w polskich uczelniach wojskowych.

Szef MON zdecydował o powołaniu zespołu, który ma się zająć reformą systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego polskich żołnierzy. Pełna nazwa zespołu to: "Zespołu ds. reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w kraju oraz wypracowania rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych".

Decyzją ministra przewodniczącym zespołu został wiceszef resortu Tomasz Zdzikot. W składzie zespołu znajdą się m.in. dyrektor Departamentu Kadr MON (lub osoba przez niego wskazana) oraz zastępca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego właściwy ds. szkolnictwa wojskowego.

(/...)dokonanie przeglądu i analizy obowiązujących regulacji prawnych z zakresu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP (...) wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy, wypracowanie rozwiązań organizacyjno–prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych

Cel prac wg decyzji podpisanej przez ministra Mariusza Błaszczaka

Celem jest też wypracowanie modelowych rozwiązań dotyczących realizacji procesu rekrutacji osób do służby kandydackiej w uczelniach wojskowych oraz procesu kształcenia, w tym praktyk i szkolenia specjalistycznego. 

(opracować -przyp. red.) koncepcji funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych oraz koncepcji rozwiązań organizacyjno–prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych"

Zadanie zespołu wg decyzji podpisanej przez ministra Mariusza Błaszczaka

Członkami zespołu zostaną przedstawiciele wyznaczeni przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, a także rektorów-komendantów uczelni wojskowych: Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Wojsk Lądowych i Lotniczej Akademii Wojskowej.

Źródło:
PAP

Komentarze (1)

  1. Ustawiator

    Akademia sztuki wojennej po angielsku Supet sprawa przyklad kozminski 2,000 pln za miesiąc