Siły zbrojne

Wojsko na froncie dekontaminacji

Fot. 6 pchem
Fot. 6 pchem

Resort obrony narodowej informuje o przeprowadzonych działaniach dekontaminacyjnych realizowanych przez siły zbrojne. Dekontaminację prowadzą specjalistyczne jednostki wojsk chemicznych oraz inne pododdziały sił zbrojnych. Jak szeroki jest zakres tych działań?

Centrum Operacyjne MON informuję, że od początku epidemii polscy żołnierze przeprowadzili ponad 170 akcji, podczas których zdezynfekowano blisko tysiąc pojazdów kołowych i samolotów wraz z ładunkiem przewożonym na ich pokładzie. Dezynfekcja objęła 1 500 osób. Każdego dnia niemal 1 100 żołnierzy wojsk chemicznych oraz innych pododdziałów, które przeszły odpowiednie szkolenia było i jest w gotowości do prowadzenia dezynfekcji i dekontaminacji na terenie całego kraju.


Oprócz żołnierzy z 4. Pułku Chemicznego z Brodnicy i 5. Pułku Chemicznego z Tarnowskich Gór oraz 6. Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych, dezynfekcję prowadzą także żołnierze z innych jednostek liniowych, w tym m. in. z 18. Dywizji Zmechanizowanej, 43. batalionu saperów 3. Flotylli Okrętów oraz Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń. W gotowości do prowadzenia takich działań są także wydzielone zespoły w jednostkach Dowództwa Garnizonu Warszawa i Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Dodatkowymi szkoleniami od początku pandemii w jednostkach podległych Dowództwu Generalnemu RSZ objęto ponad 950 żołnierzy, a w pozostałych jednostkach szkolenia takie są nadal prowadzone. 

Priorytetem prowadzonych działań stanowią profilaktyczne dezynfekcje pojazdów wojskowych oraz żołnierzy wchodzących w skład Grup Pobierania Wymazów. Siły zbrojne w ostatnich dniach zwiększyły liczbę grup, które wykonują wymazy oraz liczbę mobilnych punktów Test&GO. Żołnierzy od początku epidemii do 10 maja pobrali już ponad 25 tysięcy próbek na obecność koronawirusa i dostarczyli je do laboratoriów.

Resort obrony narodowej informuje, że cały czas akcje dezynfekcyjne prowadzone są w szpitalach, placówkach opiekuńczo – leczniczych, domach pomocy społecznej, przychodniach rehabilitacyjnych i szkołach. Realizowano także dezynfekcje przestrzeni publicznych, w tym skwerów i przystanków autobusowych. Dezynfekowano w ostatnich tygodniach m.in. samoloty wracające z rejonów misji zagranicznych – Estoni i Afganistanu. Zespoły chemiczne nadal dezynfekują sprzęt wojskowy, pomieszczenia w jednostkach oraz prowadzą dezynfekcję personelu wojskowego. Jedną z pierwszych przeprowadzonych akcji była dezynfekcja związana z przylotem 2 lutego br. do kraju Polaków z Wuhan. Wojsko przeprowadziło wówczas odkażanie m.in. bagaży, a także samolotów.

Komentarze